Utvalda

Första blogginlägget

Jag har tränat Budo & Kampsport sedan år 1981 och har varit aktiv instruktör sedan 1984. Jag var med och grundade Dokan Dojo (Honbu Dojo) i Göteborg år 1987. Började 1981 med Ju Jutsu och sedan rullade det på med Judo och Taekwondo. I perioder har det också blev en del Karate och vapenträning. Har alltid varit en allätare.

År 2000 grundade jag Dokan Ryu Ju Jutsu, en stil som förutom självförsvar är mycket inriktad på Fighting och Sport Ju Jutsu, både poäng och fullkontakt. Idag är jag graderad 7 Dan Kyoshi Ju Jutsu & Goshin Jutsu, 7 Dan Hedergrad Kyoshi Karate Jutsu, 5 Dan Taijutsu, 4 Dan Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo, 3 Dan Kodokan Judo, Shoden Ho Miura Ryu, Jag har också Shodan i Karate Do Toyama Ryu Morinaga Ha Iaijutsu och Mokuroku Renshi i klassisk Kenjutsu.

I år blev min bok ”Dokan Ryu Ju Jutsu & Budo Densho” klar, efter några års arbete.

Jag arbetar annars som ortoped, med framförallt inriktning Barnortopedi.

På den här bloggen skall jag försöka förmedla mina kunskaper, erfarenheter och åsikter om Budo & Kampsport. 

inlägg

O UCHI GARI

O uchi gari är en av de grundläggande fotkastteknikerna (ashi waza). O uchi gari betyder ”stor inre mejning, stor mejning inifrån”. –gari kommer av Kari som betyder ”mejning” och beskriver principen bakom kastet, dvs man mejar undan det ben som uke har sin balans på.

Inom både Dokan Ryu Ju Jutsu och Kodokan Judo klassificeras den som en ashi waza(fotkastteknik). Den ingår i Judons Gokyo no Waza (judons 40 grundkast)

Vi tränar O uchi gari till:

• tiil 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• till 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

• till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

• som en Taoshi waza till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 3 Gup rött bälte/svart streck Jidokwan Taekwondo (på koreanska heter tekniken Ogeum georeo neomgigi).

Det rätta tillfället:

Läget för en O uchi gari är då uke antingen står med benen brett isär eller tar ett ganska brett och långt steg framåt. Gå in med tät kontakt. Balansbrytning vid högerkast är bakre högra hörnet, gör ett stort ”O” med Ditt mejande ben.

Tekniska detaljer:

1. Kuzushi (balansbrytningen): Du bryter ukes balans åt höger bakåt.

2. Tsukuri (att hamna i kastposition): För att hamna i position tar Du ett vänstersteg framåt, gå in i tät kontakt med uke. För in Ditt höger ben emellan ukes ben, gör ett stort ”O” mot ukes vänsterben, tät kontakt.

3. Kake (kastögonblicket): Behåll den täta kontakten, tryck uke nedåt/bakåt och meja undan benet med en cirkelrörelse.

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- TAISABAKI WAZA: KOKUTSU DACHI +180° BACKWARDS

TAISABAKI WAZA (body movement techniques)

Taisabaki waza is often translated as body movement technique, but actually means body control techniques (tai=body, sabaki=control).

4. Kokutsu dachi+180° backwards

Kokutsu dachi+ taisabaki 180° backwards
is the movement we use when releasing against, for example, attacks by grabbing clothes and head-butt.

• Move away from the attack (line of attack, seichusen) by moving your left leg diagonally back (to Kokutsu dachi).

• Turn 180° to the right. Work on your hip rotation!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot spark mot magen, Maegeri, II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT SPARK MOT MAGEN, MAEGERI, II:

2. Spark mot magen, Maegeri= Nagashi gedan barai, koshinage

Vi tränar tekniken:

  • till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
  • som en tillämpad blockering och Taoshi waza i Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar de ingående tekniska delarna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke sparkar höger framåtspark (Maegeri) mot magen.
• Förflytta vänster ben snett framåt med samtidig parad (Nagashi gedan barai) med bakre höger hand. Du förflyttar Dig ur attacklinjen (seichusen).
• Flytta nu Ditt vänstra ben bakom Uke till en Shiko-dachi. Vänster arm går över Ukes bröstkorg och bryter Ukes balans bakåt. Nästan som om Uke tvingas att sätta sig ned på Ditt vänstra ben.

