HADAKA JIME

Hadaka jime

Vi tränar halslåset (shime waza) Hadaka jime till:

 • 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo och Kodokans Katame no Kata
 • 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu
 • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter halslåset Mok jorukgi
 • som ett av halslåsen i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Hadaka jime kan med fördel visas från:
• sittande
• då uke ligger på mage och du för in
benen under uke. Sträck fram eller vänd med tekniken

Ja, den kan till och med visas i stående. En variant som är användbar i en självförsvarssituation och som också kan ses i många av Ju Jutsuns, Aikijutsuns, gamla Koryu-stilars och Kodokan Judons olika självförsvarskata.

Inom BJJ och MMA är tekniken mer känd som Rear naked choke eller Mata leao, dock med annat utförande. Där utförs den med låst nacke och som en armstrypning med biceps.

Utförande:
Halslåset kommer bakifrån. Koppla ihop Dina händer och placera Din kind mot ukes huvud. Tryck mot ukes halspulsåder och pressa fram/ned Din panna! När Du trycker på vänster sida av halsen, trycker Du i en riktning mot ukes höger öra.
Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, ingen nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Hadaka jime betyder ”naket halslås”. Naket antyder att här utför man halslåset utan något grepp i gi (dräkten).
Ett annat namn för halslåset är Ushiro jime.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Ushiromawashigeri, I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigowaza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT JODAN USHIROMAWASHIGERI, I:

1. Jodan uchiuke, utsida, kuzure
ashi barai

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en hosinsool (självförsvarsteknik) till Dangrad i Jidokwan Taekwondo

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på:
• att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!
• att blockera högt och lågt, Du vet inte om angriparen sparkar i chudan eller jodan!

OBS! Bilderna visar inte själva försvarsserien! Första bilden visar Jodan ushiromawashigeri som grundteknik och andra bilden visar själva kastögonblicket!

Försvaret:

• Uke attackerar med höger Jodan Ushiromawashigeri.

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Blockera/parera med höger Jodan uchiuke . Parad och förflyttning sker koordinerat i ingången (irimi).

• Fånga upp sparken med ett högergrepp om ukes knäveck (sukuiuke) samtidigt som Din vänstra hand greppar i ukes högra nackkrage.

• Om Uke verkligen satsar i sin spark, då pekar hans/hennes (stödfotens, ukes vänstra fot) tår nästan rakt bakåt. Bryt ukes balans bakåt, lyft, tryck fram Din höft och svep undan ukes fot med Kuzure ashi barai.

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Taekwondo terminologi: Keumgang Makki

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

KEUMGANG MAKKI:

Keumgang Makki (금강 막기) betyder ”diamantblockering” och det skrivs på hangul, det koreanska alfabetet. Vi känner igen blockeringen från Poomse Keumgang. Man utför en samtidig låg blockering (Are Makki) och hög blockering (Olgul Makki) ståendes i ställningen Hakdari Sogi.

Men vad betyder egentligen Keumgang Makki och vad är ursprunget?

• De två första bokstäverna, (금강), uttalas ”Keumgang” hangul. Keumgang betyder ”diamant”. Namnet till både Poomse Keumgang och blockeringen kommer från berget Keumgang-san (”Diamantberget”) beläget i nuvarande Nordkorea. Berget har av koreanerna alltid betraktats som heligt, som en symbol för både storhet och styrka.

• De två sista bokstäverna betyder Makki och skrivs (막기) på hangul, det koreanska alfabetet. På koreanska blir uttalet ”makgi”. Makki översätter vi till blockering. Man skriver inte makki med några kinesiska tecken (hanja), därför finns inte heller ett sino-koreanskt uttal av Makki.

Makki (막기) är en nominalisering av verbformen Makda (막다). Nominalisering innebär att en annan ordklass omvandlas till substantiv (verbet Makda till substantivet Makki).

