Utvalda

Första blogginlägget

Jag har tränat Budo & Kampsport sedan år 1981 och har varit aktiv instruktör sedan 1984. Jag var med och grundade Dokan Dojo (Honbu Dojo) i Göteborg år 1987. Började 1981 med Ju Jutsu och sedan rullade det på med Judo och Taekwondo. I perioder har det också blev en del Karate och vapenträning. Har alltid varit en allätare.

År 2000 grundade jag Dokan Ryu Ju Jutsu, en stil som förutom självförsvar är mycket inriktad på Fighting och Sport Ju Jutsu, både poäng och fullkontakt. Idag är jag graderad 7 Dan Kyoshi Ju Jutsu & Goshin Jutsu, 5 Dan Taijutsu, 4 Dan Jidokwan & WTF Taekwondo, 3 Dan Kodokan Judo, Shoden Ho Miura Ryu, Jag har också Shodan i Karate Do och Toyama Ryu Morinaga Ha Iaijutsu.

I år blev min bok ”Dokan Ryu Ju Jutsu & Budo Densho” klar, efter några års arbete.

Jag arbetar annars som ortoped, med framförallt inriktning Barnortopedi.

På den här bloggen skall jag försöka förmedla mina kunskaper, erfarenheter och åsikter om Budo & Kampsport. 

inlägg

Kenjutsu: Subaru no Tori-i

Om vår Kenjutsuträning.

Vi fortsätter vår genomgång av de olika Kamae (positioner, ställningar), som vi använder.

Tori-i no kamae (Suwari no Tori-i):

I strikt mening är detta ingen egentlig kamae, utan mer en förberedande övergångsposition. Den kan användas för att parera ett hugg mot huvudet eller med ett steg framåt som en attack.

Vad är då viktigt i Tori-i no kamae (Suwari no Tori-i)?

• Sjunk ned på ett knä (suwari)

• Lyft Ditt svärd med eggen uppåt och vänsterhanden vilandes mot svärdsryggen (i höjd med monouchi).Högerarm lyft framåt nära huvudet, vänsterhanden lyfter något högre. Svärdet hålls något diagonalt framför Dig.

• Du skall behålla uppmärksamheten omkring Dig (metsuke)

Toyama Ryu Hon Iai

Den viktigaste basen i vår träning är Kata. Även om vi oftast tränar med ett oslipat Iaito, så skall vi alltid träna med samma tanke och känsla, som om vi skulle träna med ett skarpt Shinken.

SHODEN KATA/HON IAI:
Shoden no Kata är den grundläggande katan i Morinagaha, uppdelad i åtta serier:

 1. Ipponme: Mae no Teki (motståndare framför)
 2. Nihonme: Migi no Teki (motståndare till höger)
 3. Sanbonme: Hidari no Teki (motståndare till vänster)
 4. Yonhonme: Ushiro no Teki (motståndare bakifrån)
 5. Gohonme: Totsugeki (angrepp, anfall)
 6. Ropponme: Zengo no Teki (motståndare framför och bakom)
 7. Nanahonme: Sayu no Teki (motståndare till höger och vänster)
 8. Happonme: Suemonogiri

Jidokwan Taekwondo: Pyonsonkeut Sewojirugi

En teknik som egentligen klassificeras som en Tzirugi, en rak stötteknik där knytnäven inte används.

Pyonsonkeut Sewojirugi

Utförande:
Sjuthandsslag, med handen i vertikalt läge. Ena handen utför slaget och den andra handen hålls under som i en pressblock.
Tekniken utförs i ställning Ap kubi sogi. Ställningens längd är 1 ½ steg. Håll kroppen rak och i samma höjd under förflyttningen. Följ centerlinjen!
Tekniken tränar vi första gången i poomse Taegeuk Sah Jang.

Inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu) så heter slagtekniken Yonhon nukite/Osaeuke.

KATA I KODOKAN JUDO: KIME no KATA

KODOKAN KATA
Till Dangraderingar i Kodokan Judo ingår kata. Kata är en förutbestämd form och varje kata lär in någon eller några viktiga principer inom judo. Vi fortsätter med den fjärde av Kodokans Kata.

KIME no KATA (SHINKEN SHOBU no KATA):
Kime no Kata, är judons klassiska självförsvarskata, den kallas också för Shinken Shobu no Kata, ”the kata of real fighting”. Den utvecklades år 1888 och består av 20 självförsvarstekniker uppdelade i 2 serier:

IDORI (sittande tekniker):

 1. Ryotedori (Grepp i handleder)
 2. Tsukkake (Chudan tsuki)
 3. Suri age (Tryck mot pannan)
 4. Yoko uchi (Tettsui)
 5. Ushirodori (Livtag över armar bakifrån)
 6. Tsukkomi (Knivstick)
 7. Kirikomi (Knivskärning uppifrån)
 8. Yoko tsuki (Knivstick från sidan)

I den sittande serien så är Hara gatame och Waki gatame de vanligaste teknikerna.

TACHIAI (stående tekniker):

 1. Ryotedori (Grepp i handleder)
 2. Sodedori (Grepp i ärm snett bakifrån)
 3. Tsukkake (Jodan tsuki)
 4. Tsukiage (Uppercut)
 5. Suri age (Tryck mot pannan)
 6. Yoko uchi (Tettsui)
 7. Keage (Maegeri)
 8. Ushirodori (Livtag över armar bakifrån)
 9. Tsukkomi (Knivstick)
 10. Kirikomi (Knivskärning uppifrån)
 11. Nukigake (Försök att dra svärd)
 12. Kirioroshi (Svärdshugg uppifrån)

Inom Kodokan Judo så visar man upp Kime no Kata till 5 eller 6 Dan svart bälte. Den ingår också inom många Ju Jutsustilar till ett krav högre Dangrader.

