Gedan Sune Mawashigeri som mittsteknik

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Gedan mawashigeri betyder låg rundspark.
I dagligt tal ”lowkick”. I sune-varianten träffar Du utsidan låret, i uchimomo-varianten insidan låret. Du träffar med sune (skenbenet). Genom att träna sparken på mittsar så kan vi träna in både tyngd och kraft i sparken.

Vi tränar sparken som en mittsteknik till:
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Gedan sune mawashigeri

Utförande:

Tekniken är något annorlunda än för Mawashigeri. Börja med ett lätt böjt ben och vrid maximalt på Ditt stödben. Använd sparkbenet som en slunga, dvs. det är inte så mycket benmuskler, utan mera bålen som driver sparken. Rikta sparken något vinkelrätt nedåt.
Sparken används i fullkontaktsfighting, men är också mycket användbar i självförsvar, speciellt som atemiteknik eller om man blir angripen av flera motståndare.

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU: KOKUTSU DACHI

TACHI WAZA (stances)

4. Kokutsu dachi

In Kokutsu dachi, the body weight is about 60% on the back leg and 40% on the front
the leg.
Mainly used in connection with various
blocking techniques (uke waza) and taisabaki waza.

Often translated to backward stance or back
stance. Literally, ko means back, – kutsu shoe and –dachi stance.

MAWASHIGERI SOM MITTSTEKNIK

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Mawashigeri är nog den absolut populäraste tävlingsparken, oavsett om vi talar om Sport Ju Jutsu, Karate, Kickboxning eller Taekwondo.

Mawashigeri är en av de viktigaste grundsparkarna. Lägg lite extra tid på den! Det kommer att löna sig!

Mawashigeri betyder rundspark, roundhouse kick.

När Du utför sparktekniker skall Du försöka behålla Din gard under utförandet. Genom att träna Mawashigeri med hjälp av mittsar (kuddar) kan vi träna upp full kraft, få en bättre teknik samtidigt som vi undviker att få översträckningsskador i lederna.

Vi tränar Mawashigeri i Dokan Ryu Jutsu & Sport Ju Jutsu, Karate Jutsu och Jidokwan Taekwondo.
Vi tränar sparken som en mittsteknik till:

4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
8 Gup grönt bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dollyo Chagi

Utförande:

Det finns olika utförande beroende på sparken skall användas i poäng (non-contact) eller i fullkontakt. I grunden är dock principen den samma, även om utförandet skiljer sig något.

Grovt klassificerar man sparkar i olika grupper: Som grund är Mawashigeri en spark av keagetyp, en snärtande spark, ”snap kick”. Det är den här typen vi använder i poängtävling, non-contact. Den blir snabb! Som fullkontaktsspark så den mer av kekomityp, en genomträngande spark med full impact! Den blir tung och kraftfull!

Fotens träffyta är haisoku, vristen/fotryggen eller sune, skenbenet.

1. Lyft Ditt knä utåt så att benet är parallellt med mattan och vinkla Din stödfot utåt (vrid inte foten som sitter fast i mattan, onödigt vridvåld mot Ditt eget knä!)!

2. Vrid på Ditt stödben samtidigt som Du vrider in höften och sträcker ut sparken!

3. Sikta mot målet med Ditt knä, om skall sparken gå i jodan, så måste Du dra upp Ditt knä högre.

4. För att kunna hålla balansen så är inte bara stödbenet viktigt, försök att hålla garden framför kroppen och pressa fram bröstkorgen som motvikt! 

Det finns lite skillnad i metodiken beroende på om det är en poäng-eller fullkontaktspark:

• I poäng träffar vi med vristen, i fullkontakt träffar vi vanligtvis med skenbenet

• I poäng siktar vi med vårt knä mot målet, i fullkontakt siktar vi med vårt knä förbi (igenom) målet

• I poäng så är det biomekaniskt sett sträckningen i knäleden som avslutar sparken! Knäledens moment!

• I fullkontakt så är det inte bara sträckningen i knäleden som är viktig! Här är det i slutfasen viktigt med att fortsätta att inåtrotera i höftleden för att kunna tränga igenom med sparken! Alltså biomekaniskt sett både en maximal sträckning (extension) i knäleden med samtidigt maximal inåtrotation i höftleden. Lite känslan av att Du slungar in hela benet i målet! Andas ut i slutfasen och du får en absolut impact i träffögonblicket! 

Filmlänk: https://youtu.be/fZmsA_gcsfM

Karatens historia del 1: Tode- Tuidi- Okinawa Te

Karaten har sina rötter på ön Okinawa. Den har sin grund i olika kinesiska kampsystem, som spreds till Okinawa under 1300-talet med kinesiska handelsmän. Tekniker, som ursprungligen härstammade från Shaolinmunkarnas träning.

