Nihonto- the Japanese Sword

We will now begin with a review of the grading requirements for 2 Kyu- Nikyu Nihon Kobujutsu/Kobudo. Now you are also introduced to Jo Jutsu. The technical parts of Nikyu consist of Kenjutsu, Iaijutsu and Jojutsu. but you also need some general basic knowledge about the different parts of the Japanese sword.

NIHONTO:

Parts of the Japanese Sword

In the long run, one must also learn the different parts of the sword (the images are borrowed):

 • tsuka gashira (sword pommel)
 • tsuka (sword hilt, sword handle)
 • tsuba (hand guard piece, guard plate)
 • habaki (blade collar and scabbard wedge)
 • mune (sword back)
 • ha (sword edge)
 • mono uchi (the outer third of the edge, the “cutting surface”)
 • kissaki (the sword tip, the point of the sword)
 • koiguchi (”the carp’s mouth”, the opening of the saya)
 • saya (scabbard)
 • sageo (cord)
 • mei (the swordsmith’s signature)
 • same (the stingray or shark skin wrapped around the tsuka), also called Samegawa or Samehada
 • shinogi (the ridge line)
 • hi (blood grove)

JUTTE JUTSU: Kiri no Hito Ha

Kiri no Hito Ha är en Jutte Jutsu-kata med ursprung i Kukishinden Ryu.

Jutte Jutsu:

Jutte översätts ibland slarvigt till ”gaffelbatongen”. Jutte (eller Jitte) är ett vapen som är förknippat med polissamurajen. Den blev något av deras symbol, synonym med en ”polisbricka ”. Den bars av alla polisofficerare, oavsett rang. Jutte är ett gammalt vapen, som började användas redan under Muromachi-perioden (1336-1573) av samurajer med polisiära uppgifter.

Jutte eller Jitte betyder ”tio händer”. Jutte liknar mycket en sai, fast med bara ett parervapen. Egentligen var det en krokförsedd metall-eller träklubba, ca 30-60 cm lång (den moderna varianten ca 45 cm). Användningen var stor och varierande:

Jutte
 • Med kroken, kagi eller yoku, kunde man kroka tag i kläderna eller utföra ledbrytningstekniker/kontrollgrepp.
 • Med Jutte kunde man slå olika former av atemi eller använda den som en ren batong.

Vi tränar Jutte Jutsu till:

• en högre nivå inom vårt program för Kobujutsu & Buki waza

• till högre Dangrad inom Taiho Jutsu, som en historisk orientering

Kiri no Hito Ha:

Katans namn är symboliskt. Kiri no Hito Ha betyder ”fallande paulowinablad – höstens ankomst” Paulowina är namnet på det asiatiska kejsarträdet.

Beskrivning:

• Uke tar höger steg bak till Jodan no Kamae.

• Tori står i Seigan no Kamae med Jutte i höger hand. Kissaki riktad mot Ukes ögon.

• Uke tar höger steg fram och hugger Shomen uchi.

• Tori tar höger ett höger steg snett fram med samtidig nagashi.

• Tori slår atemi mot Ukes hals med höger hand och vänster hand greppar ukes högra svärdshand.

• Med tsuka slår tori undan ukes vänstra hand

• Tori tar höger steg in (irimi) och placerar kissaki under ukes högra arm, kroken (kagi) trycks in i ukes armhåla. Fäll uke bakåt.

• Placera kagi över halsen och avväpna

När man slår atemi med Jutte träffar man i första hand med kissaki (spetsen) eller så trycker man in kroken (kagi).

Filmlänk (som visar lite olika tillämpningar): https://youtu.be/lxaUIwl4EPE

Tanto no Kata

Inom vår Kobujutsu-sektion så tränar vi Tanto no Kata till en högre nivå. Teknikerna har sitt ursprung i Wado Jutsu och Shindo Yoshin Ryu Jujutsu. Om man tittar på Wado Ryu så finns både rörelsemönstet (taisabaki waza) och teknikerna kvar i en del av Wado’s kumite-former (Kihon Kumite), dock med karatetekniker.

