JAPANSKA BUD(O)ORD: Kagamibiraki

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

KAGAMIBIRAKI:

Kagamibiraki (鏡開き) som ceremoni, markerar i många dojo starten på det nya dojoåret. Då blir Kagamibiraki ett traditionellt firande av årets första träningspass, Hatsugeiko, vanligen den 11 januari (eller runt detta datum). Kagami biraki betyder ”öppna spegeln”. Under ceremonin ”öppnar” och äter man en speciell mochikaka (riskaka), kagami mochi.

Kagamibiraki är uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen:

• Det första kanji-tecknet, , uttalas Kagamikun’yomi, det japanska uttalet. Kagami betyder spegel. På on’yomi, det sino-japanska uttalet, blir det kyō.

• Det andra kanji-tecknet, , uttalas Hirakukun’yomi, det japanska uttalet. Hiraku betyder ”att öppna”. Hi ändras till –bi på grund av rendaku-reglerna. På on’yomi, det sino-japanska uttalet, blir det kai eller ke.

• det tredje tecknet, , är en stavelse som skrivs på hiragana och uttalas ki. Hiragana är fonetiska tecken som används som ”postpartiklar”, vid böjning av verb och adjektiv.

Kenjutsu & Yoroi

Yoroi was the armor of the samurai. The application of the techniques in the various kenjutsu kata are based on the design of the armor itself. It belongs to the fact that as a kenjutsuka you also learn about the armor itself.

In kenjutsu kata, you train with the bokken against the bokken, where you strike your bokken against the opponent’s bokken. In real combat, however, you never clash your swords, as this can destroy the blade.

All cuts and blocks in kenjutsu are really aimed at hitting the openings in the opponent’s armor. These applications for combat are called kuzushi in Katori.

For example, in the case of a cut against the kote (forearm guard), the target is the inside of the forearm (with all vessels and nerves). When cutting the neck, aim for the opening between the kabuto (helmet) and the menpo (face mask). In this opening, just below the opponent’s chin, one hits the carotid artery. The insides of the thighs are an important target (the femoral artery), as these are not protected by the haidate, the thigh protectors. Suneate (the lower leg protectors) does not protect against cuts aimed at the knee folds and calves. When hitting the torso, aim at the level of the side of the pelvis.

Many of the different postures (kamae) are also slightly different from Iaido. In battle, yoroi (armour) was worn with the accompanying kabuto (helmet). This meant that in Jodan no Kamae you had to aim the sword at a 45 degree angle above the head, otherwise the helmet would receive. For the same reason, one instead uses a lot of rolling chops, makiuchi, from the left side of the body.

ATEMI WAZA & KYUSHO

ATEMI WAZA:

Atemi waza is used as distraction techniques, techniques against the body’s vital points. Atemi waza must be integrated as a natural part of the self-defense defense techniques and randori in order to distract the attacker and get him off balance, both physically and mentally. Ate means ”blow” or ”strike” and mi means body. Atemi waza consists of different types of punches, elbow strikes and kicking techniques to the body. You can also use different pressure points. In connection with atemi, kiai, must be used. Atemi is especially important when you are attacked by a physically stronger attacker. Atemi can also become an important part of the unbalalancing (ate kuzushi) of the attacker. All atemi waza are integrated into our jigo waza.

KYUSHO JUTSU/WAZA:

Kyusho jutsu or waza are techniques against the body’s vital points (the body’s more vulnerable and delicate areas) and are intimately associated with various atemi waza, but also our punching and kicking techniques must primarily hit one of these points. To a certain extent, these points are also affected by different types of locking (arm lock, neck lock). Another name for kyusho is Tsubo jutsu. If one of the points is hit with sufficient force, at the right angle and sharpness, this can result in the attacker being put in a non-combatable state due to pain and discomfort. In some cases, it can even result in unconsciousness or death. Some of the points are sometimes the same points used as acupoints in acupuncture and shiatsu. Kyusho zuhyo is a map or diagram of the various points.

We can use atemi:

  • in combination with other techniques
  • as a distraction
  • as part of our balance breaking (ate kuzushi)
  • as a finishing technique

Taekwondo terminologi: Baro Jirugi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BARO JIRUGI:

Baro Jirugi (바로 지르기) är ett slag med motsatt sidas fot fram, dvs slår Du med höger hand så har Du vänster ben fram. Baro Jirugi skrivs med hangul, det koreanska alfabetet. Baro Jirugi översätts ofta till ”rakt normalt slag”. Något som kanske blir knepigt, framförallt för oss Ju Jutsu – och Karateutövare, där normalt slag blir med samma hand och ben (Oitsuki, Junzuki).

