JUDO ATEMI WAZA: Naname uchi

Naname uchi är ett diagonalt handkantsslag eller knivhandsslag. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Naname uchi är en Tegatana Ate, en atemi med knivhanden (handkanten).

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata

Utförande:
Naname uchi kan utföras från utsidan eller insidan. Slå med handkanten (knivhanden) diagonalt och ner. Vrid in kroppen i samma riktning.

NEWAZA SHISEI (positionerna i mattkamp)

Hållningen och positionen är lika viktig i newaza, som i den stående tekniken.

Attackfomer:
Ne waza no Semekata är ibland en benämning på de olika attackformerna i Newaza.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.

Försvar:
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.
Det finns således många namn för ingångar, positioner och försvar i newaza.

Nästa gång skall vi gå in på de olika positionerna.

JUDO ATEMI WAZA: Kiri oroshi (shutootoshi uchi)

Kiri otoshi är ett handkantsslag eller knivhandsslag rakt nedåt. Ett vanligare namn för tekniken inom Budō är Shuto otoshi uchi. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Kiri oroshi är en Tegatana Ate, en atemi med knivhanden (handkanten).

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata
• till 1 Dan svart bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en uchi waza (Shuto uchi) till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som tameshiwara (krossteknik), Gedan shuto uchi, till 1 Dan svart bälte Karate Jutsu

Utförande:
Slå med handkanten (knivhanden) uppifrån och ner. Vrid in kroppen i samma riktning. Oftast är målet ukes ansikte.
Lämplig atemi vid försvar mot olika angrepp framifrån.

Om Newazaträning

Ne Waza är våra tekniker nere i mattan, golvkampsteknikerna.

Det som är mest utpräglat för newaza är just själva situationen och positionen. Det är kanske viktigare att behärska en position än en massa tekniker. För att få en mer realistisk newaza tränar vi alla tekniker med passer- och vändningsteknik från olika positioner eller som ett svar på ukes frigöringsförsök.

Det är lämpligt att träna både offensiva och defensiva tekniker från en och samma position. Kan Du lära Dig att behärska och kontrollera en position, så har Du större chanser att nå ett lyckat resultat.
Rytmen är en viktig faktor när det gäller kombinationer och kontringar i newaza. Hitta en rytm och tänk på ukes respons.
Generellt kan man säga att rytmen i newaza varierar med typ av teknik:

• Ett armlås sänker ofta rytmen och uke blir ofta öppen för osaekomi (fasthållning)

• Då uke försöker frigöra sig från fasthållningen (osaekomi) ökar rytmen igen, uke blir ofta öppen för halslås eller armlås

• Då uke koncentrerar sig på att undvika armlåset sänks ofta rytmen igen, uke blir öppen för en ny osaekomi eller halslås

En rörlig höft är mycket viktig i newaza. Tänk på att ”räkan” (ebi taisabaki) är egentligen den viktigaste taisabakiövningen för newaza!
När du är offensiv skall Du vara kvick med en rörlig höft, likväl som att då Du är defensiv, skall försöka stoppa ukes
höftrörelser.

Judo Atemi Waza- Ushiro ate

Ushiro ate är en armbågsstöt bakåt. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Ushiro ate är en Hiji Ate (armbågsstöt) bakåt.

Vi tränar den:

• som en valfri atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata

• till 1 Kyu brunt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu under namnet Hiji ushiro ate

• som en atemi waza till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu under namnet Ushiro empi ate

Utförande:

Stöt armbågen bakåt, använd andra handen som en stödhand. Inom Kodokan Judo används dock vanligen en öppen hand. Bilden ovan är från vår Dokan Ryu Ju Jutsu.
Lämplig atemi vid försvar mot greppattacker bakifrån.

Judo Atemi Waza- Klassifikation

Atemi waza förekommer i Kodokans mera avancerade kata. Grundaren Jigoro Kano klassificerade och listade 23 officiella atemi waza.

Inom Kodokan Judo visar man atemi waza som grundteknik från och med 4 Dan svart bälte. I Kano Ryu Nihon Jujutsu tränar man dock atemi waza redan till 5 Kyu gult bälte.
Kodokans atemi waza är i huvudsak baserad på tekniker från Tenjin Shinyo Ryu Ju Jutsu Nedan följer en klassifikation av och delas in i:

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Atemi waza-Study of the Official Classification of Atemi Waza
and Kyushu by Jigoro Kano
”, skriven av José A. Caracena.

Judo Atemi Waza

Atemi waza blir ofta en bortglömd del dö man diskuterar Judo. Riktig Kodokan Judo innehåller en del atemi waza, dvs. slag, sparkar och stötar mot kroppens vitala punkter (kyushu).

Atemi waza förekommer i Kodokans mera avancerade kata. Grundaren Jigoro Kano klassificerade och listade 23 officiella atemi waza.
Ursprungliga syftet med atemi var ju att fysiskt skada och oskadliggöra angriparen. Atemi har dock flera viktiga användningar och syften, nämligen att använda atemi:

• i kombination med andra tekniker
• som en ren distraktion
• som en del i själva balansbrytningen (ate kuzushi)
• som en ren avslutande teknik (att slå ut angriparen)

Inom Kodokan Judo visar man atemi waza som grundteknik från och med 4 Dan svart bälte. I Kano Ryu Nihon Jujutsu tränar man dock atemi waza redan till 5 Kyu gult bälte.

Kano Ryu Sweden Branch

Med vår Judo-sektion, ITKJ Sweden, är vi svensk representant för Traditional Kano Ryu Nihon Jujutsu.

Kano Ryu Nihon Jujutsu är själva länken mellan Koryu Ju Jutsu (som var grunden till Kodokan Judo) och Kodokan Judo. Sannolikt är det så här den första varianten av Judo etablerades, där Budō och självförsvar fortfarande var viktiga delar. Gamla Kodokan Kata är dock den viktigaste basen.

En del namn på vissa tekniker, i framförallt Kata, har kvar de mycket gamla jujutsu-termerna. Inom Kano Ryu Nihon Ju Jutsu så tränas förutom Nage waza (kasttekniker) och Newaza (golv-/mattkampstekniker) också: Atemi waza (olika slag och sparktekniker), Kyusho waza (atemi mot kroppens vitala punkter), Katame waza (kontrolltekniker), Kodokans tidigare mer eller mindre bortglömda Kata, Kansetsu waza (med brytningar mot samtliga leder) och Kappo waza (olika återupplivningstekniker).

Internationell ledare är José Caracena Shihan, högt graderad i bland annat Kodokan Judo, Kano Ryu Nihon Ju Jutsu och Daito Ryu Aiki Jujutsu.

KAESHI no KATA

Inom judovärlden så praktiseras även flera andra kata, som dock inte är erkända av Kodokan. Här kommer en kort presentation Kaeshi no Kata.

Kaeshi no Kata är en kata med kontringskast skapad av Yukio Tani (1881-1950). Namnet betyder ”kontringsformen”. Den består av 10 kontringskast. Yukio Tani var verksam som judo-och jujutsuinstruktör i England i början av 1900-talet. Hans huvudsakliga bakgrund var inte Kodokan Judo, utan Ju Jutsu, troligen Fusen Ryu.

Kaeshi no Kata är inte en officiell Kodokan Kata, men tränas inom framförallt brittisk judo, där den även ingår till Dangradering. Det inte ovanligt, framförallt i Europa, att vissa länders nationella judoförbund till Dangradering inkluderar en icke- erkänd Kodokan och tar bort en erkänd. Egentligen något märkligt!

En filmlänk: https://youtu.be/DiaCMWZ5G84