BUJUTSU SHIKE-KIME SHIKE

Vi fortsätter vår serie med de nu nästan bortglömda Kodokan kata. Nu har det blivit dags för Kime Shike. Den är inte en officiell graderingskata i Kodokan Judo.

Bujutsu Shike-Kime Shike är en kata som ofta integreras med Seiryoku Zenyo Kokumin Taiiku. Kime Shike är en gammal självförsvarskata som tränades en del före Andra Världskriget. Idag utövas den sällan. Det förekommer lite olika uppgifter om dess ursprung. En uppgift som förekommer är att den skall visa förenklade varianter av teknikerna från Kime no Kata. Detta är sannolikt inte sanningen. Bujutsu Shike är det äldre namnet på denna kata. Det finns också bevis för att den från allra första början skall ha hetat Shobu no Kata.

Kime Shike är sannolikt äldre än Kime no Kata (skapad år 1887). Analyserar man Kime Shike så ser man att en del av teknikerna har sitt ursprung i Tenjin Shinyo Ryu Ju Jutsu, speciellt de första sittande teknikerna (idori).

Kano Shihans egentliga syftet med Kime Shike var nog att bevara teknikerna från Koryu. Den var ett sätt att lära sig bl a: tillämpningar av olika atemi waza och olika vitala punkter (kyusho), försvar mot angrepp med svärd, kiai, användningen av olika armlås (ude kansetsu waza) och kubi kansetsu waza). Det rekommenderades till och med att man skulle träna Kime Shike innan man fick lov att träna randori. Så för Kanō Shihan måste ändå denna kata haft en stor betydelse.

Idag görs försök att bevara denna Kata.Vi tränar Kime Shike till:

2 Kyu blått bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande:

Kime Shike består av 10 tekniker: 5 sittande tekniker (idori) och 5 stående tekniker (tachiai). I idori förflyttar sig tori och uke mot varandra med Hiza-Zuri.

Idori (sittande):
1. Ryote-dori (Both Wrists Seizure)
2. Furi-hanashi (Swing-off with right hand)
3. Gyakute-dori (Reverse Both Wrists Seizure)
4. Tsukkake (Stomach Punch)
5. Kiri-kake (Straight Cut-down at Head with a Dagger)

Tachiai (stående):
6. Tsuki-age (Uppercut)
7. Yoko-uchi (Blow at Left Temple)
8. Ushiro-dori (Shoulder Seizure from Behind)
9. Naname-tsuki (Oblique Thrust at Left Neck with a Dagger)
10. Kiri-oroshi (Straight Cut-down with a Sword)

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”The Lost Kata of Kodokan Judo”, skriven av Bruce R. Bethers och José A. Caracena.

Filmlänk: https://youtu.be/hV8xmk6oNaA

Självskydd & Taiho Jutsu: Skrevspark

Kin ate

Kin ate, skrevstöt (skrevsparken) ät en enkel atemi waza. En enkel distraktionsteknik. Kin ate är samma teknik som Kingeri, skrevspark. Det är bara det att vi nu änvändet den som en atemi, därav ändelsen-ate.

Vi tränar Kin ate:

• som en atemi waza till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en distraktionsteknik till Fortsättningskurs Självskydd & Taiho Jutsu

Utförande:

Sparka uppåt mot skrevet. Du träffar med haisoku, vristen. Lämplig atemi vid försvar
mot en fysiskt starkare angripare eller vid försvar mot flera angripare.

UDE KIME NAGE

Ude kime nage tillhör vår grupp av kansetsu waza (ledbrytningstekniker). Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi tekniken som en aikinage waza.

Vi tränar Ude kime nage till:
2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu

Utförande:

Ude kime nage

• Uke anfaller i rörelse och försöker greppa Din höger handled.
• Med en samtidig yoko taisabaki, greppar Din höger hand om ukes handled ovanifrån och Din vänstra arm slår upp mot ukes armbågsled. Dina fingrar siktar mot taket, då får Du ett bra tryck mot ukes armbåge.
• Ta ett steg fram och kasta uke med Ude kime nage!

Viktigt att tänka på:
• det är låset mot armbågen som är viktigt för att lyckas med kastet
• all kansetsu waza (och de flesta Aikido/Aikijutsutekniker) bygger på att man försätter i uke i ett läge där han/hon måste falla/kasta sig ur situationen eller blir tvungen att klappa av (ge upp pga smärtan)

Ude kime nage betyder ungefär ”armtryckskastet”.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot kravattgrepp framifrån

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

KRAVATTGREPP FRAMIFRÅN

Kravattgrepp framifrån= Gedan haito ate, kubi hishigi

Vi tränar tekniken:
• till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i avancerad Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundtekniken, inte hela försvaret!

Angreppets syfte:

OBS! Kravattgrepp framifrån blir ett nacklås! Akta Din nacke och halsrygg!

