Clinchbrottning/hizageri med mitts

Hizageri, knäsparken, med samtidig clinchtagning. En bra fysövning, samtidigt som den är viktig för både självförsvars- och fullkontaktsträning.

Vi tränar övningen till:

3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:

• Mittshållaren tränar på att räta upp sin överkropp. En bra träning av nacke och rygg!

• Den som knäar, greppar runt mittshållarens nacke, drar ned pannan mot sin axel/bröstkorg. Man kan även försöka styra sin partner åt sidorna.

• Från positionen matar man med Hizageri. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). Håll tempot och träna båda sidorna.

En övning som är bra att träna i 1-minutsronder!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i kragen bakifrån I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KRAGEN BAKIFRÅN I

Grepp i kragen bakifrån med drag= Jodan uchiuke/ ura ate, ude gatame

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundteknik! Som bilden visar så är detta en teknik som fungerar lika bra utan dräkt (No-gi).

Angreppets syfte:
Vid grepp i kragen bakifrån rycker uke Dig bakåt.
Var beredd på att uke kanske också laddar för ett slag med sin andra hand.

Utförandet:

• Uke greppar med höger hand bakifrån i din nackkrage och rycker Dig bakåt!

• Backa bak med vänster ben och vänd Dig om med samtidig vänster blockering (jodan uchiuke) och höger Ura ate (en Shitatsuki, uppercut).

• Greppa ukes armbåge med båda händerna för armlåset Ude gatame.

Ingången till Ude gatame

• Backa bakåt och lägg ned Uke framåt. I det här läget har Du ett läge där du kan komplettera med atemi (t.ex. hiza ate, knästöt).

• Ha uppsikt omkring Dig! Om det finns flera angripare, skippa kontrollgrepp och tryck istället till Uke med en Hiza ate!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i kläder, tätt grepp, hot

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KLÄDER-TÄTT GREPP & HOT

Grepp i kläder, tätt grepp, hot= Ipponnukite eller Matsukaze ate, Obi otoshi

Vi tränar tekniken:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Dokan Självskydd

Angreppets syfte:
Uke angiper Dig aggressivt framifrån med ett tätt grepp i kläderna, som en hotande position med grepp i Din krage. Med böjda armar så har angriparen en statiskt mycket stark position.

Utförandet:
• För att kunna bryta ukes starka läge, använd atemi! Antingen en Ippon nukite (enfingerstöt) i halsgropen) eller en Matsukaze ate mot sidan av halsen. Obehaget gör att uke släpper eller lättar på sitt grepp.

• Greppa med vänster bältet (eller något annan i samma kroppsregion) och vrid undan höften. Höger hand går över ukes näsrot. Lyft med vänster hand, tryck bakåt med höger hand och passera på utsidan.

• Avsluta med kontrollgrepp eller en avslutande atemi!

Bilden nedan visar försvaret med Ippon nukite som atemi waza!

Bilden nedan visar försvaret med Matsukaze ate som atemi waza!

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!
Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället Gedan tsuki och koncentrera Dig på nästa uke.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Omkullknuffning- Grepp i kläder & skallning

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

OMKULLKNUFFNING & GREPP I KLÄDER-SKALLNING

Knuff i bröstet + Grepp i kläder för att skalla= Ushiro ukemi + Jodan soto empi ate, ura ude osae

Vi tränar tekniken:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Dokan Självskydd
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) till 1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• som en självförvarsteknik (Hosinsool) till 7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo

Angreppets syfte:
Till gult bälte ingår attacken som en angreppskedja, som börjar med knuff i bröstet, man faller bakåt med Ushiro ukemi, upp i gard. I steg 2 blir Du angripen med grepp i kläder och skallning. Bildserien visar steg 2! Uke angiper Dig aggressivt framifrån med grepp i kläderna och fortsätter sedan med en skallning.

Försvaret:
• Uke börjar med att knuffa Dig hårt i bröstet , så att Du faller bakåt. Gör Ushiro ukemi (bakåtfall) och upp i gard.
• Efter att Du har blivit knuffad i bröstet, utfört bakåtfallet och kommit upp, angriper uke igen med grepp i kläderna och skallning.
• Backa med vänster ben snett bakåt till Kokutsu dachi, bort från attacklinjen (seichusen) med en samtidig armbågsstöt, Jodan soto empi ate.
• Höger hand greppar runt ukes hand och vänster hand runt armbågen. Behåll kontakten mot Din bröstkorg! Vänd Dig åt höger 180 grader.
• Rotera runt till Ura ude osae (soto kaiten). Jobba med Din höftvändning, det är den som ger kraft åt tekniken. Lägg ned uke framåt.
• Avsluta med kontrollgrepp. Hiza osae gatame.

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!


Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället Gedan tsuki och koncentrera Dig på nästa uke.

Filmlänk: https://youtu.be/zQtPAGYYoxA

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Slagkombination Kizamitsuki- Gyakutsuki på focus pads

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Kizamitsuki – Gyakutsuki på focus pads

Vi tränar kombinationen till:
5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en kombination i vår Grundkurs i Självskydd

• 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

OBS! Filmlänken nedanför visar kombinationen!

Utförande:

Börja först från stillastående och fortsätt sedan i rörelse med lite fotarbete.
Det är viktigt att skydda sig, samtidigt som man försöker få en så rak linje som möjligt i slagen. Detta gör att Du kommer att slå både hårdare och snabbare.

1. Hållen en tät gard (Kamae)!
2. Kizamitsuki: Glid fram med främre foten och slå rakt ut med främre handen direkt från gard följt av en snabb retur av handen till Din haka!
3. Gyakutsuki: Glid fram med främre benet i ett yoriashi-steg och slå ut med bakre handen, följt av en snabb retur av handen till Din haka! Den främre foten tar ett steg framåt och den bakre foten glider efter. När Du rycker tillbaka efter slaget, skjuter Du ifrån med främre foten och glider bakåt med bakre foten.

För att kunna utveckla en stark slagteknik, så är det viktigt:

• att inte slarva med slagets raka linje
• med underarmens och höftens vridning i utförandet. Håll in Dina armbågar mot kroppen, flaxa inte ut med dem!
• att du koncentrerar Dig på träffpunkten och att snabbt returnerar slaghanden

Filmlänk: https://youtube.com/shorts/yqGt-0rXOEI?feature=share

Taiho Jutsu & Den Japanska Polisens Historia- Del 4 Shinsengumi

Shinsengumi var en grupp, som måste ses som mellansteg, från Edos polissamurajer fram till utvecklingen av ett mer modernt polisväsende. Dessutom hade de som grupp en lite annan bakgrund och träning. Shinsengumi har romantiserats på film, i tecknade serier och manga.

SHINSENGUMI:

Shinsengumi bildades av bakufu (shogunatets militära regering) år 1863, i slutet av Tokugawa-shogunatet, några år före Meijirestaurationen år 1868. En tid då imperialismen krafter ökade i Japan med målet att avskaffa shogunatet och centralisera den styrande makten till Meiji-kejsaren, vilket naturligtvis också skulle innebära ett avskaffande av samuraj-klassen. Det var en mycket instabil politisk period, speciellt i Kyoto.

Shinsengumi kom att bli Shogunens egna specialpolisstyrka, en beryktad grupp. Deras främsta uppgift var att beskydda Shogunatets olika representanter och upprätthålla ordningen i Kyoto.

Shinsengumi- historien:

Grunden till Shinsengumi lades redan år 1862 då shogunatet bildade gruppen Rōshigumi (浪士組, ”Ronin-gruppen”), till gruppen rekryterades ett antal ronin (”herrelösa samurajer”, samurajer utan mästare) för beskyddandet av Shogunen. Gruppen bestod av 234 ronin.

Av de ursprungliga medlemmarna, så kom 19 (huvudsakligen från Mito-klanen) av dem att bilda gruppen Mibu Rōshigumi. Gruppen hade sin garnison i Mibu, nära Kyoto. Från började kallades gruppen för Mibu Ronin, men fick på grund av sin hänsynslöshet och brutalitet öknamnet ”Mibu’s vargar

År 1863 byttes namnet till Shinsengumi ( ung. ”nya tillförordnade gruppen”). Gruppen byggdes nu upp som en egentlig specialpolisstyrka, med uppgift att nu också patrullera i Kyoto och upprätthålla ordningen i Tokugawa bakufu. År 1868 halshöggs ledaren, Kondo Isami, offentligt. Styrkan upplöstes 1869. Shinsengumi fortsatte dock att vara lojala gentemot Shogunen, under Boshin-kriget. Några medlemmar forsatta sedan inom det nybildade polisväsendet.

Organisation:

Shinsengumi leddes av en Kyokuchō (ung. byråchef) och en Sōchō (ung. befälhavare). Vid sin sida hade ledningen en Fukuchō (vice befälhavare), en Sanbo (militär rådgivare) och spioner. Själva enheterna eller patrullerna leddes av en gruppkapten (kumicho).

