Gyakute no Kamae (Jojutsu)

Gyakute no Kamae är ”den omvända grepp-positionen”.

Vi tränar Gyakute no Kamae :
• inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu

Gyakute no kamae:
Utgå från tsune no kamae. fast starta med ett omvänt grepp, gyakute.
Greppa jo-kissaki med vänster hand i ett omvänt grepp (fatta med vänster
hand tag i främre änden på jon, uppifrån), högersteg fram och svinga jo över höger
axel i en stor båge. Lyft höger hand och för fram höger hand så att den kommer
framför vänsterhanden. Höger handled ska vara uppåtriktad. Händerna i centrumlinjen.

Gedan no Kamae (Bojutsu)

Gedan no Kamae är den låga positionen i vår Bojutsu. Vi tränar den på en högre inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu.

OBS! Greppfattningen i japansk bojujutsu annorlunda än greppfattningen inom Okinawa/Ryukyu Kobujutsu. Dessutom är staven ofta både grövre och tyngre.

Gedan no Kamae är den låga positionen . En kamae för både attack och försvar.

Den bakre änden är riktad mot örat, främre änden (bokissaki) är riktad mot ukes knä.

Tora no janpu

När vi pratar om fighting stance, kamae och fotarbete betonar vi ofta att vi skall vila större delen av kroppsvikten på den främre trampdynan (sekito eller chusoku eller koshi) och undvika att vila kroppsvikten på hälarna. Ett viktig förutsättning för att Du skall kunna vara explosiv och rörlig i alla riktningar under Ditt fotarbete. Då tänker många att, men i kokutsu dachi skall man ju ha vikten på bakfoten.

Då skall man komma ihåg att:

Kokutsu dachi är ingen fightingställning, den är i första hand en defensiv position i samband med blockeringar

• Alla Tachi waza skall ses som övergångspositioner, i fighting intar man aldrig en rigid fixerad ställning. Man skall kunna vara dynamisk i sitt fotarbete.

För att beskriva vikten av belastningen på den främre trampdynan och en snabb rörligheten finns begreppet Tora no janpu, ”tigerns språng”. Ett begrepp känt redan från gammal koryu bujutsu och de gamla svärdsskolorna.

Ronin

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

Rōnin (浪人), often translated to ”masterless samurai”, were stray samurai, who had lost their clan affiliation and ended up outside the system. A Ronin could have lost his master, or left his clan so as not to dishonor it.

Some ronin supported themselves on teaching their martial skills or hiring themselves out as bodyguards for rich merchants. Some dedicated themselves to clean
criminal activity.

Rōnin (浪人), is often translated to ”masterless samurai” or ”stray samurai”, but:

• Ro, means

,

Rōnin (Japanese: 浪人, roughly wandering person) was a designation for stray samurai in feudal Japan.

often translated as stray samurai, but really means

Ronin (masterless samurai)

“Ronin” is the Japanese term for a masterless samurai and is written with the characters for ‘floating’ and ‘man’, i.e., a warrior adrift with no lord to serve nor stipend for income. During the late stages of the Warring States period and early years of the Edo period, many samurai were thrown out of work when their daimyo or feudal overlord lost his status because of defeat, had his do

Kanji in this word

JLPT 1

10 strokes

wandering, waves, billows

On’Yomi: ロウ

Kun’Yomi: 

Learn more

JLPT 5

2 strokes

person

Miyamoto Musashi: A Famous Swordsman and Ronin in Japan

Miyamoto Musashi (1584-1645).

Jutte jutsu

Jutte (eller Jitte) är ett vapen som verkligen är förknippat med polissamurajen. Den blev något av deras symbol, synonym med en ”polisbricka ”. Den bars av alla polisofficerer, oavsett rang. Jutte är ett gammalt vapen, som började användas redan under Muromachi-perioden (1336-1573) av samurajer med polisiära uppgifter.

Jutte eller Jitte betyder ”tio händer”. Jutte liknar mycket en sai, fast med bara ett parervapen. Egentligen var det en krokförsedd metall-eller träklubba, ca 30-60 cm lång (den moderna varianten ca 45 cm). Användningen var stor och varierande:

Jutte

• Med kroken, kagi eller yoku, kunde man kroka tag i kläderna eller utföra ledbrytningstekniker/kontrollgrepp

•Med Jutte kunde man slå olika former av atemi eller använda den som en ren batong

• Med kroken, kagi eller yoku, kunde man kroka tag i angriparens vapen (svärdsbladet), efter att man först parerat vapnet

Jutte jutsu tränas inom en del koryu, ofta som ett tillägg till huvudstilen, ibland som en separat skola.