Beskrivning:

Utgångsposition: Både tori och uke går ut i hidari gamae. Tori försvarar sig med hjälp av tanto.

Vi tränar tre serier. I den första och andra serien attackerar uke med höger Maegeri + höger Jodan Oistuki (Junzuki). I den tredje serien använder både uke och tori tanto.

Tori bär sin tanto instoppad i bältet i ett omvänt läge till höger om bältesknuten (metezashi-position). Ibland slarvigt kallad ”högerhandsdolken”.

Metezashi är benämningen på en enkeleggad kortbladig variant av en tanto, där bladet har en längd under en fot. Ett rent närstridsvapen!

Metezashi började användas runt Muromachi-perioden (1336 – 1573). Det klassificeras som en koshigatana, ett litet bladvapen som bärs runt midjan. Metezashi betyder ”en hand för en häst” och syftar då på högerhanden eftersom som hästens tyglar hölls med höger hand, så skulle man även kunna dra vapnet med vänster hand. Dock så användes vapnet i första hand i närstrid och kunde då också lika lätt dras med höger hand. Det var framförallt samurajer av högre rang som var beväpnade med metezashi.

SOJUTSU

Sōjutsu (槍術), (bilden är lånad) översätts oftast till ”spjuttekniken”, dvs tekniken att strida med spjutet, yari (槍,). I bland så ser man också benämningen Yari Jutsu.

Sōjutsu (槍術) skrivs med två kanji-tecken:

• Det första tecknet, 槍, betyder ”spjut” eller lans”. Det uttalas ”So” på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen. ”Yari” är däremot uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen.

Under medeltiden blev Yari, tillsammans med bågen, de viktigaste vapnen. Spjutet gick att använda både till häst och av fotsoldater (ashigaru). Tillverkningen var snabb och billig. Sojutsu blev en viktig ingrediens i de klassiska bujutsuskolorna. Idag tränas Sojutsu av rätt få skolor. En gång i tiden räknar man med att det fanns ca 450 olika Sojutsuskolor. De som idag har kvar Sojutsu är tex Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu och Hōzōinryū. Det hävdas också att Katori Shinto Ryu var den skola som först införlivade Sojutsu i sin katalog. Det tränas också inom skolor som ingår i Bujinkan.

Den vanliga accepterade översättningen av Sojutsu är spjuttekniken, men en annan översättning är lanstekniken. Tänk på hur ett yari används! Det används i en fäktningform under närstrid eller som ett stötvapen av beridna bushi, mer som en lans, ett spjut kastar man däremot!

Från 1600-talet börjar man militärt inom värdens olika kavallerier använda benämningen lans för ett stångvapen som inte kastas. Så man kan nog hävda att Sojutsu-utövaren är mera en lansiär än en spjutkastare!

SOJUTSU

Sōjutsu (槍術), (bilden är lånad) översätts oftast till ”spjuttekniken”, dvs tekniken att strida med spjutet, yari (槍,). I bland så ser man också benämningen Yari Jutsu.

Sōjutsu (槍術) skrivs med två kanji-tecken:

• Det första tecknet, 槍, betyder ”spjut” eller lans”. Det uttalas ”So” på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen. ”Yari” är däremot uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen.

Under medeltiden blev Yari, tillsammans med bågen, de viktigaste vapnen. Spjutet gick att använda både till häst och av fotsoldater (ashigaru). Tillverkningen var snabb och billig. Sojutsu blev en viktig ingrediens i de klassiska bujutsuskolorna. Idag tränas Sojutsu av rätt få skolor. En gång i tiden räknar man med att det fanns ca 450 olika Sojutsuskolor. De som idag har kvar Sojutsu är tex Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu och Hōzōinryū. Det hävdas också att Katori Shinto Ryu var den skola som först införlivade Sojutsu i sin katalog. Det tränas också inom skolor som ingår i Bujinkan.

Den vanliga accepterade översättningen av Sojutsu är spjuttekniken, men en annan översättning är lanstekniken. Tänk på hur ett yari används! Det används i en fäktningform under närstrid eller som ett stötvapen av beridna bushi, mer som en lans, ett spjut kastar man däremot!

