JAPANSKA BUD(O)ORD: Kuroi-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

KUROI–OBI: Svart bälte

Kuroi-obi, 黒帯, betyder svart bälte. Ibland så ser man översättningen kuro-obi, men Kuroi är adjektiv-formen av kuro (verbform).

I de flesta japanska Budō-arter så markerar det svarta bältet Dan-graderna (svartbältesgrader). Det eftertraktade svarta bältet är ur historiskt perspektiv en relativt ny företeelse omgärdad med många myter. Det svarta bältet har en romantisk myt kring sig, nämligen myten att det vita bältet skulle bli svartare med tiden! Det svarta bältet infördes som en markering för Dangraderna av Jigoro Kano, Judons grundare. Kano var både lärare och rektor, han brann för all idrott och införde det inom skolan. Sannolikt fick han sin idé till
det svarta bältet från tävlingssimning, där de mest avancerade simmarna markerades med ett svart midjeband i byxan.

Kuroi-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet, , betyder svart och uttalas på kuro eller kuroikun’yomi, det japanska uttalet av de kinesiska tecknen. Koku är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur så är svart färg mer associerad med manlighet än med död. Svart har varit en mycket använd färg genom den japanska historien. Den tidigaste användningen är inom tatueringskonsten. Tatueringar började användas av fiskare, sedan under Nara-perioden för att märka kriminella som ett straff. Förutom detta så används svart färg till att färga tänderna (o-haguro) och inom kalligrafin (sumi-e, ”bläckmålning”). Svart har alltid varit en populär färg inom samurajklassen, framförallt i deras rustningar. Vid bröllop bär än idag gärna brudgummen en svart kimono med sitt släktemblem.

Inom Shinto så bär präster en svart huvudbonad som en symbol för upplysning.

Inom Zen Buddhism, så används ofta svarta munkkåpor. En alternativ förklaring enligt vissa källor är att svart färg inte stör koncentrationen under meditation.

KISO-IAI: Sanbonme Migi kesa giri

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

Vi tränar Sanbonme Migi kesa giri till 3 Kyu Sankyu Toyama Ryu Morinaga-ha.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Sanbonme: Migi kesagiri (höger diagonalt hugg)

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

Seigan no Kamae

• Starta från höger Seigan no Kamae.

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

Snabbt vänster och höger steg. På fjärde steget,rotera iaito över huvudet från vänster till höger sida, på femte steget →Migi kesa giri.

• Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt.
Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger. 

• Ta fem steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

IAI-TRÄNING

Iaijutsu tränas med ett iaito, i sittande från iai goshi eller i stående (Tachiai battojutsu). Inga iaikata tränas från seiza, som i Iaido (med några få undantag).

Seiza är en ställning som används inomhus och det var till och med förbjudet att bära det
långa svärdet inomhus.
Iai goshi är den huksittande positionen. Man sitter på trampdynorna med vänster knä under sig och höger ben upprest
framåt. Ca 70 % av kroppsvikten vilar på vänster häl. På spaning under natten förflyttade man sig i en låg position
och stannade i iai goshi.
Tachiai bygger på scenariot att Du plötsligt blir attackerad när Du är gående.

Det korrekta greppet, tenouchi, i svärdet är viktigt. Uttrycket nigiri-tamago no tenouchi betyder att man skall greppa om svärdet som om Du höll ett ägg i Dina händer. Höger hand greppar nära parerplåten, tsuba. Vänster hand täcker hela handtaget (tsukagashira), då kan Din handled röra sig fritt. Man griper med lillfingersidan.

Taekwondo terminologi: Morup Chigi (Mureup Chigi)

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

MORUP (MUREUP) CHIGI

Morup (eller Mureup) Chigi, 무릎 치기, betyder knästöt skrivet med det koreanska alfabetet, hangul.

무릎 , morup betyder knä. 치기 , chigi, betyder ”att slå eller att stöta”.

