Självskydd & Taiho Jutsu: Skrevspark

Kin ate

Kin ate, skrevstöt (skrevsparken) ät en enkel atemi waza. En enkel distraktionsteknik. Kin ate är samma teknik som Kingeri, skrevspark. Det är bara det att vi nu änvändet den som en atemi, därav ändelsen-ate.

Vi tränar Kin ate:

• som en atemi waza till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en distraktionsteknik till Fortsättningskurs Självskydd & Taiho Jutsu

Utförande:

Sparka uppåt mot skrevet. Du träffar med haisoku, vristen. Lämplig atemi vid försvar
mot en fysiskt starkare angripare eller vid försvar mot flera angripare.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot kravattgrepp framifrån

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

KRAVATTGREPP FRAMIFRÅN

Kravattgrepp framifrån= Gedan haito ate, kubi hishigi

Vi tränar tekniken:
• till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i avancerad Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundtekniken, inte hela försvaret!

Angreppets syfte:

OBS! Kravattgrepp framifrån blir ett nacklås! Akta Din nacke och halsrygg!

Försvaret:
• Uke attackerar Dig och drar ned Dig med ett kravattgrepp framifrån.
• Vänster hand greppar ukes hörs handled, med höger hand slår Du en Gedan haito ate mot ukes skrev.
• Du lyckas här distrahera uke, en kort stund. Lyft upp Din högra arm, greppa om ukes nacke och hals med Din höger hand. Vrid upp ukes hals och koppla ihop Dina händer i en Kubi hishigi.

Kubi hishigi


• Tryck fram Din höft mot ukes hjässa. Låset blir en kombination av halslås och nacklås. Försiktigt tryck!
OBS! Skaderisken!

Svartbältesprogram i Taiho Jutsu Modul 1

Onsdag 29 juli kl. 18

1-årigt svartbältesprogram i Taiho Jutsu:

I modul 1 går vi igenom Atemi waza och Kansetsu waza. Programmet är upplagt i åtta olika moduler. Vi tränar no-gi, i vanliga träningskläder. Alla kan delta! Programmet är i första hand tänkt för brun & svartbälten. Det är en fördel om Du också under året deltar i våra seminarier i Dokan Självskydd. För att sedan kunna Dangradera i US Taiho Jutsu:
• krävs att Du är Dangraderad i Dokan Ryu Ju Jutsu
• att Du blir medlem i och registrerar din Dokan Ryu-Dangrad hos USJJF

Självskydd & Taiho Jutsu: De vanligaste gatuangreppen

Nedan redovisas statistik på de absolut vanligaste gatuangreppen. Statistiken bygger på information och videofilmningar från olika amerikanska Law Enforcements. Om vi skall träna på ett realistiskt självskydd/självförsvar, så är det just mot dessa angrepp som vi skall lägga vårt fokus. Våra program Grundkurs i Självskydd- Fortsättningskurs Självskydd (No-Gi Goshin Jutsu) och Taiho Jutsu baseras just utifrån dessa angrepp.

Angrepp framifrån: Nästan samtliga konfrontationer börjar med en knuff i bröstet eller knuff mot ansiktet.

 1. Svingslag mot huvudet
 2. Grepp i kläder med en hand och svingslag mot huvudet
 3. Grepp i kläder, skallning
 4. Grepp i kläder, knä mot skrevet
 5. Slag med flaska eller glas mot huvudet
 6. Spark mot skrevet eller utsida Lowkick
 7. Spark med utsida Lowkick
 8. Jab med krossad flaska eller krossat glas mot ansiktet
 9. Kniv, snitt mot ansikte/hals utifrån eller inifrån
 10. Omvänt kravattgrepp/giljotin

De vanligaste angreppen bakifrån är:

 1. Neddragning med armstrypning bakifrån
 2. Livtag bakifrån
 3. Nedtagning bakifrån med grepp om benen

De vanligaste angreppen från sidan:

 1. Kravattgrepp från sidan med neddragning (”nacksving”)

De vanligaste angreppen mot liggande:

 1. Rundspark eller stampspark mot liggande, från sidan
 2. Sittande på mage (mount) med upprepade slag och huvuddunk

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Kravattgrepp från sidan med neddragning= Atemi mot skrevet eller grepp. Yoko guruma.

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.

Den är också med:
• som en självförsvarsteknik i vår Fortsättningskurs Goshin Jutsu & Taiho Jutsu
• som en jigo waza till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Angreppets syfte:
Vid kravattgrepp från sidan försöker angriparen kasta omkull Dig (nacksving)!

Utförande:
Vänster hand greppar runt midjan, höger
hand slår atemi mot skrevet eller greppar tag i
skrevet.
Höger hand greppar i ukes handled och glid in
med Ditt höger ben mellan ukes ben.


Lägg Dig ned, kasta in höger ben mellan Ukes ben och kasta uke med Yoko guruma över Din vänstra axel.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot armstrypning bakifrån med neddragning

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

ARMSTRYPNING BAKIFRÅN MED NEDDRAGNING

Armstrypning bakifrån med neddragning= Seoi makikomi

Vi tränar tekniken:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i avancerad Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Bilden visar det avslutande kastögonblicket (kake)!

Angreppets syfte:
En vanlig överfallssituation, där angriparen kastar sig på ryggen med armstrypning och drar omkull Dig bakåt.
Som försvarare är Du i ett utsatt läge och sannolikt kan det också finnas flera angripare.

