JAPANSKA BUD(O)ORD: Shinden

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

SHINDEN:

Shinden (神殿) översätts inom Budō oftast till ”altare ”. Vi känner igen kommando ”Shinden ni Rei”, ”buga mot altaret”, i samband med hälsningsceremonin i dojon. Men är detta korrekt?

Shinden (神殿) skrivs med två olika kanji/tecken och uttalas ”Shinden” på on’yomi, det sino-japanska uttalet.

• Det första kanji-tecknet, , uttalas ”Shin” på on’yomi och betyder gud”, ”ande” eller”helig kraft”. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det kami.

• Det andra kanji-tecknet, 殿, uttalas ”den” på on’yomi och betyder hall, ”palats” eller ”tempel”. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det tono eller dono.

Så den mest korrekta översättning är nog mest ”andens eller guds hall”. Varför?

Shinden:

Shinden (heter också honden) är den mest heliga delen av en Shinto-helgedom. Dess dörrar hålls vanligtvis stängda, förutom vid religiösa högtider. Då är det bara Shintopräster som själva går in för att utföra ritualer. Ibland ser man termen tempel i samband med Shinto, men inom Zen har man sina tempel och inom Shinto har man sina helgedomar.

Så det man bugar mot i en dojo i samband med Shinden ni Rei är ingen Shinden. Man bugar mot Kamidana, ”guds hylla”, ett miniatyraltare, som i en dojo är upphängd högt upp på Shomen. Kamidana finns i både många hem och många dojo.

SOJUTSU

Sōjutsu (槍術), (bilden är lånad) översätts oftast till ”spjuttekniken”, dvs tekniken att strida med spjutet, yari (槍,). I bland så ser man också benämningen Yari Jutsu.

Sōjutsu (槍術) skrivs med två kanji-tecken:

• Det första tecknet, 槍, betyder ”spjut” eller lans”. Det uttalas ”So” på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen. ”Yari” är däremot uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen.

Under medeltiden blev Yari, tillsammans med bågen, de viktigaste vapnen. Spjutet gick att använda både till häst och av fotsoldater (ashigaru). Tillverkningen var snabb och billig. Sojutsu blev en viktig ingrediens i de klassiska bujutsuskolorna. Idag tränas Sojutsu av rätt få skolor. En gång i tiden räknar man med att det fanns ca 450 olika Sojutsuskolor. De som idag har kvar Sojutsu är tex Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu och Hōzōinryū. Det hävdas också att Katori Shinto Ryu var den skola som först införlivade Sojutsu i sin katalog. Det tränas också inom skolor som ingår i Bujinkan.

Den vanliga accepterade översättningen av Sojutsu är spjuttekniken, men en annan översättning är lanstekniken. Tänk på hur ett yari används! Det används i en fäktningform under närstrid eller som ett stötvapen av beridna bushi, mer som en lans, ett spjut kastar man däremot!

Från 1600-talet börjar man militärt inom värdens olika kavallerier använda benämningen lans för ett stångvapen som inte kastas. Så man kan nog hävda att Sojutsu-utövaren är mera en lansiär än en spjutkastare!

SOJUTSU

Sōjutsu (槍術), (bilden är lånad) översätts oftast till ”spjuttekniken”, dvs tekniken att strida med spjutet, yari (槍,). I bland så ser man också benämningen Yari Jutsu.

Sōjutsu (槍術) skrivs med två kanji-tecken:

• Det första tecknet, 槍, betyder ”spjut” eller lans”. Det uttalas ”So” på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen. ”Yari” är däremot uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen.

Under medeltiden blev Yari, tillsammans med bågen, de viktigaste vapnen. Spjutet gick att använda både till häst och av fotsoldater (ashigaru). Tillverkningen var snabb och billig. Sojutsu blev en viktig ingrediens i de klassiska bujutsuskolorna. Idag tränas Sojutsu av rätt få skolor. En gång i tiden räknar man med att det fanns ca 450 olika Sojutsuskolor. De som idag har kvar Sojutsu är tex Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu och Hōzōinryū. Det hävdas också att Katori Shinto Ryu var den skola som först införlivade Sojutsu i sin katalog. Det tränas också inom skolor som ingår i Bujinkan.

Den vanliga accepterade översättningen av Sojutsu är spjuttekniken, men en annan översättning är lanstekniken. Tänk på hur ett yari används! Det används i en fäktningform under närstrid eller som ett stötvapen av beridna bushi, mer som en lans, ett spjut kastar man däremot!

Från 1600-talet börjar man militärt inom värdens olika kavallerier använda benämningen lans för ett stångvapen som inte kastas. Så man kan nog hävda att Sojutsu-utövaren är mera en lansiär än en spjutkastare!

