Utvalda

Första blogginlägget

Jag har tränat Budo & Kampsport sedan år 1981 och har varit aktiv instruktör sedan 1984. Jag var med och grundade Dokan Dojo (Honbu Dojo) i Göteborg år 1987. Började 1981 med Ju Jutsu och sedan rullade det på med Judo och Taekwondo. I perioder har det också blev en del Karate och vapenträning. Har alltid varit en allätare.

År 2000 grundade jag Dokan Ryu Ju Jutsu, en stil som förutom självförsvar är mycket inriktad på Fighting och Sport Ju Jutsu, både poäng och fullkontakt. Idag är jag graderad 7 Dan Kyoshi Ju Jutsu & Goshin Jutsu, 7 Dan Hedergrad Kyoshi Karate Jutsu, 5 Dan Taijutsu, 4 Dan Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo, 3 Dan Kodokan Judo, Shoden Ho Miura Ryu, Jag har också Shodan i Karate Do Toyama Ryu Morinaga Ha Iaijutsu och Mokuroku Renshi i klassisk Kenjutsu.

I år blev min bok ”Dokan Ryu Ju Jutsu & Budo Densho” klar, efter några års arbete.

Jag arbetar annars som ortoped, med framförallt inriktning Barnortopedi.

På den här bloggen skall jag försöka förmedla mina kunskaper, erfarenheter och åsikter om Budo & Kampsport. 

inlägg

DE GAMLA MÄSTARNA: Morinaga Kiyoshi

Morinaga Kyoshi 
(1897-1981)

Morinaga Sensei anses av många som den egentlige grundaren till den Iaijutsustil, som vi tränar, Toyama Ryu Morinaga-ha. Hur som helst, så var överste Överste Morinaga Kiyoshi en av grundarna till det som skulle bli Toyama Ryu. Vi tränar stilen inom vår Iaijutsu-sektion Dai Nihon Dento Morinaga Toyama Ryu Sweden.

Toyama Ryu är en japansk svärdsskola grundad år 1925, en stil med rötter i mycket gamla svärdsskolor. Namnet Toyama kommer från Toyama Gakko, japans militärakademi (kadettskolan). Akademien ville utveckla ett system av svärdstekniker användbara för den japanska krigsmakten.

Morinaga föddes år 1897 i Okayama-provinsen. Han påbörjade sin militära bana i tidig ålder och slutade som överste för Toyama Gakko, där han blev ansvarig för all utbildning. Han blev chef för akademins träning i Kenjutsu och Jukendo (bajonetträning).

Redan år 1925 lade han grunden till det som skulle bli iaijutsu-stilen Toyama Ryu, en rak och enkel stil. Karaktäristiskt för stilen är att antalet kata är få och att samtliga utförs från stående. Den skulle vara ämnad för strid och relativt lätt att träna in för skolans kadetter.

Toyama Ryu bygger på Gunto Soho (ett militärt svärdssystem), med sitt ursprung i gamla svärdskolor, som Mugai Ryu och sannolikt också Muso Jikiden Eishin Ryu (en av grundarna, Hakudo Nakayama, var den 16:e Soke i Shimomura-hagrenen).

Överste Morinaga Kiyoshi, blev son grundaren av Toyama Ryu Morinaga-ha också den förste Sosai för Zen Nippon Toyama-Ryu Iaido Kyokai.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Sojutsu

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter. Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer. 

När det kommer till uttalet av de olika kanji-tecknen, så är det viktigt att komma ihåg att varje kanji har två olika uttalssätt:

• On’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen (i sammansatta ord/kombinerade tecken)

Kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen

När det gäller arter som har sitt ursprung på Okinawa och Ryukyu-öarna, så förekommer ord på uchinaaguchiokinawianska. Det är eget språk som skrivs med katakana.

SOJUTSU (bilden är lånad):

Sōjutsu (槍術), översätts oftast till ”spjuttekniken”, dvs tekniken att strida med spjutet, yari (槍,). Sojutsu är uttalet på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen (används i sammansatta ord/kombinerade tecken). Men hur används ett yari och vad är egentligen korrekt?

Sōjutsu (槍術) skrivs med två kanji-tecken:

• Det första tecknet, 槍, betyder ”spjut” eller lans”. Det uttalas ”So” på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen. ”Yari” är däremot uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen.

• Det andra tecknet, 術, jutsu, betyder teknik, i betydelsen en teknik ämnad för strid, för slagfältet.

Under medeltiden blev Yari, tillsammans med bågen, de viktigaste vapnen. Spjutet gick att använda både till häst och av fotsoldater (ashigaru). Tillverkningen var snabb och billig. Sojutsu blev en viktig ingrediens i de klassiska bujutsuskolorna. Idag tränas Sojutsu av rätt få skolor. De som idag har kvar Sojutsu är tex Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu och Hōzōinryū. Det hävdas också att Katori Shinto Ryu var den skola som först införlivade Sojutsu i sin katalog.

Åter till början! Den vanliga accepterade översättningen av Sojutsu är spjuttekniken, vilket nog egentligen borde vara lanstekniken. Tänk på hur ett yari används! Det används i en fäktningform under närstrid, mer som en lans. Ett spjut kastar man däremot! Jag vill nog hävda att Sojutsu-utövaren är mera en lansiär än en spjutkastare!

KENJUTSU KUMITACHI NR 1: Ipponme

Kenjutsu Kumitachi är en typ av svärdsövning i par. Vi kommer här att gå igenom Ipponme. Inom vårt program i Buki waza & Kobujutsu tränar vi flera olika kumitachi-former.
Med kumitachi lär man sig:
• korrekt kampavstånd (maai)
• att kontrollera centerline (seichusen)
• korrekt Taisabaki, att undvika och kontra en attack i rätt tillfälle.

De båda sidorna benämns Uchidachi och Shidachi. Det kan vara förvirrande i början, om man nu är van vid Uke och Tori.
Uchidachi är i det här fallet att jämföra med Uke, uchidachi är lärar-/seniorsidan
Shidachi är i det här fallet att jämföra med Tori, shidachi är elevsidan

Man kan starta 3 meter från varandra eller närmre.
Uchidachi (uchitachi, ”uke”) drar sitt svärd (nuki) och utför kiri, hugget.
Shidachi (shitachi, ”tori”) startar från
Seigan no Kamae eller sankaku dai, svarar med taisabaki och kontringsattack.

KENJUTSU KUMITACHI IPPONME
Utförande:
• Uchidachi tar höger steg fram och hugger Shomen uchi

• Shidachi startar från Sankakudai, korsar över med ett vänstersteg åt höger. Det blir en vänster Irimi åt höger med samtidig Uke nagashi (parad), Du står nu vid sidan av Seichusen

• Växla snabbt upp till Jodan no Kamae och ta samtidigt ett vänstersteg bakåt

• Hugg Koteuchi

• Gå tillbaka till awase

• Glid bak och avsluta i Migi Gedan no Kamae

Filmlänk: https://youtu.be/NVnyayMzwiI

Taekwondo terminologi: Agwison

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till en genomgång av namnen på olika delar av kroppen, kroppsdelar. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

AGWISON (bilden är lånad):

Agwison, 아귀손, är området mellan tummen och pekfingret. En vanlig översättning som stöter på är ”arc hand”. Agwison skrivs:

• 아귀손 med hangul, det koreanska alfabetet

Ursprunget till ordet kommer sannolikt som en låneöverstättning av kinesiskans 虎口‎. En tidig översättning till koreanska var 손범아귀, där den ordagranna betydelsen blev ”hand” + ”tiger” + ”mun”.

Inom japansk Budō brukar man benämna samma område på handen för toho.

SONNAL MOMTONG MAKKI

Sonnal Momtong Makki är en dubbel knivhandsblockering i mellannivå (utan höfthand).