Ingången (irimi).

• Det är viktigt att Du kommer in långt bakom Uke med Din Shiko dachi.

Ingången (irimi) och balansbrytningen (kuzushi).

• Tryck fram Din höft samtidigt som Din vänsterarm trycker uke bakåt och kasta Uke med Koshinage

• I kastögonblicket kommer Uke att kastas rakt bakåt alternativt över Ditt vänsterben, allt beroende på hur långt bakom Uke Du kommer!

Kake (kastögonblicket)!

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Tekniken kräver en oerhörd timing och korrekt Taisabaki! Det rätta kastögonblicket är när Uke fortfarande står på ett ben med en utsträckt Maegeri. Om Du har en riktigt god timing ned Din Taisabaki, så skall Du inte behöva greppa tag i Uke.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot spark mot magen, Maegeri, II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT SPARK MOT MAGEN, MAEGERI, II:

2. Spark mot magen, Maegeri= Nagashi gedan barai, koshinage

Vi tränar tekniken:

  • till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
  • som en tillämpad blockering och Taoshi waza i Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar de ingående tekniska delarna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke sparkar höger framåtspark (Maegeri) mot magen.
• Förflytta vänster ben snett framåt med samtidig parad (Nagashi gedan barai) med bakre höger hand. Du förflyttar Dig ur attacklinjen (seichusen).
• Flytta nu Ditt vänstra ben bakom Uke till en Shiko-dachi. Vänster arm går över Ukes bröstkorg och bryter Ukes balans bakåt. Nästan som om Uke tvingas att sätta sig ned på Ditt vänstra ben.

Ingången (irimi).

• Det är viktigt att Du kommer in långt bakom Uke med Din Shiko dachi.

Ingången (irimi) och balansbrytningen (kuzushi).

• Tryck fram Din höft samtidigt som Din vänsterarm trycker uke bakåt och kasta Uke med Koshinage

• I kastögonblicket kommer Uke att kastas rakt bakåt alternativt över Ditt vänsterben, allt beroende på hur långt bakom Uke Du kommer!

Kake (kastögonblicket)!

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Tekniken kräver en oerhörd timing och korrekt Taisabaki! Det rätta kastögonblicket är när Uke fortfarande står på ett ben med en utsträckt Maegeri. Om Du har en riktigt god timing ned Din Taisabaki, så skall Du inte behöva greppa tag i Uke.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Ashikubi hishigi

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Benlås från guard-positionen (Do osae): Tori sitter i ukes guard, uke ligger på rygg.
Grundposition, greppa ett ben

  1. Ashikubi hishigi

Vi tränar benlåset till gradering i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu och Kano Ryu Nihon Jujutsu.
Ett benlås som även är populärt inom BJJ och MMA.
Inom Kodokan Judo så är den ingen officiell newazateknik, dock så är den med i Kawaishi’s Judo, den typ av Judo som fick absolut störst spridning i Frankrike. Generellt, så har man bevarat benlåsträningen inom Kawaishi’s Judo.
I Judo är dock benlås förbjudna i randori och tävling.

Vi tränar benlåset till:

  • 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
  • 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu (Kata ashi hishigi)

Kommentar: När Du sitter i motståndarens Guard (Do osae), är det viktigt att du har kontroll och tryck på motståndarens höfter. Då kan Du lättare parera hans attackförsök.

Utförande:
Detta är Newazadrill i två steg, där Du först öppnar upp ukes guard och greppar ukes ben, för att sedan skifta till benlås.

  • Du sitter eller står i ukes guard.
  • Fånga ukes fotled högt upp i Din armhåla och lägg Dig snett bakåt. Lägg Dig på sidan.
  • Behåll ett högt grepp om ukes fotled och tryck fram Din höft.
Ashikubi hishigi

Ashikubi hishigi betyder vristbrytning (bändning).
Ett annat namn för tekniken är Kata ashi hishigi.

