HADAKA JIME

Hadaka jime

Vi tränar halslåset (shime waza) Hadaka jime till:

 • 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo och Kodokans Katame no Kata
 • 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu
 • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter halslåset Mok jorukgi
 • som ett av halslåsen i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Hadaka jime kan med fördel visas från:
• sittande
• då uke ligger på mage och du för in
benen under uke. Sträck fram eller vänd med tekniken

Ja, den kan till och med visas i stående. En variant som är användbar i en självförsvarssituation och som också kan ses i många av Ju Jutsuns, Aikijutsuns, gamla Koryu-stilars och Kodokan Judons olika självförsvarskata.

Inom BJJ och MMA är tekniken mer känd som Rear naked choke eller Mata leao, dock med annat utförande. Där utförs den med låst nacke och som en armstrypning med biceps.

Utförande:
Halslåset kommer bakifrån. Koppla ihop Dina händer och placera Din kind mot ukes huvud. Tryck mot ukes halspulsåder och pressa fram/ned Din panna! När Du trycker på vänster sida av halsen, trycker Du i en riktning mot ukes höger öra.
Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, ingen nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Hadaka jime betyder ”naket halslås”. Naket antyder att här utför man halslåset utan något grepp i gi (dräkten).
Ett annat namn för halslåset är Ushiro jime.

Taiho Jutsu & Renko ho/Renko waza

Transportgreppstekniker är en viktig del i Taiho Jutsu. Renko ho betyder egentligen arresteringsmetod och Renko waza betyder arresteringsteknik.

Framförallt så är det de stående ledbrytningsteknikerna (Tachi kansetsu waza), som är en viktig bas i många transportgrepp (renko waza) till exempelvis:

 • tekubi kansetsu waza (brytningar mot handleden)
 • hiji kansetsu waza (brytningar mot armbågsleden) 
 • yubi kansetsu waza (brytningar mot fingrarnas leder
 • kubi kansetsu waza (”nacklås”, brytningar mot halsryggraden)

Syftet med transportgreppen är att man skall kunna genomföra en arrestering eller ett gripande på ett säkert sätt:

• Du skall själv kunna vara säker och ha full kontroll över angriparen

• Du skall kunna transportera angriparen dit Du vill

• Du har även ett ansvar för att angriparen grips och transporteras på ett säkert sätt

JUTTE JUTSU: Kiri no Hito Ha

Kiri no Hito Ha är en Jutte Jutsu-kata med ursprung i Kukishinden Ryu.

Jutte Jutsu:

Jutte översätts ibland slarvigt till ”gaffelbatongen”. Jutte (eller Jitte) är ett vapen som är förknippat med polissamurajen. Den blev något av deras symbol, synonym med en ”polisbricka ”. Den bars av alla polisofficerare, oavsett rang. Jutte är ett gammalt vapen, som började användas redan under Muromachi-perioden (1336-1573) av samurajer med polisiära uppgifter.

Jutte eller Jitte betyder ”tio händer”. Jutte liknar mycket en sai, fast med bara ett parervapen. Egentligen var det en krokförsedd metall-eller träklubba, ca 30-60 cm lång (den moderna varianten ca 45 cm). Användningen var stor och varierande:

Jutte
 • Med kroken, kagi eller yoku, kunde man kroka tag i kläderna eller utföra ledbrytningstekniker/kontrollgrepp.
 • Med Jutte kunde man slå olika former av atemi eller använda den som en ren batong.

Vi tränar Jutte Jutsu till:

• en högre nivå inom vårt program för Kobujutsu & Buki waza

• till högre Dangrad inom Taiho Jutsu, som en historisk orientering

Kiri no Hito Ha:

Katans namn är symboliskt. Kiri no Hito Ha betyder ”fallande paulowinablad – höstens ankomst” Paulowina är namnet på det asiatiska kejsarträdet.

Beskrivning:

• Uke tar höger steg bak till Jodan no Kamae.

• Tori står i Seigan no Kamae med Jutte i höger hand. Kissaki riktad mot Ukes ögon.

• Uke tar höger steg fram och hugger Shomen uchi.

• Tori tar höger ett höger steg snett fram med samtidig nagashi.

• Tori slår atemi mot Ukes hals med höger hand och vänster hand greppar ukes högra svärdshand.

• Med tsuka slår tori undan ukes vänstra hand

• Tori tar höger steg in (irimi) och placerar kissaki under ukes högra arm, kroken (kagi) trycks in i ukes armhåla. Fäll uke bakåt.

• Placera kagi över halsen och avväpna

När man slår atemi med Jutte träffar man i första hand med kissaki (spetsen) eller så trycker man in kroken (kagi).

