Utvalda

Första blogginlägget

Jag har tränat Budo & Kampsport sedan år 1981 och har varit aktiv instruktör sedan 1984. Jag var med och grundade Dokan Dojo (Honbu Dojo) i Göteborg år 1987. Började 1981 med Ju Jutsu och sedan rullade det på med Judo och Taekwondo. I perioder har det också blev en del Karate och vapenträning. Har alltid varit en allätare.

År 2000 grundade jag Dokan Ryu Ju Jutsu, en stil som förutom självförsvar är mycket inriktad på Fighting och Sport Ju Jutsu, både poäng och fullkontakt. Idag är jag graderad 7 Dan Kyoshi Ju Jutsu & Goshin Jutsu, 7 Dan Hedergrad Kyoshi Karate Jutsu, 5 Dan Taijutsu, 4 Dan Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo, 3 Dan Kodokan Judo, Shoden Ho Miura Ryu, Jag har också Shodan i Karate Do Toyama Ryu Morinaga Ha Iaijutsu och Mokuroku Renshi i klassisk Kenjutsu.

I år blev min bok ”Dokan Ryu Ju Jutsu & Budo Densho” klar, efter några års arbete.

Jag arbetar annars som ortoped, med framförallt inriktning Barnortopedi.

På den här bloggen skall jag försöka förmedla mina kunskaper, erfarenheter och åsikter om Budo & Kampsport. 

inlägg

Gyakute no Kamae (Jojutsu)

Gyakute no Kamae är ”den omvända grepp-positionen”.

Vi tränar Gyakute no Kamae :
• inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu

Gyakute no kamae:
Utgå från tsune no kamae. fast starta med ett omvänt grepp, gyakute.
Greppa jo-kissaki med vänster hand i ett omvänt grepp (fatta med vänster
hand tag i främre änden på jon, uppifrån), högersteg fram och svinga jo över höger
axel i en stor båge. Lyft höger hand och för fram höger hand så att den kommer
framför vänsterhanden. Höger handled ska vara uppåtriktad. Händerna i centrumlinjen.

Gedan no Kamae (Bojutsu)

Gedan no Kamae är den låga positionen i vår Bojutsu. Vi tränar den på en högre inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu.

OBS! Greppfattningen i japansk bojujutsu annorlunda än greppfattningen inom Okinawa/Ryukyu Kobujutsu. Dessutom är staven ofta både grövre och tyngre.

Gedan no Kamae är den låga positionen . En kamae för både attack och försvar.

Den bakre änden är riktad mot örat, främre änden (bokissaki) är riktad mot ukes knä.

Tora no janpu

När vi pratar om fighting stance, kamae och fotarbete betonar vi ofta att vi skall vila större delen av kroppsvikten på den främre trampdynan (sekito eller chusoku eller koshi) och undvika att vila kroppsvikten på hälarna. Ett viktig förutsättning för att Du skall kunna vara explosiv och rörlig i alla riktningar under Ditt fotarbete. Då tänker många att, men i kokutsu dachi skall man ju ha vikten på bakfoten.

Då skall man komma ihåg att:

Kokutsu dachi är ingen fightingställning, den är i första hand en defensiv position i samband med blockeringar

• Alla Tachi waza skall ses som övergångspositioner, i fighting intar man aldrig en rigid fixerad ställning. Man skall kunna vara dynamisk i sitt fotarbete.

För att beskriva vikten av belastningen på den främre trampdynan och en snabb rörligheten finns begreppet Tora no janpu, ”tigerns språng”. Ett begrepp känt redan från gammal koryu bujutsu och de gamla svärdsskolorna.

Taekwondo terminologi: Dung Jumeok Chigi

 Pavel Antonsson, Shihan & Chief Instructor Budo terminologiJidokwan Taekwondo 12 november, 2022 1 minut

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

DUNG JUMEOK CHIGI:

Dung (Deung) Jumeok Chigi, 등 주먹 치기, betyder slag med knytnävens baksida. Dung Jumeok Chigi skrivs med det koreanska alfabetet, hangul.