Medlemmarna och dess regler:

De flesta av medlemmarna rekryterades från svärdsskolor i och omkring Kyoto. Det stora flertalet av dem kom från Kenjutsu-skolor. De var utövare med stor erfarenhet, professionella svärdsmästare, men det fanns också de med en bakgrund från Sojutsu och Ju Jutsu. Gemensamt var att alla befälhavare och gruppkaptener var verksamma instruktörer som ofta hade uppnått en högre licens inom sin art (som mokuroku, menkyo, shihan, till och med menkyo kaiden). Medlemmarna var tränade i flera välkända skolor, som:

Kenjutsu (exempelvis Tennen Rishin Ryu, Shindo Munen Ryu, Hokushin Itto Ryu, Mugai Ryu)

Sojutsu (exempelvis Hozoin Ryu)

Ju Jutsu/Bujutsu (exempelvis Sekiguchi Ryu)

Något unikt för Shinsengumi var, att även den som inte tillhörde någon samuraj-klass kunde antas. Socialt status var irrelevant, det som räknades var den sökandes ”fighting skills ” och lojalitet. På sin absoluta topp så var man runt 300 medlemmar. Det hävdas ibland att de flesta inte skulle ha varit samurajer, men det får nog anses vara fel. Det fanns dock medlemmar med bakgrund som hantverkare, läkare och präster.

Medlemmarna levde och lydde under enormt strikta regler och en strikt kod. Här gällde inte bara Bushidons regler! Som medlem, så kunde man aldrig lämna Shinsengumi! Olydnad och brott mot reglerna innebar att man var tvungen att begå rituellt sjölvmord, seppuku.

Som symbol valde man kanji- tecknet för ”Makoto”, ordet och symbolen för en total uppriktighet och ärlighet. De bar en klädsel med ett unikt mönster för just Shinsengumi. De kändes igen då de bar sina ljusblå haorijackor med taggiga mönster på ärmarna.

Shinsengumi & deras rykte:

Vi vet att Shinsengumi hade flera uppgifter. De användes till allt från utredning till att utföra räder i strid. Det var dock alla deras hemliga aktiviteter, som bidrog till deras brutala rykte. De flesta historiker är överens om de egentligen var en grupp kallblodiga mördare, som ägnade sig åt tortyr och utförde lönnmord sanktionerade av shogunatet. De terroriserade systematiskt meningsmotståndare.

Shinsengumi som styrka och grupp har alltid romantiserats under historiens gång. Det finns idag museum över en del av befälhavarna. Den mest kände är Hijikata Toshizo. Han föddes som bondson, men blev mästare i svärdstilen Tennen Rishin Ryu. Hijikata gjorde en kometkarriär inom Shinsengumi och blev vice befälhavare. Han blev beryktad som både hårdför och kallblodig. Det var Hijikata som införde Shinsengumis hårda regler och kodexen. Han har blivit mer eller mindre en idol för många japanska yngre kvinnor, med ett eget museum och porträtterad filmer, videospel och inom popkulturen.

En som har skrivit och berättat mycket om Shinsengumi är författaren och historieexperten Romulus Hillsborough. Bland annat så har skrivit boken ”The Shogun’s Last Samurai Corps: The Bloody Battles and Intrigues of the Shinsengumi”.

Om vårt Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Vi tränar Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu, som ett subsystem till Dokan Ryu Ju Jutsu. I det rena självskyddet tränar i vanliga (civila) träningskläder utan något graderingssystem. Träningen sker utifrån olika scenarion i kurs (moduler)-eller seminarieform. Ett enkelt Självskydd- och Ingripandesystem i moduler, som bygger på enkla tekniker.

Vi är med vår Goshin Jutsu medlemmar i Kokusai Nihon Bujutsu Kenshusho
(Japan/Spanien), World Goshin Jutsu Federation och Goshin Jutsu International.

Med vår Taiho Jutsu är vi medlemmar i US Taiho Jutsu och Edo Machi-kata Taiho Jutsu. Vi är också medlemmar i World Combatives Federation.

Vad är det för skillnader?

Självskydd är allt Du gör för att skydda Dig mot hot och olika angrepp.

Självförsvar-Goshin Jutsu, är den tekniska aspekten. Förenklat så är självskydd det man gör för att undvika att själv bli angripen medan självförsvar är det man gör när man har blivit angripen.

Taiho Jutsu översätts ofta till arresteringsteknik. Ingripandeteknik beskriver kanske på ett mer modernt sätt vad det handlar om!

Combatives är en annan benämning som man ibland stöter på. Combatives är egentligen moderna tekniker med basen i ett militärt handgemäng (hand to hand combat), dvs militära närstridstekniker. Förvisso byggdes många av dessa program upp och baserades på tekniker från olika Budoarter och Martial Arts (Japan, Korea, Kina, Filippinerna osv).

Grundidén och syftet med Combatives är ju dock en helt annan. Här skall Du på rätt så kort tid lära soldater, några få enkla effektiva tekniker, tekniker vars ända syfte är att kunna överleva i strid med. Programmet blir ju ett helt annat, då det här är enbart krigets lagar som gäller och inte någon civil nödvärnsrätt eller polisiär laga befogenhet.