Filmlänk (som visar lite olika tillämpningar): https://youtu.be/lxaUIwl4EPE

Mae ukemi utan dämpning (Mae mawari ukemi)

Mae ukemi, är det rullande framåtfallet, är det grundläggande fallet framåt. Vi tränar det inte bara i vår Dokan Ryu Ju Jutsu, utan även inom våra andra Budō-arter.

Vi tränar Mae ukemi utan dämpning/rullfall framåt till:

 • 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo (Mae mawari ukemi)
 • 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu (Mae mawari ukemi)
 • 4 Kyu blått bälte Karate Jutsu
 • 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo (Ap Koorugi Nakbop)

Utförande:

• Ha en lätt böjd arm, rikta och titta in mot Din vänstra armhåla. Sätt hakan mot bröstet.

• Rulla diagonalt över höger axel, ryggen och vänster höft.

• Gå upp i kamae!

Kommentar:

Ett annat namn för det rullande framåtfallet är Zenpo kaiten ukemi eller Mae mawari ukemi.

Taiho Jutsu & Goshin Jutsu

Goshin Jutsu, självförsvarsteknikerna, är den viktigaste tillämpningen i Taiho Jutsu. Det är samma typ av tekniker som vi benämner jigo waza i vår Dokan Ryu Ju Jutsu.

Basen till den Goshin Jutsu, som vi tränar i Taiho Jutsu, är hämtad från US Taiho Jutsu och Dokan Ryu Ju Jutsu.

Det finns dock vissa skillnader. Vi tränar i vanliga träningskläder (no-gi). Goshin Jutsu eller Jigo waza som självskydd och självförsvar handlar om just självförsvar som främsta syfte. Den Goshin Jutsu som används i Taiho Jutsu har ju däremot ett polisiärt syfte där ändamålet också är att kunna genomföra ett vettigt gripande. Principerna är dock desamma:

Vi tränar i möjligaste mån alla självförsvarstekniker i rörelse, då uke angriper i rörelse (dynamiska angrepp). Då det behövs skall Du använda Dig av atemi.
En angripare anfaller oftast med flera attacker, man blir alltså utsatt för en serie av angrepp. Detta betyder att Du måste träna på inbrytning! Du måste så tidigt som möjligt bryta in och ta kontroll över händelseförloppet, annars blir Du
själv förr eller senare träffad.
Utför Ditt försvar med en attityd och bestämdhet. Vi vill uppnå ett snabbt avslut på angreppet och få kontroll över vår angripare eller gärningsman.
Du skall naturligtvis aldrig glömma av den viktigaste principen, att med minsta kraft utnyttja angriparens egen styrka och kraft mot honom själv.

Tänk på att Du alltid skall ha:
• en god balans
uppsikt runt omkring Dig
• god kontroll över angriparen

Taiho Jutsu & Kansetsu waza

Kansetsu waza (ledbrytningstekniker) är en viktig del av träningen i Taiho Jutsu. Framförallt så är de stående ledbrytningsteknikerna (Tachi kansetsu waza) en viktig bas i många självskyddstekniker och kontrollgrepp/transportgrepp (renko waza). Många av teknikerna går också att utföra med batong (tanbo jutsu) eller med korta staven (hanbo jutsu).

Några exempel på kansetsu waza

Ledbrytningstekniker används i huvudsak på halvdistansavstånd. De skall tidigt tränas in i rörelse och utifrån ukes (motståndarens) angrepp. Detta ger en mer realistiskt anpassad grundteknik.

Att kunna röra sig och förflytta sig (taisabaki waza) är viktigt i samband under utförandet av teknikerna. De viktigaste förflyttningarna är:

• Cirkulära taisabaki (irimi senkai) är grundläggande i alla kansetsu waza.
Man kan rotera runt uke på hans/hennes insida, uchi kaiten eller på utsidan, soto kaiten.

Tekniken kan ha olika riktning:
omote (positiv)-tekniken utförs på ukes insida, oftast i Din riktning framåt
ura (negativ)-tekniken utförs på ukes utsida

Vid omote strävar Du oftast in mot ukes centrum (irimi) och vid ura vill Du få uke in mot Ditt centrum.
De flesta teknikerna bygger på att angriparen hamnar i ett läge där han eller hon måste ge upp, utföra ett fall eller lägga sig ned.


