DE GAMLA MÄSTARNA: Morinaga Kiyoshi

Morinaga Kyoshi 
(1897-1981)

Morinaga Sensei anses av många som den egentlige grundaren till den Iaijutsustil, som vi tränar, Toyama Ryu Morinaga-ha. Hur som helst, så var överste Överste Morinaga Kiyoshi en av grundarna till det som skulle bli Toyama Ryu. Vi tränar stilen inom vår Iaijutsu-sektion Dai Nihon Dento Morinaga Toyama Ryu Sweden.

Toyama Ryu är en japansk svärdsskola grundad år 1925, en stil med rötter i mycket gamla svärdsskolor. Namnet Toyama kommer från Toyama Gakko, japans militärakademi (kadettskolan). Akademien ville utveckla ett system av svärdstekniker användbara för den japanska krigsmakten.

Morinaga föddes år 1897 i Okayama-provinsen. Han påbörjade sin militära bana i tidig ålder och slutade som överste för Toyama Gakko, där han blev ansvarig för all utbildning. Han blev chef för akademins träning i Kenjutsu och Jukendo (bajonetträning).

Redan år 1925 lade han grunden till det som skulle bli iaijutsu-stilen Toyama Ryu, en rak och enkel stil. Karaktäristiskt för stilen är att antalet kata är få och att samtliga utförs från stående. Den skulle vara ämnad för strid och relativt lätt att träna in för skolans kadetter.

Toyama Ryu bygger på Gunto Soho (ett militärt svärdssystem), med sitt ursprung i gamla svärdskolor, som Mugai Ryu och sannolikt också Muso Jikiden Eishin Ryu (en av grundarna, Hakudo Nakayama, var den 16:e Soke i Shimomura-hagrenen).

Överste Morinaga Kiyoshi, blev son grundaren av Toyama Ryu Morinaga-ha också den förste Sosai för Zen Nippon Toyama-Ryu Iaido Kyokai.

OM KURSER & INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Introduktion och utbildning inom stilen Toyama Ryu Morinaga-ha genomförs som:

  1. Nyumon Koshukai: Introduktionsseminarium.
  2. Shoshinsha en-shukai: Inträdesseminarium (den inledande utbildningen och inträdet i stilen).
  3. Fukyu Kaigi: Delta på tekniska möten.
  4. Kikan-chu-no-saibansho: Examination.

Efter varje godkänt seminarium finns möjlighet att få ett menjo (diplom).

Ishoku-Jo är en utnämning per brev (letter of appointment), som varje lands So Shibucho eller Shibucho tilldelas.

Nivåer, Den, i Toyama Ryu Morinaga-ha

NIVÅER
Morinaga-ha är en Gendai Budo (en modern stil), men bygger på de klassiska Koryu (gamla stilar). Av många betraktas den ändå som en Koryu, den administreras också som en sådan.

I gamla koryuskolor, så var det första steget, att
överhuvudtaget bli accepterad som elev och att få tillåtelse att lära sig grunderna. När man gjort detta beviljades man inträde och fick fortsätta träna den grundläggande nivån, Shoden.

Träningen är indelad i följande nivåer:
Shoden: Den grundläggande nivån med 8 kata (Ikkyo Kajo Shoden). Systemet som utformades av Morinaga Kiyoshi jämfört med Yamaguchi-has Yamaguchi Yuuki.
Chuden: Mellannivån med 8 kata (Nikkyo Kajo Chuden). Studier av Muso Jikiden Eishin Ryu och Muso Shinden Ryu från Nakayama Hakudo, 16:e Soke.
Okuden: Den högsta nivån med 8 kata (Sankyo Kajo Okuden). Studier av Mugai Ryu från Sasaburo Takano, framförallt dess Kenjutsu, Taiken Jutsu och Juken Jutsu (bajonettekniker).

Elevnivåer
Det finns tre olika elevnivåer:
Mukkyo (grundelever, nybörjare)
Sotodeshi (mellannivå, extern elev)
Uchideshi (avancerad elev, inre elev)

Toyama Ryu-vad tränar vi?

TRÄNINGENS VIKTIGA MOMENT
Toyama Ryu är baserad på svärdets praktiska användning i strid, tydligt är att man till exempel tränar de olika kata stående, aldrig i sittande. Det är en enkel och praktisk stil, med både snabbhet och effektivitet. I grunden tränar man
grundläggande huggövningar, suburi och kata.
Träningen skall inte bara ge en teknisk förståelse för draget och hugget, utan också förmedla en mental (och andlig) förståelse för svärdets användning.

