OM 1 DAN CHODAN SVART BÄLTE JIDOKWAN TAEKWONDO

Till 1 Dan svart bälte i Jidokwan Taekwondo skall Du kunna visa upp samtliga tidigare grundtekniker. Du skall kunna visa upp de olika delarna i Jidokwan Taekwondo. Du skall också ha instruerat och lett pass.

Till 1 Dan har vi valt att använda Poomse Koryo (”Old Koryo”) i originalutförande, en Poomse med många olika självförsvarstillämpningar.

Du skall visa upp sparkombinationer och kontringar med hoppande tekniker.

Du skall också visa upp ett program med olika enstegsparring (Hanbon Kyorogi) och självförsvarstekniker (Hosinsool) mot olika greppattacker.

Förutom fullkontaktsparring skall Du uppvisa olika varianter av krosstekniker (Kyekpa).

Du skall som svartbälte också ha en del teoretiska kunskaper om Jidokwan och dess historia.

Du skall kunna och ta till Dig ”Jidokwan Members Pledge”. Som medlem avger man enligt Jidokwan-traditionen ett löfte, en Members Pledge:

  1. I will observe the rules, and absolutely obey the order of Jidokwan
  2. I will attain physical and mental discipline in the spirit of Jidokwan
  3. I will devote myself to the creation of new tradition and achievement of Jidokwan

UCHI WAZA: Shuto uchi, naifanchi dachi (som sotomawashi uchi)

Vi tränar Shuto uchi till 6 Kyu orange bälte Karate Jutsu.
Bilden visar tillämpningen av tekniken. Som grundteknik i vår Karate Jutsu, börjar vi träna den från ställningen Naifanchi dachi. Vi lär oss den som en sotomawashi uchi, utifrån och in.

Naturligtvis, så tränar vi också tekniken i vår Dokan Ryu Jutsu (främst som en atemi waza) och Jidokwan Taekwondo (på koreanska heter tekniken Sonnal Mok Chigi). Något som kanske ofta glöms av är att Shuto uchi också är en Atemi waza inom Kodokan Judo.
Shuto uchi (uttalas ”stå uchi”, första u är stumt), knivhandsslag.

Utförande:
Slå med handkanten (knivhanden) mot halsen, utifrån och in. Vrid in kroppen i samma riktning.

Ett gammalt namn (framförallt i äldre kata) är Te gatana, handsvärdet. Det finns två sätt att uttala hand:

shu, är on’yomi, det sino-japanska uttalet av kanjitecknen
te, är kun’yomi, det japanska uttalet

Detta är förklaringen till varför tekniken har olika namn inom olika Budōarter och stilar.

OM 2 DAN NIDAN SVART BÄLTE KARATE JUTSU

Till 2 Dan Svart Bälte i Karate Jutsu skall man utveckla sin grundteknik med ytterligare hoppande sparkar, Tobi ushirogeri och Tobi ushiromawashigeri.

Du skall kunna visa upp självförsvarstekniker (Goshindo) mot angrepp med kniv (tantodori).

Till 2 Dan ligger en av tyngdpunkterna på att lära sig den klassiska Kata Wanshu och dess tillämpningar (bunkai).

Den andra tyngdpunkten ligger på graderingens Fighting-del. Du skall fightas både poäng och Knockdown.

OSAEKOMI WAZA: Ura gatame

Ura gatame var tidigare en icke godkänd fasthållning (osaekomi waza) i Kodokan Judo. Först 2013 blev den av International Judo Federation (IJF) tillåten i tävling. Efter Kodokans sista revision 2017 så räknas den nu också som en officiell osaekomi waza i Kodokan Judo. OBS! Den skall inte förväxlas med den Ura gatame som vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu! Det är en helt annan teknik!
Ura gatame betyder omvänd fasthållning.

Vi tränar Ura gatame:
• som en valfri osaekomi waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som tränas men inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Var kommer tekniken ifrån?
Ura gatame beskrivs sannolikt första gången i boken ”Canon of Judo”, skriven av judolegenden Kyuzo Mifune (1883-1965).

Utförande (bilden är lånad):
Från sidan greppar Du med Din högra arm runt Ukes nacke, Din vänsterarm greppar runt Ukes högerben. Pressa ned Din rygg mot ukes bröstkorg.

