JAPANSKA BUD(O)ORD: Iaido

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter.
Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer.

IAIDO:
Iaido 居合道 översätter vi ofta till ”konsten (vägen) att dra svärdet”. Ibland kan användningen av termen upplevas förvirrande. Inom vissa skolor används benämningen för de sittande svärdsteknikerna. Vad är då den egentliga betydelsen?

Iaido skrivs med tre tecken, I-Ai-Do.

Det första tecknet, I , betyder ungefär ”att vara” eller ”att sitta ned”. Som alltid med japanskan, så finns det flera betydelser och uttal. I kommer från iru. Tecknet 居 uttalas:

kyoon’yomi (det sino-japanska uttalet av kinesiska tecknen) med betydelsen ”att vara”, ”att finnas”.

ikun’yomi (det japanska uttalet) med betydelsen ”att vara” eller ”att sitta ned”

Det andra tecknet, ai 合, betyder ”att möta” eller ”harmoni”.

De två första två tecknen i kombination, 居合 betyder Iai (I-ai). Detta har en djupare innebörd.
Det finns egentligen ingen direkt översättning av Iai. Den beskriver egentligen ett möte och kanske mer hur man möter sin kontrahent med svärdet eller kanske att i sittande kunna möta, vara förberedd och kunna harmonisera med sin omgivning.

Det tredje tecknet, 道, dō, betyder väg. Innebörden av do kan dock vara flera: väg, den rätta moraliska vägen eller vägen att utföra en traditionell konstart. Tecknet kan också uttalas michi. Det finns två sätt att uttala kanjitecknen, do (on yomi, sino-japanska, kinesiskt sätt) och michi (kun yomi, japanskt sätt). Do har sitt ursprung i mandarin-kinesiskans dào.

Då är det viktigt att också komma ihåg att Iaido är just en av de klassiska Budoarterna, en av vägarna eller konstformerna att uppnå Zen (en Zendo). Dvs Iaido är ingen Bujutsu, där syftet är att träna teknikerna enbart i stridssyfte.

DE GAMLA MÄSTARNA: Morinaga Kiyoshi

Morinaga Sensei anses av många som den egentlige grundaren till den Iaijutsustil, Toyama Ryu Morinaga-ha, som vi tränar. Hur som helst, så var överste Överste Morinaga Kiyoshi en av grundarna till det som skulle bli Toyama Ryu. Vi tränar stilen inom vår Iaijutsu-sektion Dai Nihon Dento Morinaga Toyama Ryu Sweden. Vissa av dess olika Kata tränar vi också inom vår Kobujutsu-sektion och till våra olika Dangrader i Dokan Ryu Ju Jutsu.

Toyama Ryu är en japansk svärdsskola grundad år 1925, en stil med rötter i mycket gamla svärdsskolor. Namnet Toyama kommer från Toyama Gakko, japans militärakademi (kadettskolan). Akademien ville utveckla ett system av svärdstekniker användbara för den japanska krigsmakten.

Morinaga föddes år 1897 i Okayama-provinsen. Han påbörjade sin militära bana i tidig ålder och slutade som överste för Toyama Gakko, där han blev ansvarig för all utbildning. Han blev träningen i Kenjutsu och Jukendo (bajonetträning).

Redan år 1925 lade han grunden till det som skulle bli iaijutsu-stilen Toyama Ryu, en rak och enkel stil. Karaktäristiskt för stilen är att antalet kata är få och att samtliga utförs från stående. Den skulle vara ämnad för strid och relativt lätt att träna in för skolans kadetter.

Toyama Ryu bygger på Gunto Soho (ett militärt svärdssystem), med sitt ursprung i gamla svärdskolor, som Mugai Ryu och sannolikt också Muso Jikiden Eishin Ryu (en av grundarna, Hakudo Nakayama, var den 16:e Soke i Shimomura-hagrenen).

JAPANSKA BUD(O)ORD: Battodo/Battojutsu

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter.
Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer.

BATTODO/BATTOJUTSU:
Är egentligen samma som Iaijutsu, men ofta med mer fokus på själva hugget och tameshigiri
(testhuggning), ibland inom vissa stilar benämningen för de stående Iaijutsuteknikerna (jämför med Katori Shinto Ryu).
Olika benämningar, som ibland kan vara samma sak inom olika skolor.
Vad är då den egentliga betydelsen?