En bra filmlänk är: https://youtu.be/eN1Z8qKNfW8

Syftet med Kime no Kata är att lära ut försvar mot oväntade angrepp, men också hur man kan använda olika atemi waza riktade mot kroppens olika vitala punkter (kyusho waza), som: uto (mellan ögonen), kasumi (tinningen), suigetsu (solar plexus), tsurigane (skrevet), shitsukansetsu (knäleden) och kachikake (hakan).

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Kata of Kodokan Judo Revised”, skriven av Sumiyuki Kotani, Yoshimi Osawa och Yuichi Hirose.

Kodokan Judo: Ude garami

NEWAZA TILL ORANGE BÄLTE DEL 6:

Till orange bälte i Kodokan Judo har vi fem stycken fasthållningstekniker (osaekomi waza), tre stycken armlås (Kansetsu waza) och tre stycken halslås (shime waza). Här presenteras armlås nr 1.

Kansetsu waza

 1. UDE GARAMI:
  Ude betyder arm och –garami betyder fläta.
  Så Ude garami betyder ”armfläta”.

Ude garami kan med fördel visas från:
• Från guardpositionen (kuzure ude garami)
• Från side mount-position eller Mune gatame, då uke försöker trycka undan Dig med armen.

Utförande:
Uke ligger på rygg. Sitt vid sidan om uke (side mount). Uke försöker trycka undan Dig med vänster hand. Din vänsterhand greppar ukes handled och pressar ned armen mot mattan. Höger hand går under ukes armbåge, greppa i Din vänstra handled (flätan).
Rotera ukes handled nedåt och lyft upp armbågen med Din höger arm.
Tekniken heter också Mune garami.


Kommentar:
En Kodokan-variant av tekniken är Hantai ude kujiki. I det armlåset är ukes arm sträckt.

GRADERINGSKRAV 4 KYU ORANGE BÄLTE DOKAN RYU JU JUTSU & SPORT JU JUTSU-TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR

 1. Grepp i två handleder bakifrån, tätt grepp= Taisabaki 180 grader framåt, omote kote gaeshi

Kommentar:
Vid grepp i handleder bakifrån drar uke Dig bakåt och trycker ihop Dina handleder.
Ta taisabaki 180 grader framåt, vänd Dig om och frigör Dig ur greppet.

Utför Kote Gaeshi. Vänd uke runt på mage och tag lämpligt kontrollgrepp.

DOKAN RYU JU JUTSU-SUTEMI WAZA (offerkasttekniker) DEL 5: TAWARA GAESHI

Ett användbart kast inom både Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo. Ett klassiskt kontringskast mot Morote gari.
Vi tränar Tawara gaeshi till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu. Vi klassificerar den som en Sutemi waza (offerkastteknik).

Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Masutemi waza (offerkast liggandes på rygg) och räknas till gruppen Shinmeiso no Waza (huvudsakligen nya kombinations-och kontringstekniker).

Tawara betyder ”risbal” och gaeshivändning”. Tawara gaeshi, risbalsvändning.

Det optimala läget:

 1. Främst som en kontring mot ukes attack med Morote gari.

Tekniska detaljer:
Kan utföras i flera varianter. Den här använder vi som grund.

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Tryck ned uke.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Greppa runt ukes bröstkorg som ett omvänt parterr-grepp. Gå in under uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Lägg Dig ned på rygg och kasta bakåt.

Jidokwan Taekwondo: Baro Jirugi

Jirugi är raka slag där armbågen är sträckt och knytväven följer en rak linje. För att kunna utveckla en stark slagteknik, så är det viktigt att inte slarva med slagets raka linje, underarmens och höften vridning i utförandet. Håll Dina armbågar in mot kroppen, flaxa inte ut med dem! Koncentrera Dig på träffpunkten och att snabbt returnera slaghanden. I alla raka slag träffar man med knytnävens pek-och långfingerknogar. Handleden är rak och tummen vilar mot pek-och långfingret.
Vi fortsätter med slagtekniken:

Baro Jirugi

Utförande:
Ställningens längd är 1 ½ steg. Ta ett steg fram med bakre benet och slå med motsatt sidas hand. Vrid in höften i slaget.
Kraften kommer från höftens vridning och kroppens framåt-förflyttning. Håll kroppen rak och i samma höjd under förflyttningen. Följ centerlinjen!

Inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu) så heter slagtekniken Gyakutsuki.

GRADERINGSKRAV 4 KYU BLÅTT BÄLTE KARATE JUTSU DEL 6

KATA:

 1. Pinan Yondan

PINAN KATA:
Pinan tillhör en grupp av kata som är utvecklade under åren 1902-1906 av Yasutsune (Anko) Itosu (1850-1914). Namnet Pinan kan översättas till ”fredligt sinne”. Inom vissa stilar används det nyare namnet Heian, som infördes av Funakoshi. Alla Pinan-kata är förenklingar av de mer klassiska katorna (t.ex. Kanku Dai/Kushanku), dvs. kata av Shuritetyp.
Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Karate Katas of Wadoryu”, skriven av Shingo Ohgami.

Pinan Yondan:
Pinan Yondan lär framförallt ut öppna handtekniker med kakete, dvs. att greppa tag i motståndaren och samtidigt ta ner honom med hizageri eller empi uchi. I blockeringsrörelserna använder man sig av både enkelmoment och dubbelmoment.

En bra filmlänk: https://youtu.be/BvQb_ox61lc