HADAKA JIME

Hadaka jime

Vi tränar halslåset (shime waza) Hadaka jime till:

 • 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo och Kodokans Katame no Kata
 • 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu
 • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter halslåset Mok jorukgi
 • som ett av halslåsen i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Hadaka jime kan med fördel visas från:
• sittande
• då uke ligger på mage och du för in
benen under uke. Sträck fram eller vänd med tekniken

Ja, den kan till och med visas i stående. En variant som är användbar i en självförsvarssituation och som också kan ses i många av Ju Jutsuns, Aikijutsuns, gamla Koryu-stilars och Kodokan Judons olika självförsvarskata.

Inom BJJ och MMA är tekniken mer känd som Rear naked choke eller Mata leao, dock med annat utförande. Där utförs den med låst nacke och som en armstrypning med biceps.

Utförande:
Halslåset kommer bakifrån. Koppla ihop Dina händer och placera Din kind mot ukes huvud. Tryck mot ukes halspulsåder och pressa fram/ned Din panna! När Du trycker på vänster sida av halsen, trycker Du i en riktning mot ukes höger öra.
Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, ingen nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Hadaka jime betyder ”naket halslås”. Naket antyder att här utför man halslåset utan något grepp i gi (dräkten).
Ett annat namn för halslåset är Ushiro jime.

Taiho Jutsu & Renko ho/Renko waza

Transportgreppstekniker är en viktig del i Taiho Jutsu. Renko ho betyder egentligen arresteringsmetod och Renko waza betyder arresteringsteknik.

Framförallt så är det de stående ledbrytningsteknikerna (Tachi kansetsu waza), som är en viktig bas i många transportgrepp (renko waza) till exempelvis:

 • tekubi kansetsu waza (brytningar mot handleden)
 • hiji kansetsu waza (brytningar mot armbågsleden) 
 • yubi kansetsu waza (brytningar mot fingrarnas leder
 • kubi kansetsu waza (”nacklås”, brytningar mot halsryggraden)

Syftet med transportgreppen är att man skall kunna genomföra en arrestering eller ett gripande på ett säkert sätt:

• Du skall själv kunna vara säker och ha full kontroll över angriparen

• Du skall kunna transportera angriparen dit Du vill

• Du har även ett ansvar för att angriparen grips och transporteras på ett säkert sätt

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- KANSETSU WAZA: OMOTE/UCHI KAITEN & URA/SOTO KAITEN

Understand the concepts of omote, ura, soto kaiten and uchi kaiten!

 • Omote: You move forward into uke’s centerline (irimi) and/or continues to rotate on the inside (uchi kaiten) of uke
 • Ura: You rotates on the outside (soto
  kaiten) of uke, the example above shows
  the taisabaki move against a backhand stick strike.

BUDO & ZEN – Part 1:

Zen has always been strongly connected to the martial arts, one speaks of Zendo, the way to Zen.

ZEN BUDDHISM
In the 6th century, the Indian Buddhist monk Boddhidharma (called Daruma in Japanese) came to China to spread his teaching, a branch of Buddhism called Zen arose.

It developed into several branches and spread to Japan and elsewhere neighboring countries. It was the Buddhist priest Myoan Eisai (1141-1215), who spread Zen to Japan. Eisai later founded The Rinzai Zen Sect. He became the founding abbot of the Kennin-ji temple in Kyoto.

Through sitting meditation, zazen and selfdiscipline one achieves Zen. Zen is the intuitive action, peace of mind and insight into oneself and the outside world. The goal of Zen is to achieve satori (enlightenment or insight of the True Nature of things).

HIKKOMI WAZA: Yoko uchi mata-sobi hishigi

HIKKOMI WAZA (övergångstekniker till newaza):
Hikkomi är ett begrepp, som ibland leder till förvirring. Ibland används den slarvigt för egentligen olika saker. Att bara kasta uke och sedan gå in i en fasthållning är egentligen ingen riktig hikkomi. Vad finns det då för olika skillnader?

 • Syftet med ett kast, nage, är att med kraft och kontroll kasta uke i mattan (det är ju detta som belönas med
  en Ippon!)
 • Syftet med en nedtagning, taoshi eller takedown, är att bara få ned uke i mattan (för att sedan gå vidare
  med kontroll), ofta i form av en neddragning
 • Syftet med en övergång, hikkomi, är att ta ned uke från stående till mattan med ett bestämt slutmål, ex Yoko tomoenage→Juji gatame

Vi börjar med att gå igenom Yoko uchi mata- sobi hishigi. Här är syftet att få ned uke till ett benlås! Namnet på själva kasttekniken kan ha olika namn!

OBS! Bilden visar inte hela serien utan endast ingången till kastet!

Vi tränar tekniken till

2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:

• Ta med höger hand ett högt tag i ukes nackkrage, gå in som i en Uchi mata.

• Flytta nu på Ditt högerben. Höger fot krokar runt ukes högra knäveck. Vänster hand greppar från utsidan Ukes vänstra knäveck.

• Fall framåt i en Yoko uchi mata.

• Lägg Dig lite på sidan och fånga ukes underben. Kläm åt med både armarna i en Sobi hishigi. Tryck upp Din höft!

Sobi betyder vad (mitten av vaden) och hishigi betyder brytning, bändning.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Ushiromawashigeri, I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigowaza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT JODAN USHIROMAWASHIGERI, I:

1. Jodan uchiuke, utsida, kuzure
ashi barai

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en hosinsool (självförsvarsteknik) till Dangrad i Jidokwan Taekwondo

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på:
• att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!
• att blockera högt och lågt, Du vet inte om angriparen sparkar i chudan eller jodan!

