JAPANSKA BUD(O)ORD: Kuroi-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

KUROI–OBI: Svart bälte

Kuroi-obi, 黒帯, betyder svart bälte. Ibland så ser man översättningen kuro-obi, men Kuroi är adjektiv-formen av kuro (verbform).

I de flesta japanska Budō-arter så markerar det svarta bältet Dan-graderna (svartbältesgrader). Det eftertraktade svarta bältet är ur historiskt perspektiv en relativt ny företeelse omgärdad med många myter. Det svarta bältet har en romantisk myt kring sig, nämligen myten att det vita bältet skulle bli svartare med tiden! Det svarta bältet infördes som en markering för Dangraderna av Jigoro Kano, Judons grundare. Kano var både lärare och rektor, han brann för all idrott och införde det inom skolan. Sannolikt fick han sin idé till
det svarta bältet från tävlingssimning, där de mest avancerade simmarna markerades med ett svart midjeband i byxan.

Kuroi-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet, , betyder svart och uttalas på kuro eller kuroikun’yomi, det japanska uttalet av de kinesiska tecknen. Koku är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur så är svart färg mer associerad med manlighet än med död. Svart har varit en mycket använd färg genom den japanska historien. Den tidigaste användningen är inom tatueringskonsten. Tatueringar började användas av fiskare, sedan under Nara-perioden för att märka kriminella som ett straff. Förutom detta så används svart färg till att färga tänderna (o-haguro) och inom kalligrafin (sumi-e, ”bläckmålning”). Svart har alltid varit en populär färg inom samurajklassen, framförallt i deras rustningar. Vid bröllop bär än idag gärna brudgummen en svart kimono med sitt släktemblem.

Inom Shinto så bär präster en svart huvudbonad som en symbol för upplysning.

Inom Zen Buddhism, så används ofta svarta munkkåpor. En alternativ förklaring enligt vissa källor är att svart färg inte stör koncentrationen under meditation.

Taekwondo terminologi: Morup Chigi (Mureup Chigi)

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

MORUP (MUREUP) CHIGI

Morup (eller Mureup) Chigi, 무릎 치기, betyder knästöt skrivet med det koreanska alfabetet, hangul.

무릎 , morup betyder knä. 치기 , chigi, betyder ”att slå eller att stöta”.

Inom Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo så klassificeras inte Morup Chigi som en spark, utan som en stöt, chigi.
Till skillnad mot japansk Budō där tekniken klassificeras som en sparkteknik (keri waza).

Inom japansk Budō heter sparken Hizageri.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Chairo-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

CHAIRO–OBI: Brunt bältet

Chairo-obi (茶色帯) betyder brunt bälte. I de flesta japanska Budō-arter markerar det bruna bältet den högsta elevgraden före svart bälte. Chairo-obi skrivs med tre kanji-tecken.

• De två första tecknen, (茶色) ihop uttalas chairo och betyder brunt, men betyder ordagrant tefärgat:

• Det första kanji-tecknet, , betyder te och uttalas på chaon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet, 帯, betyder färg och uttalas irokun’yomi, dvs det japanska uttalet. Shoku är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det tredje kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar brun färg jord, styrka och beständighet. På japanska betyder brunt ordagrant tefärgat eftersom te kan ha olika nyanser av brunt.

Inom Zen Buddhism , t.ex Soto Zen, kan brun färg i munkarnas klädsel innebära att man har fått välsignelse och tillåtelse att undervisa.

Taekwondo terminologi: Bandae Dollyo Chagi & Momdollyo Hooreo Chagi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BANDAE DOLLYO CHAGI

Bandae Dollyo Chagi (반대 돌려 차기) betyder omvänd rundspark skrivet med det koreanska alfabetet, hangul. Den spark som oftast bara kallas ”snurrsparken”. Sparken heter också Momdollyo Hooreo Chagi (ibland slarvigt förkortad till bara ”Momdollyo”). Det här namnet beskriver sparken bättre, nämligen en spinning hook kick. Ibland kan man också se andra namn för sparken,

Inom japansk Budō heter sparken Ushiromawashigeri.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Aoi-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

AOI–OBI: Blått bältet

Aoi-obi (青帯)betyder blått bälte. I många förekommande bältessystem så markerar det blå bältet en mellannivå. Aoi-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet betyder blått. Aoi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Sei är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar blå färg havet och himlen. Blått symboliserar renlighet, värdighet och en stabil lugnhet. Traditionellt så bär alltid affärsmän blå kläder, då detta ger ett intryck av ärliga avsikter. Blått kan dock även vara mystikens färg. I Kabuki-teater bär ofta de onda karaktärerna en blå färg.

Inom Buddhism symboliserar blått vänlighet och fred.

Taekwondo terminologi: Apcha Olligi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

APCHA OLLIGI:

Apcha Olligi (앞 차 올리기 ) är uppvärmningsparken framåt, front rising kick. Apcha Olligi skrivs med det koreanska alfabetet, hangul.

• Det första tecknet uttalas Ap och betyder framåt.

• De sista tecknen uttalas Cha Olligi och betyder att lyfta sparken (benet) uppåt.

Apcha kan också betyda smidig.

Uppvärmningsparken framåt heter Mae keage inom japansk Budō, betydelsen är densamma, en lyftande spark framåt.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Midori-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

MIDORIOBI: Det gröna bältet

Midori-obi (緑帯) betyder grönt bälte. I många förekommande bältessystem så markerar det gröna bältet, en mellannivå. Midori-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet () betyder grön färg. Midori är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Ryoku är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanskauttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar grönt flera olika saker. Grönt är färgen för fertilitet och tillväxt. Det är också ordet för vegetation. Annan symbolik är liv, evighet, vitalitet.

Inom Buddhism symboliserar grönt balans, ungdom, harmoni.

Taekwondo terminologi: Ap Chagi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

AP CHAGI:

Ap Chagi ( 앞 차기 ) betyder framåtspark. Ap Chagi skrivs med det koreanska alfabetet, hangul. Ap Chagi skrivs med tre koreanska bokstäver:

• Det första tecknet uttalas Ap och betyder framåt.

• De två sista uttalas Chagihangul och betyder spark. Chagi kan också skrivas (足技) på hanja, det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen.

På japanska blir dock de två tecknen ashiwaza (fotteknik), som i till exempel fotkastteknik.

Framåtspark inom japansk Budō heter däremot Maegeri stavas med kanji-tecknen 前蹴.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Daidaiiro-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

橙色帯

DAIDAIIRO-OBI: Det orange bältet

Daidaiiro-obi (橙色帯) betyder orange bälte. I många förekommande bältessystem så markerar orange bältet, någon av de tidigare graderna. Daidaiiro-obi skrivs med tre kanji-tecken:

• Det första två kanji-tecknen (橙色) betyder orange färg. Daidaiiro är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet.

• Det tredje kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

I Japan symboliserar orange färg kärlek, lycka och solen.

Inom Buddhisn symboliserar orange (saffran) däremot ”upplysning”, det högsta stadiet av perfektion. Saffransorange är därför Buddhistmunkarnas klädfärg.

Taekwondo terminologi: Chagi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

CHAGI:

Chagi ( 차기 ) betyder spark. Chagi skrivs med det koreanska alfabetet, hangul. Det kan också skrivas (足技) på hanja, det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen.

På japanska blir dock de två tecknen ashi waza (fotteknik), som i till exempel fotkastteknik.

Spark inom japansk Budō heter däremot Keri och stavas med kanji-tecknet 蹴.