De moment som betonas under träningen är:
Nukitsuke, det snabba draget från saya (baljan)
Kiritsuke, hugget mot motståndaren
Chiburi, skaka av blodet från klingan
Noto, föra åter svärdet i baljan
Zanshin, att ha kvar uppmärksamheten mot motståndaren även efter att man besegrat honom

Alla dessa moment skall koordineras och utföras snabbt utan någon som helst tvekan. Varje kata börjar också med Enzan no Metsuke. Metsuke innebär ”att blicka bortom bergen” (att inte bara se motståndaren) för att sedan koncentrera blicken till det viktiga hugget.
Kokyu, andningen är viktig. Ta några lugna andetag och hitta rytmen före starten av kata.

När vi utför vår kata lär vi oss:
• Att hitta vår shintai (hållning) och kroppsbalans
• Korrekt taisabaki (förflyttning) och maai (korrekt kampavstånd)
• Bukandning och hara gei (en harmoni mellan kropp och bukandning)
Genom att koncentrera oss på detta, så kan vi finna ett inre lugn och öka vår koncentration.
På en mer avancerad nivå tränar man tvåmansövningar (kumitachi), kogusoku (Ju Jutsu) och tameshigiri (egentligen suemonogiri, tameshigiri var ett sätt att testa klingan mot fångar och avlidna).

Toyama Ryu’s Historia

Historik:
Toyama Ryu är en japansk svärdsskola grundad år 1925, en stil med rötter i mycket gamla svärdsskolor. Namnet Toyama kommer från Toyama Gakko, militärakademin i Tokyo. Akademien ville utveckla ett system av svärdstekniker användbara för den japanska krigsmakten.

På sikt kom stilen att splittras i 3 olika riktningar (efter de tre grundarna):
Yamaguchi-ha
• Nakamura-ha
(Nakamura Ryu)
Morinaga-ha

Vi tränar Toyama Ryu Moringa-ha Iaijutsu. Överste Morinaga Kiyoshi Sensei (1895-1981), var en av grundarna och ansvarig för svärdsträningen vid Toyama Gakko.
Toyama Ryu bygger på Gunto Soho (ett militärt svärdssystem), med sitt ursprung i gamla svärdskolor, som Mugai Ryu och sannolikt också Muso Jikiden Eishin Ryu (en av grundarna, Hakudo Nakayama, var den 16:e Soke i Shimomura-ha grenen).

Om vår träning: IAIJUTSU-SEKTIONEN DAI NIHON DENTO MORINAGA TOYAMA-RYU SWEDEN

Inom sektionen bedriver vi träning i Toyama Ryu Morinaga-Ha Iaijutsu, som ett komplement till vår ordinarie träning.
Vi har sedan år 2006 av och till tränat svärdsstilen Toyama Ryu (från början Yamaguchi-Ha), i början som en del inom Dokan Dojos Kobujutsu & Koryu-sektion Bushido. Sedan år 2014 tränar vi inriktningen Toyama Ryu Morinaga-Ha.
Vi är en egen sektion, svensk shibu (branch) och huvuddojo till Zen Nippon Toyama-Ryu Iaido Kyokai.

Genom vår anslutning så är vi också medlemmar i Dai Nihon Dento Morinaga Toyama-Ryu Iai-Do Rengo-kai och Kokusai Nihon Budo Kenshusho (KNBK).

Sektionen är också medlem i SBKF:s underförbund Svenska Kendo Förbundet.

Toyama Ryu är baserad på svärdets praktiska användning i strid, tydligt är att man till exempel tränar de olika kata stående, aldrig i sittande. Det är en enkel och praktisk stil, med både snabbhet och effektivitet. I grunden tränar man
grundläggande huggövningar, suburi och kata.
Träningen skall inte bara ge en teknisk förståelse för draget och hugget, utan också förmedla en mental förståelse för svärdets användning.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Kenjutsu

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter. 

Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer.

När det kommer till uttalet av de olika kanji-tecknen, så är det viktigt att komma ihåg att varje kanji har två olika uttalssätt:

On’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen, i sammansatta ord/kombinerade tecken

• Kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen

När det gäller arter som har sitt ursprung på Okinawa och Ryukyu-öarna, så förekommer ord på uchinaaguchi, okinawianska. Det är eget språk som skrivs med katakana.

KENJUTSU:

Kenjutsu (剣術) används som en övergripande benämning på alla äldre (koryu) svärdsskolor.