De första tre bokstäverna uttalas DungJumeok, som betyder knytnävens baksida. Knytnävens baksida kan också heta Yikwon.

De sista bokstäverna uttalas Chigi , 치기, som betyder slag. Chigi är en nominalisering av 치다, ”att slå”. En nominalisering är när en annan ordklass omvandlas till ett substantiv , i det här fallet omvandlas verbet ”att slå” till substantivet ”slag”.

• Chigi skrivs 치기, på hangul, det koreanskaalfabetet.
• Det kan också skrivas  på hanja, det sinokoreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Det uttalas då Chil gyeok.

Med Chigi menar man alla slagtekniker, utom de vanliga raka slagen med knuten hand (jumeok) och slag med fingertopparna/spjuthandsslaget (sonkeut). Chigi är oftast cirkulärt snärtande handtekniker.

På japanska (inom Budō) heter tekniken oftast Uraken uchi.

Dungsonnal chigi Slag med tumsidan (ridgehand).
Kan också heta Sonnal dung chigi.
Haito uchi
Mejumeok chigi H

Ronin

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

Rōnin (浪人), often translated to ”masterless samurai”, were stray samurai, who had lost their clan affiliation and ended up outside the system. A Ronin could have lost his master, or left his clan so as not to dishonor it.

Some ronin supported themselves on teaching their martial skills or hiring themselves out as bodyguards for rich merchants. Some dedicated themselves to clean
criminal activity.

Rōnin (浪人), is often translated to ”masterless samurai” or ”stray samurai”, but:

• Ro, means

,

Rōnin (Japanese: 浪人, roughly wandering person) was a designation for stray samurai in feudal Japan.

often translated as stray samurai, but really means

Ronin (masterless samurai)

“Ronin” is the Japanese term for a masterless samurai and is written with the characters for ‘floating’ and ‘man’, i.e., a warrior adrift with no lord to serve nor stipend for income. During the late stages of the Warring States period and early years of the Edo period, many samurai were thrown out of work when their daimyo or feudal overlord lost his status because of defeat, had his do

Kanji in this word

JLPT 1

10 strokes

wandering, waves, billows

On’Yomi: ロウ

Kun’Yomi: 

Learn more

JLPT 5

2 strokes

person

Miyamoto Musashi: A Famous Swordsman and Ronin in Japan

Miyamoto Musashi (1584-1645).

Taekwondo terminologi: Sonnal Chigi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

SONNAL CHIGI:
Sonnal Chigi (손날 치기) betyder knivhandslag och skrivs med det koreanska alfabetet, hangul. Ett annat namn på tekniken är Sudo. Sonnal Chigi skrivs med 4 koreanska bokstäver:

• De första två bokstäverna, (손날) uttalas Sonnal och betyder handkant, men översätts vanligen till knivhand. Definitionsmässigt är Sonnal handkanten, den del av handen som finns mellan utsidan av handleden till början av lillfingret.

Den första bokstaven, , uttalas Son och betyder hand.

• De sista två bokstäverna uttalas Chigi , 치기, som betyder slag. Chigi är en nominalisering av 치다, ”att slå”. En nominalisering är när en annan ordklass omvandlas till ett substantiv , i det här fallet omvandlas verbet ”att slå” till substantivet ”slag”.

Chigi skrivs 치기, på hangul, det koreanska alfabetet.
• Det kan också skrivas hanja, det sino–koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Det uttalas då Chil gyeok.

Med Chigi menar man alla slagtekniker, utom de vanliga raka slagen med knuten hand (jumeok) och slag med fingertopparna/spjuthandsslaget (sonkeut). Chigi är oftast cirkulärt snärtande handtekniker.

Sonnal Chigi kan också skrivas 手刀 med de kinesiska tecknen och uttalas på hanja.

På japanska skrivs tecknen med samma kinesiska kanji-tecken och inom japanska Budō-arter inom heter tekniken oftast Shuto uchi eller Tegatana ate.