Försvaret:
• Uke attackerar Dig och drar ned Dig med ett kravattgrepp framifrån.
• Vänster hand greppar ukes hörs handled, med höger hand slår Du en Gedan haito ate mot ukes skrev.
• Du lyckas här distrahera uke, en kort stund. Lyft upp Din högra arm, greppa om ukes nacke och hals med Din höger hand. Vrid upp ukes hals och koppla ihop Dina händer i en Kubi hishigi.

Kubi hishigi


• Tryck fram Din höft mot ukes hjässa. Låset blir en kombination av halslås och nacklås. Försiktigt tryck!
OBS! Skaderisken!

Svartbältesprogram i Taiho Jutsu Modul 1

Onsdag 29 juli kl. 18

1-årigt svartbältesprogram i Taiho Jutsu:

I modul 1 går vi igenom Atemi waza och Kansetsu waza. Programmet är upplagt i åtta olika moduler. Vi tränar no-gi, i vanliga träningskläder. Alla kan delta! Programmet är i första hand tänkt för brun & svartbälten. Det är en fördel om Du också under året deltar i våra seminarier i Dokan Självskydd. För att sedan kunna Dangradera i US Taiho Jutsu:
• krävs att Du är Dangraderad i Dokan Ryu Ju Jutsu
• att Du blir medlem i och registrerar din Dokan Ryu-Dangrad hos USJJF

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombinationen Tai otoshi- Kibisu gaeshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.

Renraku waza:
Tai otoshi- Kibisu gaeshi

Vi tränar kombinationen:

• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Bryt ukes balans snett framåt och satsa på Din första teknik, Tai otoshi! Här vill vi ha fram en reaktion från Uke

• Uke tar ett kraftigt högersteg framåt, över Ditt utsträckta högerben, nästan hoppar runt Dig! Uke vänder sig om.
• Behåll högergreppet och gå ned på Ditt vänsterknä, skjut in höger fot in mellan ukes ben • vänster hand greppar runt ukes höger häl (”heel trip”), kasta uke bakåt med Kibisu gaeshi– följ upp i Newaza.

TAISABAKI no KATA

Taisabaki no Kata är en form som finns i flera versioner, ursprunget till den finns inom Koryu. När man utför den skall man ha lite känslan av att man utför den klädd i rustning (yoroi). Det andra viktiga är att man så lite greppkontakt med Uke som möjligt. Det viktigaste är att utveckla en stark taisabaki-teknik. Den skall vara så stark, så att själva taisabaki också blir den väsentliga delen av balansbrytningen.
Namnet betyder kroppskontrollens form och utförs med en partner. Den som är uke utför angreppen och tori visar försvaren.

Katan beskriver de fyra grundläggande taisabakiprinciperna:
Nagashi
Irimi
Irimi senkai
• O irimi senkai
Vid start har joseki uke på sin höger sida och tori på sin vänster sida.
Inom Dokan Ryu Ju Jutsu tränar vi Taisabaki no Kata till 4 Dan svart bälte och som en valfri Kata till 5 Dan.


Ceremoni:

  1. Tori och uke går in på mattan.
    Stannar 1 m ifrån varandra och stannar i musubi dachi.
  2. Vänd mot joseki Rei!
  3. Hälsar på varandra Rei!
  4. Yoi! Jaga ut i gard fudo dachi

Serie 1 :Nagashi (svepa undan attacken, flyta med)
Uke: Soto Jordan shuto uchi, oi dachi
Tori: Hiki otoshi
Uke: Jodan haishu uchi, oi dachi Tori: Kubi otoshi, tryck ned nacken

Serie 2: Irimi (glida in, gå in i ukes sida, entering)
Uke: Jodan oi tsuki Tori: Ko uchi gari
Uke: Jodan oi tsuki Tori: De ashi barai (ko soto gari)

Serie 3: Irimi senkai (ingång med vändning, entering rotation)
Uke: Jodan shuto uchi Tori: Uchi kaiten, o goshi
Uke: Jodan haishu uchi Tori: Soto kaiten, ude kime nage

Serie 4 O irimi senkai Uke: Jodan shuto uchi. Tori: Uchi kaiten, yoko wakare

Uke: Jodan haishu uchi Tori: Soto kaiten, ushiro kata
otoshi

Omvänds ceremoni.
Knutna händer i gard!

DE GAMLA MÄSTARNA: Morinaga Kiyoshi

Morinaga Kyoshi 
(1897-1981)

Morinaga Sensei anses av många som den egentlige grundaren till den Iaijutsustil, som vi tränar, Toyama Ryu Morinaga-ha. Hur som helst, så var överste Överste Morinaga Kiyoshi en av grundarna till det som skulle bli Toyama Ryu. Vi tränar stilen inom vår Iaijutsu-sektion Dai Nihon Dento Morinaga Toyama Ryu Sweden.

Toyama Ryu är en japansk svärdsskola grundad år 1925, en stil med rötter i mycket gamla svärdsskolor. Namnet Toyama kommer från Toyama Gakko, japans militärakademi (kadettskolan). Akademien ville utveckla ett system av svärdstekniker användbara för den japanska krigsmakten.