Vi delar in våra ledbrytningstekniker i:

 • tekubi kansetsu waza (brytningar mot handleden)
 • hiji kansetsu waza (brytningar mot armbågsleden)
 • En del av teknikerna tillhör egentligen snarare nage waza (aiki nage waza) än kansetsu waza
 • yubi kansetsu waza (brytningar mot fingrarnas leder
 • kubi kansetsu waza (”nacklås”, brytningar mot halsryggraden)
 • ashi kansetsu waza (”benlås”, brytningar mot knä- och fotleder)

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- NAGE WAZA: O SOTO OTOSHI

NAGE WAZA (throwing technique):

Nage waza means throwing technique. As soon as you master a throw from a stationary static position, then you must start practicing the throw in motion, in order to find the right timing. Timing is important in both fighting and self-defense.
A throwing technique is divided into the following three blocks:

 • kuzushi (the unbalancing of uke, ”to break down”)
 • tsukuri (to get into the correct throwing position, the set-up and entrance, (”to build up”)
 • kake (the execution of the throw, the throwing action)
 1. O soto otoshi
  O soto otoshi means ”major outer drop”. The throw is classified as an ashi waza, foot throwing technique.

Performance:
Some important points:

 • Kuzushi (the unbalancing): Right hand grabs uke’s left collar/lapel, left hand
  grips the sleeve at the elbow. If you practice the throw without a gi or with a T-shirt, the right grips is around uke’s neck and left hand around the right elbow. Break the balance diagonally backwards.
 • Tsukuri (the entrance): Take a big step with your left leg forward. Place your right leg behind uke’s right knee, close contact. Keep the pressure on the uke. You must come far back with your right leg between uke’s legs.
 • Kake (throwing action): Maintain the balance break. Cut/stomp right leg in
  the mat and keep the back pressure on the uke. At the same time stretch your right knee (otoshi action). Throw uke backwards.
 • Hold up uke after the throw!

Taiho Jutsu & Shime waza

Shime waza (halslåstekniker) är viktig del av träningen i Taiho Jutsu.

Halslås är inte bara en viktig del av newazaträningen inom Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo. Halslås går dock lika bra att använda i stående och inte minst i självförsvar-/självskydd. Framförallt mot fysisk starkare och alternativt drogpåverkad angripare. Halslås bakifrån är ett effektivt sätt att avbryta ett pågående angrepp mot tredje person. Halslås är mycket användbara tekniker, som dock skall tränas och användas med försiktighet i en skarp situation.

Shime waza

Hur fungerar ett halslås?

Halslås bygger på att man med gikragen (eller handen) trycker mot halspulsådern, vilket leder till att man stänger av blod- och syretillförseln till hjärnan.
Området där halspulsådern är belägen, sinuscaroticus, rymmer också receptorer känsliga för blodtrycksförändringar och blodets pH. Ett effektivt halslås kan därför leda till medvetslöshet på 10 till 15 sekunder, såvida motståndaren inte klappar av (som tecken på att man ger upp).

Halslås som enbart trycker mot struphuvudet (strypning) och Adamsäpplet är inte tillåtna, då dessa betydligt lättare kan leda till skador. Bilden (som är lånad) ger en bra illustration!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Mawashigeri, I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT MAWASHIGERI, I:

1. Nagashi gedan barai/jodan
sotouke, o uchi gari

Vi tränar O uchi gari mot Mawashigeri inom vår Karate Jutsu, Ju Jutsu och Taekwondo. Kort sagt, en användningsbar teknik mot rundsparken.

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en taoshi waza till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
 • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 3 Gup rött bälte/svart streck Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilderna visar endast de ingående grundteknikerna!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:

• Uke sparkar Mawashigeri med höger ben

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Gedan barai utförs med främre handen och en samtidig irimi (ingång).

Dubbelblockeringen

• Du vet aldrig om uke sparkar mot midjan eller huvudet. Bakre handen skyddar
huvudet mot en eventuellt hög spark. Blockera med vänster hand i en svepande rörelse nedåt, sparken sveps iväg. Fånga direkt ukes ben med vänster arm (som i en sukuiuke).

• Höger hand greppar i ukes krage och bryter balansen bakåt. Kasta uke bakåt med O uchigari.

• Meja undan ukes vänstra stödben. Balansbrytning är bakre högra hörnet, gör ett stort ”O” med Ditt mejande ben.

O uchi gari, som grundteknik

• Efter kastögonblicket, se till att hålla upp upp uke och sätt ned Ditt höger ben mellan ukes ben. Ditt högerknä är riktat mot ukes skrev (i fall Du skulle förlora balansen!).

Några alternativa avslut:

1. Vänd runt uke på magen med Din vänsterarm och avsluta med Gedan tsuki och Kamae!

2. Vänd runt uke på magen med Din vänsterarm och avsluta med benlås och Kamae!

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Enkelt självskydd

Teknikerna är:

Basen i vårt Dokan Självskydd är Dokan Ryu Ju Jutsu. Det finns några enkla riktlinjer för en fungerande träning i självskydd.

 • Anpassningsbara efter grad av våld.
 • Bygger på generella ergonomiska förutsättningar.
 • Är lätta att kombinera.
 • Kräver minimalt med kraft och kan således utföras av alla.
 • Går att utföra, då Du är klädd i vanliga kläder