Budō & Kampsportskador- en introduktion

Idrottsskador vara akuta eller vara rena överbelastningsskador pågrund av en repetitiv monoton belastning.

I Sverige har vi genom de olika specialförbunden (Svenska Budō & Kampsportsförbundet, Svenska Judoförbundet, Svenska Karateförbundet och Svenska Taekwondoförbundet) tillgång till försäkringsbolaget Folksams idrottsskadestatistik.

Det är viktigt att ha klart för sig att denna statistik bara visar antalet rapporterade fall till försäkringsbolag och inte antalet sjukhus/läkarbesök (bara akuta fall och inga överbelastningsskador)!

En annan faktor är att kampsportare kanske är mindre sökbenägna, vid mindre betydande skador. Det finns sannolikt också en betydande ”delay” från både aktiva och instruktörer.

Det finns olika anledningar till varför vissa utfall blir svårtolkade, man skall också ha i beaktande ”att den sanna statistiken är den som inte syns”.

Om vi återgår till de akuta skadorna, så är flera faktorer viktiga. När skadar man sig?

• På tävling eller träning?

• Under sparring? Under teknikträning? Under uppvärmning?

• Vilken idrottslig nivå befinner man sig på? Amatör? Motionär? Elit? Den internationella toppen?

Detta är viktiga frågor om vi skall kunna arbeta förebyggande!

Hur vanligt är det med idrottsskador?

Vi är ändå rätt förskonade från allvarligare idrottsskador om man jämför med övriga idrotter inom Sveriges Riksidrottsförbund. Handbollsspelare är den grupp som statistiskt löper absolut störst risk att skada sig. Inom de flesta av lagidrotterna (fotboll, handboll, innebandy, basket, ishockey) så är knät den mest utsatta kroppsdelen. Det är också de allvarligare knäskadorna, som oftast leder till bestående men och att man i värsta fall får avbryta sin idrottskarriär.

En idrottsskadas svårighetsgrad:

Beroende på skadans svårighetsgrad kan idrottsskador klassificeras (det finns flera sätt) enligt följande:

Obetydliga enkla skador – med ingen nedsättning av arbets- och idrottsförmåga.

Lätta/lindriga skador – med kortvarig oförmåga att arbeta och/eller idrotta.

Måttligt allvarliga skador– med en längre tids oförmåga att arbeta och/eller idrotta.

Svåra skador – med en bestående funktionsnedsättning och frånvaro från arbete och/eller idrott.

Letala skador– idrottsskador med en dödlig utgång.

Utifrån olika internationella statistiska data så kan man grovt uppskatta årliga förekomsten av idrottsskador (alla idrotter internationellt):

• 1 idrottsskada per 40 idrottare

• 1 fall av funktionshinder per 4000 idrottare

• 1 skada med dödlig utgång per 40000 idrottare

Hur är det då med skador inom den svenska Budō & Kampsporten?

Ca 80% av skadorna inom kampsport är av lindrig till måttlig art. Då menar man skador som leder till frånvaro från idrott kortare tid än 6 veckor.

Vilka typer av skador som är vanligast varierar något mellan våra olika kampsporter och regelverk. Generellt kan man säga att hos män så är skador i huvudregionen (ansikte, tänder) vanligast. Hos kvinnor dominerar knäskadan. Hand- och fingerskador är också vanligt, oavsett kön.

Skadeorsakerna varierar mellan olika kampsporter. Skador uppkommer i samband med fasthållningar, armlås, benlås, halslås, träffar från slag eller sparkar och fall efter kast.

Vad är då oftast själva orsaken till att en skada inträffar?

Det kan bero på:

Utövaren, den aktive: faktorer som dålig teknik, dåligt fysiskt och mentalt förberedd.

Regelverket/Tävlingsformen: tävlingsregler med mycket tillåtande och kanske en dålig kontroll

Motståndaren: tekniskt och fysiskt överlägsen, stor skillnad i kroppsvikt.