Från 1600-talet börjar man militärt inom värdens olika kavallerier använda benämningen lans för ett stångvapen som inte kastas. Så man kan nog hävda att Sojutsu-utövaren är mera en lansiär än en spjutkastare!

FUTANREN, MIKUZURE & KIKIOJI

Futanren, Mikuzure and Kikioji are three historical samurai maxims, for the reasons that could lead to the samurai losing the fight
or at worst lost their lives in a battle:

 • Futanren: an inadequate training.
 • Mikuzure: getting scared because the opponent looked very powerful
 • Kikioji: to be afraid before battle because of the opponent’s brutal reputation

True, both during battle and in competition. This still holds true today, compared to today’s mental training in sports psychology.

IAIJUTSU KATA: Kusanagi no Ken

Now we start with the från final kata of the grading requirements for 3 Kyu Sankyu Nihon Kobudo/Kobujutsu, Kata Kusanagi no Ken.

Kusanagi no Ken (”the grass-cutting sword”) is an Iaijutsu kata, originating from Katori Shinto Ryu. Kusanagi no Ken belongs to the Omote no Iai. All of these are seated kata and are performed from the Iai goshi position. No iai kata are trained from seiza, as in iaido. Seiza is a seated posture used indoors and it was even forbidden to carry the long sword indoors.

Kusanagi-no-Tsurugi (”the Grass-cutting Sword”) is the name of one of the most legendary Japanese swords. ”Kusanagi” is one of Japan’s three imperial regalia and is said to represent the virtue of bravery.

IAI GOSHI:

Iai goshi is the squatting position on the left knee. You sit on the foot pad with your left knee under you and your right leg straight forward. About 70% of the body weight rests on the left heel. It is claimed that on reconnaissance during the night they moved in a low posture and stopped in iai goshi. After sitting down in Iai goshi, one performs with the left hand In yo ni sabaku (”yin-yang pulling”). You bring the sword strongly twice diagonally across the chest to lighten the belt a little and make the draw easier.

IAIJUTSU KATA:

2. Kusanagi no Ken (the first basic kata from iaigoshi)

EXPLANATION- KUSANAGI no KEN

Explanation from the Iai goshi position:

• Kneel down in Iaigoshi

• Bring forth saya something (to the seichusen, as a preparation).

• Take a right step forward and draw the sword (nuki) as a horizontal cut across the enemy’s right lower leg

• Step back with your right leg and switch to Jodan no Kamae. Take a right step forward, cut Shomen uchi.

• Repeat! Step back with your right leg and switch to Jodan no Kamae. Take a right step forward, cut Shomen uchi.

• Turn the sword up and place the left hand against the blade as in a Tori-i, the position is also called Yoko ichimonji.

• Switch to Tsuka ate, as if you were going to hit the enemy with an atemi.

• Step back with your right leg and switch to Jodan no Kamae. Take a right step forward, cut Shomen uchi.

• Back the sword slightly and perform the kaiten chiburi.

• Switch to gyakute, reverse grip. Take a reverse grip with the right hand.

• Left hand grasps koiguchi. Perform noto. Bring the saya forward over the sword blade.

A good video link: https://youtu.be/yKQKEXz-Kvo

IAIJUTSU KATA: Jumonji no Ken

Now we start with the från final part of the grading requirements for 3 Kyu Sankyu Nihon Kobudo/Kobujutsu, Iaijutsu Kata. We have now come to a seated kata, Jumonji no Ken.

We have previously mentioned that you didn’t actually practiced any Iaijutsu kata from the seated position, as you didn’t carry the katana indoors. However, Kata Jumonji no Ken is one of the exceptions.

The kata originates from Enshin Ryu Iai Suemonogiri Kenpo, where it is the first kata in Shoden no Kata. Shoden no Kata is a series of kata that teach sword techniques intended for indoor battle. Typical is that after the sword draw (nuki), you usually execute a thrust backwards (ushirotsuki).