Taekwondo terminologi: Keumgang Makki

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

KEUMGANG MAKKI:

Keumgang Makki (금강 막기) betyder ”diamantblockering” och det skrivs på hangul, det koreanska alfabetet. Vi känner igen blockeringen från Poomse Keumgang. Man utför en samtidig låg blockering (Are Makki) och hög blockering (Olgul Makki) ståendes i ställningen Hakdari Sogi.

Men vad betyder egentligen Keumgang Makki och vad är ursprunget?

• De två första bokstäverna, (금강), uttalas ”Keumgang” hangul. Keumgang betyder ”diamant”. Namnet till både Poomse Keumgang och blockeringen kommer från berget Keumgang-san (”Diamantberget”) beläget i nuvarande Nordkorea. Berget har av koreanerna alltid betraktats som heligt, som en symbol för både storhet och styrka.

• De två sista bokstäverna betyder Makki och skrivs (막기) på hangul, det koreanska alfabetet. På koreanska blir uttalet ”makgi”. Makki översätter vi till blockering. Man skriver inte makki med några kinesiska tecken (hanja), därför finns inte heller ett sino-koreanskt uttal av Makki.

Makki (막기) är en nominalisering av verbformen Makda (막다). Nominalisering innebär att en annan ordklass omvandlas till substantiv (verbet Makda till substantivet Makki).

Verbet Makda kan betyda flera olika saker:

 • att blockera
 • att förhindra
 • att avleda
 • att avvärja
 • att ta emot

Så i sammanhanget med Makki, blockering, så är nog innebörden att ta emot/parera, avleda (deflection) det korrekta. Det stämmer också bra med den japanska betydelsen av blockering.

Inom japanska Budō-arter heter blockering Uke, som kommer av ”ukeru”, som betyder ”att ta emot”.

En direkt motsvarande blockeringen Keumgang Makki saknas inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu). Det finns dock snarlika blockeringar inom olika karate kata (ex. Kata Saifa, Kata Seishan), men de är helt annorlunda tekniker.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Reigi, Reiho & Reishiki

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

REIGI, REIHO & REISHIKI:

Reigi (礼儀), Reiho (礼法 ) och Reishiki (礼式)är tre ord som ofta används tillsammans med Budō eller Dojo. Ofta översätts det till Budōetikett eller Dojoetikett. Vi ser det ofta i olika graderingskrav till den första graden i våra arter. Är det tre ord för samma sak? Man menar nog samma, men orden har olika skillnader och innebörd!

Reigi (礼儀), Reiho (礼法 ) och Reishiki (礼式)är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

REI:

• det första tecknet i alla orden, (礼儀), uttalas ”Rei”. Vi känner igen Rei i samband med bugning och som en av Bushidons sju dygder. Rei översätts ofta till ”artighet” eller ”respekt” eller ”bugning”. Innebörden av Rei är att visa artighet, den fysiska aspekten av Rei är däremot själva bugningen. Rei är också en av Bushidons sju dygder och innebär att man i strid eller duell skall visa sin motståndare både artighet och respekt.

REIGI:

• det andra tecknet i Reigi, (法), uttalas ”gi” och betyder regelverk eller kanske norm är en mer passande svensk översättning. Reigi är att veta när man har ”skyldigheten att buga”. Så Reigi är det formella etikettsystemet eller ”uppförandekoden” (”code of conduct”) i samhället (normen), det vill säga hur man visar både artighet och respekt gentemot andra.

REIHO:

• det andra tecknet i Reiho, (法), uttalas ”ho” och översätts till metod, så Reiho betyder etikettsmetod eller bugningsmetod direktöversatt. Reiho är den fysiska aspekten av Reigi.

REISHIKI:

• det andra tecknet i Reishiki, (式), uttalas ”shiki” och översätts till ceremoni. Så Budō Reishiki är det egentliga utförandet!

Sammanfattning:

Budō Reigi är etikettsystemet i Budō, dess uppförandekod.

Budō Reiho, är beskriver metoden att uppföra sig korrekt eller hur vi visar Reigi inom Budō.

Budō Reishiki, är däremot själva utförandet av etiketten, ceremonien.

Taekwondo terminologi: Kawi Makki

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (ileesam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

KAWI MAKKI:

Kawi Makki (가위막기) översätter vi till ”saxblockering” och det skrivs på hangul, det koreanska alfabetet. På koreanska blir uttalet ”kawi eller gawi + makgi”. Det är en blockering som vi känner igen från olika poomse.

Men vad betyder egentligen Kawi Makki?

• De två första bokstäverna, (가위), uttalas ”kawi” eller ”gawi”hangul. Kawi är ett substantiv och betyder ”sax”.

