MENTAL TRÄNING: Avslappningsträning

Här är ett exempel på en modell för mental träning. En modell lämplig före eller efter passet.
Det gäller att hitta en mental träningsmodell som passar en själv.

AVSLAPPNINGTRÄNING:
• Ligg ned på rygg och koncentrera Dig på andningen.
• Spänn och slappna av muskelgrupp efter muskelgrupp.
• Fyll dina tankar med momentet, då Du vinner med Din favoritteknik.

MENTAL TRÄNING: Modellträning/målbilder

Här är ett exempel på en modell för mental träning. Att hela tiden skapa en positiv målbild av sig själv. Man kan börja med att prova några minuter åt gången, till exempel före eller efter varje träningspass. Öka sedan på tiden. Det gäller att hitta en mental träningsmodell som passar en själv.

MODELLTRÄNING/MÅLBILDER:

Handlar om att i sina tankar kunna hitta idealet,
förebilden.

Exempel:

• Du styr i matchen. • Du på prispallen • Du får ta emot Ditt svarta bälte!

Den 3:e Knattegraden- Lila Monbälte

Till den tredje knattegraden lär man sig några enkla grundtekniker i Ju Jutsu, Judo & Taekwondo. Träning bygger mycket på uppvärmningslekar och gymnastik för att stimulera koordinationen och den motoriska utvecklingen. Knattegraderna är våra bälten för barn som är 5-7 år gamla.

LILA MONBÄLTE (6 MON & 11 GUP)

Allmänt:

Kunna räkna från 1-10 på japanska

Judo & Ju Jutsu:

• Kunna framåtfallet mae ukemi • Kunna höftkastet o goshi • Kunna försvar mot stryptag från sidan= o goshi • Kunna fasthållningarna hon gesa gatame, mune gatame & yoko shiho gatame i kombination

Taekwondo:

• Kunna framåtsparken ap chagi (maegeri) • Kunna rundsparken dollyo chagi (mawashigeri)

Mental träning- Analys & Reflektion

Efter en förlust eller dålig prestation, så är det viktigt med både analys och reflektion. Då känner man ofta igen vissa stereotyper, ibland förekommer de i kombination:


• Vi har ”den eviga 2:an eller 3:an”, som aldrig hamnar på förstaplats, men som har alla förutsättningar att lyckas med det.
• Vi har ”förloraren”, som egentligen har förlorat redan före invägningen och matchstart. Det kan bero på både en bakomliggande oro och en bristande motivation.
• Vi har ”den skadade”, som alltid lyckas bli skadad eller sjuk, strax före eller under tävlingen.
• Vi har ”den moraliske vinnaren”, den som bör vinna, men som sällan vinner.
• Vi har ”vinnaren”, den som alla kräver skall vinna och som känner en fruktansvärd press.

Med rätt mental träning, så kan man komma vidare i både sin utveckling och förbättra sin prestationsförmåga. Det handlar om att kunna hitta sig själv/vara sig själv och att vid rätt tillfälle kunna stå på toppen av sin förmåga.
Om att kunna hitta balansen avslappnad/anspänd och att kunna tända till i rätt ögonblick.

Genom positiva tankar så kommer vi att kunna hitta balansen, viljan och beslutsamheten!
Om man skall lägga in mental träning i sin uppladdning, så bör man också lägga ned lite tid på den. Räkna med ca 20 minuter åt gången, till exempel före eller efter varje träningspass.

Den 2:a Knattegraden- Rött Monbälte

Till den andra knattegraden lär man sig några enkla grundtekniker i Ju Jutsu, Judo & Taekwondo. Träning bygger mycket på uppvärmningslekar och gymnastik för att stimulera koordinationen och den motoriska utvecklingen. Knattegraderna är våra bälten för barn som är 5-7 år gamla.