Verbet Makda kan betyda flera olika saker:

 • att blockera
 • att förhindra
 • att avleda
 • att avvärja
 • att ta emot

Så i sammanhanget med Makki, blockering, så är nog innebörden att ta emot/parera, avleda (deflection) det korrekta. Det stämmer också bra med den japanska betydelsen av blockering.

Inom japanska Budō-arter heter blockering Uke, som kommer av ”ukeru”, som betyder ”att ta emot”.

En direkt motsvarande blockeringen Keumgang Makki saknas inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu). Det finns dock snarlika blockeringar inom olika karate kata (ex. Kata Saifa, Kata Seishan), men de är helt annorlunda tekniker.

Mae ukemi utan dämpning (Mae mawari ukemi)

Mae ukemi, är det rullande framåtfallet, är det grundläggande fallet framåt. Vi tränar det inte bara i vår Dokan Ryu Ju Jutsu, utan även inom våra andra Budō-arter.

Vi tränar Mae ukemi utan dämpning/rullfall framåt till:

 • 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo (Mae mawari ukemi)
 • 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu (Mae mawari ukemi)
 • 4 Kyu blått bälte Karate Jutsu
 • 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo (Ap Koorugi Nakbop)

Utförande:

• Ha en lätt böjd arm, rikta och titta in mot Din vänstra armhåla. Sätt hakan mot bröstet.

• Rulla diagonalt över höger axel, ryggen och vänster höft.

• Gå upp i kamae!

Kommentar:

Ett annat namn för det rullande framåtfallet är Zenpo kaiten ukemi eller Mae mawari ukemi.

Taiho Jutsu & Goshin Jutsu

Goshin Jutsu, självförsvarsteknikerna, är den viktigaste tillämpningen i Taiho Jutsu. Det är samma typ av tekniker som vi benämner jigo waza i vår Dokan Ryu Ju Jutsu.

Basen till den Goshin Jutsu, som vi tränar i Taiho Jutsu, är hämtad från US Taiho Jutsu och Dokan Ryu Ju Jutsu.

Det finns dock vissa skillnader. Vi tränar i vanliga träningskläder (no-gi). Goshin Jutsu eller Jigo waza som självskydd och självförsvar handlar om just självförsvar som främsta syfte. Den Goshin Jutsu som används i Taiho Jutsu har ju däremot ett polisiärt syfte där ändamålet också är att kunna genomföra ett vettigt gripande. Principerna är dock desamma:

Vi tränar i möjligaste mån alla självförsvarstekniker i rörelse, då uke angriper i rörelse (dynamiska angrepp). Då det behövs skall Du använda Dig av atemi.
En angripare anfaller oftast med flera attacker, man blir alltså utsatt för en serie av angrepp. Detta betyder att Du måste träna på inbrytning! Du måste så tidigt som möjligt bryta in och ta kontroll över händelseförloppet, annars blir Du
själv förr eller senare träffad.
Utför Ditt försvar med en attityd och bestämdhet. Vi vill uppnå ett snabbt avslut på angreppet och få kontroll över vår angripare eller gärningsman.
Du skall naturligtvis aldrig glömma av den viktigaste principen, att med minsta kraft utnyttja angriparens egen styrka och kraft mot honom själv.

Tänk på att Du alltid skall ha:
• en god balans
uppsikt runt omkring Dig
• god kontroll över angriparen

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- KANSETSU WAZA: UDE OSAE

KANSETSU WAZA (joint locking techniques):

Joint locking techniques (kansetsu waza) are mainly used at half distance. Kansetsu waza are based on uke getting into a situation where he or she has to give up or perform a break fall or lie down.

The starting position during basic technique training is a diagonal wrist grip with
same side foot forward as hand. From basic technique, the technique is then trained in movement, based on various possible attacks (e.g. grabbing clothes, strangling, backhand strikes), which must be dynamic.