Vi tränar blockeringen till 7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo.

Utförande:
Som grundteknik utförs blockeringen i ställningen Dwit kubi sogi (back stance). Hämta blockeringen från axelnivå, blockera inifrån och ut åt sidan, sjunk ner i ställningen.

Fingertopparna är parallell med och i samma höjd som axeln. Handflatan är riktad framåt. Gardhanden hålls lite framför kroppen.

I sonnal är fingrarnas ytterleder lätt böjda.

Tillämpningen är tex blockering mot slag eller greppattack. Blockeringen förekommer i de flesta av våra poomse, lägg därför lite tid på att lära Dig att utföra tekniken med kraft och fokus.

Inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu) så heter tekniken Shutouke (double knifehand block).

UDE KANSETSU WAZA (armås): Sankaku gatame

Ude hishigi sankaku gatame är det kompletta namnet på det här armlåset. Sankaku gatame går att utföra i många varianter och från olika positioner. Definitionen är egentligen ett armlås som utförs från en triangel-positionen (sankaku).

Vi tränar Sankaku gatame:
• till 2 Kyu blått bälte Kodokan Judo
• som en kansetsu waza i Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Ude hishigi sankaku gatame är ett armlås från sankaku-position, där höften lyfts. Den går att visa i flera varianter och från olika positioner:
Omote sankaku gatame (framifrån)
Yoko sankaku gatame (från sidan)
Ushiro sankaku gatame (bakifrån)

Som en grund inför gradering så gäller i första hand omote-varianten, som lämpligen visas från
guard-positionen.

Lägg över Ditt ben bakom Ukes axlar och nacke. Lägg Din fotled i motsatta benets knäveck och skapa en triangel. Mellanrummet mellan benen bildar en triangel. Sträck ut Ukes arm, lyft på Din höft och bryt mot Ukes armbågsled. Tekniken liknar halslåset Sankaku jime.

Ude hishigi sankaku gatame betyder ungefär ”triangelarmlås”, egentligen ordagrant bryta/bända armen-triangel-fasthållning.
Ibland förekommer andra namn på tekniken och dess varianter:
Aomuke gata ude hishigi (Mifune’s Judometod)
Shime garami (armlåset då Uke ställer sig upp i Din guard stående)

Filmlänk: https://youtu.be/fcnFgWDY0p0

Självskydd & Taiho Jutsu: De vanligaste gatuangreppen

Nedan redovisas statistik på de absolut vanligaste gatuangreppen. Statistiken bygger på information och videofilmningar från olika amerikanska Law Enforcements. Om vi skall träna på ett realistiskt självskydd/självförsvar, så är det just mot dessa angrepp som vi skall lägga vårt fokus. Våra program Grundkurs i Självskydd- Fortsättningskurs Självskydd (No-Gi Goshin Jutsu) och Taiho Jutsu baseras just utifrån dessa angrepp.

Angrepp framifrån: Nästan samtliga konfrontationer börjar med en knuff i bröstet eller knuff mot ansiktet.

 1. Svingslag mot huvudet
 2. Grepp i kläder med en hand och svingslag mot huvudet
 3. Grepp i kläder, skallning
 4. Grepp i kläder, knä mot skrevet
 5. Slag med flaska eller glas mot huvudet
 6. Spark mot skrevet eller utsida Lowkick
 7. Spark med utsida Lowkick
 8. Jab med krossad flaska eller krossat glas mot ansiktet
 9. Kniv, snitt mot ansikte/hals utifrån eller inifrån
 10. Omvänt kravattgrepp/giljotin

De vanligaste angreppen bakifrån är:

 1. Neddragning med armstrypning bakifrån
 2. Livtag bakifrån
 3. Nedtagning bakifrån med grepp om benen

De vanligaste angreppen från sidan:

 1. Kravattgrepp från sidan med neddragning (”nacksving”)

De vanligaste angreppen mot liggande:

 1. Rundspark eller stampspark mot liggande, från sidan
 2. Sittande på mage (mount) med upprepade slag och huvuddunk

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Kravattgrepp från sidan med neddragning= Atemi mot skrevet eller grepp. Yoko guruma.