Varför blir det så?

Inom Taekwondo benämner man ställningens sida på rakt motsatt sätt jämfört med inom Ju Jutsu och Karate.
I Taekwondo bestämmer det bakre benet sidan, så ett högerslag med höger ben bak blir ett ”normalt” slag.

Baro Jirugi skrivs med följande koreanska bokstäver (hangul):

  • De första två bokstäverna (바로) uttalas Barohangul och betyder egentligen rakt (utan någon kurvatur) .
  • De sista bokstäverna blir Jirugi (지르기), raka slag där armbågen sträcks och knytnäven följer en rak linje och där man slår med knytnäven (주먹, jumeok). Jirugi skrivs med det koreanska alfabetet hangul. Jirugi kan översättas till Chirugi, allt beroende på vilket översättningssystem (romanisering), som används. Det finns inget hanja-uttal (det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen) av Jirugi.

Inom japanska Budō-arter heter slagtekniken oftast Gyakutsuki.

Taekwondo terminologi: Baro Jirugi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BARO JIRUGI:

Baro Jirugi (바로 지르기) är ett slag med motsatt sidas fot fram, dvs slår Du med höger hand så har Du vänster ben fram. Baro Jirugi skrivs med hangul, det koreanska alfabetet. Baro Jirugi översätts ofta till ”rakt normalt slag”. Något som kanske blir knepigt, framförallt för oss Ju Jutsu – och Karateutövare, där normalt slag blir med samma hand och ben (Oitsuki, Junzuki).

Varför blir det så?

Inom Taekwondo benämner man ställningens sida på rakt motsatt sätt jämfört med inom Ju Jutsu och Karate.
I Taekwondo bestämmer det bakre benet sidan, så ett högerslag med höger ben bak blir ett ”normalt” slag.

Baro Jirugi skrivs med följande koreanska bokstäver (hangul):

  • De första två bokstäverna (바로) uttalas Barohangul och betyder egentligen rakt (utan någon kurvatur) .
  • De sista bokstäverna blir Jirugi (지르기), raka slag där armbågen sträcks och knytnäven följer en rak linje och där man slår med knytnäven (주먹, jumeok). Jirugi skrivs med det koreanska alfabetet hangul. Jirugi kan översättas till Chirugi, allt beroende på vilket översättningssystem (romanisering), som används. Det finns inget hanja-uttal (det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen) av Jirugi.

Inom japanska Budō-arter heter slagtekniken oftast Gyakutsuki.

Ninja (Shinobi no Mono)

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

THE NINJA

There are many myths about the Japanese ninja. The ninja historically appeared around the 15th century during the Ashikaga Shogunate, as a group specializing in assassination, guerrilla warfare and sabotage. They were most often exploited by various daimyo for both political and military purposes.

The designation Ninja and Shinobi:

Both ninja and shinobi are written with the same kanji characters and basically have the same meaning.

Ninja” or ”Shinobi no Mono

Use of the word ninja is quite modern. It is ninja that has been popularized as a concept, probably due to some manga series that appeared after the Second World War. A historically more used term than ninja was Shinobi no Mono. In fact, the original name of these warriors was ”Shinobi” or ”Kunoichi” for women. The two kanji characters can be pronounced in two ways: in kun’yomi and on’yomi.

In kun’yomi reading, the Japanese pronunciation, it becomes shinobi-no-mono.

In on’yomi reading, the Sino-Japanese pronunciation of the Chinese characters, it becomes nin-sha, but due to rendaku rules change –sha to –ja.

Both shinobi no mono and ninja primarily have two meanings. It can mean ”person who endures” or ”hidden person” (sneaking person).

Origin:

According to uncertain historical sources, shinobi were descended from Yamabushi. However, they probably originated from the Iga and Koga regions. There are several theories about their actual origin. The earliest traces of ninja can be traced back to about the year 1150, at the end of the Heian period. They were probably of Chinese origin and took refuge in the mountains of Iga and Koga where they lived together with the Yamabushi. They likely received some martial arts influences from Yamabushi monks. Shinobi lived up in the mountains in large clans, with a type of rank order. The fighting tradition was kept within the clan. During the Sengoku Jidai (the era of the great civil wars), Iga and Koga developed into Japan’s major shinobi regions. Just as with the samurai, one was born into the shinobi tradition with training that started as early as childhood.

Some common myths:

The myth of the ninja in black:

The black clad ninja is a myth and it is somewhat unclear where it comes from. There wasn’t some kind of black ”ninja uniform, ninja gi”. There is no evidence for this.

The shinobi were dressed in navy blue peasant clothes, a color also thought could scare away vipers. Shinobi out on a mission, appeared in disguise, such as samurai, priests, artists, craftsmen, ronin, monks.