Historically, its origins lie with the Imperial Palace Guard. The school was founded by Hayamisu Nagato no Kami Enshin, who was a bodyguard to Emperor Ogimachi (1557-1586). As a palace guard, you also had to train sword techniques intended for an indoor battle. So, Jumonji no Ken will be the first kata that we practice from the seated position.

Jumonji no Ken means “the cross-shaped or cruciform sword”.

The first kanji character in Jumonji, , the character for Ju, symbolizes the horizontal stroke (nuki) and the downward cut (Makkogiri). This symbolizes the purification of the soul.

IAIJUTSU KATA:

 1. Jumonji no Ken (the first basic kata from seated position)

EXPLANATION- JUMONJI no KEN

Kneel down and perform Torei (bow to the sword):

Explanation from the seated position:

• Kata is performed in a seated position and begins with Ichienso, ”to become one with the universe”. One performs a large circular movement slowly with the hands. Find a calm breathing rhythm. One finishes in the Oshin no Kamae.

Enso is the symbolic circle within Zen meditation, ”the Circle of Enlightment”.

• Bring forth saya something (to the seichusen, as a preparation).

• Take a right step forward, nuki (draw) to the right, stretch your arms to the sides. ATTENTION! In Jumonji no Ken, no Ushirotsuki is performed!

• Keep the left arm in an extended position. Move mune to left palm.

• Keep left hand on mune and switch to Jodan no Kamae.

• Cut a quick (deep) Makkogiri (Makki uchi) and return quickly, straight up to Jodan no Kamae.

• Switch to gyakute, reverse grip. Take a reverse grip with the right hand. The sword is held perpendicular to your body! This represents the cross shape of the kanji character for Ju, .

• Lower the left hand and grasp around the koiguchi. Perform noto, Move the saya forward over the sword blade.

• Finish in Onshin no Kamae.

IAIJUTSU/BATTOJUTSU

Iaijutsu eller Battojutsu kan beskrivas som tekniken att dra svärdet och i samma rörelse hugga eller stöta.
Iaijutsu tränas med riktigt svärd. Man tränar antingen med ett övningssvärd, iaito eller med ett skarpslipat shinken.
Skolor som använder benämningen Battojutsu, lägger ofta mer fokus på själva hugget och testar det på bambu eller stråmattor, tameshigiri/suemonogiri. Historiskt så utfördes tameshigiri på fångar.
Inom vissa skolor kallar man de stående teknikerna för Battojutsu och de sittande för Iaijutsu.

De moment som betonas under träningen är:

 • Nuki, draget
 • Kiri, hugget
 • Chiburi, skaka av blodet från klingan
 • Noto, föra åter svärdet i baljan
 • Zanshin, att ha kvar uppmärksamheten mot motståndaren, även efter att man besegrat honom

Alla dessa moment skall koordineras och utföras snabbt utan någon som helst tvekan.

Varje kata börjar också med Enzan no Metsuke. Metsuke innebär ”att blicka bortom bergen” (att inte bara se motståndaren) för att sedan koncentrera blicken till det viktiga hugget.

En viktig del då det gäller draget är principen om hiki-nuki (drag-drag). Detta gör att Du kan accelerera Ditt drag. I samband med draget utför man då momenten:

 • Sayaoshi-man för fram svärdsbaljan
 • Sayabiki-i samband med draget av svärdet, så drar man också tillbaka svärdsbaljan

Tachikaze, ”svärdsvind”, är det ljud som uppstår vid ett korrekt svärdshugg med en korrekt vinkel (aligment) av bladet (hasuji).

Chiburi:
Tänk på att chiburi är en symbolisk del i kata och var inget som fungerade i strid. I praktiken, så följs chiburi av washiseiso, där man torkar av bladet med papper.

Kokyu, andningen är viktig. Ta några lugna andetag och hitta rytmen före starten av kata.

Till träningen hör också att lära sig:

 • Reiho (etikett): keito (att bära svärdet), tachi rei, seiza, mokuso, zarei, to ni rei (buga mot svärdet), taito (att bära svärdet instucket i bältet), datto (att ta svärdet ur baljan)
 • Nihonto (det japanska svärdets delar)