Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Helveteshalslåset från bänkpositionen, kombination med Kata ha jime

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai):

Jigoku jimekata ha jime

Vi tränar den:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en Sonota waza inom Kodokan Judo

Utförande:
Detta är Newazadrill i tre steg, där tori först utför vändningen och sedan följer upp med halslåsen. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Ingången”:
Uke står i bänkpositionen, yotsunbai, på alla fyra. Greppa med vänster hand ukes
krage underifrån, vänster ben krokar runt ukes vänstra arm och höger arm går över ryggen och krokar runt höger armhåla. Gör ett framåtfall!

Del 2 Halslåset: Jigoku jime

Du har nu hamnat i position för halslåset. Dra höger arm och vänster hand mot Dig samtidigt som Dina ben låser runt ukes vänsterarm. Lyft Ditt höft och sätt halslåset Jigoku jime.

Jigoku jime betyder helveteshalslåset.
Tekniken heter också Oten jime.

Del 3 Halslåset Kata ha jime

Om Du har hög fart och kraft i Din rullning, så kommer Du istället att rulla upp i läge för en Kata ha jime.

Höger hand behåller greppet bakifrån i ukes vänster krage, under hakan. Vänster arm går under ukes vänstra armhåla och bakom ukes nacke. Dra med höger hand och tryck med vänster hand.

JUDO ATEMI WAZA: Ashifumi

Ashifumi betyder ”fotstamp”, egentligen så är det en krossande ”stämpling ”.

Inom andra Budō-arter, som Ju Jutsu och Karate, benämner man stampsparken ofta Mae fumikomi (stampspark framåt) eller Otoshi fumikomi.

Inom Kodokan Judo tillhör sparken gruppen Ashi ate, spark/stöt med foten. Ashifumi är en atemi av typen Kakato Ate, dvs en atemi med hälens trampdyna.

Vi tränar sparken som en atemi waza:

  • till 2 Dan bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
  • från 4 Dan svart bälte Kodokan Judo och i Kodokan Judons olika självförsvarskata
  • i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
  • i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Utförande:
Lyft Ditt knä högt uppåt och stampa nedåt med hälen (kakato). Träffa fotryggen/mellanfoten. En lämplig atemi vid angrepp bakifrån (grepp, livtag) eller i en extremt farlig utsatt situation som en avslutande teknik mot en liggande angripare.

Målet är oftast:
Kori, fotryggen (egentligen området mellan stortåns och pektåns förlängning på fotryggen

TE GATAME:

Armlåset (ude kansetsu waza) Te gatame är sannolikt av ett mycket gammalt ursprung. Man kan se tekniken i äldre kata.

Vi tränar Te gatame till:
2 Kyu blått bälte Kodokan Judo
• 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande (bilden är lånad):
Ude hishigi te gatame (det kompletta namnet på armlåset) visas lämpligen från side mount eller Uki gatame (knee on belly). Höger hand greppar ukes handled och vänster arm går under ukes armhåla och greppar motsatta kragslaget.
Tekniken går även att utföra i stående, ungefär som vid en ingång till Ude gaeshi.

Ude hishigi te gatame betyder brytande/ bändande armlås med handfasthållning.

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Okuri eri jime från bänkpositionen, kontring med Hiza tori garami

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai):

Okuri eri jime, vält över= Hiza tori garami

Vi tränar den:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Detta är Newazadrill i tre steg, där tori först utför attacken, som uke sedan kontrar. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Ingången”:
Uke står i bänkpositionen, yotsunbai, på alla fyra. Från bänkposition krokar Du in Dina båda benen under uke. Höger hand greppar kragen underifrån (under ukes haka), vänster hand går under ukes armhåla och greppar i ukes motsatta kragslag. Du har nu förberett för Ditt halslås. Fall nu ned på Din högersida. Du har nu automatiskt hamnat i position för halslåset Okuri eri jime.

Del 2 Halslåset:

Du har nu hamnat i position för Okuri eri jime. Dra nu med höger hand mot Dig och pressa/tryck vänster hand nedåt. Okuri eri jime betyder halslås med båda kragarna eller glidande ärmhalslås.

Del 3 Kontringen, benlåset:

Nu kontrar Uke:

Uke korsar sina fötter över och under Dina fotleder, fötterna skapar en triangel. Uke bryter nedåt med benlåset Hiza tori garami.

Hiza tori garami översätts ofta till knäfläta, men tori symboliserar formen på den traditionella japanska portalen.

JUDO ATEMI WAZA: Yokogeri

Yokogeri betyder sidospark. När man benämner sparken som en atemi waza inom Kodokan Judo och Kano Ryu Nihon Jujutsu, så menar man vanligen en lågt riktad sidospark.