The popularized black-clad ninja most likely originates from the kabuki theater.

Ninjato, the straight ninja sword:

There is no historical evidence that any ninjato ever existed. The first published image of a ninjato is from the year 1956 in a compendium published by Heishichirō Okuse.

At this time, during the heyday of the shinobi, there was already an excellent weapon, the katana. It was also used by shinobi, who sometimes carried it on their backs.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Kabe

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

KABE:
Kabe (壁) betyder ”vägg ”. Det är kanske inte det vanligaste ordet i dojovokabuläret. Ibland kan kabe förekomma i benämningen på olika angrepp mot vägg (till exempel stryptag mot vägg). Kabe kan betyda olika saker beroende på sammanhanget, som vägg, barriär, hinder.

Kabe (壁) skrivs med ett sammansatt tecken: 処 (ka, som betyder ”plats”) +‎ 重 (he, som betyder ” delning”). He ändras till att –be på grund av rendaku-reglerna.

Kabe är uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet. På on’yomi, det sino–japanska uttalet, uttalas tecknet heki.

Taekwondo terminologi: Bandae Jirugi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BANDAE JIRUGI :

Bandae Jirugi (반대 지르기 ) är ett slag med samma sidas fot fram och skrivs med hangul, det koreanska alfabetet. Bandae Jirugi betyder omvänt eller motsatt slag. Något som kanske blir knepigt, framförallt för oss Ju Jutsu – och Karateutövare, där omvänt slag blir med motsatt hand och ben (Gyakutsuki).

Varför blir det så?

Inom Taekwondo benämner man ställningens sida på rakt motsatt sätt jämfört med inom Ju Jutsu och Karate.
I Taekwondo bestämmer det bakre benet sidan, så ett högerslag med vänster ben bak blir ett omvänt eller motsatt slag.

Bandae Jirugi skrivs med följande koreanska bokstäver (hangul):

• De första två bokstäverna (반대) uttalas Bandaehangul och betyder omvänd eller motsatt. Med de kinesiska tecknen (hanja på koreanska) skrivs det (反對).

• De sista bokstäverna blir Jirugi (지르기), raka slag där armbågen sträcks och knytnäven följer en rak linje och där man slår med knytnäven (주먹, jumeok). Jirugi skrivs med det koreanska alfabetet hangul. Jirugi kan översättas till Chirugi, allt beroende på vilket översättningssystem (romanisering), som används. Det finns inget hanja-uttal (det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen) av Jirugi.

Inom japanska Budō-arter heter slagtekniken oftast Oitsuki eller Junzuki.

Yamabushi

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

The Yamabushi were members of a mountain warrior sect and followers of Shugendo (a type of ascetic-esoteric Buddhism with a belief in supernatural powers). Another name for them was Shugenja (practitioner of Shugendo).

The Yamabushi were also skilled in martial arts. Their origin can be traced back to the the eighth and ninth centuries. They wore also associated with some temples and participated in battles. They were also hired as spies or couriers. The Yamabushi have influenced other warrior classes, in particular the shinobi class (ninja).

JAPANSKA BUD(O)ORD: Joseki

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

JOSEKI:

Joseki (上席) betyder ”det högre sätet ” och är själva hedersplatsen i en dojo. Joseki är vanligtvis väggen som är belägen till höger om shomen (eller kamiza). Det är här som hedersgäster och examinatorer ställer upp och sitter ned.

Begreppet joseki har dock en djupare innebörd. Hur man benämner de olika sidorna, väggarna och ”sätena” i en dojo har sitt ursprung i geomancy (en spådom, andlighet med hjälp jordens orientering). Geomancy, som till exempel traditionellt förekommer i In-Yo (YingYang) och Feng-Sui , har traditionellt haft en betydande roll då man planerar lokaler och bostäders utformning.

I en mycket strikt traditionell dojo anges därför östsidan som joseki. Öst är också riktningen för den uppgående solen och är förknippad med upplysning. I vissa dojo bugar man därför alltid också mot joseki före och efter träning.

Så benämningar och betydelser kan variera mellan olika skolor och stilar.

Joseki är sammansatt av två olika kanji-tecken och uttalas på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Joseki översätts till ”det övre sätet”. Det är det mest bekväma sätet i huset. Termen används generellt inom den japanska etiketten, dvs den har inte bara med Budō att göra.

• Det första kanji-tecknet, , uttalas Joon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Jo betyder övre eller ovanför.

• det andra tecknet, , uttalas seki on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Tecknet betyder i det här sammanhanget säte eller sittplats. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas tecknet mushiro.