Battōdō 抜刀道 översätts till ”konsten att dra svärdet” eller ”vägen att dra och hugga med svärdet i en enda rörelse ”. Battōjutsu 抜刀術 betyder istället ”tekniken att dra och hugga med svärdet i en enda rörelse”.
Batsu 抜 eller nuku betyder att dra. Batto betyder att dra svärdet ur saya (svärdsbaljan).

Det tredje tecknet, 道, dō, i battodo betyder väg. Innebörden av do kan dock vara flera: väg, den rätta moraliska vägen eller vägen att utföra en traditionell konstart. Tecknet kan också uttalas michi. Det finns två sätt att uttala kanjitecknen, do (on yomi, sino-japanska, kinesiskt sätt) och michi (kun yomi, japanskt sätt). Do har sitt ursprung i mandarin-kinesiskans dào.

Termen Battojutsu är äldre än Iaijutsu (居合術).
De första två tecknen i Iaijutsu, 居合 betyder Iai (I-ai). Detta har en djupare innebörd.
I betyder att vara och ai 合 betyder att möta. Det finns egentligen ingen direkt översättning av Iai. Den beskriver egentligen ett möte och kanske mer hur man möter sin kontrahent med svärdet.

Några andra benämningar som kan se inom vissa stilar är Sayauchi eller Kenpo (svärdsmetod).

Nybeställning boken ”Dokan Ryu Ju Jutsu & Budo Densho 2.0”

Nu gör vi ytterligare en nybeställning av boken ”Dokan Ryu Ju Jutsu & Budo Densho 2.0” av Shihan Pavel Antonsson 7 Dan!
Boken teknikbeskrivningar, fakta kring historik, filosofi och träningsprinciper.
Den täcker Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu, Självskydd, Kodokan Judo, Karate Jutsu, Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo med de kompletta uppdaterade graderingskraven.
Dessutom kapitel om vår svärds-och vapenträning inom vår Kobujutsu-sektion och Toyama Ryu.
Den allmänna träningsläran beskrivs översiktligt!
En rikt illustrerad bok på nästan 400 sidor!
Gör Din förhandsbeställning redan idag! Priset är 525kr exklusive frakt! Vid frakt tillkommer 60kr.
Som medlem i Dokan Dojo har du rabatt på bokpriset!

Beställning mailas in till dokan.dojo87@gmail.com med information om förhandsbetalning.

1 KYU IKKYU (VIT KEIKOGI & SVART HAKAMA) TOYAMA RYU MORINAGA-HA DEL 4

KATA:
Happo Renshu no Kata

Om Happo Renshu no Kata:


Happo Renshu no Kata är en gammal koryukata från ca år 1650. Syften är att lära ut förmågan att i olika vinklar kunna hugga i åtta riktningar. Varianter av den tränas inom många koryu. Dragon step (jämför Kosa dachi) är ett viktigt steg, som ofta återkommer i Morinaga-ha.

1 KYU IKKYU (VIT KEIKOGI & SVART HAKAMA) TOYAMA RYU MORINAGA-HA DEL 2

KATA:

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)

Nr 5. Gohonme: Tsuki suriage/Kesa (angrepp, anfall)

Förklaring:

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt. Till 1 Kyu tränar man nr 1-5.
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, höger steg fram med Shomen uchi långt fram (framåtlutad).
Inta Seigan no Kamae.
Steg: Nr 4-5 har fyra steg fram och tillbaka. Om man tränar flera serier, så körs alla på rad.
OBS! Första tre stegen är långsamma!

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

Gohonme: Tsuki suriage/Kesa (angrepp, anfall)

  1. Startar från höger Seigan no Kamae.
  2. Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.
  3. På fjärde vänstersteget, parera kort med svärdet åt vänster sida →hugg en kort Hidari Kesagiri.
  4. Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt. Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger.
  5. Ta fyra steg bakåt.

OM HAPPO RENSHU no KATA

Vi tränar Happo Renshu no Kata till:
1 Kyu och Shoden Toyama Ryu Morinaga-ha Iaijutsu
• 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu

• nivån Fuku-Shidoin (Kirikami) Buki waza & Kobujutsu

Happo Renshu no Kata är en gammal koryukata från ca år 1650. Syften är att lära ut förmågan att i olika vinklar kunna hugga i åtta riktningar. Varianter av den tränas inom många koryu. Dragon step (jämför Kosa dachi) är ett viktigt steg, som ofta återkommer i Morinaga-ha.

Bilden är lånad och är en grov förenkling,