Gedan Sune Mawashigeri som mittsteknik

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Gedan mawashigeri betyder låg rundspark.
I dagligt tal ”lowkick”. I sune-varianten träffar Du utsidan låret, i uchimomo-varianten insidan låret. Du träffar med sune (skenbenet). Genom att träna sparken på mittsar så kan vi träna in både tyngd och kraft i sparken.

Vi tränar sparken som en mittsteknik till:
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Gedan sune mawashigeri

Utförande:

Tekniken är något annorlunda än för Mawashigeri. Börja med ett lätt böjt ben och vrid maximalt på Ditt stödben. Använd sparkbenet som en slunga, dvs. det är inte så mycket benmuskler, utan mera bålen som driver sparken. Rikta sparken något vinkelrätt nedåt.
Sparken används i fullkontaktsfighting, men är också mycket användbar i självförsvar, speciellt som atemiteknik eller om man blir angripen av flera motståndare.

ATEMI WAZA & KYUSHO

ATEMI WAZA:

Atemi waza is used as distraction techniques, techniques against the body’s vital points. Atemi waza must be integrated as a natural part of the self-defense defense techniques and randori in order to distract the attacker and get him off balance, both physically and mentally. Ate means ”blow” or ”strike” and mi means body. Atemi waza consists of different types of punches, elbow strikes and kicking techniques to the body. You can also use different pressure points. In connection with atemi, kiai, must be used. Atemi is especially important when you are attacked by a physically stronger attacker. Atemi can also become an important part of the unbalalancing (ate kuzushi) of the attacker. All atemi waza are integrated into our jigo waza.

KYUSHO JUTSU/WAZA:

Kyusho jutsu or waza are techniques against the body’s vital points (the body’s more vulnerable and delicate areas) and are intimately associated with various atemi waza, but also our punching and kicking techniques must primarily hit one of these points. To a certain extent, these points are also affected by different types of locking (arm lock, neck lock). Another name for kyusho is Tsubo jutsu. If one of the points is hit with sufficient force, at the right angle and sharpness, this can result in the attacker being put in a non-combatable state due to pain and discomfort. In some cases, it can even result in unconsciousness or death. Some of the points are sometimes the same points used as acupoints in acupuncture and shiatsu. Kyusho zuhyo is a map or diagram of the various points.

We can use atemi:

  • in combination with other techniques
  • as a distraction
  • as part of our balance breaking (ate kuzushi)
  • as a finishing technique

FORTSÄTTNINGSKURS I GOSHIN JUTSU & TAIHO JUTSU

Vår Fortsättningskurs i (No-Gi) Goshin Jutsu & Taiho Jutsu med inriktning mot självskydd och ingripandetekniker. Kursen följer boken ”Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu”. Intyg ges efter genomgången kurs, ”Certifikat- Fortsättningskurs i Goshin Jutsu & Taiho Jutsu”.
Den som tidigare är graderad och licensierad instruktör i Dokan Ryu Ju Jutsu och har klarat av Grundkurs + Fortsättningskurs tilldelas efter examination och ansökan Okappiki-certifikat genom Edo Machi-kata Taiho Jutsu. Den som innehar Dangrad i Dokan Ryu Ju Jutsu kan dock efter genomgångna seminarier ansöka om:

Dancertifikat i Nihon Goshin Jutsu hos Kokusai Nihon Bu-Jutsu Kenshusho

GRUNDKURS I SJÄLVSKYDD

En kurs med inriktning mot ett ”civilt självskydd” (No-gi Goshin Jutsu) i vanliga kläder (nogi). En kurs som ett komplement till vår ordinarie träning eller för Dig som är nyfiken på självskydd/självförsvar eller som i Ditt yrke arbetar i en utsatt miljö.
Kursen följer boken ”Grundkurs i Självskydd”.

I Dokan Självskydd utdelas inga grader, utan intyg ges efter genomgången grundkurs, ”Certifikat- Grundkurs i Självskydd

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot krokslag II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT KROKSLAG, GYAKUDACHI, II:

Jodan kagitsuki, gyakudachi= Kagami, utsida, kata gatame

Vi tränar tekniken:
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilderna visar de ingående teknikerna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke slår höger krokslag (Kagitsuki) mot huvudet, på nära avstånd. Uke angriper med krokslag från nära avstånd.
• Här måste Du verkligen bryta in. Ta ett kort vänstersteg på utsidan uke och ducka, kagami. Viktigt! Böj på Dina ben och för upp Din gard!