Försvaret:
• Uke attackerar Dig med armstrypning bakifrån och drar omkull Dig bakåt.
• Höger hand greppar tag i ukes armbågsveck, dra nedåt så att Du får luft!
• Samtidigt som Uke drar omkull Dig bakåt, måste Du vrida/rulla Dig runt åt vänster
• Forsätt rullningen och avsluta med atemi mot Uke
OBS! Du får inte bli neddragen bakåt så att Du sätter Dig på rumpan! Det är under själva neddragningen, som Du måste slå/rulla runt i Seoi makikomi.

Torite no Kata

Det finns faktiskt ytterligare några nu nästan bortglömda Kodokan kata. I kommande serie kommer jag att nämna några av dem. Först ut blir Torite no Kata.

Torite no Kata är en av Kodokan Judons bortglömda kator, en kata baserad på gamla jujutsu-tekniker. Torite betyder
ungefär ”att fånga eller greppa handen”. Katan finns inte med i Kodokans officiella graderingskrav, men den har haft betydelse för utvecklingen av Taiho Jutsu.
Vissa av teknikerna användes historiskt sett av den feodala japanska polisen under Edo-perioden.

Från början kallades teknikerna för Edo Machi Kata eller Torite. Med detta som grund och med kunskaper om olika Koryu Ju Jutsu, så utvecklade en teknisk kommitté under år 1924-1926 Torite no Kata, tänkt som en självförsvarskata för den japanska polisen. Kommittén bestod av flera mästare i Goshin Jutsu och Kodokan Judo från Kodokan, varav flera av dem också tillhörde den japanska polisen. Arbetet leddes av Yamashita Yoshitsugu. Detta arbete med att ta fram Torite no Kata, kom senare att lägga grunden till arten Taiho Jutsu, arresterings-och kontrolltekniken.

Torite no Kata består av 24 tekniker, uppdelade i tre delar:
• Idori (sittande tekniker)- 8 tekniker 
• Tachiai (stående tekniker)- 10 tekniker 
• Hikitate (stående kontrollgreppstekniker)- 6 tekniker

Vi tränar Torite no Kata:

• till 3 Dan svart bälte i traditionell Kano Ryu Nihon Jujutsu

• som en valbar kata till 5 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu

• till Högre Dangrad i US Taiho JUTSU

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Torite no Kata-Traditional Judo”, skriven av Bruce R. Bethers och José A. Caracena.

Filmlänk: https://youtu.be/HN_MvVTlK-Y

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Inbrytning och frigöring mot Stryptag framifrån med Hasamuke/Ganmen ate

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.

Den är också med:
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Självskydd & Fortsättningskurs Goshin Jutsu & Taiho Jutsu
• som en jigo waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Höger arm går över ukes vänsterarm och
saxar, bryter greppet mot ukes högerarm.
Samtidigt slår Du ut en vänster Ganmen ate (stöt med handflatan). Du måste ta initiativet och bryta in tidigt med atemi!

Från det här läget får Du flera möjligheter till att följa upp med: Ude osae eller Uchi eri dorii/Kokyo ho eller Juji garami.

KANNUKI GATAME

Kannuki gatame är ingen officiell armlåsteknik (ude kansetsu waza) inom Kodokan Judo. Tekniken går även att utföra stående eller som ett kontrollgrepp. Det är så som framförallt känner igen den i självförsvar och i vår Ju Jutsu.

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu klassificerar vi kontrollgreppet Kannuki gatame som en hiji waza (teknik mot armbågsleden).
Ett användbart kontrollgrepp i liggande, där det är ganska lätt att gå vidare med att vända angriparen till bukläge. Den är också ett effektivt armlås i Newaza inom både Judo och Sport Ju Jutsu. Den går också att utföra i stående.

Vi tränar Kannuki gatame:
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som ett kontrollgrepp i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu
• som ett armlås i Kodokan Judo

Utförande:
Ta ukes vänster arm i Din armhåla, greppa runt armen och greppa Din högra underarn/handled. Tryck höger hand mot ukes axel, tryck fram Din höft.
Kannuki betyder bult och –gatame fasthållning.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot armstrypning bakifrån I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo wazasom ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

ARMSTRYPNING BAKIFRÅN I

 1. Armstrypning bakifrån, med drag = O soto otoshi

Vi tränar tekniken:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu
5 Gup blått bälte/rött streck Jidokwan Taekwondo

Angreppets syfte:
En vanlig överfallssituation, där angriparen kastar sig på ryggen med armstrypning och försöker dra omkull Dig bakåt.
Som försvarare är Du i ett utsatt läge och sannolikt kan det också finnas flera angripare.

Försvaret:
Uke attackerar Dig med armstrypning bakifrån och drar Dig bakåt.

Höger hand greppar tag i ukes armbågsveck, dra nedåt så att Du får luft!

Vänster hand greppar ukes hand. Sväng runt Ditt höger ben på utsidan och häng/bryt ukes balans bakåt, kasta med O soto otoshi.

Vänd runt uke på mage och avsluta med kontrollgrepp.

Bildserien visar övergång till Ude henkan gatame.


Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!
Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället Gedan tsuki och koncentrera Dig på nästa uke.

Filmlänk: https://youtu.be/V0ZUfVZTbNA