DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Försvar mot påkslag mot huvudet backhand

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.
Här måste Du verkligen utnyttja Din höftrotation i försvaret! Du får bara en chans!

Den är också med:
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Självskydd
• som en jigo waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) i Karate Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo

Vad är Combatives?

Combatives har börjat att bli en alltmer populär benämning på olika moderna självskyddsprogram och deras organisationer. Ibland används det också oavsett vilken genre av självförsvar/Självskydd man sysslar med, t.ex BJJ Combatives eller Taekwondo Combatives (benämningen i Hosinsool kanske snart utgår?!). Vi är själva med vårt Dokan Självskydd godkända av tex World Combative Federation.

Vad är combatives?
Combatives är egentligen moderna tekniker med basen i ett militärt handgemäng (hand to hand
combat), dvs militära närstridstekniker. Förvisso byggdes många av dessa program upp och
baserades på tekniker från olika Budoarter och Martial Arts (Japan, Korea, Kina, Filippinerna
osv). Ex: US Army Combatives Program.
Efter Andra Världskriget och Koreakriget så började de asiatiska kamparterna alltmer att spridas till väst. Då började egentligen också den stora utvecklingen av olika Combatives Program hos olika västerländska elitförband.

Grundidén och syftet med Combatives jämfört med Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu är ju
en helt annan. Här skall Du på rätt så kort tid lära soldater, några få och enkla tekniker, tekniker
vars ända syfte är att kunna överleva i strid med. Programmet blir ju också något helt annat, då enbart krigets lagar gäller och inte någon civil nödvärnsrätt eller polisiär laga befogenhet.

1 DAN SVART BÄLTE (shodan) DOKAN RYU JU JUTSU & SPORT JU JUTSUTILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR- JIGO WAZA I

1. Försök till stryptag framifrån= Mae otoshi

OBS! Bilderna visar endast de ingående tekniker och inte själva teknikserien!

Angreppets syftet:
Uke rusar på Dig med försök till stryptag framifrån.

Försvaret:
• Rotera på utsidan med soto-kaiten och parera angreppet med Morote jodan uke
• I paraden, så greppar höger hand om Ukes armbågsveck, vänster greppar om handleden

• Försvaret startar startar som en omote ude osae i rörelse
• Det är mycket viktigt att Du har grepp i ukes
armbågsveck, i balansbrytningen trycker Du uke
uppåt/framåt samtidigt som Du går in med ett steg

• Kasta iväg uke framåt med Mae otoshi, lite känslan som om Du hugger en Shomen uchi med svärdet (bilden visar kastet dock från den andra sidan, från höger sida)

• Mae otoshi är en teknik som kräver mycket timing!
• Avsluta med att inta Kamae

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Hårtag framifrån II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo.
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

HÅRTAG FRAMIFRÅN

Angreppets syfte:
Genom att dra Dig i håret, så vill angriparen oftast dra Dig ur balans och dra omkull Dig alternativt dra ned Dig för att kunna knäa Dig.

2. Hårtag framifrån med drag= Ude garami

Vi tränar tekniken till:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilden visar enbart grundtekniken och inte själva försvarsserien!

Utförande:
• Uke tar grepp i håret med höger hand och drar Dig framåt.
• Ta samtidigt ett ett kort vänster steg fram och blockera med Din högra underarm underifrån mot Ukes underarm, i praktiken en Jodan uke.
• Lägg vänster underarm ovanifrån i Ukes armbågsveck, samtidigt som Du trycker uppåt med Din högerarm, ungefär som om Du fortsätter att blockera upp mot taket.
• Vänster hand greppar nu Din motsatta handled samtidigt som Din höger hand greppar Ukes handled (armflätan), fortsätt framåt och bryt ned Uke med armlåset Ude garami.
• Vänd Dig om och Kamae

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!

HOSINSOOL (självförsvarstekniker): Försvar mot angrepp med påk IV

Hosinsool, är självförsvarstekniker mot olika typer av angrepp. Ho betyder att skydda, –sin kropp och –sool teknik. Så egentligen betyder Hosinsool kroppskyddsteknik.

Till 2 Gup rött bälte/2 svarta streck och 2 Dan svart bälte Jidokwan Taekwondo visar man upp självförsvarstekniker mot angrepp med påk.

Angrepp med påk-

4. Påkslag från sidan, backhand= Dubbelhandsblockering på utsidan och direkt
Batangson chigi med främre handen-Ap palkup kkeokgi

OBS! Bilden kommer från vår Ju Jutsuträning, där vi tränar exakt samma teknik till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu!

Angreppets syfte:
Angriparen kliver fram med höger ben och slår höger påkslag backhand, från sidan.
Vid angrepp med påk, så är det just påken som träffar Dig. Det är därför viktigt att angriparen siktar med påken och inte med handen. På så sätt får Ni rätt avstånd och timing för både förflyttningen och inbrytningen. Tänk på att Du kan bli utsatt för upprepade påkslag. Verkligheten är sällan 1-1 (en attack-ett försvar).

Försvaret:
• Ta ett vänstersteg ut på utsidan med samtidig dubbelhandsblockering och följ upp direkt med en handlovsstöt (Batangson chigi)med främre handen.

• Följ med kraften och rotera på utsidan. Dvs, det blir mer en mjuk parad än en stum blockering.

