OKINAWA KARATE: TUIDI

Tuidi är ett viktigt begrepp i traditionell Okinawa Karate.

Tuidi är okinawianska (uchinaaguchi) och betyder ”greppa handen, ta tag i handen”. På japanska (kun’yomi) heter det torite, men det skall inte förknippas med någon Ju Jutsu eller Taiho Jutsu, även om tuidi anses som ”the grappling art of Karate”. Tuidi är dock ett komplett system med slag-, spark-, grepp-, kast- , halslås- och olika ledbrytningstekniker. En närkampsteknik! Man kan påstå att det är inslaget av Tuidi, som gör denna form av Karate till en Karate Jutsu!

En viktig del av Tuidi är kyushu waza, tekniker (slag, sparkar, stötar) mot kroppens vitala punkter. Det som vi känner igen som atemi waza inom Ju Jutsu och Judo.

Tuidi’s historia:

Genom den täta kontakten med Kina fick man
kunskaper i Kempo (Chuan-fa), ett kampsystem med både grepp-, slag- och sparktekniker. Ibland kallades detta systemet för Tode eller Tuidi.

Flera historiker är dock överens om att det på Okinawa redan fanns ett eget kampsystem som hette Tode eller Tuidi. Det troliga är att Okinawa Karate är en kombination av Tode och kinesisk Chuan-fa.

Clinchbrottning/hizageri med mitts

Hizageri, knäsparken, med samtidig clinchtagning. En bra fysövning, samtidigt som den är viktig för både självförsvars- och fullkontaktsträning.

Vi tränar övningen till:

3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:

• Mittshållaren tränar på att räta upp sin överkropp. En bra träning av nacke och rygg!

• Den som knäar, greppar runt mittshållarens nacke, drar ned pannan mot sin axel/bröstkorg. Man kan även försöka styra sin partner åt sidorna.

• Från positionen matar man med Hizageri. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). Håll tempot och träna båda sidorna.

En övning som är bra att träna i 1-minutsronder!

JUDO ATEMI WAZA: Naname uchi

Naname uchi är ett diagonalt handkantsslag eller knivhandsslag. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Naname uchi är en Tegatana Ate, en atemi med knivhanden (handkanten).

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata

Utförande:
Naname uchi kan utföras från utsidan eller insidan. Slå med handkanten (knivhanden) diagonalt och ner. Vrid in kroppen i samma riktning.

SELF DEFENSE & SELF PROTECTION

Ju Jutsu is perhaps the Budo art that is most focused on self-defense. What then is self-defense?

Self-defense is everything you do to protect yourself and defend yourself against an attacker. You have no right to use more force than is absolutely necessary to be able to defend yourself. Your defense must be in proportion to the attack to which you are exposed. When the attack has stopped, then the right to protection also ceases.

Three conditions must be met in order to be able to claim protection:
There must be an attack or threat of attack
• The attack must be current
• The defense must be necessary

The concept of self-protection does not only include self-defense, but includes everything one does to avoid himself be attacked.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i kragen bakifrån I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KRAGEN BAKIFRÅN I

Grepp i kragen bakifrån med drag= Jodan uchiuke/ ura ate, ude gatame

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundteknik! Som bilden visar så är detta en teknik som fungerar lika bra utan dräkt (No-gi).

Angreppets syfte:
Vid grepp i kragen bakifrån rycker uke Dig bakåt.
Var beredd på att uke kanske också laddar för ett slag med sin andra hand.

Utförandet:

• Uke greppar med höger hand bakifrån i din nackkrage och rycker Dig bakåt!

• Backa bak med vänster ben och vänd Dig om med samtidig vänster blockering (jodan uchiuke) och höger Ura ate (en Shitatsuki, uppercut).

• Greppa ukes armbåge med båda händerna för armlåset Ude gatame.

Ingången till Ude gatame

• Backa bakåt och lägg ned Uke framåt. I det här läget har Du ett läge där du kan komplettera med atemi (t.ex. hiza ate, knästöt).