Ikkaku Ryu Juttejutsu tränas tex inom Shinto Muso Ryu Jodo. I en del kata används Jutte och Testen (solfjäder) samtidigt.

• Inom tex Bujinkan tränas Kukishinden Ryu Juttejutsu. .

• Inom den klassiska skolan Masaki Ryu, tränas Edo Machikata Juttejutsu. Skolans syllabus rymmer också en del av de andra klassiska polisvapnen och arterna, som kusarigama, manriki gusari och hojojutsu.

• Inom en del moderna Taihojutsu system tränas också Jutte till högre Dangrad, som en historisk orientering.

Kenjutsu: Shin no Kamae, 4th Kyu

At 4th Kyu Yonkyu Kobudo we will start with the Kenjutsu part. We continue our review of the various Kamae (positions, stances) that we use. Now we’ve come to some more advanced Kamae.

Shin no Kamae means True posture”.
It is essentially a defensive position.

What is important in Shin no Kamae?

• Start in Seigan no Kamae with the right leg forward, take a right step back and go from Seigan no Kamae to Shin no Kamae.
• Lower your hips and keep your side facing the opponent
Mune (sword back) rests against your arm
Kissaki (the sword tip) is aimed at the opponent’s chest height
• The sword rocks in your arms
• You must maintain attention around you (metsuke)

Honte no Kamae (Jojutsu)

Honte no Kamae är ”normal/grundgrepp”-positionen. Jämför med Seigan no Kamae.

Vi tränar Honte no Kamae :
• inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu
• som en Buki waza till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu.

Utförande:

Honte no kamae:
Utgå från tsune no kamae.
Höger steg fram och sträck fram jo. Glid bakåt med höger hand 25%. Jo-kissaki riktad åt motståndarens ögon. Normalt grepp, honte. Händerna i centrumlinjen.

Seigan no Kamae (Bojutsu)

Seigan no Kamae är den absolut grundläggande positionen i vår Bojutsu. Vi tränar den på en högre inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu.

OBS! Greppfattningen i japansk bojujutsu annorlunda än greppfattningen inom Okinawa/Ryukyu Kobujutsu. Den japanska staven är ofta både grövre och tyngre.

Seigan no Kamae kan utföras som migi (höger) eller hidari (vänster). I bildexemplet är den främre handen i gyakute-fattning (omvänt grepp. Spetsen (bokissaki) riktas mot motståndarens ögon. Man avvaktar motståndarens attack med svärdet.

UKI GOSHI

Uki goshi, kan översättas till ”flytande höft”. Det klassificeras som ett höftkast (koshi waza) och tillhör Kodokan Judons grundkast, Gokyo no Waza,

I Uki goshi går Du in med lite mer än halva Din höft. Du vrider runt med höften i kastet.

Vi tränar Uki goshi till:
5 Kyu gult bälte Kodokan Judo
• 2 Kyu blått bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Tekniken är framförallt känd som Jigoro Kanos tokui waza (favoritkast).
Läget för en Uki goshi är då Du har sidan mot uke.

Tekniska detaljer:

  1. Kuzushi (balansbrytningen): Du bryter ukes balans åt höger framåt.
  2. Tsukuri (att hamna i kastposition): För att hamna i position går Du in med Din sida mot ukes mage. Höger axel är placerad i ukes vänstra armhåla, högerarmen runt midjan.
  3. Kake (kastögonblicket): Behåll den täta kontakten, vrid Dig åt vänster och böj Dig lätt framåt.

Tänk på att:

• I höftkastet O goshi så har Din höft en lyftande/stötande funktion i kastögonblicket
• I höftkastet Uki goshi så har Din höft en vridande funktion i kastögonblicket

Onna Bugeisha/Onna Musha

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

ONNA BUGEISHA/ONNA MUSHA:

Onna Bugeisha or Onna Musha, were the female warriors. The classic image was that they protected the home, often armed with naginata. Some research suggests that Onna also participated on the battlefield. During excavations on various battlefields it has been found found remains of female warriors. This means that female bushi had a more active role in Japan’s historical battles than previously thought.