1. OMOTE/URA UDE OSAE:

Ude osae is often called ”laying down the arm”, the more correct translation is ”arm press” or ”held arm”. The basic technique is performed in two different variants:

The variant Omote ude osae:
The technique is performed on the inside of your uke, Omote (”positive”) ude osae.

The starting position: Lower your elbow and point your fingers towards uke’s nose. The right hand grasps the uke’s wrist.

.

• Your left hand and thumb grasp
elbow crease and with a
simultaneous breaking of balance, one takes a sliding step forward with the right leg. The right hand is then brought towards the center of the uke. Work towards the center line (as if you would cut someone in front of You).

• Keep your grip and take a step forward with
left leg. It is important that uke’s arm is held higher than his/her shoulder.
Continue forward/downward pressure, while
you work with Your hip forward. It is
important to coordinate the arm press with
Your hip thrust forward!

• After Ude osae, you end with one
appropriate control grip (provided that there are no multiple attackers).

The variant Ura ude osae:
The technique is performed on the outside of the uke, Ura (”negative”) ude osae.

The variant Ura ude osae:

• The starting position.

• Same entrance as in Omote Ude osae.

• In your entry (irimi), uke will resist and prevent both your entry and your attempt to unbalancing, then you shift to Ura (negative) ude osae. I.e. you don’t resist the force, go with it instead!

• Rotate on the outside of uke (soto kaiten) with one big left step. There is no arm strength here involved, it is your hip and body rotation that is important. Swing your arm down towards your hip and the mat (as if you were going to cut someone who stands behind you). It is important to coordinate the arm press with your body and hip rotation!

• After Ude osae, you end with one
appropriate control grip (provided that there are no multiple attackers).


The important grip in Ude osae:

 • Right hand grips around the wrist
 • Left hand and thumb grips the
  elbow crease from below

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Mawashigeri, III

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT MAWASHIGERI, III:

3. Nagashi gedan barai/jodan sotouke, sasae tsurikomi ashi

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som taoshi waza (”take down”, nedtagningsteknik) till 3 Kyu brunt bälte Karate Jutsu

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på:
• att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!
• att blockera högt och lågt, Du vet inte om angriparen sparkar i chudan eller jodan!

Försvaret:

• Uke attackerar med höger Mawashigeri.

• Blockera/parera med Nagashi gedan barai/jodan sotouke, svepande låg blockering och hög blockering utifrån.

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Gedan barai utförs med främre handen och en samtidig irimi (ingång).

• Bakre handen skyddar huvudet mot en eventuellt hög spark. Blockera med vänster hand i en svepande rörelse nedåt, sparken sveps iväg (Nagashi gedan barai). Fånga sparken med ett grepp om ukes knäveck (sukuiuke) samtidigt som Din högra hand greppar i ukes högra krage.

• Om Uke verkligen satsar i sin spark, då pekar hans/hennes (stödfotens, ukes vänstra fot) tår åt höger sida. Bryt balansen i tårnas riktning, placera Din högra fot mot ukes vrist, tryck till och kasta med Sasae tsurikomi ashi.

• De båda blockeringarna utförs samtidigt och
koordinerat.

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Taiho Jutsu & Kansetsu waza

Kansetsu waza (ledbrytningstekniker) är en viktig del av träningen i Taiho Jutsu. Framförallt så är de stående ledbrytningsteknikerna (Tachi kansetsu waza) en viktig bas i många självskyddstekniker och kontrollgrepp/transportgrepp (renko waza). Många av teknikerna går också att utföra med batong (tanbo jutsu) eller med korta staven (hanbo jutsu).

Några exempel på kansetsu waza

Ledbrytningstekniker används i huvudsak på halvdistansavstånd. De skall tidigt tränas in i rörelse och utifrån ukes (motståndarens) angrepp. Detta ger en mer realistiskt anpassad grundteknik.

