KISO-IAI: Nr 6 Ropponme Suri otoshi/Makki

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Ropponme: Suri otoshi /Makko

I Ropponme utför man en kort Shomen uchi mot huvudet följt av en Kesagiri.

Vi tränar Ropponme Suri otoshi/Makko till 1 Dan Shodan Toyama Ryu Morinaga-ha. OBS! Till 1 Dan viss man alla Kiai-Iaijutsu!

Seigan no Kamae

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

• Starta från höger Seigan no Kamae. 

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

• På fjärde steget och femte steget →hugg en kort Shomenuchi (mot ansiktet).

• På sjätte och sjunde steget →Migi Kesagiri.

• Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt. Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger. 

• Ta sju steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

KISO-IAI: Nr 5 Gohonme Tsuki suriage/Kesa

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Gohonme: Gohonme Tsuki suriage/Kesa

Vi tränar Yonhonme Tsuki suriage/Kesa till 1 Kyu Ikkyu Toyama Ryu Morinaga-ha.

Seigan no Kamae

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

• Starta från höger Seigan no Kamae. 

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

• På fjärde vänstersteget, parera kort med svärdet åt vänster sida →hugg en kort Hidari Kesagiri.

Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt. Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger.

• Ta fyra steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

KATA HON-IAI: Sanbonme Hidari no Teki

Hon-Iai är den grundläggande katan (Shoden) i Morinaga-ha. Till 3 Ryu Toyama Ryu Morinaga ha visar man andra serien, sanbonme.

HON IAI KATA

2. Sambonme: Hidari no Teki (fiende till vänster)

Man har en fiende till vänster.

Utförandet:

• Kort vänstersteg fram.

• Höger glidsteg åt sidan med samtidig O gasumi + Katate Tsuki (enhands) riktad mot chudan, stå framåtlutad

• Vänstersteg bak och Nagashi (som en
diagonal Tori-i med kissaki riktad snett framåt), hugg Kesa giri med samtidigt dragonstep (Kosa dachi).

• Tillbaka till Seigan no Kamae.

• Glidsteg bakåt med yoko chiburi.

• Noto

• Steg bak till startpositionen

KATA HON-IAI: Nihonme Migi no Teki

Hon-Iai är den grundläggande katan (Shoden) i Morinaga-ha. Till 4 Kyu Toyama Ryu Morinaga ha visar man andra serien, nihonme.

HON IAI KATA

2. Nihonme: Migi no Teki (fiende till höger)

Man har en fiende till höger.

Utförandet:

• Stå med höger fot lite fram.

• Vänster korssteg över (fötterna i 90º mot varandra),högersteg fram åt höger, hugg Yoko giri (OBS! Mot chudan!)

Tsuri ashi steg fram (jämför gyaku nekoashi) och upp i Jodan no Kamae. Glid och pressa fram med höger fot, hugg Shomen uchi.

Seigan no Kamae

• Glidsteg bakåt med yoko chiburi.

Noto

• Steg bak till startpositionen.

KATA HON-IAI: Ipponme Mae no Teki

Hon-Iai är den grundläggande katan (Shoden) i Morinaga-ha. Till 5 Kyu Toyama Ryu Morinaga ha visar man första serien, ipponme.

HON IAI KATA

  1. Ipponme: Mae no Teki (fienden framför)

Man har en motståndare framför sig.

Utförandet:

• Högersteg fram med samtidig enhands Gyaku kesa giri.

• Tsuri ashi steg fram (jämför gyaku nekoashi) och upp i Jodan no Kamae.

• Glid och pressa fram med höger fot, hugg med lång framåtlutad Shomen uchi. Seigan no Kamae.

Glidsteg bakåt med yoko chiburi.

Noto

• Steg bak till startpositionen.

KISO-IAI: Yonhonme Hidari kesa giri (naname uchi)

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Yonhonme: Hidari kesagiri (vänster Naname uchi)

Vi tränar Yonhonme Hidari kesa giri till 2 Kyu Nikyu Toyama Ryu Morinaga-ha.

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

Seigan no Kamae

• Starta från höger Seigan no Kamae. 

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

Snabbt fjärde vänstersteg. På fjärde steget, vinkla mune mot Din vänstra biceps
(ungefär som en halv Makiuchi, jämför med Katori) glid samtidigt något av från seichusen (attacklinjen) →Hidari Nanameuchi.

• Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt.
Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger. 

• Ta fyra steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

KISO-IAI: Sanbonme Migi kesa giri

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

Vi tränar Sanbonme Migi kesa giri till 3 Kyu Sankyu Toyama Ryu Morinaga-ha.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Sanbonme: Migi kesagiri (höger diagonalt hugg)

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

Seigan no Kamae

• Starta från höger Seigan no Kamae.

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

Snabbt vänster och höger steg. På fjärde steget,rotera iaito över huvudet från vänster till höger sida, på femte steget →Migi kesa giri.

• Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt.
Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger. 

• Ta fem steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

KISO-IAI: Nihonme Morotetsuki

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

Vi tränar Ipponme Makkogiri till 4 Kyu Yonkyu Toyama Ryu Morinaga-ha.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Nihonme: Morotetsuki (dubbelhandsstöt)

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

• Starta från höger Seigan no Kamae. Seigan no Kamae

Seigan no Kamae

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

Snabbt vänster och höger steg. På fjärde steget, luta framåt och ladda stöten från Din bröstkorg, på femte steget →Morotetsuki

Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt.
Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger.

• Ta fem steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

KISO-IAI: Ipponme Makkogiri

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

Vi tränar Ipponme Makkogiri till 5 Kyu Gokyu Toyama Ryu Morinaga-ha.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Ipponme: Makkogiri (djup Shomen uchi, djupt hugg)

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

• Starta från höger Seigan no Kamae.

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

• Ladda ditt hugg från långt bakom Din rygg!

Snabbt vänster och höger steg Makkogiri.

Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt. Iaido i horisontellt läge med eggen riktad åt höger.

• Ta fem steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

SHIN no KAMAE (Toyama Ryu)

KAMAE (KAMAE IAI no KATA):
Kamae är de olika positionerna, gardställningarna med svärdet. Typisk är att man redan i draget gör sitt hugg innan man intar sin kamae. Vi fortsätter med

Utförande:
Samma start som O Gasumi, men gå direkt till Shin no Kamae. Mune (svärdsryggen) vilar mot din arm →Höger fot fram till Seigan. Yoko chiburi. Höger fot tillbaka till startpositionen.