• Lägg Din högra arm runt ukes nacke samtidigt om Du pressar ukes högerarm över hans ansikte. Koppla ihop Dina händer, ha tät kontakt och pressa Din panna ned mot mattan. Du kan nu avsluta med en ”stående” Kata gatame eller fortsätta med nedläggning.

• Om Du fortsätter med nedläggning, akta ukes nacke! OBS! Skaderisk! Fortsätt bryt ukes balans bakåt och placera Ditt högerknä intill ukes kropp och vänster ben sträcks
utåt sidan. Kontrollera uke i Kata gatame.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare avslutar Du istället med atemi!

Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu: Om gradering och certifiering

Vi tränar Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu, som ett subsystem till Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu. Vårt program och curriculum omfattar:

1. GRUNDKURS I SJÄLVSKYDD

En kurs med inriktning mot ett ”civilt” självskydd (No-gi Goshin Jutsu) i vanliga kläder (nogi). En kurs som ett komplement till vår ordinarie träning eller för Dig som är nyfiken på självskydd/självförsvar eller som i Ditt yrke arbetar i en utsatt miljö.
Kursen följer boken ”Grundkurs i Självskydd”. I Dokan Självskydd utdelas inga grader, utan intyg ges efter genomgången grundkurs, ”Certifikat- Grundkurs i Självskydd

2. FORTSÄTTNINGSKURS I GOSHIN JUTSU & TAIHO JUTSU

Vår fortsättningskurs i (NoGi) Goshin Jutsu & Taiho Jutsu med inriktning mot självskydd och ingripandetekniker. Kursen följer boken ”Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu”. Intyg ges efter genomgången kurs, ”Certifikat- Fortsättningskurs i Goshin Jutsu & Taiho Jutsu”.

OKAPPIKI EDO MACHIKATA TAIHOJUTSU & DANGRAD NIHON GOSHIN JUTSU:

Den som tidigare är graderad och licensierad instruktör i Dokan Ryu Ju Jutsu och har klarat av Grundkurs + Fortsättningskurs tilldelas efter examination och ansökan Okappiki-certifikat genom Edo Machi-kata Taiho Jutsu. Den som innehar Dangrad i Dokan Ryu Ju Jutsu kan efter genomgångna seminarier ansöka om:

Dancertifikat i Nihon Goshin Jutsu hos Kokusai Nihon Bu-Jutsu Kenshusho

3. INSTRUKTÖRSPROGRAM I TAIHO JUTSU & SVARTBÄLTESPROGRAM I US TAIHO JUTSU

Instruktörsprogrammet och Svartbältesprogrammet följer samma upplägg. Detta är ett 1-årigt svartbältesprogram i Taiho Jutsu med olika krav. Programmet är uppdelat i åtta olika moduler. Vi tränar no–gi, i vanliga träningskläder. Programmet är i första hand tänkt för brun & svartbälten. Det är ett krav att Du under året också deltar i våra seminarier i Dokan Självskydd & No-Gi Goshin Jutsu. Examination sker i form av ett antal olika scanrioövningar. Efter avklarad examination tilldelas man ”InstruktörslicensSjälvskyddsinstruktör i Dokan Självskydd”, ”Instructor Diploma” från World Goshin Jutsu Federation och ”Komono–certifikat” genom Edo Machi-kata Taiho Jutsu.

4. ANSÖKAN 1 DAN SVART BÄLTE I US TAIHO JUTSU

För att sedan kunna ansöka om gradering till 1 Dan Svart Bälte i US Taiho Jutsu:
• krävs att Du klarat av examinationen och att Du är Dangraderad i Dokan Ryu Ju Jutsu
• att Du blir medlem i och registrerar din Dokan Ryu-Dangrad hos USJJF (United States Ju Jutsu Federation).

5. HÖGRE CERTIFIERINGAR & GRADER:

För den som vill utvecklas vidare som instruktör finns möjligheter. På en högre nivå så gäller det att utveckla konceptet och din pedagogiska skicklighet. På den här nivån får man börja bli mer insatt i historien. För en fortsatt utveckling gäller till:

2 DAN NIDAN/DOSHIN:

• Att Du är aktiv som instruktör och att det har gått minst 2 år sedan gradering till 1 Dan Shodan

• Att i stora drag kunna beskriva Torite’s och Taiho Jutsuns historia

• Att lära sig Torite no Kata och förstå dess historiska innebörd

Efter godkänd examination ansökan om 2 Dan svart bälte US Taiho Jutsu från USJJF och Doshin-certifikat från Edo Machi-kata Taiho Jutsu.