Kenjutsu är uttalet på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen (kanji). Det första tecknet betyder Ken, svärd. Det andra tecknet –jutsu betyder teknik. Så översättning av Kenjutsu blir svärdsteknik. Innebörden är egentligen att kunna att hantera svärdet efter att man dragit det ur svärdsbaljan (i jämförelse med Iaijutsu). Kenjutsu är hur man hanterar svärdet på slagfältet, själva svärdfäktningstekniken.

kun’yomi (japanska) uttalas det första tecknet tsurugi. Det är en benämning på det äldre dubbeleggade svärdet.

In no Kamae (Toyama Ryu Iaijutsu)

Kamae är de olika positionerna, gardställningarna med svärdet. Det finns totalt 13 kamae i Morinaga-ha. Typisk är att man redan i draget gör sitt hugg innan man intar sin kamae.

IN no KAMAE:
”Shadow posture”, skugg-positionen. Inom vissa stilar heter den Hasso no Gamae. Den är i huvudsak en offensiv position.

Utförande:

Börja direkt på stället med en enhands Gyaku kesa giri vänster underifrån diagonalt upp mot höger och backa bak med höger fot till en nästan lite framåtlutad Kokutsu dachi (eggen skall vara riktad framåt och kissaki pekar mot taket) →Höger fot fram till Seigan. Yoko chiburi. Höger fot tillbaka till startpositionen

In no Kamae

Vad är då viktigt i In no Kamae?
• Sänk höfterna och håll sidan mot motståndaren
• Svärdet hålls vertikalt sidan om Dig med Kissaki
(svärdspetsen) riktad uppåt. Eggen är riktad framåt.
• Höger handen är i höjd med örat, ca 10 cm ifrån.
• Du skall behålla uppmärksamheten omkring Dig
(metsuke).

SHODAN OCH HÖGRE GRADER I TOYAMA RYU MORINAGA-HA

1 DAN SHODAN:
Till Shodan ingår:
• samtliga tidigare allmänna krav, teori och tekniker
Kata: Kamae no Kata, Kiso Iai, Happo Renshu no Kata och Hon Iai

NIVÅER (DEN) & SHOGOGRADER:
Shoden brukar jämföras med 1:a till 3:e Dan
Chuden 4.e till 5:e Dan
Okuden 6:e till 7:e Dan

Förutom Den, så tilldelas ibland till utövare med en mycket hög skicklighet traditionella instruktörsgrader, Shogo-grader (Renshi, Kyoshi, Hanshi).

OM KATA

Kata är en bestämd form som består av ett antal tekniker som utförs utefter ett bestämt rörelseschema. I Japan, så har mycket av traditionell japansk kultur, oftast förts vidare genom kata.

Historik:

Som träningsmetod uppkom den någon
gång under Kamakura-perioden (1185-1333). Kata blev ett sätt att bevara och instruera de erfarenheter som man hade lärt sig under strid. Man kunde i kata förena teori och handling. Kata blev ett sätt att förklara skolans viktiga
stridsprinciper (riai).
På ett djupare plan (framförallt inom klassiska Koryu) delar man i kata i tre kategorier:

  1. Omote (Riai-Teori): Omote (positiv) är den grundläggande inlärningsformen. En strikt inlärning av grundformen, som skall leda till visdom.
  2. Ura (Kaisetsu-Förståelse): I det här stadiet reflekterar man om själva principerna bakom varje kata. Man lär sig den praktiska tillämpningen.
  3. Henka (Hatten-Utveckling): Henka betyder här variation eller förändring och innebär att kunna anpassa både principer och kata till den enskilde utövarens förutsättningar.

Inom en del klassiska skolor delar också in sin lära i nivåerna Omote och Ura.

Indelning och benämningar av Kata varierade naturligtvis mellan olika stilar/skolor. Det som Du har lärt Dig inom Din skola/Koryu/ryu-ha behöver inte vara sant eller betyda detsamma inom en annan skola eller stil!

Kata kan utföras med en partner eller ensam mot flera tänkta motståndare (tandoku enrengata). Inom Dokan Ryu tränar vi kata för att
bevara det traditionella utförandet av teknikerna och för att uppnå en stilren och perfekt teknik. Efter en tids träning förstår man katans tillämpning (bunkai).

OBS! Vi säger ofta Kata och kator! Vilket är fel! I det här sammanhanget har japanskan inte plural! Det heter en kata och flera kata!