RÖTT MONBÄLTE (7 MON & 12 GUP)

Allmänt:

• Kunna dojoreglerna

Judo & Ju Jutsu:

• Kunna bakåtfallet ushiro ukemi • Kunna benfällningen o soto otoshi • Kunna försvar mot stryptag bakifrån=frigöring • Kunna fasthållningen mune gatame från bänkposition

Taekwondo:

• Steg bak, are makki (gedan barai), 3 slag framåt, slag (oitsuki eller bandae jirugi) • Uppvärmningssparken apcha olligi (mae keage)

MENTAL TRÄNING- VIKTIGA FAKTORER

Träningen av den mentala styrkan, är nog den del av träningen som det slarvas mest med. En träning som är så viktig och ibland helt avgörande för den absoluta prestationen. Det kanske är först efter många års träning som man förstår hur viktig den är.
Den mentala styrkan är beroende av flera psykologiska processer, som motivation, koncentration och vilja. Den mentala
styrkan handlar om att vara BÄST NÄR DET VERKLIGEN GÄLLER!
Att kunna se sig själv som vinnare och att kunna hantera sin nervositet, är en viktig del i förberedelserna inför både gradering och tävling.

Vår mentala förmåga har flera styrningsimpulser:
• Vilken grundanspänning man har
• Våra tankar och föreställningar, som kan vara både positiva och negativa
• Om vi intar ett kampbeteende eller ett flyktbeteende
• Vårt autonoma nervsystem

Motivation;
Motivationen är ju en avgörande faktor för att vi skall kunna utföra en maximalt bra prestation.
Vi kan träna och lära oss hur vi själva reagerar vid övermod och rädsla. Vi lära oss hur vi kan upprätthålla vår motivation! Vad blir våra psykologiska reaktioner? Vissa av
oss kommer att reagera med panik och bli handlingsförlamade. Andra reagerar med aggressivt och får ett vilt och
okontrollerat beteende. En del reagerar med uppgivenhet och blir både ledsna och oroliga för smärta.

Den 1:a Knattegraden- Vitt bälte med rött streck

Till den första knattegraden lär man sig några enkla grundtekniker i Ju Jutsu, Judo & Taekwondo. Träning bygger mycket på uppvärmningslekar och gymnastik för att stimulera koordinationen och den motoriska utvecklingen. Knattegraderna är våra bälten för barn som är 5-7 år gamla.

Allmänt:
• Kunna sitta stilla en minut i mokuso

Judo & Ju Jutsu:
• Kunna gardställningen kamae • Kunna springa, hoppa och stanna i stilla kamae
• Kunna sidofallet yoko ukemi • Kunna fasthållningen hon gesa gatame

Taekwondo:
• Steg bak, are makki (gedan barai), steg fram, slag (oitsuki eller bandae jirugi)

JAPANSKA ORD SOM KAN VARA BRA ATT KUNNA
Man skall också lära sig några japanska budoord:

• Ju Jutsu= Den mjuka tekniken. • Judo= Den mjuka vägen. • Gi= Träningsdräkt. • Obi= Bälte.

Några viktiga kommandoord!

Seiza!= Sitt ner! • Mokuso!= Slut ögonen! (blunda viddensittande meditationen). • Rei!= Buga! • Kiritsu! = Stå upp! • Hajime! = Börja! • Yame! = Sluta! • Kiai! = Skrik!


OM VÅR KNATTETRÄNING

KNATTETRÄNING
JUDO, JU JUTSU & TAEKWONDO

Knattesystemet innehåller tekniker för barn i åldrarna 5-7 år.

Träningen innehåller enklare förberedande tekniker, gymnastik och lekar. Knatteträningen inriktas i första hand på balans, kroppsuppfattning och motorik.

Vad tränar vi?

Ju Jutsu= En japansk Budoart med inriktning mot både självförsvar och kampsport, med sin historiska bakgrund i samurajernas stridsteknik. Ur Ju Jutsu har utvecklats många andra Budoarter; Judo, Aikido och vissa Karatestilar.
Judo= Utvecklad från Ju Jutsun av japanske mästaren Jigoro Kano. Olympisk tävlingssport med kasttekniker och tekniker nere på mattan, som fasthållningar och olika låstekniker.
Taekwondo=Ett koreanskt självförsvar, med träning av både blockeringar, slag-och sparktekniker. Har utvecklats till olympisk Sport Taekwondo, där framförallt sparkteknikerna dominerar.

Knattegraderna