Filmlänk; https://youtu.be/eeAHZB0v3XY

OM 3 DAN SANDAN SVART BÄLTE KODOKAN JUDO

Till 3 Dan i Kodokan Judo visar upp både Nage no Kata och Katame no Kata, judons kastkata och judons newazakata. De kallas tillsammans för Randori no Kata.

Du skall kunna visa upp 30 st av Judons grundkast (Gokyo no Waza) och ytterligare kast från Shinmeiso no Waza och Habukareta waza. Du skall demonstrera en utökad repertoar av kastkombinationer och kontringskast.

Detsamma gäller i fasthållningarna, armlåsen och halslåsen i Newaza med uppvisning av ingångar, kombinationer och frigöringar.

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Försvar mot påkslag mot huvudet backhand

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.
Här måste Du verkligen utnyttja Din höftrotation i försvaret! Du får bara en chans!

Den är också med:
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Självskydd
• som en jigo waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) i Karate Jutsu
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo

Vad är Combatives?

Combatives har börjat att bli en alltmer populär benämning på olika moderna självskyddsprogram och deras organisationer. Ibland används det också oavsett vilken genre av självförsvar/Självskydd man sysslar med, t.ex BJJ Combatives eller Taekwondo Combatives (benämningen i Hosinsool kanske snart utgår?!). Vi är själva med vårt Dokan Självskydd godkända av tex World Combative Federation.

Vad är combatives?
Combatives är egentligen moderna tekniker med basen i ett militärt handgemäng (hand to hand
combat), dvs militära närstridstekniker. Förvisso byggdes många av dessa program upp och
baserades på tekniker från olika Budoarter och Martial Arts (Japan, Korea, Kina, Filippinerna
osv). Ex: US Army Combatives Program.
Efter Andra Världskriget och Koreakriget så började de asiatiska kamparterna alltmer att spridas till väst. Då började egentligen också den stora utvecklingen av olika Combatives Program hos olika västerländska elitförband.

Grundidén och syftet med Combatives jämfört med Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu är ju
en helt annan. Här skall Du på rätt så kort tid lära soldater, några få och enkla tekniker, tekniker
vars ända syfte är att kunna överleva i strid med. Programmet blir ju också något helt annat, då enbart krigets lagar gäller och inte någon civil nödvärnsrätt eller polisiär laga befogenhet.

1 DAN SVART BÄLTE (shodan) DOKAN RYU JU JUTSU & SPORT JU JUTSUTILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR- JIGO WAZA I

1. Försök till stryptag framifrån= Mae otoshi

OBS! Bilderna visar endast de ingående tekniker och inte själva teknikserien!

Angreppets syftet:
Uke rusar på Dig med försök till stryptag framifrån.

Försvaret:
• Rotera på utsidan med soto-kaiten och parera angreppet med Morote jodan uke
• I paraden, så greppar höger hand om Ukes armbågsveck, vänster greppar om handleden

• Försvaret startar startar som en omote ude osae i rörelse
• Det är mycket viktigt att Du har grepp i ukes
armbågsveck, i balansbrytningen trycker Du uke
uppåt/framåt samtidigt som Du går in med ett steg

• Kasta iväg uke framåt med Mae otoshi, lite känslan som om Du hugger en Shomen uchi med svärdet (bilden visar kastet dock från den andra sidan, från höger sida)

• Mae otoshi är en teknik som kräver mycket timing!
• Avsluta med att inta Kamae

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Hårtag framifrån II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo.
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

HÅRTAG FRAMIFRÅN

Angreppets syfte:
Genom att dra Dig i håret, så vill angriparen oftast dra Dig ur balans och dra omkull Dig alternativt dra ned Dig för att kunna knäa Dig.

2. Hårtag framifrån med drag= Ude garami

Vi tränar tekniken till:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilden visar enbart grundtekniken och inte själva försvarsserien!

Utförande:
• Uke tar grepp i håret med höger hand och drar Dig framåt.
• Ta samtidigt ett ett kort vänster steg fram och blockera med Din högra underarm underifrån mot Ukes underarm, i praktiken en Jodan uke.
• Lägg vänster underarm ovanifrån i Ukes armbågsveck, samtidigt som Du trycker uppåt med Din högerarm, ungefär som om Du fortsätter att blockera upp mot taket.
• Vänster hand greppar nu Din motsatta handled samtidigt som Din höger hand greppar Ukes handled (armflätan), fortsätt framåt och bryt ned Uke med armlåset Ude garami.
• Vänd Dig om och Kamae

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!