• Ha uppsikt omkring Dig! Om det finns flera angripare, skippa kontrollgrepp och tryck istället till Uke med en Hiza ate!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försök till grepp i kläder II

 Pavel Antonsson, Shihan & Chief Instructor Dokan Ryu Ju JutsuDokan Självskydd Goshin Jutsu Taiho JutsuSjälvförsvar 6 augusti, 2022 1 minut

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och JidokwanTaekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSÖK TILL GREPP I KLÄDER

Försök till grepp i kläder= Nackhook/soto-kaiten taisabaki 

Vi tränar tekniken:
• till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en inbrytning i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Filmlänken nedanför visar hela sekvensen!

Angreppets syfte:
Uke angiper Dig aggressivt framifrån med försök grepp i kläderna (eller stryptag ). Angreppet kommer hastigt, därför måste du här bryta in tidigt!

Utförande:

• Uke angriper Dig med försök till grepp i kläder (eller stryptag).
• Bryt in! Flytta ut vänster ben på utsidan om uke. Vänster hand parerar ukes armar nedåt, samtidigt som höger hand hookar runt ukes nacke. Rotera på ukes utsida (soto-kaiten) med kaiten taisabaki. Tryck iväg uke från Dig!

Kommentar:

Kaiten taisabaki är en viktig grundläggande taisabaki, då den är själva ingången till: 

• Kastet Direkt Kaiten nage

• Sparken Hizageri/Hizamawashigeri

• Kontrollgreppet Kuzure ude guruma

Filmlänkhttps://youtu.be/AVmv-vE73MA

Dela det här:

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i axeln från sidan

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I AXELN FRÅN SIDAN

Grepp i axeln från sidan med drag= Uraken ate, kani basami

Vi tränar tekniken:
• till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Detta är en teknik på en avancerad nivå.

OBS! Bilden visar ingången till den avslutande kasttekniken!

Angreppets syfte:
Uke angiper Dig med grepp i axeln från sidan med drag. Tänk på att uke kan slå mot Dig med sin andra fria handen!

Utförandet:
• Uke angriper Dig från sidan med högergrepp och drag i Din vänstra axel.

• Flytta in mot Uke med vänster Uraken ate mot ukes ansikte, Din högerhand skyddar Dig mot eventuellt slag

• Vänster hand greppar ukes kragslag. Lägg vänster ben över ukes mage. Hoppa upp och placera höger ben bakom ukes ben. Kasta uke med Kani basami!

Avsluta med atemi mot ukes huvud och ställ Dig upp i Kamae.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Aoi-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

AOI–OBI: Blått bältet

Aoi-obi (青帯)betyder blått bälte. I många förekommande bältessystem så markerar det blå bältet en mellannivå. Aoi-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet betyder blått. Aoi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Sei är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar blå färg havet och himlen. Blått symboliserar renlighet, värdighet och en stabil lugnhet. Traditionellt så bär alltid affärsmän blå kläder, då detta ger ett intryck av ärliga avsikter. Blått kan dock även vara mystikens färg. I Kabuki-teater bär ofta de onda karaktärerna en blå färg.

Inom Buddhism symboliserar blått vänlighet och fred.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i kläder, tätt grepp, hot

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KLÄDER-TÄTT GREPP & HOT

Grepp i kläder, tätt grepp, hot= Ipponnukite eller Matsukaze ate, Obi otoshi

Vi tränar tekniken:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Dokan Självskydd

Angreppets syfte:
Uke angiper Dig aggressivt framifrån med ett tätt grepp i kläderna, som en hotande position med grepp i Din krage. Med böjda armar så har angriparen en statiskt mycket stark position.

Utförandet:
• För att kunna bryta ukes starka läge, använd atemi! Antingen en Ippon nukite (enfingerstöt) i halsgropen) eller en Matsukaze ate mot sidan av halsen. Obehaget gör att uke släpper eller lättar på sitt grepp.

• Greppa med vänster bältet (eller något annan i samma kroppsregion) och vrid undan höften. Höger hand går över ukes näsrot. Lyft med vänster hand, tryck bakåt med höger hand och passera på utsidan.

• Avsluta med kontrollgrepp eller en avslutande atemi!

Bilden nedan visar försvaret med Ippon nukite som atemi waza!

Bilden nedan visar försvaret med Matsukaze ate som atemi waza!

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!
Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället Gedan tsuki och koncentrera Dig på nästa uke.