3 DAN SANDAN/YORIKI:

• Att Du är aktiv som instruktör och att det har gått minst 3 år sedan gradering till 2 Dan Nidan

• Att kunna instruera och lära ut Torite no Kata

• Att i stora drag kunna beskriva de historiska vapen (buki) som har använts under Torite’s och Taiho Jutsuns historia

• Grunderna i Hanbo Jutsu och Jutte Jutsu

• Demonstrera kata med Hanbo no Kata eller Jutte no Kata och Renko-ho.

Efter godkänd examination ansökan om 3 Dan svart bälte US Taiho Jutsu från USJJF och Yoriki-certifikat från Edo Machi-kata Taiho Jutsu

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot krokslag I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

FÖRSVAR MOT KROKSLAG, GYAKUDACHI, I:

Jodan kagitsuki, gyaku dachi,
från clinch= Jodan uchiuke, kubi nage

Vi tränar tekniken:
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilderna visar den avslutande kasttekniken och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke slår höger krokslag (Kagitsuki) mot huvudet, på nära avstånd. Uke angriper med krokslag från nära avstånd.
• Blockera Jodan uchiuke med främre vänster arm, nästan som om Du skulle lägga handen på Ditt öra. Greppa tag runt ukes vänsterarm och bryt balansen framåt.
• Lägg höger arm går direkt runt ukes nacke. Vänd om och kasta med Kubinage

Kubinage

• Vänd runt uke på mage och avsluta med kontrollgrepp eller slå Gedan tsuki.


Hojo jutsu

Hojojutsu (bilden är lånad) är tekniken att binda sin motståndare eller fånge. Hojojutsu tränades aldrig som en enskild art, utan den ingick/ingår till en högre avancerad nivå i många Koryu Jujutsu-och svärdsskolor under den blodiga Sengoku-perioden. Varje skola hade sin stil på knytandet.

Under Edo-perioden (1603-1868) anammades tekniken av Edo polisen. Därmed blev den också en viktig del av deras träning i Torite (Edo Machi-kata Taiho Jutsu).

Hoju Jutsu kan också heta torinawa jutsu eller bara nawajutsu. Inom vissa stilar och skolor varierar benämningarna.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Shitatsuki (låg uppercut) I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

FÖRSVAR MOT SHITATSUKI (LÅG UPERCUT), GYAKUDACHI I:

Shitatsuki, gyaku dachi= Urauke/nackhook, kuzure ude guruma

Vi tränar tekniken:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilderna visar det avslutande kontrollgreppet och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke slår höger uppercut mot kroppen (Shitatsuki).
• Bryt in, vänster hand blockerar med Urauke på insidan Ukes slaghand (ungefär som en halv Gedan barai) samtidigt som höger hand hookar runt Ukes nacke
• Rotera på utsidan av Uke (sotokaiten)

• Lägg Din vänstra handrygg mot insidan av ukes högerarm. Din höger hand greppar armbågen bakifrån, pressa armbågen framåt och greppa i ukes triceps, vik in armen mot ryggen.
• Din högerhand greppar i ukes nackkrage eller går runt halsen bakifrån och greppar vänster gikrage. Avsluta med kontrollgreppet Kuzure ude guruma.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Shitatsuki (låg uppercut) I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

FÖRSVAR MOT SHITATSUKI (LÅG UPERCUT), GYAKUDACHI I:

Shitatsuki, gyaku dachi= Urauke/nackhook, kuzure ude guruma

Vi tränar tekniken:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilderna visar det avslutande kontrollgreppet och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke slår höger uppercut mot kroppen (Shitatsuki).
• Bryt in, vänster hand blockerar med Urauke på insidan Ukes slaghand (ungefär som en halv Gedan barai) samtidigt som höger hand hookar runt Ukes nacke
• Rotera på utsidan av Uke (sotokaiten)

• Lägg Din vänstra handrygg mot insidan av ukes högerarm. Din höger hand greppar armbågen bakifrån, pressa armbågen framåt och greppa i ukes triceps, vik in armen mot ryggen.
• Din högerhand greppar i ukes nackkrage eller går runt halsen bakifrån och greppar vänster gikrage. Avsluta med kontrollgreppet Kuzure ude guruma.