• Greppa med vänster arm under angriparens armbåge och greppa i Din motsatta ärm. Bryt mot armbågsleden med Ap palkup kkeokgi (på japanska heter tekniken Hiji gatame).

• Angriparen kommer sannolikt att tappa vapnet. Avsluta att med vänster arm trycka angriparen bakåt.

Kom ihåg!
• Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade påkslag!
• Du måste därför ta initiativet och bryta in tidigt!

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!
Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället nedåtgående slag, Naeryo Jirugi och koncentrera Dig på nästa angripare.

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Försvar mot påkslag mot huvudet forehand

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.
Här måste Du verkligen bryta in med samtidig parad och atemi! Du får bara en chans!

Den också är med:
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Självskydd
• som en jigo waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) i Karate Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo

När skall man försvara sig?

Sammanfattningsvis så kan försvaret i randori påbörjas i något av de följande momenten:

  1. Då uke har utfört sitt angrepp, har tagit sitt grepp (statiskt läge)
  2. Angreppet är dynamiskt och pågår i en serie, där tori bryter in så tidigt som
    möjligt
  3. Då uke påbörjar eller tänker påbörja sin attack

Av detta kan man dra slutsatsen, att om man skall träna ett realistiskt självförsvar, så bör man undvika att träna för mycket på det första statiska momentet.
Jämför detta med de olika kampinitiativen (sen) inom Budo: go no sen, sen no sen och sen sen no sen.

Det är oerhört viktigt med ett sunt förhållningssätt vid självförsvar och Ditt eget självskydd.
Självskydd handlar egentligen om allt det Du gör innan det finns ett behov av självförsvar.
Självskydd handlar om att utveckla Ditt eget säkerhetstänkande och att träna upp Din
handlingsberedskap.

Var uppmärksam på omgivningen! Undvik att bli ett lämpligt offer! Kan det finnas flera
angripare? Hur kan Du ta Dig därifrån?

Undvik att hamna i våldssituationer eller onödiga
konfrontationer!
Om det inte går att undvika och Du ändå blir utsatt för våld-TVEKA INTE, FÖRSVARA
DIG!

Tänk på att om Du hela tiden intar en backande hållning (ett flyktbeteende) genom att bara glida
undan, skydda Dig, ducka osv., så kommer Du att förr eller senare bli träffad av angriparen och
därmed själv sluta som ett våldsoffer.
I en självförsvarssituation skall Du också se till att Du själv aldrig hamnar nere i en markkamp.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Hårtag framifrån I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo.
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

HÅRTAG FRAMIFRÅN Angreppets syfte:
Genom att dra Dig i håret, så vill angriparen oftast dra Dig ur balans och dra omkull Dig alternativt dra ned Dig för att kunna knäa Dig.

1. Hårtag framifrån med drag= Hazushi (frigöring), ude osae

Vi tränar tekniken till: • till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd

Utförande:

• Uke Drar Dig framåt.
• Ta ett kort vänstersteg fram (irimi). Höger hand greppar över ukes handrygg och pressa mot Din panna. Vänster hand greppar runt ukes armbåge. • Vrid Dig helt om åt höger 180 grader och lägg ned med Ude osae. • Avsluta med kontrollgrepp.

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!

FILMLÄNK: https://youtu.be/AAnA_kLYDys

HOSINSOOL (självförsvarstekniker): Försvar mot angrepp med påk III

Hosinsool, är självförsvarstekniker mot olika typer av angrepp. Ho betyder att skydda, –sin kropp och –sool teknik. Så egentligen betyder Hosinsool kroppskyddsteknik.

Till 2 Gup rött bälte/2 svarta streck och 2 Dan svart bälte Jidokwan Taekwondo visar man upp självförsvarstekniker mot angrepp med påk.

Angrepp med påk-

3. Påkslag från sidan, backhand= Dubbelhandsblockering på utsidan, Palkup nulleo kkeokgi

OBS! Bildserien och filmlänken kommer från vår Ju Jutsuträning, där vi tränar exakt samma teknik till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu!

Angreppets syfte:
Angriparen kliver fram med höger ben och slår höger påkslag backhand, från sidan.
Vid angrepp med påk, så är det just påken som träffar Dig. Det är därför viktigt att angriparen siktar med påken och inte med handen. På så sätt får Ni rätt avstånd och timing för både förflyttningen och inbrytningen. Tänk på att Du kan bli utsatt för upprepade påkslag. Verkligheten är sällan 1-1 (en attack-ett försvar).

Försvaret:
• Ta ett vänstersteg ut på utsidan med samtidig dubbelhandsblockering. Följ med kraften och rotera på utsidan. Dvs, det blir mer en mjuk parad än en stum blockering.

• Höger hand greppar angriparens handled, vänster hand greppar runt armbågen. Följ med kraften och lägg ned med Palkup nulleo kkeokgi. Inom japansk Budō heter nedläggningen Ude osae eller Ikkyo.

• Avväpna med kontrollgrepp. Behåll kontrollen!

Kom ihåg!
• Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade påkslag!
• Du måste därför ta initiativet och bryta in tidigt!

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!
Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället nedåtgående slag, Naeryo jirugi.

Filmlänk: https://youtu.be/lF4CHWhU3S4