Genom den täta kontakten med Kina fick man
kunskaper i Kempo (Chuan-fa), ett kampsystem med både grepp-, slag- och sparktekniker. Ibland kallades
systemet för Tode eller Tuidi (eller om detta egentligen var ett eget kampsystem?).
Här finns det en del teorier!

 1. De flesta historiker är överens om att det på Okinawa redan fanns ett eget kampsystem som hette Tode eller Tuidi. Det mest troliga är att Karate är en kombination av Tode och kinesisk Chuan-fa.
 2. Tegumi (i Naha) eller Muto (i Tomari och
  Shuri) var en form av grappling/självförsvar och brottning, som också kan ha haft viss betydelse för utvecklingen. Kanske var detta den ursprungliga fighting-formen som
  kombinerades med Chuan-fa till Okinawa Te?
 3. Tigwa var en annan antik kampstil på Ryukyu-öarna, en typ av slagteknik som sannolikt importerades från
  Siam.

Okinawa Te:

Varje region på Okinawa hade sin egen stilart av Karate, som i början kom att kallas Okinawa Te (hand) eller Tang (handen från Tang). På Okinawa-dialekt blir
Okinawa Te, Uchinadi.

Många av dagens moderna karate-stilar kan spåra sin grund till den kinesiske kampkonstmästaren Kūshankū, 公相君 (1720-1790 ?), med japanskt uttal Kōshōkun (även känd som Kwang Shang Fu). Vi känner igen namnet i Kata Kushanku (Kata Kanku Dai). Han hade under 1700-talet en avgörande betydelse för den historiska utvecklingen av både Okinawa Te.

Tode” (Tuidi) Kanga Sakugawa (1733-1815) var den mästare som kanske mest har bidragit till en systematisering av Okinawa Te (”hand”, föregångaren till Karate) . Han betraktas också som ”the Father of Okinawa Te”.

Shurite, Nahate & Tomarite:

Först och främst är det tre städer på Okinawa, som starkt har påverkat dagens stora karate-stilar, städerna Naha, Shuri och Tomari. Grundstilarna av karate kallas
därför Nahate, Shurite och Tomarite.

Naha-Te (那覇手) utvecklades i området kring staden Naha, kungariket Ryukyu’s gamla handelsstad. Den som anses ha haft störst betydelse för utvecklingen av Nahate är mästaren Kanryo Higaonna (1853-1915), som lade grunden till Shorei Ryu. Goju Ryu och Uechi Ryu är två stilar som kan spåra sitt ursprung i linjen Nahate > Shorei Ryu.

Shuri-Te (首里手) utvecklades i området kring staden Shuri. Shuri var kungarikets gamla huvudstad. Shurite tränades därför också främst av den lokala adeln. Bushi” Matsumura Sōkon (1809-1899) är känd för den som i grunden formade själva Shurite-karaten, det som i nästa utvecklingssteg skulle bli Shorin Ryu, via Chibana Chōshin. Matsumura Seito Shorin Ryu och Shotokan är två stilar som kan spåra sitt ursprung i linjen Shurite > Shorin Ryu.

Tomari-Te (泊手) utvecklades i området kring staden Tomari. Den som haft störst betydelse för utvecklingen av Tomarite är mästaren Kosaku Matsumora.

År 1935 ändrades namnet till Karate (tom hand).

Nästa gång skall vi börja gå igenom karatens grundstilar.

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU: NAIFANCHI DACHI

TACHI WAZA (stances)

3. Naifanchi dachi

Naifanchi dachi (can also be spelled Naihanchi dachi) is a shoulder-width stance for basic training of punching and blocking techniques.
The knees are slightly bent inward, the big toes pointed inward and the outsides of the feet are parallel. The distance between the feet is the length of a lower leg and two seiken (fists).

Maegeri på mitts

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en sparkspade.

Maegeri är den mest grundläggande sparken av alla och förekommer nog inom alla kamp-eller självförsvarssystem.
Vi tränar Maegeri i Dokan Ryu Jutsu & Sport Ju Jutsu, Karate Jutsu och Jidokwan Taekwondo.
Något som kanske ofta glöms av är att sparken också är en Atemi waza inom Kodokan Judo
Vi tränar sparken som mittsteknik till:

5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• 9 Gup gult bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Ap Chagi

Utförande:
Du träffar med chusoku, den främre trampdynan. Vik upp tårna!
Lyft Ditt knä och sparka ut! Lägg in höften bakom sparken. Knuffa inte, du skall sparka ut med underbenet!

Maegeri betyder framåtspark (Mae betyder framåt, –geri betyder spark). På koreanska heter sparken Ap Chagi.

Filmlänkar: https://youtu.be/yvbIY5GH50w

On Ko Chi Shin (Onkochishin), 温故知新

On Ko Chi Shin, hör man ofta kanske i samband med traditionell karate, men begreppet är lika viktigt för all Budō och kampkonst. För vår studiegrupp i gammal Okinawa Karate är begreppet närmast ett ledord. On Ko Chi Shin är viktigt om Du skall kunna utvecklas som budoka och som instruktör.