OBS! Bilderna visar inte själva försvarsserien! Första bilden visar Jodan ushiromawashigeri som grundteknik och andra bilden visar själva kastögonblicket!

Försvaret:

• Uke attackerar med höger Jodan Ushiromawashigeri.

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Blockera/parera med höger Jodan uchiuke . Parad och förflyttning sker koordinerat i ingången (irimi).

• Fånga upp sparken med ett högergrepp om ukes knäveck (sukuiuke) samtidigt som Din vänstra hand greppar i ukes högra nackkrage.

• Om Uke verkligen satsar i sin spark, då pekar hans/hennes (stödfotens, ukes vänstra fot) tår nästan rakt bakåt. Bryt ukes balans bakåt, lyft, tryck fram Din höft och svep undan ukes fot med Kuzure ashi barai.

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Kuzure waki gatame från utsubuse

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Kuzure waki gatame:

I vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränar vi en variant av armlåset Waki gatame, Kuzure waki gatame, den skulle lika gärna kunna heta Gyaku waki gatame. I Kuzure waki gatame så sitter Du uppe vid ukes huvud med armen på motsatt sida.

Vi tränar den här varianten av Waki gatame med den här ingången:

 • till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en variant av Waki gatame till 3 Kyu grönt bälte Kodokan Judo
 • som en variant av Waki gatame till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till armlåset från back-mount (utsubuse).

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska. 

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Höger arm går in under ukes högra armhåla och greppar hans höger handled. Lägg Dig nu på ukes högersida med Din bröstkorg mot ukes högra axel. Ligg med hela Din kroppstyngd på Ukes axel!

• Med ett grepp i ukes högra handled, snurra runt uke åt vänster, släpp inte kontakten med ukes axel. Det är inte Dina armar som ger Dig kraften, utnyttja hela Din kropp i rotationen!

OBS! Det finns en skaderisk! Om uke fortsätter att göra motstånd och vägrar släppa ut sin högerarm, kan det leda till en axelskada!

• För att inte skada sin axel, så kommer Uke att släppa ut sin högra arm. Lägg Dig mot Ukes axel och koppla armlåset Kuzure waki gatame.

• Ha ukes arm låst i Din armhåla, bryt mot armbågen (mot underarmens lillfingersida).
Jämfört med Waki gatame så sitter Du uppe vid ukes huvud med armen på motsatt sida.

Kommentar:

Det kompletta namnet på tekniken är Kuzure ude hishigi waki gatame. Kuzure betyder variant. Ude hishigi betyder bryta, bända armen. Waki betyder från sidan och –gatame fasthållning.
Många tror att Waki i det här fallet betyder armhåla, men det är en missuppfattning!

Waki betyder från sidan. Jämför med sido-positionen Waki gamae eller Waki no Kamae i svärdstekniken, där Du håller Din sida riktad mot motståndaren.

Ett gammalt namn på tekniken är Karada gatame. Andra namn för tekniken, speciellt de stående varianterna, är Hiji kudaki och Hiji shime (inom Aikijutsu och Aikido).

JAPANSKA BUD(O)ORD: Shinden

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

SHINDEN:

Shinden (神殿) översätts inom Budō oftast till ”altare ”. Vi känner igen kommando ”Shinden ni Rei”, ”buga mot altaret”, i samband med hälsningsceremonin i dojon. Men är detta korrekt?

Shinden (神殿) skrivs med två olika kanji/tecken och uttalas ”Shinden” på on’yomi, det sino-japanska uttalet.

• Det första kanji-tecknet, , uttalas ”Shin” på on’yomi och betyder gud”, ”ande” eller”helig kraft”. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det kami.

• Det andra kanji-tecknet, 殿, uttalas ”den” på on’yomi och betyder hall, ”palats” eller ”tempel”. På kun’yomi, det japanska uttalet, uttalas det tono eller dono.

Så den mest korrekta översättning är nog mest ”andens eller guds hall”. Varför?

Shinden:

Shinden (heter också honden) är den mest heliga delen av en Shinto-helgedom. Dess dörrar hålls vanligtvis stängda, förutom vid religiösa högtider. Då är det bara Shintopräster som själva går in för att utföra ritualer. Ibland ser man termen tempel i samband med Shinto, men inom Zen har man sina tempel och inom Shinto har man sina helgedomar.

Så det man bugar mot i en dojo i samband med Shinden ni Rei är ingen Shinden. Man bugar mot Kamidana, ”guds hylla”, ett miniatyraltare, som i en dojo är upphängd högt upp på Shomen. Kamidana finns i både många hem och många dojo.

Nihonto- the Japanese Sword

We will now begin with a review of the grading requirements for 2 Kyu- Nikyu Nihon Kobujutsu/Kobudo. Now you are also introduced to Jo Jutsu. The technical parts of Nikyu consist of Kenjutsu, Iaijutsu and Jojutsu. but you also need some general basic knowledge about the different parts of the Japanese sword.

NIHONTO:

Parts of the Japanese Sword

In the long run, one must also learn the different parts of the sword (the images are borrowed):

 • tsuka gashira (sword pommel)
 • tsuka (sword hilt, sword handle)
 • tsuba (hand guard piece, guard plate)
 • habaki (blade collar and scabbard wedge)
 • mune (sword back)
 • ha (sword edge)
 • mono uchi (the outer third of the edge, the “cutting surface”)
 • kissaki (the sword tip, the point of the sword)
 • koiguchi (”the carp’s mouth”, the opening of the saya)
 • saya (scabbard)
 • sageo (cord)
 • mei (the swordsmith’s signature)
 • same (the stingray or shark skin wrapped around the tsuka), also called Samegawa or Samehada
 • shinogi (the ridge line)
 • hi (blood grove)