Faktum är att om man tittar gammal traditionell Okinawa Karate, så är ofta även deras sidospark lågt riktad, dvs en spark som är lätt att använda i självförsvar. Inom andra Budō-arter, som Ju Jutsu och Karate, benämner man den låga sidosparken oftast Gedan yokogeri, Yoko fumikomi eller rent av Kansetsugeri (ledspark).

Inom Kodokan Judo tillhör sparken gruppen Ashi ate, spark/stöt med foten. Ushirogeri är en typ av Kakato Ate, dvs en atemi med hälens trampdyna.

Inom traditionell Judo och Kano Ryu, så tränar vi sparken som en atemi waza:
• till 1 Kyu brunt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• från 4 Dan svart bälte Kodokan Judo och i Kodokan Judons olika självförsvarskata

Utförande:

Lyft Ditt knä och vinkla foten mot Ditt knä. Vrid 90º på Ditt stödben och rotera fram Din sida. Sparka ut från Din sida, tryck in höften i träffen. Bål och ben formar en Y-form. Yokogeri är en kraftfull spark. Som atemi waza träffar man med hälen, kakato.

Målet är oftast:
Hiza kansetsu, knäleden

YOKO SHIHO GATAME

Det finns många versioner (Kuzure) av Yoko shiho gatame, men den mest grundläggande är den som även finns i Kodokan Judons Katame no Kata. Den här får betraktas som själva grundtekniken!

Yoko betyder sida, –shiho betyder fyra riktningar (eller hörn) och –gatame betyder fasthållning. Så Yoko shiho gatame betyder fasthållning från sidan i fyra riktningar (hörn).

Vi tränar fasthållningen Yoko shiho gatame till:
5 Kyu gult bälte Kodokan Judo
5 Kyu gult bälte Kano Ryu Ju Jutsu
4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Vi tränar fasthållningen redan från början med guardpasseringar-och vändningstekniker (mawaru waza).

Utförande:
Attackera uke från sidan (side mount), lägg vänster arm runt ukes nacke och greppa i vänster axel. Höger arm greppar runt ukes vänsterben och ukes bälte. Kontakt bröstkorg mot bröstkorg, sjunk ned. Andas ut!

Du skall kunna ligga i fasthållningen med lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt.

Som i alla fasthållningar skall Du skall sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt och behålla trycket på motståndarens bröstkorg. Om motståndaren får det tungt och jobbigt att andas, då gör Du rätt! Du vill skapa en bred, men rörlig bas! Ju bredare bas och stöd Du har, desto stabilare blir Din fasthållning.
Shiho beskriver en viktig princip i många fasthållningar, dvs att kunna kontrollera kroppens fyra hörn.

Om motståndaren gör ett frigöringsförsök:

• Sträck ut Dina ben bakåt! Det ökar Din balans och tyngd! Du breddar Din bas!
• Parera genom att vrida höften åt sidan!

JUDO ATEMI WAZA: Ushirogeri

Ushirogeri betyder bakåtspark. När man benämner sparken som en atemi waza inom Kodokan Judo och Kano Ryu Nihon Jujutsu, så menar man vanligen en lågt riktad bakåtspark.

Faktum är att om man tittar gammal traditionell Okinawa Karate, så är ofta även deras bakåtspark lågt riktad, dvs en spark som är lätt att använda i självförsvar. Ushirogeri förekommer nog inom alla kamp-eller självförsvarssystem. I många kampsystem så utförs sparken med en snurr/vändning. Som en atemi waza i Judo och Kano Ryu utförs sparken direkt bakåt, mot en motståndare bakom Dig.

Inom Kodokan Judo tillhör sparken gruppen Ashi ate, spark/stöt med foten. Ushirogeri är en typ av Kakato Ate, dvs en atemi med hälens trampdyna.

Inom traditionell Judo och Kano Ryu, så tränar vi sparken som en atemi waza:
• till 2 Dan svart bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• från 4 Dan svart bälte Kodokan Judo och i Kodokan Judons olika självförsvarskata

Utförande:
Du träffar med kakato, hälens trampdyna. Lyft upp Ditt knä framåt och sparka rakt bakåt, titta över axeln. Lägg in höften bakom sparken. Knuffa inte, du skall sparka ut med hälen!

