JAPANSKA BUD(O)ORD: Kuroi-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

KUROI–OBI: Svart bälte

Kuroi-obi, 黒帯, betyder svart bälte. Ibland så ser man översättningen kuro-obi, men Kuroi är adjektiv-formen av kuro (verbform).

I de flesta japanska Budō-arter så markerar det svarta bältet Dan-graderna (svartbältesgrader). Det eftertraktade svarta bältet är ur historiskt perspektiv en relativt ny företeelse omgärdad med många myter. Det svarta bältet har en romantisk myt kring sig, nämligen myten att det vita bältet skulle bli svartare med tiden! Det svarta bältet infördes som en markering för Dangraderna av Jigoro Kano, Judons grundare. Kano var både lärare och rektor, han brann för all idrott och införde det inom skolan. Sannolikt fick han sin idé till
det svarta bältet från tävlingssimning, där de mest avancerade simmarna markerades med ett svart midjeband i byxan.

Kuroi-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet, , betyder svart och uttalas på kuro eller kuroikun’yomi, det japanska uttalet av de kinesiska tecknen. Koku är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur så är svart färg mer associerad med manlighet än med död. Svart har varit en mycket använd färg genom den japanska historien. Den tidigaste användningen är inom tatueringskonsten. Tatueringar började användas av fiskare, sedan under Nara-perioden för att märka kriminella som ett straff. Förutom detta så används svart färg till att färga tänderna (o-haguro) och inom kalligrafin (sumi-e, ”bläckmålning”). Svart har alltid varit en populär färg inom samurajklassen, framförallt i deras rustningar. Vid bröllop bär än idag gärna brudgummen en svart kimono med sitt släktemblem.

Inom Shinto så bär präster en svart huvudbonad som en symbol för upplysning.

Inom Zen Buddhism, så används ofta svarta munkkåpor. En alternativ förklaring enligt vissa källor är att svart färg inte stör koncentrationen under meditation.

The Japanese Feudal History- Part 7 Azuchi Momoyama Jidai

Azuchi Momoyama Period-Azuchi Momoyama Jidai (1568-1600)


The era is dominated by three great daimyo, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu, who manage to gain control in Japan. The period is named after the castles of these warlords, Azuchi (Nobunaga) and Momoyama (Hideyoshi). Kyoto is captured by Nobunaga and he is appointed shogun, but is assassinated and Toyotomi Hideyoshi takes over.

Hideyoshi invades Korea. He succeeds in reuniting Japan and introducing new laws. It will now only be the samurai who are allowed to carry swords.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Chairo-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

CHAIRO–OBI: Brunt bältet

Chairo-obi (茶色帯) betyder brunt bälte. I de flesta japanska Budō-arter markerar det bruna bältet den högsta elevgraden före svart bälte. Chairo-obi skrivs med tre kanji-tecken.

• De två första tecknen, (茶色) ihop uttalas chairo och betyder brunt, men betyder ordagrant tefärgat:

• Det första kanji-tecknet, , betyder te och uttalas på chaon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet, 帯, betyder färg och uttalas irokun’yomi, dvs det japanska uttalet. Shoku är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det tredje kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar brun färg jord, styrka och beständighet. På japanska betyder brunt ordagrant tefärgat eftersom te kan ha olika nyanser av brunt.

Inom Zen Buddhism , t.ex Soto Zen, kan brun färg i munkarnas klädsel innebära att man har fått välsignelse och tillåtelse att undervisa.

The Japanese Feudal History- Part 6 Ashikaga- Muromachi Jidai

Ashikaga Shogunate-Ashikaga Muromachi Jidai (1333-1573)

Ashikaga is appointed shogun and centralize power to Muromachi (the era is also called the Muromachi period).

The use of ashigaru, foot soldiers, is also being introduced. Ashigaru were peasants trained for battle. This leads to the fact that during the 15th century, warfare was changed. Now the image of the more classic samurai appears. A warrior (bushi) who fights on foot with his sword, katana (uchigatana), with the edge hanging upwards.

A new major civil war, the Onin War, breaks out, depicted in e.g. the movie ”The Seven Samurai”. After nearly 100 years of civil war Japan is reunited.

The period between the years 1467-1568 also came to be known as the Sengoku Jidai, the Warring States period.

Around 1543, the first handgun (the musket) is introduced by the Portuguese. Hojutsu, becomes the name of tar new ”firearm technique”.

Members of the Ashikaga clan were shoguns for 15 generations.

DRESS CODE- DOKAN RYU JU JUTSU

Ju Jutsu training is performed wearing a white gi (actually keiko-gi, training uniform). This is held together by the belt, obi.