Jutte jutsu

Jutte (eller Jitte) är ett vapen som verkligen är förknippat med polissamurajen. Den blev något av deras symbol, synonym med en ”polisbricka ”. Den bars av alla polisofficerer, oavsett rang. Jutte är ett gammalt vapen, som började användas redan under Muromachi-perioden (1336-1573) av samurajer med polisiära uppgifter.

Jutte eller Jitte betyder ”tio händer”. Jutte liknar mycket en sai, fast med bara ett parervapen. Egentligen var det en krokförsedd metall-eller träklubba, ca 30-60 cm lång (den moderna varianten ca 45 cm). Användningen var stor och varierande:

Jutte

• Med kroken, kagi eller yoku, kunde man kroka tag i kläderna eller utföra ledbrytningstekniker/kontrollgrepp

•Med Jutte kunde man slå olika former av atemi eller använda den som en ren batong

• Med kroken, kagi eller yoku, kunde man kroka tag i angriparens vapen (svärdsbladet), efter att man först parerat vapnet

Jutte jutsu tränas inom en del koryu, ofta som ett tillägg till huvudstilen, ibland som en separat skola.

Ikkaku Ryu Juttejutsu tränas tex inom Shinto Muso Ryu Jodo. I en del kata används Jutte och Testen (solfjäder) samtidigt.

• Inom tex Bujinkan tränas Kukishinden Ryu Juttejutsu. .

• Inom den klassiska skolan Masaki Ryu, tränas Edo Machikata Juttejutsu. Skolans syllabus rymmer också en del av de andra klassiska polisvapnen och arterna, som kusarigama, manriki gusari och hojojutsu.

• Inom en del moderna Taihojutsu system tränas också Jutte till högre Dangrad, som en historisk orientering.

JUDO ATEMI WAZA: Mae ate

Mae ate betyder ”stöt framifrån”. Mae betyder framåt/framifrån och ate betyder stöt. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ashi ate, slag/stöt med benen. Mae ate är en typ av Hiza gashira ate, dvs en atemi som träffar med knäskålen.

Mae ate är en enkel och mycket användbar atemi. Den förekommer säkert i de flesta kampsystem. Att knäa är liksom något fundamentalt. Inom andra Budōarter, som Ju Jutsu och Karate, heter tekniken oftast Hizageri eller Hiza ate.

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata
• som en atemi waza till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

• som en atemi waza (Hiza ate) från 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu

• som en atemi waza i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

• som en keri waza (Hizageri) till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• som en atemi-teknik i våra olika kata i Karate Jutsu & Okinawa Te

Utförande:
Lyft upp Ditt knä så högt som möjligt, tårna pekar rakt ner. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). Mae ate är en mycket effektiv och enkel atemiteknik.

Målet är oftast:

Myojo, hypogastrium, beläget 3-4 cm nedanför naveln (i samma nivå som urinblåsan)
Tsurigane, testiklarna

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Stryptag mot liggande, sittande på magen I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

STRYPTAG MOT LIGGANDE, SITTANDE PÅ MAGEN I

Stryptag mot liggande, sittande på magen I= Brygga, vält över

Vi tränar tekniken:
• till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Angreppets syfte:
Uke sitter på Din mage och stryper Dig! Tänk på att uke lika kan dela ut slag mot Ditt huvud! Du är i ett utsatt läge på marken! Du måste komma till ett snabbt avslut och snabbt
upp i stående! Det kan också finnas flera angripare!

Försvaret:
• Lyft på Ditt huvud och spänn samtidigt Dina halsmuskler, Vrid åt höger. Vänster armbåge pressar ner ukes högerarm/armbågsveck. Vänster hand greppar och blockerar ukes vänster arm.

• Med höger hand greppar Du tag i ukes vänstra byxben.
• Ta spjärn med fötterna och vrid Dig kraftigt åt vänster. Res dig upp på tårna . Vält över uke. Avsluta med atemi mot ansiktet .

• Avsluta genom att ställa Dig upp i gard!

Filmlänk: https://youtu.be/tI5FaUTW4es