Morinaga föddes år 1897 i Okayama-provinsen. Han påbörjade sin militära bana i tidig ålder och slutade som överste för Toyama Gakko, där han blev ansvarig för all utbildning. Han blev chef för akademins träning i Kenjutsu och Jukendo (bajonetträning).

Redan år 1925 lade han grunden till det som skulle bli iaijutsu-stilen Toyama Ryu, en rak och enkel stil. Karaktäristiskt för stilen är att antalet kata är få och att samtliga utförs från stående. Den skulle vara ämnad för strid och relativt lätt att träna in för skolans kadetter.

Toyama Ryu bygger på Gunto Soho (ett militärt svärdssystem), med sitt ursprung i gamla svärdskolor, som Mugai Ryu och sannolikt också Muso Jikiden Eishin Ryu (en av grundarna, Hakudo Nakayama, var den 16:e Soke i Shimomura-hagrenen).

Överste Morinaga Kiyoshi, blev son grundaren av Toyama Ryu Morinaga-ha också den förste Sosai för Zen Nippon Toyama-Ryu Iaido Kyokai.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Sojutsu

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter. Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer. 

När det kommer till uttalet av de olika kanji-tecknen, så är det viktigt att komma ihåg att varje kanji har två olika uttalssätt:

• On’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen (i sammansatta ord/kombinerade tecken)

Kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen

När det gäller arter som har sitt ursprung på Okinawa och Ryukyu-öarna, så förekommer ord på uchinaaguchiokinawianska. Det är eget språk som skrivs med katakana.

SOJUTSU (bilden är lånad):

Sōjutsu (槍術), översätts oftast till ”spjuttekniken”, dvs tekniken att strida med spjutet, yari (槍,). Sojutsu är uttalet på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen (används i sammansatta ord/kombinerade tecken). Men hur används ett yari och vad är egentligen korrekt?

Sōjutsu (槍術) skrivs med två kanji-tecken:

• Det första tecknet, 槍, betyder ”spjut” eller lans”. Det uttalas ”So” på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen. ”Yari” är däremot uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen.

• Det andra tecknet, 術, jutsu, betyder teknik, i betydelsen en teknik ämnad för strid, för slagfältet.

Under medeltiden blev Yari, tillsammans med bågen, de viktigaste vapnen. Spjutet gick att använda både till häst och av fotsoldater (ashigaru). Tillverkningen var snabb och billig. Sojutsu blev en viktig ingrediens i de klassiska bujutsuskolorna. Idag tränas Sojutsu av rätt få skolor. De som idag har kvar Sojutsu är tex Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu och Hōzōinryū. Det hävdas också att Katori Shinto Ryu var den skola som först införlivade Sojutsu i sin katalog.

Åter till början! Den vanliga accepterade översättningen av Sojutsu är spjuttekniken, vilket nog egentligen borde vara lanstekniken. Tänk på hur ett yari används! Det används i en fäktningform under närstrid, mer som en lans. Ett spjut kastar man däremot! Jag vill nog hävda att Sojutsu-utövaren är mera en lansiär än en spjutkastare!

KENJUTSU KUMITACHI NR 1: Ipponme

Kenjutsu Kumitachi är en typ av svärdsövning i par. Vi kommer här att gå igenom Ipponme. Inom vårt program i Buki waza & Kobujutsu tränar vi flera olika kumitachi-former.
Med kumitachi lär man sig:
• korrekt kampavstånd (maai)
• att kontrollera centerline (seichusen)
• korrekt Taisabaki, att undvika och kontra en attack i rätt tillfälle.

De båda sidorna benämns Uchidachi och Shidachi. Det kan vara förvirrande i början, om man nu är van vid Uke och Tori.
Uchidachi är i det här fallet att jämföra med Uke, uchidachi är lärar-/seniorsidan
Shidachi är i det här fallet att jämföra med Tori, shidachi är elevsidan

Man kan starta 3 meter från varandra eller närmre.
Uchidachi (uchitachi, ”uke”) drar sitt svärd (nuki) och utför kiri, hugget.
Shidachi (shitachi, ”tori”) startar från
Seigan no Kamae eller sankaku dai, svarar med taisabaki och kontringsattack.

KENJUTSU KUMITACHI IPPONME
Utförande:
• Uchidachi tar höger steg fram och hugger Shomen uchi

• Shidachi startar från Sankakudai, korsar över med ett vänstersteg åt höger. Det blir en vänster Irimi åt höger med samtidig Uke nagashi (parad), Du står nu vid sidan av Seichusen

• Växla snabbt upp till Jodan no Kamae och ta samtidigt ett vänstersteg bakåt

• Hugg Koteuchi

• Gå tillbaka till awase

• Glid bak och avsluta i Migi Gedan no Kamae

Filmlänk: https://youtu.be/NVnyayMzwiI