The color of the belt marks the technical skill of the practitioner. As a beginner, you have a white belt.

The Kyu grades (student ranks) are marked with a white, yellow, orange, green, blue and brown belt.

The Dan grades (black belt grades/master grades) are marked with black, red-black, red-white and red belt.

Recommended minimum time to 1st Dan black belt is 6 years of continuous training, but takes in reality longer time to achieve.

During grading and demonstrations, the style embroidery must be sewn onto your gi jacket. Marks on the uniform shall be worn as follows:

• the style embroidery, the calligraphy, on the left breast, above the heart

club badge on left upper sleeve

• the federal badge on the right upper arm

The Japanese Feudal History- Part 5 Kamakura Jidai

Kamakura Shogunate-Kamakura Jidai (1185-1333)

The real power is shifted to Kamakura. Total power was now held by the shogun and his feudal lords, the daimyo.
The emperor becomes a mere puppet figure.

The Mongols try to invade Japan in 1274 and 1281. Twice the samurai succeed in resisting the invasion attempts with the help of the ”Divine Wind”, Kamikaze. The divine wind was the name of the typhoon that sank the Mongol fleet both times.
The Kamakura Shogunate ended with the bloody Nanbokucho War in 1333 and the Ashikaga clan taking power. The civil war continues for 59 years.

Foot soldiers were usually armed with naginata, but the war also saw a shift to using spears (yari) instead.
Zen Buddhism begins to emerge.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Midori-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

MIDORIOBI: Det gröna bältet

Midori-obi (緑帯) betyder grönt bälte. I många förekommande bältessystem så markerar det gröna bältet, en mellannivå. Midori-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet () betyder grön färg. Midori är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Ryoku är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanskauttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar grönt flera olika saker. Grönt är färgen för fertilitet och tillväxt. Det är också ordet för vegetation. Annan symbolik är liv, evighet, vitalitet.

Inom Buddhism symboliserar grönt balans, ungdom, harmoni.

The Japanese Feudal History- Part 4 Heian Jidai

Heian Period-Heian Jidai (794-1185)

Jidai is the Japanese word for time period or epoch.

The imperial power and the court are moved to Heian (Kyoto). The Heian period was initially a peaceful period, a golden age for art and literature above all. Now the first known combat techniques also arise.
In the 12th century, the samurai class, the new warrior nobility, emerged. The provinces were ruled by daimyo, county lords. These came to become the leader of buke, the new warrior nobility.

During this time, the most common warrior was a mounted archer.
The lifestyle and philosophy of the samurai during this time was also called Kyuba no Michi, the way of the bow and the horse.
The samurai used the long sword, tachi, with the edge hanging down.

The Heian period ended with the Genpei War (1180-1185) between the two ruling clans, the Taira (Heike) and the Minamoto (Genji). The war ends with the victory of Minamoto no Yoritomo and his appointment as shogun (military commander-in-chief and dictator) in 1192. This marking the end of the Imperial Era and the beginning of the Shogunate periods.

Shogun was the name from the beginning
on the commander who led campaigns against the Japanese indigenous population, the Ainu.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Daidaiiro-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

橙色帯

DAIDAIIRO-OBI: Det orange bältet

Daidaiiro-obi (橙色帯) betyder orange bälte. I många förekommande bältessystem så markerar orange bältet, någon av de tidigare graderna. Daidaiiro-obi skrivs med tre kanji-tecken:

• Det första två kanji-tecknen (橙色) betyder orange färg. Daidaiiro är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet.

• Det tredje kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

I Japan symboliserar orange färg kärlek, lycka och solen.

Inom Buddhisn symboliserar orange (saffran) däremot ”upplysning”, det högsta stadiet av perfektion. Saffransorange är därför Buddhistmunkarnas klädfärg.

The Japanese Feudal History- Part 3 Nara Jidai

Nara Period-Nara Jidai (710-794)

Jidai is the Japanese word for time period or epoch.
Already in the 6th century, the foundations were laid for what later developed into the samurai class, in that land lots
was distributed to vassals.
In 710, Nara is proclaimed the capital and this marks the beginning of the Japanese
feudal times. A government system is introduced following a Chinese model.
In the first historical work written in Japanese, the Kojiki, the imperial family is said to be related to the gods.

The book has several English translations. The earliest is probably ”The Kojiki” or ”Records of Ancient Matters”, written by Basil Hall Chamberlain in 1882.
During this Nara Period, the Buddhist temples also become increasingly powerful.