Inom Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo så klassificeras inte Morup Chigi som en spark, utan som en stöt, chigi.
Till skillnad mot japansk Budō där tekniken klassificeras som en sparkteknik (keri waza).

Inom japansk Budō heter sparken Hizageri.

OKINAWA KARATE: TUIDI

Tuidi är ett viktigt begrepp i traditionell Okinawa Karate.

Tuidi är okinawianska (uchinaaguchi) och betyder ”greppa handen, ta tag i handen”. På japanska (kun’yomi) heter det torite, men det skall inte förknippas med någon Ju Jutsu eller Taiho Jutsu, även om tuidi anses som ”the grappling art of Karate”. Tuidi är dock ett komplett system med slag-, spark-, grepp-, kast- , halslås- och olika ledbrytningstekniker. En närkampsteknik! Man kan påstå att det är inslaget av Tuidi, som gör denna form av Karate till en Karate Jutsu!

En viktig del av Tuidi är kyushu waza, tekniker (slag, sparkar, stötar) mot kroppens vitala punkter. Det som vi känner igen som atemi waza inom Ju Jutsu och Judo.

Tuidi’s historia:

Genom den täta kontakten med Kina fick man
kunskaper i Kempo (Chuan-fa), ett kampsystem med både grepp-, slag- och sparktekniker. Ibland kallades detta systemet för Tode eller Tuidi.

Flera historiker är dock överens om att det på Okinawa redan fanns ett eget kampsystem som hette Tode eller Tuidi. Det troliga är att Okinawa Karate är en kombination av Tode och kinesisk Chuan-fa.

Clinchbrottning/hizageri med mitts

Hizageri, knäsparken, med samtidig clinchtagning. En bra fysövning, samtidigt som den är viktig för både självförsvars- och fullkontaktsträning.

Vi tränar övningen till:

3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:

• Mittshållaren tränar på att räta upp sin överkropp. En bra träning av nacke och rygg!

• Den som knäar, greppar runt mittshållarens nacke, drar ned pannan mot sin axel/bröstkorg. Man kan även försöka styra sin partner åt sidorna.

• Från positionen matar man med Hizageri. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). Håll tempot och träna båda sidorna.

En övning som är bra att träna i 1-minutsronder!

JUDO ATEMI WAZA: Naname uchi

Naname uchi är ett diagonalt handkantsslag eller knivhandsslag. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Naname uchi är en Tegatana Ate, en atemi med knivhanden (handkanten).

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata

Utförande:
Naname uchi kan utföras från utsidan eller insidan. Slå med handkanten (knivhanden) diagonalt och ner. Vrid in kroppen i samma riktning.

The Japanese Feudal History- Part 7 Azuchi Momoyama Jidai

Azuchi Momoyama Period-Azuchi Momoyama Jidai (1568-1600)


The era is dominated by three great daimyo, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu, who manage to gain control in Japan. The period is named after the castles of these warlords, Azuchi (Nobunaga) and Momoyama (Hideyoshi). Kyoto is captured by Nobunaga and he is appointed shogun, but is assassinated and Toyotomi Hideyoshi takes over.

Hideyoshi invades Korea. He succeeds in reuniting Japan and introducing new laws. It will now only be the samurai who are allowed to carry swords.

SELF DEFENSE & SELF PROTECTION

Ju Jutsu is perhaps the Budo art that is most focused on self-defense. What then is self-defense?

Self-defense is everything you do to protect yourself and defend yourself against an attacker. You have no right to use more force than is absolutely necessary to be able to defend yourself. Your defense must be in proportion to the attack to which you are exposed. When the attack has stopped, then the right to protection also ceases.

Three conditions must be met in order to be able to claim protection:
There must be an attack or threat of attack
• The attack must be current
• The defense must be necessary

The concept of self-protection does not only include self-defense, but includes everything one does to avoid himself be attacked.