Gedan Sune Mawashigeri som mittsteknik

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Gedan mawashigeri betyder låg rundspark.
I dagligt tal ”lowkick”. I sune-varianten träffar Du utsidan låret, i uchimomo-varianten insidan låret. Du träffar med sune (skenbenet). Genom att träna sparken på mittsar så kan vi träna in både tyngd och kraft i sparken.

Vi tränar sparken som en mittsteknik till:
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Gedan sune mawashigeri

Utförande:

Tekniken är något annorlunda än för Mawashigeri. Börja med ett lätt böjt ben och vrid maximalt på Ditt stödben. Använd sparkbenet som en slunga, dvs. det är inte så mycket benmuskler, utan mera bålen som driver sparken. Rikta sparken något vinkelrätt nedåt.
Sparken används i fullkontaktsfighting, men är också mycket användbar i självförsvar, speciellt som atemiteknik eller om man blir angripen av flera motståndare.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Kagamibiraki

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

KAGAMIBIRAKI:

Kagamibiraki (鏡開き) som ceremoni, markerar i många dojo starten på det nya dojoåret. Då blir Kagamibiraki ett traditionellt firande av årets första träningspass, Hatsugeiko, vanligen den 11 januari (eller runt detta datum). Kagami biraki betyder ”öppna spegeln”. Under ceremonin ”öppnar” och äter man en speciell mochikaka (riskaka), kagami mochi.

Kagamibiraki är uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen:

• Det första kanji-tecknet, , uttalas Kagamikun’yomi, det japanska uttalet. Kagami betyder spegel. På on’yomi, det sino-japanska uttalet, blir det kyō.

• Det andra kanji-tecknet, , uttalas Hirakukun’yomi, det japanska uttalet. Hiraku betyder ”att öppna”. Hi ändras till –bi på grund av rendaku-reglerna. På on’yomi, det sino-japanska uttalet, blir det kai eller ke.

• det tredje tecknet, , är en stavelse som skrivs på hiragana och uttalas ki. Hiragana är fonetiska tecken som används som ”postpartiklar”, vid böjning av verb och adjektiv.

Yamabushi

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

The Yamabushi were members of a mountain warrior sect and followers of Shugendo (a type of ascetic-esoteric Buddhism with a belief in supernatural powers). Another name for them was Shugenja (practitioner of Shugendo).

The Yamabushi were also skilled in martial arts. Their origin can be traced back to the the eighth and ninth centuries. They wore also associated with some temples and participated in battles. They were also hired as spies or couriers. The Yamabushi have influenced other warrior classes, in particular the shinobi class (ninja).

Maegeri på mitts

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en sparkspade.

Maegeri är den mest grundläggande sparken av alla och förekommer nog inom alla kamp-eller självförsvarssystem.
Vi tränar Maegeri i Dokan Ryu Jutsu & Sport Ju Jutsu, Karate Jutsu och Jidokwan Taekwondo.
Något som kanske ofta glöms av är att sparken också är en Atemi waza inom Kodokan Judo
Vi tränar sparken som mittsteknik till:

5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• 9 Gup gult bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Ap Chagi

Utförande:
Du träffar med chusoku, den främre trampdynan. Vik upp tårna!
Lyft Ditt knä och sparka ut! Lägg in höften bakom sparken. Knuffa inte, du skall sparka ut med underbenet!

Maegeri betyder framåtspark (Mae betyder framåt, –geri betyder spark). På koreanska heter sparken Ap Chagi.

Filmlänkar: https://youtu.be/yvbIY5GH50w

JAPANSKA BUD(O)ORD: Joseki

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

JOSEKI:

Joseki (上席) betyder ”det högre sätet ” och är själva hedersplatsen i en dojo. Joseki är vanligtvis väggen som är belägen till höger om shomen (eller kamiza). Det är här som hedersgäster och examinatorer ställer upp och sitter ned.

Begreppet joseki har dock en djupare innebörd. Hur man benämner de olika sidorna, väggarna och ”sätena” i en dojo har sitt ursprung i geomancy (en spådom, andlighet med hjälp jordens orientering). Geomancy, som till exempel traditionellt förekommer i In-Yo (YingYang) och Feng-Sui , har traditionellt haft en betydande roll då man planerar lokaler och bostäders utformning.

I en mycket strikt traditionell dojo anges därför östsidan som joseki. Öst är också riktningen för den uppgående solen och är förknippad med upplysning. I vissa dojo bugar man därför alltid också mot joseki före och efter träning.

Så benämningar och betydelser kan variera mellan olika skolor och stilar.

Joseki är sammansatt av två olika kanji-tecken och uttalas på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Joseki översätts till ”det övre sätet”. Det är det mest bekväma sätet i huset. Termen används generellt inom den japanska etiketten, dvs den har inte bara med Budō att göra.

• Det första kanji-tecknet, , uttalas Joon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Jo betyder övre eller ovanför.