• Bristande utrustning och material (skydd, mattor etc)

Bristande säkerhetsföreskrifter och uppmärksamhet

Så vad kan vi lära oss av detta?

• Vi har som instruktör/tränare ansvaret att förbereda våra elever fysiskt, teknisk och mentalt. Vi skall i möjligaste mån matcha våra elever med och mot varandra utefter teknisk skicklighet och rutin.

• Vi har som instruktörer, domare och tävlingsfunktionärer ett ansvar att se till att adekvat utrustning och skyddsmaterial används, att tävlingsregler och etikettsregler följs och uppmärksammas.

Nästa gång går vi igenom de vanligaste skadorna.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Keiko

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

KEIKO:
Keiko (稽古) översätts ofta till ” träning” eller ”övning”.

Keiko (稽古) skrivs med två olika kanji-tecken och uttalas på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Men vad betyder de egentligen?

Separat och enskilt betyder tecknen helt olika saker!

• Det första kanji-tecknet, , uttalas ”Kei” på on’yomi, det sino-japanska uttalet och betyder ”att tänka” eller ”att begrunda”. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det kangaeru.

• Det andra kanji-tecknet, , uttalas ”ko” på on’yomi, det sino-japanska uttalet och betyder ”gammal”. Vi känner igen det från Koryu och Kobudo. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det furu(i).

Här får vi en förklaring till vad Keiko egentligen betyder. Det betyder ordagrant ”att begrunda det gamla”. Så keiko är inte bara en fysisk träning. Det är också en tid för reflektion över det som vi har lärt oss från vår mästare.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Keiko

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

KEIKO:
Keiko (稽古) översätts ofta till ” träning” eller ”övning”.

Keiko (稽古) skrivs med två olika kanji-tecken och uttalas på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Men vad betyder de egentligen?

Separat och enskilt betyder tecknen helt olika saker!

• Det första kanji-tecknet, , uttalas ”Kei” på on’yomi, det sino-japanska uttalet och betyder ”att tänka” eller ”att begrunda”. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det kangaeru.

• Det andra kanji-tecknet, , uttalas ”ko” på on’yomi, det sino-japanska uttalet och betyder ”gammal”. Vi känner igen det från Koryu och Kobudo. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det furu(i).

Här får vi en förklaring till vad Keiko egentligen betyder. Det betyder ordagrant ”att begrunda det gamla”. Så keiko är inte bara en fysisk träning. Det är också en tid för reflektion över det som vi har lärt oss från vår mästare.

ATE DOKORO

Ate dokoro är ett begrepp inom främst Kodokan Judo och Aikijujutsu. Ate dokoro är en grund för att kunna lära sig att använda atemi waza på ett effektivt sätt.

Ate dokoro är hur man använder sin kropp som ett vapen i samband med atemi waza.

Många tror att atemi waza är bara är atemi waza, men som metod rymmer den många delar:

1. Ate dokoro: Att använda olika delar av kroppen som ett vapen. Till exempel hur jag formar min knytnäve och vilken del av handen som jag träffar med. Ja, till och med hur jag ”härdar” den, för att den skall kunna tåla en viss impact.

2. Atemi waza: Att lära sig själva tekniken: stöten, slaget eller sparken. Först statiskt, sedan i rörelse och allra sist mot mitts, pads, säck eller makiwara.

3. Kyusho waza (kallas också Tsubo jutsu) eller Jintai Kyusho: Var på kroppen finns våra anatomiska mål? Kyusho är kroppens känsliga vitala punkter. Dessa är målet för våra stötar, slag och sparkar. Det är då som vi med vår atemi kan distrahera vår angripare, utnyttja det i vår balansbrytning eller ingång eller göra angriparen oförmögen att fortsätta kampen.

När man behärska alla dessa tre delar tillsammans:

Vapen (Din kropps) + Mål (vitala punkter) + Teknik (ate)

då först kan man säga att man behärskar Atemi waza.

Ate dokoro är en term som sannolikt myntades först av Kodokan Judons grundare, Jigoro Kano, men motsvarande term finns inom andra Budō-arter. Så det är ett viktigt begrepp för alla arter som tränar atemi!