Att kunna röra sig och förflytta sig (taisabaki waza) är viktigt i samband under utförandet av teknikerna. De viktigaste förflyttningarna är:

• Cirkulära taisabaki (irimi senkai) är grundläggande i alla kansetsu waza.
Man kan rotera runt uke på hans/hennes insida, uchi kaiten eller på utsidan, soto kaiten.

Tekniken kan ha olika riktning:
omote (positiv)-tekniken utförs på ukes insida, oftast i Din riktning framåt
ura (negativ)-tekniken utförs på ukes utsida

Vid omote strävar Du oftast in mot ukes centrum (irimi) och vid ura vill Du få uke in mot Ditt centrum.
De flesta teknikerna bygger på att angriparen hamnar i ett läge där han eller hon måste ge upp, utföra ett fall eller lägga sig ned.


Vi delar in våra ledbrytningstekniker i:

 • tekubi kansetsu waza (brytningar mot handleden)
 • hiji kansetsu waza (brytningar mot armbågsleden)
 • En del av teknikerna tillhör egentligen snarare nage waza (aiki nage waza) än kansetsu waza
 • yubi kansetsu waza (brytningar mot fingrarnas leder
 • kubi kansetsu waza (”nacklås”, brytningar mot halsryggraden)
 • ashi kansetsu waza (”benlås”, brytningar mot knä- och fotleder)

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- NAGE WAZA: O SOTO OTOSHI

NAGE WAZA (throwing technique):

Nage waza means throwing technique. As soon as you master a throw from a stationary static position, then you must start practicing the throw in motion, in order to find the right timing. Timing is important in both fighting and self-defense.
A throwing technique is divided into the following three blocks:

 • kuzushi (the unbalancing of uke, ”to break down”)
 • tsukuri (to get into the correct throwing position, the set-up and entrance, (”to build up”)
 • kake (the execution of the throw, the throwing action)
 1. O soto otoshi
  O soto otoshi means ”major outer drop”. The throw is classified as an ashi waza, foot throwing technique.

Performance:
Some important points:

 • Kuzushi (the unbalancing): Right hand grabs uke’s left collar/lapel, left hand
  grips the sleeve at the elbow. If you practice the throw without a gi or with a T-shirt, the right grips is around uke’s neck and left hand around the right elbow. Break the balance diagonally backwards.
 • Tsukuri (the entrance): Take a big step with your left leg forward. Place your right leg behind uke’s right knee, close contact. Keep the pressure on the uke. You must come far back with your right leg between uke’s legs.
 • Kake (throwing action): Maintain the balance break. Cut/stomp right leg in
  the mat and keep the back pressure on the uke. At the same time stretch your right knee (otoshi action). Throw uke backwards.
 • Hold up uke after the throw!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Mawashigeri, II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT MAWASHIGERI, II:

2. Nagashi gedan barai/jodan
sotouke, hidari harai goshi

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)! Tänk på att sparken kan träffa Dig högt och lågt! Glöm därför inte av att skydda huvudet!

Försvaret:

• Uke sparkar Mawashigeri med höger ben. Blockera med samtidig Nagashi gedan barai/jodan sotouke och irimi (ingång).

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Gedan barai utförs med främre handen och en samtidig irimi (ingång).

Dubbelblockeringen. Bilden visar blockering i grundutförandet. Du skall i ingången skydda både Din bål och Ditt huvud.

• Du vet aldrig om uke sparkar mot midjan eller huvudet. Bakre handen skyddar
huvudet mot en eventuellt hög spark. Blockera med vänster hand i en svepande rörelse nedåt, sparken sveps iväg.

• Fånga direkt ukes ben med vänster arm (som i en sukuiuke).

• Fånga sparken och gå in tight mot ukes vänstersida med ett samtidigt högergrepp i ukes krage.

• Passera förbi ukes vänsterhöft.

• Läget och positionen avgör lite om kastet blir en vänster Harai goshi eller O soto gari!

• Avsluta med slag och distans (Kamae).

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Video länk: https://fb.watch/kx59GhMoO4/