• det andra tecknet, , uttalas seki on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Tecknet betyder i det här sammanhanget säte eller sittplats. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas tecknet mushiro.

Ushiromawashigeri på spade

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en sparkspade.

Ushiromawashigeri på sparkspade:

Ushiromawashigeri, rundspark bakifrån. I dagligt tal ”snurrspark” eller ”spinning hook kick”.
Vi tränar sparken till:

• 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• 1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Bandae Dollyo Chagi eller Mom Dollyo Hooreo Chagi (omvänd rundspark/snurrande hook kick).

Utförande:
Från kamae tar Du ett översteg med vänster fot och vänd runt kroppen nästan helt, innan Du börjar lyfta sparkbenet. Det är farten på Din vändning som ger kraften i sparken.
Snurra på främre trampdynan och vik in bakbenet, titta över axeln och sparka ut i en cirkulär rörelse.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Honbu

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

HONBU:

Honbu, 本部, betyder i Budōsammanhang ”högkvarter” eller ”huvudkontor” och syftar till platsen där ledningen finns. En Honbu Dojo är den dojo (träningslokal) där stilchefen hör hemma. I vårt eget fall så fungerar Dokan Dojo som Honbu Dojo för vår stil Dokan Ryu Ju Jutsu.

Honbu är sammansatt av två olika kanji-tecken och uttalas uttalas ”Hombu” på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Uttalet beror på japanskans uttalsregler. Konsonanternas uttal beror på var i ordet de är placerade. Fenomenet kallas för rendaku.

N före b, p och m uttalas ”m”, t.ex. honbuhombu. Vi känner igen det också i till exempel senpaisempai.

Honbu skrivs med två olika kanji-tecken, 本部:

• Det första kanji-tecknet, , uttalas Honon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Hon kan som enskilt tecken ha flera olika betydelser, som till exempel huvuddel av en organisation (i det här fallet), ursprung/originalet, bok, grundläggande (bas, jämför med hon gesa gatame). kun’yomi, det japanska uttalet, heter det moto.

• det andra tecknet, , uttalas buon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Tecknet kan betyda flera olika saker: avdelning, byrå, sektion, del, kategori.kun’yomi, det japanska uttalet, kan det ha flera olika uttal, allt beroende på i viket sammanhang som det används: wakeru, suberu, tsukasa, he, be.

THE INSTRUCTOR ACADEMY: SOME ADVICE WHEN TRAINING CHILDREN

Some general advice when teaching children:

It is important that we always train techniques on both sides. We do not practice joint locks or neck locks with children.

What is good to think about in different age groups?

The small kid’s (age 5-7 years):
Small kids are active and curious. They like to make new friends in groups. They like games with simple rules.
The coordination between vision (eyes) and limb movements is not yet full developed.
You have to change technique often, otherwise it is easy for them to lose interest. When instructing, it is important not to get stuck
too many details, associate and use similes instead.
The most important thing is to conduct an all-round basic training with simpler preparatory techniques, gymnastics and games. Keep going though the discipline! Children like to learn which rules apply.
In other words, the goal here is to teach general motor skills and practice different movement patterns. Movement learning becomes more important than strict technical learning. At this age, training once a week is quite enough.

The child group (8-12 years):

Now the school-age starts. It becomes more important to succeed and to compare oneself with others. The children’s attention is sharpened and they are able to train longer on technical details. At the same time, they often require more detailed explanations of techniques and question more out of pure curiosity. Motor skills, balance and coordination are better developed.
After the age of 9-10, they also get better combination motor skills.
The most important thing is continued technical skills training and you can more specifically start training the various physical qualities.
The interest in competition becomes more tangible and this is an appropriate age for an introduction to competition training.

Cadet training (age 13-15 years):
Now a lot happens to the body and everything else that puberty entails! You have to get used to your new one changed body. Old techniques may need to be relearned. A certain uncertainty can become a prominent sign.
At this age, you can increase both the training dose and the technical difficulty. One should not forget that adapt the training to the individual’s conditions. Offer an all-round training and avoid premature specialization.
Also, avoid focusing solely on competition results! The cadets must learn all aspects of our martial art.

Today, the focus is increasingly on a much too early elite investment. With our concept (which also a lot of research confirms), then an all-round training (without early elite pressure) probably gives better results and success even in the years after child training. Maybe you will also get a body without injuries and continued motivation!

Onna Bugeisha/Onna Musha

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

ONNA BUGEISHA/ONNA MUSHA:

Onna Bugeisha or Onna Musha, were the female warriors. The classic image was that they protected the home, often armed with naginata. Some research suggests that Onna also participated on the battlefield. During excavations on various battlefields it has been found found remains of female warriors. This means that female bushi had a more active role in Japan’s historical battles than previously thought.

THE 5TH KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU

The yellow belt is an introduction to our style of self defense and Sport Ju Jutsu. The most important basic techniques, i.e. the cardinal techniques, are based on the following basic techniques: