TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot krokslag IV

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT KROKSLAG, GYAKUDACHI, IV:

4. Jodan kagitsuki, gyaku dachi= Kagami, utsida, ura te guruma

Vi tränar tekniken:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

OBS! Bilderna är från ett collage av de ingående tekniska detaljerna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke slår höger krokslag (Kagitsuki).
Kagami, Du duckar på utsidan av Ukes krokslag. Böj på Dina ben och inte Din rygg!

Kagami

• Lägg höger arm runt ukes midja, ducka under ukes höger armhåla och greppa höger ben bakifrån.

Ingången!

• Lyft med både höft och mage, vänster hand drar runt uke som i ett hjul. Kasta Uke med Te guruma.

Kake, kastögönblicket!

• Avsluta med Gedan tsuki.

Gedan tsuki

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Helveteshalslåset från bänkpositionen, kombination med Kata ha jime

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai):

Jigoku jimekata ha jime

Vi tränar den:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en Sonota waza inom Kodokan Judo

Utförande:
Detta är Newazadrill i tre steg, där tori först utför vändningen och sedan följer upp med halslåsen. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Ingången”:
Uke står i bänkpositionen, yotsunbai, på alla fyra. Greppa med vänster hand ukes
krage underifrån, vänster ben krokar runt ukes vänstra arm och höger arm går över ryggen och krokar runt höger armhåla. Gör ett framåtfall!

Del 2 Halslåset: Jigoku jime

Du har nu hamnat i position för halslåset. Dra höger arm och vänster hand mot Dig samtidigt som Dina ben låser runt ukes vänsterarm. Lyft Ditt höft och sätt halslåset Jigoku jime.

Jigoku jime betyder helveteshalslåset.
Tekniken heter också Oten jime.

Del 3 Halslåset Kata ha jime

Om Du har hög fart och kraft i Din rullning, så kommer Du istället att rulla upp i läge för en Kata ha jime.

Höger hand behåller greppet bakifrån i ukes vänster krage, under hakan. Vänster arm går under ukes vänstra armhåla och bakom ukes nacke. Dra med höger hand och tryck med vänster hand.

Gedan Sune Mawashigeri som mittsteknik

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Gedan mawashigeri betyder låg rundspark.
I dagligt tal ”lowkick”. I sune-varianten träffar Du utsidan låret, i uchimomo-varianten insidan låret. Du träffar med sune (skenbenet). Genom att träna sparken på mittsar så kan vi träna in både tyngd och kraft i sparken.

Vi tränar sparken som en mittsteknik till:
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Gedan sune mawashigeri

Utförande:

Tekniken är något annorlunda än för Mawashigeri. Börja med ett lätt böjt ben och vrid maximalt på Ditt stödben. Använd sparkbenet som en slunga, dvs. det är inte så mycket benmuskler, utan mera bålen som driver sparken. Rikta sparken något vinkelrätt nedåt.
Sparken används i fullkontaktsfighting, men är också mycket användbar i självförsvar, speciellt som atemiteknik eller om man blir angripen av flera motståndare.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Kagamibiraki

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

KAGAMIBIRAKI:

Kagamibiraki (鏡開き) som ceremoni, markerar i många dojo starten på det nya dojoåret. Då blir Kagamibiraki ett traditionellt firande av årets första träningspass, Hatsugeiko, vanligen den 11 januari (eller runt detta datum). Kagami biraki betyder ”öppna spegeln”. Under ceremonin ”öppnar” och äter man en speciell mochikaka (riskaka), kagami mochi.

Kagamibiraki är uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen:

• Det första kanji-tecknet, , uttalas Kagamikun’yomi, det japanska uttalet. Kagami betyder spegel. På on’yomi, det sino-japanska uttalet, blir det kyō.

• Det andra kanji-tecknet, , uttalas Hirakukun’yomi, det japanska uttalet. Hiraku betyder ”att öppna”. Hi ändras till –bi på grund av rendaku-reglerna. På on’yomi, det sino-japanska uttalet, blir det kai eller ke.

• det tredje tecknet, , är en stavelse som skrivs på hiragana och uttalas ki. Hiragana är fonetiska tecken som används som ”postpartiklar”, vid böjning av verb och adjektiv.

Kenjutsu & Yoroi

Yoroi was the armor of the samurai. The application of the techniques in the various kenjutsu kata are based on the design of the armor itself. It belongs to the fact that as a kenjutsuka you also learn about the armor itself.

In kenjutsu kata, you train with the bokken against the bokken, where you strike your bokken against the opponent’s bokken. In real combat, however, you never clash your swords, as this can destroy the blade.

All cuts and blocks in kenjutsu are really aimed at hitting the openings in the opponent’s armor. These applications for combat are called kuzushi in Katori.

For example, in the case of a cut against the kote (forearm guard), the target is the inside of the forearm (with all vessels and nerves). When cutting the neck, aim for the opening between the kabuto (helmet) and the menpo (face mask). In this opening, just below the opponent’s chin, one hits the carotid artery. The insides of the thighs are an important target (the femoral artery), as these are not protected by the haidate, the thigh protectors. Suneate (the lower leg protectors) does not protect against cuts aimed at the knee folds and calves. When hitting the torso, aim at the level of the side of the pelvis.

Many of the different postures (kamae) are also slightly different from Iaido. In battle, yoroi (armour) was worn with the accompanying kabuto (helmet). This meant that in Jodan no Kamae you had to aim the sword at a 45 degree angle above the head, otherwise the helmet would receive. For the same reason, one instead uses a lot of rolling chops, makiuchi, from the left side of the body.

HIKIAGE (Bojutsu)

Hikiage är en position i vår Bojutsu. Vi tränar den på en högre nivå inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu.