On Ko Chi Shin är ett koncept. Det skrivs med fyra olika kanji-tecken, 温故知新:

 • Det första kanji-tecknet uttalas ”on” och betyder ”varm”
 • Det andra kanji-tecknet uttalas ”ko” och betyder i det här fallet ”det passerade, det gamla”. De två första kanji sammansatt, 温故 , onko, betyder ”att besöka det gamla” eller helt enkelt ”att fråga om gamla saker”
 • Det tredje kanji-tecknet uttalas ”chi” och betyder ”kunskap” eller ”visdom”
 • Det fjärde kanji-tecknet uttalas ”shin” och betyder ”ny”. De två sista kanji sammansatt, 知新 , chishin, betyder ”ny kunskap” eller ”ny visdom”

Onkochishin, blir ”att besöka det gamla för att få ny visdom”.

InnebördenVad kan vi lära oss av det?

Konceptet On Ko Chi Shin är mycket gammalt. Det har inte på något sätt sitt ursprung i Budō. On Ko Chi Shin innebär:

Genom att studera och lära oss från historien så kan vi bättre förstå det nya och samtidigt utveckla nya idéer. Så, vill man lära sig något om framtiden eller utvecklas, så måste förstå det passerade. Historien har en hel del att lära oss.

Konceptet är gammalt. Redan Konfucius myntade:

“Exploring the old and deducing the new makes a teacher.” — Confucius

Det karaktäristiska för en skicklig lärare/instruktör är förmågan och driften att samtidigt kunna utforska det gamla och att kunna härleda det nya.

Några viktiga punkter:

 • Bli medveten om vad som har existerat
 • Studera och lär in det
 • Förstå hur Du kan utveckla det, för att sedan kunna upptäcka mer och fördjupa Din kunskap

Ushiromawashigeri på spade

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en sparkspade.

Ushiromawashigeri på sparkspade:

Ushiromawashigeri, rundspark bakifrån. I dagligt tal ”snurrspark” eller ”spinning hook kick”.
Vi tränar sparken till:

• 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• 1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Bandae Dollyo Chagi eller Mom Dollyo Hooreo Chagi (omvänd rundspark/snurrande hook kick).

Utförande:
Från kamae tar Du ett översteg med vänster fot och vänd runt kroppen nästan helt, innan Du börjar lyfta sparkbenet. Det är farten på Din vändning som ger kraften i sparken.
Snurra på främre trampdynan och vik in bakbenet, titta över axeln och sparka ut i en cirkulär rörelse.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot utsida Lowkick med insida Lowkick & Jodan ushiromawashigeri

Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki

Kaeshi waza:
Gedan sune mawashigeri (attack) = Sune uke-surikomi uchimomogeri, jodan ushiromawashigeri (kontring)

Kontringstekniken är lämplig för fullkontakt-/Knockdownfighting och Dokan Kumite. Vi tränar kontringstekniken:

• som en kaeshi waza till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som Shingumite nr 19 till 1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck KarateJutsu

OBS! Bilderna visar delar av de ingående grundteknikerna!

Utförande

Attacken:
• Både Tori och Uke är i vänster Kamae. Uke sparkar utsida höger LowkickGedan sune mawashigeri.

Blockeringen- FörflyttningenKontringen:
• Tori blockerar med vänster främre ben Suneuke. Öka hårdheten gradvist!

Suneuke

• Uke kontrar direkt med vänster främre insida lowkick, Surikomi uchimomogeriOBS! Skaderisken! Akta ukes knäled!

• Fortsätt snurra åt höger, titta över höger axel och följ med Ushiromawashigeri.

Tora no janpu

När vi pratar om fighting stance, kamae och fotarbete betonar vi ofta att vi skall vila större delen av kroppsvikten på den främre trampdynan (sekito eller chusoku eller koshi) och undvika att vila kroppsvikten på hälarna. Ett viktig förutsättning för att Du skall kunna vara explosiv och rörlig i alla riktningar under Ditt fotarbete. Då tänker många att, men i kokutsu dachi skall man ju ha vikten på bakfoten.

Då skall man komma ihåg att:

Kokutsu dachi är ingen fightingställning, den är i första hand en defensiv position i samband med blockeringar

• Alla Tachi waza skall ses som övergångspositioner, i fighting intar man aldrig en rigid fixerad ställning. Man skall kunna vara dynamisk i sitt fotarbete.

För att beskriva vikten av belastningen på den främre trampdynan och en snabb rörligheten finns begreppet Tora no janpu, ”tigerns språng”. Ett begrepp känt redan från gammal koryu bujutsu och de gamla svärdsskolorna.