Vi är medlemmar i flera förbund och har under åren haft förmånen att få tillgång till flera samarbetspartners.

Våra instruktörer är certifierade av Dokan Ryu Ju Jutsu, Kokusai Nihon Budō Kenshusho, World Goshin Jutsu Federation, US Taiho Jutsu, Goshin Jutsu International, World Combatives Federation och Edo Machi-kata Taihojutsu.

Om vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Dokan Ryu Ju Jutsu grundades år 2000 av Pavel Antonsson Shihan, Okuden 7 Dan Kyoshi.
Stilen är inriktad mot både självförsvar och fighting. I fightingen så ligger betoningen på fullkontakt.
Till högre Dangrader betonas också det historiska arvet och vikten utav cross-training, det vi kallar för Dokan Budō.
Samtidigt finns principer och det traditionella utförandet av vissa tekniker bevarat, men då som tekniker i kata-form till högre grader.
Namnet Dokan symboliserar den ständiga träningen, den ständiga upprepningen. Ryu betyder stil eller skola.

Man kan sammanfatta Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu som:
Reality-Based Self Defence
• Fighting & Sport Ju Jutsu

• En Budō med moderna träningsmetoder & traditionella värden

Dokan Ryu Ju Jutsu är idag både accepterad och klassificerad som en egen stil av flera internationella och japanska Budoförbund och organisationer. Vi har som stil klassificerats som en:

  • Nihon Ju Jutsu-stil
  • Nihon Goshin Jutsu-stil
  • Nihon Taijutsu-stil
  • Karate Jutsu-stil

Detta är ett bevis för att vi verkligen har en bred allround-stil att erbjuda!

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring/nedtagning mot kombinationen Jodan kizamitsuki- Ushirogeri

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:

Jodan kizamitsuki- Ushirogeri= Undanglidning, nagashi gedan barai,
kuzure ashi barai

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som nedtagningsteknik ”takedown” (taoshi waza) till 2 Kyu brunt bälte/svart streck Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna separat! Inte kontringstekniken!

Utförande:
• Tori och Uke står i samma sida ställning, aihanmi. Båda startar från hidari kamae.
• Uke flyttar sig framåt med vänster yoriashisteg och slår vänster Jodan kizamitsuki.

• Tori glider undan bakåt och undviker slaget. Uke flyttar över vänster fot över centrumlinjen (seichusen), vrider sig om åt höger och sparkar höger Ushirogeri.

• Tori tar ett kort steg snett fram med sin vänstra fot. Tori förflyttar sig ur attacklinjen (seichusen) med samtidig höger Nagashi Gedan barai med bakre handen. Glid framåt med en samtidig ingång (irimi) och skopa/fånga upp sparken (sukui uke).

• Tori trycker nu fram sin höft, lyfter och bryter Ukes balans bakåt samtidigt som vänster for sveper undan ukes vänstra stödben med Kuzure ashi barai.

TORITE no KATA

Torite no Kata är en av Kodokan Judons bortglömda kator, en kata baserad på gamla jujutsu-tekniker. Torite betyder ungefär ”att fånga eller greppa handen”. Torite är föregångaren till dagens moderna Taiho Jutsu (arresteringstekniker).
Katan finns inte med i Kodokans officiella graderingskrav, men den har haft betydelse för utvecklingen av Taiho Jutsu.

Vissa av teknikerna användes historiskt sett av den feodala japanska polisen under Edo-perioden. Från början kallades teknikerna för Edo Machi Kata eller Torite. Med detta som grund och med kunskaper om olika Koryu Ju Jutsu, så utvecklade en teknisk kommitté under år 1924-1926 Torite no Kata, tänkt som en självförsvarskata för den japanska polisen. Kommittén bestod av flera mästare i Goshin Jutsu och Kodokan Judo från Kodokan, varav flera av dem också tillhörde den japanska polisen. Arbetet leddes av Yamashita Yoshitsugu. Detta arbete med att ta fram Torite no Kata, kom senare att delvis ligga grund till arten Taiho Jutsu, arresterings-och kontrolltekniken.

Torite no Kata består av 24 tekniker, uppdelade i tre delar:

Idori (sittande tekniker)- 8 tekniker
Tachiai (stående tekniker)- 10 tekniker
Hikitate (stående kontrollgreppstekniker)- 6 tekniker

Vi tränar Torite no Kata:
• till 3 Dan svart bälte i traditionell Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en valbar kata till 5 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
• till 7 Dan svart (röd-vitt) bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
• till Högre Dangrad i Taiho Jutsu

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Torite no Kata-Traditional Judo”, skriven av Bruce R. Bethers och José A. Caracena.

Filmlänk: https://youtu.be/HN_MvVTlK-Y