Hikiage används som en avslutande position, ofta intas efter att en sekvens är utförd. Bostaven är riktad bakåt i ungefär ögonhöjd.

OBS! Greppfattningen i japansk bojujutsu annorlunda än greppfattningen inom Okinawa/Ryukyu Kobujutsu. Dessutom är staven ofta både grövre och tyngre.

ATEMI WAZA & KYUSHO

ATEMI WAZA:

Atemi waza is used as distraction techniques, techniques against the body’s vital points. Atemi waza must be integrated as a natural part of the self-defense defense techniques and randori in order to distract the attacker and get him off balance, both physically and mentally. Ate means ”blow” or ”strike” and mi means body. Atemi waza consists of different types of punches, elbow strikes and kicking techniques to the body. You can also use different pressure points. In connection with atemi, kiai, must be used. Atemi is especially important when you are attacked by a physically stronger attacker. Atemi can also become an important part of the unbalalancing (ate kuzushi) of the attacker. All atemi waza are integrated into our jigo waza.

KYUSHO JUTSU/WAZA:

Kyusho jutsu or waza are techniques against the body’s vital points (the body’s more vulnerable and delicate areas) and are intimately associated with various atemi waza, but also our punching and kicking techniques must primarily hit one of these points. To a certain extent, these points are also affected by different types of locking (arm lock, neck lock). Another name for kyusho is Tsubo jutsu. If one of the points is hit with sufficient force, at the right angle and sharpness, this can result in the attacker being put in a non-combatable state due to pain and discomfort. In some cases, it can even result in unconsciousness or death. Some of the points are sometimes the same points used as acupoints in acupuncture and shiatsu. Kyusho zuhyo is a map or diagram of the various points.

We can use atemi:

  • in combination with other techniques
  • as a distraction
  • as part of our balance breaking (ate kuzushi)
  • as a finishing technique

Taekwondo terminologi: Baro Jirugi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BARO JIRUGI:

Baro Jirugi (바로 지르기) är ett slag med motsatt sidas fot fram, dvs slår Du med höger hand så har Du vänster ben fram. Baro Jirugi skrivs med hangul, det koreanska alfabetet. Baro Jirugi översätts ofta till ”rakt normalt slag”. Något som kanske blir knepigt, framförallt för oss Ju Jutsu – och Karateutövare, där normalt slag blir med samma hand och ben (Oitsuki, Junzuki).

Varför blir det så?

Inom Taekwondo benämner man ställningens sida på rakt motsatt sätt jämfört med inom Ju Jutsu och Karate.
I Taekwondo bestämmer det bakre benet sidan, så ett högerslag med höger ben bak blir ett ”normalt” slag.

Baro Jirugi skrivs med följande koreanska bokstäver (hangul):

  • De första två bokstäverna (바로) uttalas Barohangul och betyder egentligen rakt (utan någon kurvatur) .
  • De sista bokstäverna blir Jirugi (지르기), raka slag där armbågen sträcks och knytnäven följer en rak linje och där man slår med knytnäven (주먹, jumeok). Jirugi skrivs med det koreanska alfabetet hangul. Jirugi kan översättas till Chirugi, allt beroende på vilket översättningssystem (romanisering), som används. Det finns inget hanja-uttal (det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen) av Jirugi.

Inom japanska Budō-arter heter slagtekniken oftast Gyakutsuki.

Taekwondo terminologi: Baro Jirugi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BARO JIRUGI:

Baro Jirugi (바로 지르기) är ett slag med motsatt sidas fot fram, dvs slår Du med höger hand så har Du vänster ben fram. Baro Jirugi skrivs med hangul, det koreanska alfabetet. Baro Jirugi översätts ofta till ”rakt normalt slag”. Något som kanske blir knepigt, framförallt för oss Ju Jutsu – och Karateutövare, där normalt slag blir med samma hand och ben (Oitsuki, Junzuki).

Varför blir det så?

Inom Taekwondo benämner man ställningens sida på rakt motsatt sätt jämfört med inom Ju Jutsu och Karate.
I Taekwondo bestämmer det bakre benet sidan, så ett högerslag med höger ben bak blir ett ”normalt” slag.

Baro Jirugi skrivs med följande koreanska bokstäver (hangul):

  • De första två bokstäverna (바로) uttalas Barohangul och betyder egentligen rakt (utan någon kurvatur) .
  • De sista bokstäverna blir Jirugi (지르기), raka slag där armbågen sträcks och knytnäven följer en rak linje och där man slår med knytnäven (주먹, jumeok). Jirugi skrivs med det koreanska alfabetet hangul. Jirugi kan översättas till Chirugi, allt beroende på vilket översättningssystem (romanisering), som används. Det finns inget hanja-uttal (det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen) av Jirugi.

Inom japanska Budō-arter heter slagtekniken oftast Gyakutsuki.

FORTSÄTTNINGSKURS I GOSHIN JUTSU & TAIHO JUTSU

Vår Fortsättningskurs i (No-Gi) Goshin Jutsu & Taiho Jutsu med inriktning mot självskydd och ingripandetekniker. Kursen följer boken ”Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu”. Intyg ges efter genomgången kurs, ”Certifikat- Fortsättningskurs i Goshin Jutsu & Taiho Jutsu”.
Den som tidigare är graderad och licensierad instruktör i Dokan Ryu Ju Jutsu och har klarat av Grundkurs + Fortsättningskurs tilldelas efter examination och ansökan Okappiki-certifikat genom Edo Machi-kata Taiho Jutsu. Den som innehar Dangrad i Dokan Ryu Ju Jutsu kan dock efter genomgångna seminarier ansöka om:

Dancertifikat i Nihon Goshin Jutsu hos Kokusai Nihon Bu-Jutsu Kenshusho