• De två sista bokstäverna betyder Makki och skrivs (막기) på hangul, det koreanska alfabetet. På koreanska blir uttalet ”makgi”. Makki översätter vi till blockering. Man skriver inte makki med några kinesiska tecken (hanja), därför finns inte heller ett sino-koreanskt uttal av Makki.

Makki (막기) är en nominalisering av verbformen Makda (막다). Nominaliseringinnebär att en annan ordklass omvandlas till substantiv (verbet Makda till substantivet Makki).

Verbet Makda kan betyda flera olika saker:

 • att blockera
 • att förhindra
 • att avleda
 • att avvärja
 • att ta emot

Så i sammanhanget med Makki, blockering, så är nog innebörden att ta emot/parera, avleda (deflection) det korrekta. Det stämmer också bra med den japanska betydelsen av blockering.

Inom japanska Budō-arter heter blockering Uke, som kommer av ”ukeru”, som betyder ”att ta emot”.

Om man skulle översätta blockeringen till japansk Budo (Karate, Ju Jutsu) så skulle namnet bli Hasamiuke, men då är detta en helt annan blockering.

Det närmaste Karate och Jujutsuutövare kan känna igen Kawi makki från är öppningblockeringarna i Kata Pinan/Heian Sandan och Kata Jion.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Natsu no Gasshuku

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

NATSU no GASSHUKU:

Natsu no Gasshuku , 夏合宿, betyder sommar-(tränings-)läger. Natsu är uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av de kinesiska tecknen. I flesta delar av Japan är juni-augusti sommarmånader. Gasshuku är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Natsu (夏) är ett sammansatt tecken med sitt ursprung i tecknen (會意): (“sol”) + 頁 (“huvud; man”). En människa under solen= sommar.

Natsu är uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av de kinesiska tecknen. Ka är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen

Gasshuku är sammansatt av två olika kanji-tecken, som var för sig betyder flera olika saker:

• det första tecknet, , uttalas gaon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. På kun’yomi, det japanska uttalet, heter det a-wasu eller a-waseru. Tecknet kan betyda flera olika saker: passa, att passa ihop, ansluta/gå ihop (samman) och en tiondel. Vi känner också igen det från awase, från verbet awaseru. Jo-awase eller Ken-awase är när vi för samman våra jo-stavar eller svärd.

• det andra tecknet, 宿, uttalas shukuon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. På kun’yomi, det japanska uttalet, heter det yado. Tecknet är ett substantiv som kan betyda hotell (av lägre standard), värdshus eller logi. Ibland säger man tex yado om ett billigare eller sjabbigare hotell.

Inom Budō-traditionen menar man med Gasshuku ett träningsläger med övernattning och flera pass on dagen.

Taekwondo terminologi: Hecho Makki

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

HECHO MAKKI:

Hecho Makki (헤쳐 막기) översätter vi till ”kilblockering” och det skrivs på hangul, det koreanska alfabetet. På koreanska blir uttalet ”hecho makgi”. Det är en blockering som vi känner igen från olika poomse.

Men vad betyder egentligen Hecho Makki?

• De två första bokstäverna, (헤쳐), uttalas Hechohangul. Hecho betyder ”att trycka eller att ploga sig igenom”, i det här fallet ”att kila sig igenom”.

• De två sista bokstäverna betyder Makki och skrivs (막기) på hangul, det koreanska alfabetet. På koreanska blir uttalet ”makgi”. Makki översätter vi till blockering. Man skriver inte makki med några kinesiska tecken (hanja), därför finns inte heller ett sino-koreanskt uttal av Makki.

Makki (막기) är en nominalisering av verbformen Makda (막다). Nominaliseringinnebär att en annan ordklass omvandlas till substantiv (verbet Makda till substantivet Makki).

Verbet Makda kan betyda flera olika saker:

 • att blockera
 • att förhindra
 • att avleda
 • att avvärja
 • att ta emot

Så i sammanhanget med Makki, blockering, så är nog innebörden att ta emot/parera, avleda (deflection) det korrekta. Det stämmer också bra med den japanska betydelsen av blockering.

Inom japanska Budō-arter heter blockering Uke, som kommer av ”ukeru”, som betyder ”att ta emot”.

Inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu) heter blockeringen Kakewakiuke.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Mon

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

MON:

Mon (紋) är benämningen på familjens eller klanens emblem (märke), ”släktvapnet”. Kanji-tecknet (紋) uttalas:

• ”Mon” på on’yomi, det sino-japanska uttalet av kanji-tecknen.

• ”Aya” på kun’yomi, det japanska uttalet.

Mon kan också heta monshō (紋章), mondokoro (紋所) och kamon (家紋).

Mon började användas av adeln under Heian-perioden (900-1000 talet).