Målet är oftast:

• Myojo, hypogastrium, området 3-4 cm nedanför naveln, i nivå med urinblåsan 

• Tsurigane, testiklarna

Hiza kansetsu, knäleden

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): ”Halvnelson-vändning”-Kuzure kami shiho gatame-Kata te jime

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai): ”Halvnelson-vändning”- Kuzure kami shiho gatame- Kata te jime (kombination)

Vi tränar den:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo

• till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande:

Detta är Newazadrill i tre steg. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Halvnelson-vändningen”:

”Halvnelson-vändningen”

Höger hand greppar i nacken, vänster hand går under armhålan. Greppa Din egen handled. Lägg Din bröstkorg mot ukes vänsteraxel och sträck ut Dina ben bakåt. Rotera runt ukes huvud motsols. Rotera runt på utsidan så att uke hamnar på rygg. Släpp inte greppet i dräkten!

Del 2 Fasthållningen:

Kuzure kami shiho gatame

Behåll greppet i ukes nackkrage och koppla fasthållningen Kuzure kami shiho gatame. Skillnaden mot Kami shiho gatame är just
att din ena armen (t.ex. Din högerarm) går under ukes armhåla och greppar i kragen underifrån.
Kuzure kami shiho gatame betyder variant-fasthållning i fyra riktningar (hörn) ovanifrån.

Del 3 Frigöringsförsöket & Kombinationen:

Kata te jime

Uke gör ett frigöringsförsök. Släpp inte greppet i nackkragen. Växla till Side mount. Vänster hand går under ukes huvud och över halsen till halslåset Kata te jime. Glid fram med armen och korsa på framsidan av ukes hals.
Pressa ned Din armbåge mot mattan.

Kata te jime betyder halslås med en hand.

Tänk på detta är en Newazadrill, där Din träningspartner också skall få tillfälle att träna på själva frigöringsförsöket!

Tate shiho gatame

Tate shiho gatame är en av de grundläggande fasthållningsteknikerna (osaekomi waza).

Tate betyder vertikal (eller i det här fallet blir betydelsen uppifrån). Shiho betyder fyra riktningar. –gatame betyder fasthållning.
Tate shiho gatame betyder ”vertikal fasthållning i fyra riktningar (hörn)” eller kanske lättare ”fasthållning uppifrån i fyra punkter”.

Tate shiho gatame

Vi tränar Tate shiho gatame:

• till 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo

• som tillämpad fasthållning (osaekomi waza) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• till 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande:
Tate shiho gatame kan med fördel visas som kombinationsteknik från Mune gatame.

Från mount greppar Du under ukes nacke med höger hand, samtidigt som Du pressar ukes högerarm över hans ansikte. Vänster arm greppar under ukes högra armhåla. Koppla ihop Dina händer, ha tät kontakt och pressa Din panna ned mot mattan. Pressa in Dina ben under uke. Sjunk ned. Andas ut!

Som i alla fasthållningar skall Du sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt och behålla trycket på motståndarens bröstkorg. Det skall vara tungt och jobbigt att andas för motståndaren.
Du skall kunna ligga i fasthållningen med en lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt

Du vill skapa en bred, men rörlig bas! Ju bredare bas och stöd Du har, desto stabilare blir Din fasthållning.
En viktig princip i många fasthållningar är shiho, att kunna kontrollera kroppens fyra hörn.

Tips:
I grundutförandet sätter man sig ned på ukes midja. Här får uke ganska stor hävstång vid frigöringsförsök (tex brygga, hip escape). Genom att i stället sätta Dig högt upp på ukes bröstkorg och verkligen knipa in och klämma åt med benen, så minskar Du ukes chanser till frigöringsförsök!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Vändning från bänkposition till Kuzure mune gatame, övergång till Ude gatame

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai): Kuzure mune gatame- Ude gatame (kombination)

Vi tränar den:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo

• till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande: 

Detta är Newazadrill i tre steg. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Vändningen:
• Greppa tag i ukes motsatta arm och ben underifrån med båda Dina händer. Tryck på med hela Din kroppstyngd.

Vändningen

• Vänd runt uke. Behåll trycket mot ukes bröstkorg. Du har nu uke i en side
mount-position.

Frigöringsförsöket & Kombinationen:

• Från side mount, attackerar Du med ett försök till Kuzure mune gatame.
• Uke försöker nu trycka undan Dig med vänster hand. Fånga ukes hand mellan Ditt huvud och Din axel samtidigt som Dina händer pressar mot ukes armbågsled. Ditt knä trycker ned uke.

Ude gatame

Tänk på detta är en Newazadrill, där Din träningspartner också skall få tillfälle att träna på själva frigöringsförsöket!

Det kompletta namnet på tekniken är Ude hishigi ude gatame. Ude hishigi betyder bryta, bända armen. Ude betyder arm och –gatame fasthållning.