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.

Den är också med:
• som en självförsvarsteknik i vår Fortsättningskurs Goshin Jutsu & Taiho Jutsu
• som en jigo waza till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Angreppets syfte:
Vid kravattgrepp från sidan försöker angriparen kasta omkull Dig (nacksving)!

Utförande:
Vänster hand greppar runt midjan, höger
hand slår atemi mot skrevet eller greppar tag i
skrevet.
Höger hand greppar i ukes handled och glid in
med Ditt höger ben mellan ukes ben.


Lägg Dig ned, kasta in höger ben mellan Ukes ben och kasta uke med Yoko guruma över Din vänstra axel.

SEOI MAKIKOMI & UCHI MAKIKOMI

Seoi makikomi och Uchi makikomi, två kast som liknar varandra och är varandras varianter. Här förklaras skillnaderna!

SEOI MAKIKOMI:
Ett mycket bra tävlingskast inom både Judo och Sport Ju Jutsu! Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi den som en Makikomi waza (rullnings-/vridningskast). Inom Kodokan Judo är den inte klassificerad som en officiell kastteknik. Den har dock vissa likheter med Uchi makikomi, men med ett litet annat utförande.

Vi tränar Seoi makikomi:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri makikomi waza i Kodokan Judo

Seoi makikomi, kan översättas till ”rullande eller vridande skulderkast”. Liknar ”Flygande maran”.
Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare.

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Dra in honom tight. Din vänster arm går över och runt ukes höger arm, behåll trycket mot ukes höger axel. Din vänstra arm kontrollerar nu helt ukes högra arm. Ditt häng med Din tyngd och Din högeraxel kontrollerar ukes högeraxel.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Din högra arm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, under ukes armhåla. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och vrid/rulla runt ned i mattan!

UCHI MAKIKOMI:
Ett användbart kast inom både Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo. Kastet har många likheter med Seoi makikomi, som vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu.
Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Yokosutemi waza (offerkast liggande på sidan).
Uchi makikomi tillhör gruppen Habukareta Waza, består av 8 st. bevarade tekniker från gamla Gokyo no Waza (grundkasten) år 1895.

Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare. Har man en bra timing så kan man nästan ”kasta sig själv in i kastet”.

Vi tränar Uchi makikomi:
• som en valfri Habukareta waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 4 Dan svart bälte Kano Ryu Ju Jutsu

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Bryt balansen framåt.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Starta Din ingång som i en Ippon seoinage. Din högerarm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, kasta in Din höft lite på utsidan av uke. Gå in med en snedställd höft. Rotera in 270º. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och taget om ukes högerarm. Vrid/rulla runt ned i mattan!

Uchi makikomi betyder inre rullningskast.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot armstrypning bakifrån med neddragning

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

ARMSTRYPNING BAKIFRÅN MED NEDDRAGNING

Armstrypning bakifrån med neddragning= Seoi makikomi

Vi tränar tekniken:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i avancerad Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Bilden visar det avslutande kastögonblicket (kake)!

Angreppets syfte:
En vanlig överfallssituation, där angriparen kastar sig på ryggen med armstrypning och drar omkull Dig bakåt.
Som försvarare är Du i ett utsatt läge och sannolikt kan det också finnas flera angripare.

Försvaret:
• Uke attackerar Dig med armstrypning bakifrån och drar omkull Dig bakåt.
• Höger hand greppar tag i ukes armbågsveck, dra nedåt så att Du får luft!
• Samtidigt som Uke drar omkull Dig bakåt, måste Du vrida/rulla Dig runt åt vänster
• Forsätt rullningen och avsluta med atemi mot Uke
OBS! Du får inte bli neddragen bakåt så att Du sätter Dig på rumpan! Det är under själva neddragningen, som Du måste slå/rulla runt i Seoi makikomi.