OKINAWA KARATE: TUIDI

Tuidi är ett viktigt begrepp i traditionell Okinawa Karate.

Tuidi är okinawianska (uchinaaguchi) och betyder ”greppa handen, ta tag i handen”. På japanska (kun’yomi) heter det torite, men det skall inte förknippas med någon Ju Jutsu eller Taiho Jutsu, även om tuidi anses som ”the grappling art of Karate”. Tuidi är dock ett komplett system med slag-, spark-, grepp-, kast- , halslås- och olika ledbrytningstekniker. En närkampsteknik! Man kan påstå att det är inslaget av Tuidi, som gör denna form av Karate till en Karate Jutsu!

En viktig del av Tuidi är kyushu waza, tekniker (slag, sparkar, stötar) mot kroppens vitala punkter. Det som vi känner igen som atemi waza inom Ju Jutsu och Judo.

Tuidi’s historia:

Genom den täta kontakten med Kina fick man
kunskaper i Kempo (Chuan-fa), ett kampsystem med både grepp-, slag- och sparktekniker. Ibland kallades detta systemet för Tode eller Tuidi.

Flera historiker är dock överens om att det på Okinawa redan fanns ett eget kampsystem som hette Tode eller Tuidi. Det troliga är att Okinawa Karate är en kombination av Tode och kinesisk Chuan-fa.

Clinchbrottning/hizageri med mitts

Hizageri, knäsparken, med samtidig clinchtagning. En bra fysövning, samtidigt som den är viktig för både självförsvars- och fullkontaktsträning.

Vi tränar övningen till:

3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:

• Mittshållaren tränar på att räta upp sin överkropp. En bra träning av nacke och rygg!

• Den som knäar, greppar runt mittshållarens nacke, drar ned pannan mot sin axel/bröstkorg. Man kan även försöka styra sin partner åt sidorna.

• Från positionen matar man med Hizageri. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). Håll tempot och träna båda sidorna.

En övning som är bra att träna i 1-minutsronder!

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Gyakutsuki med Surikomi jodan yoko uraken

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:

Gyakutsuki (attack)= Surikomi sotouke, surikomi jodan uraken (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en Shingumite nr 3 till 7 Kyu gult bälte Karate Jutsu

OBS! Filmlänken nedan visar hela sekvensen i rörelse!

Utförande

Attacken:
• Uke rycker in mot Dig med yori ashi-steg och slår höger Gyakutsuki. Uke rycker
sedan tillbaka.

Blockeringen & Förflyttningen:
• I den här blockeringen så glider/vrider (kawashi) Du Dig undan från Din och Din ukes
gemensamma attacklinje (seichusen).
• Undvik att ta en massa extra steg! I fighting så finns det ingen tid för det!
• Samtidigt som Du blockerar, så rycker Du undan Din höft åt sidan i yoko taisabaki.
Du vrider Dig och rycker undan Din höft åt höger sida!
• Blockera Chudan sotouke med Din främre vänsterhand, blockera direkt från Din gard
(kamae)
• Du skall få en känsla av att Du nästan föser i väg slaget åt sidan
• Försök att koordinera Din blockering och förflyttning till ett och samma moment!

Bilden visar taisabaki med blockeringen.

Kontringen:
• Du har nu hamnat i ett direkt läge för Din kontring.
• Slå direkt yoko uraken med främre vänster hand.

Filmlänk: https://youtu.be/bCWqWD1mSkU

OKINAWA KARATE: CHINKUCHI

Chinkuchi är ett viktigt begrepp i Okinawa karate.

Chinkuchi är ett ord på Okinawa-dialekt eller på Uchināguchi (okinawianska). Ofta översätts det till ”en enda kraft” eller ”liten kraft”.

Men vad betyder det och vad innebär det egentligen?

Chinkuchi kan skrivas med kanji ( 締め) , men skrivs oftast med katakana (チンクチ) som man gör på Uchinaguchi. Egentligen är det att kunna generera maximal kraft under ett kort ögonblick i tid och rum.

Chinkuchi är en absolut fokusering, en teknik med exakt rörelse, absolut skärpa och mental styrka.
För att uppnå maximal kraft i en teknik, måste man samla alla sina krafter till träffögonblicket. Man får den maximala
muskelspänningen och kraften i träffögonblicket, riktad mot en punkt. Hela kroppen låses. Ibland använder man liknelsen med en nysning. Kroppen är avslappnad för att sedan ögonblickligen låsa sig/sluta sig. Chinkuchi är att kunna växla från en total avslappning till en ögonblicklig maximal kraft/muskelanspänning.

Man kan träna upp sin chinkuchi genom att använda sig av makiwaraträning.

Det finns egentligen ingen korrekt översättning av chinkuchi till japanska eller kinesiska.

Man kan likna det med kime (fokusering) inom japansk karate och Budō, även om det har en del skillnader.

I kinesisk kampkonst använder man begreppet fa jing, ”att släppa ut/frigöra kraften”. Tittar man på deras ”one-inch punch”, så är detta ett tydligt exempel på chinkuchi.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Gyakutsuki med Gyakutsuki

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:

Gyakutsuki (attack)= Surikomi sotouke, gyakutsuki (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en Shingumite till 8 Kyu vitt bälte/rött streck Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar kontringstekniken! Filmlänken nedan visar hela sekvensen i rörelse!

Utförande

Attacken:
• Uke rycker in mot Dig med yori ashi-steg och slår höger Gyakutsuki. Uke rycker
sedan tillbaka.

Blockeringen & Förflyttningen:
• I den här blockeringen så glider/vrider (kawashi) Du Dig undan från Din och Din ukes
gemensamma attacklinje (seichusen).
• Undvik att ta en massa extra steg! I fighting så finns det ingen tid för det!
• Samtidigt som Du blockerar, så rycker Du undan Din höft åt sidan i yoko taisabaki.
Du vrider Dig och rycker undan Din höft åt höger sida!
• Blockera Chudan sotouke med Din främre vänsterhand, blockera direkt från Din gard
(kamae)
• Du skall få en känsla av att Du nästan föser i väg slaget åt sidan
• Försök att koordinera Din blockering och förflyttning till ett och samma moment!

Kontringen:
• Du har nu hamnat i ett direkt läge för Din kontring.
• Vrid tillbaka Din höft åt vänster och kontra med höger Gyakutsuki.

Filmlänk: https://youtu.be/DyanpBCFnUI

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kombinationen Kizamitsuki- Surikomi jodan uramawashigeri

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Kizamitsuki – Surikomi jodan uramawashigeri

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Vi tränar kombinationen till:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Både uke och tori är i vänster Kamae.

• Tori glider fram med vänster fot och driver bak uke med Kizamitsuki

• Ukes reaktion blir att glida bak och sänka garden
• Ta ett instep framåt med bakre foten och sparka Uramawashigeri med främre benet.
Böj in benet framför kroppen och snärta ut det i en cirkulär rörelse

USHIROMAWASHIGERI

Ushiromawashigeri, rundspark bakifrån. I dagligt tal ”snurrspark” eller ”spinning hook kick”.
Vi tränar sparken till:

2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Bandae Dollyo Chagi eller Mom Dollyo Hooreo Chagi (omvänd rundspark/snurrande hook kick).

Utförande:
Från kamae tar Du ett översteg med vänster fot och vänd runt kroppen nästan helt, innan Du börjar lyfta sparkbenet. Det är farten på Din vändning som ger kraften i sparken.
Snurra på främre trampdynan och vik in bakbenet, titta över axeln och sparka ut i en cirkulär rörelse.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Omkullknuffning- Grepp i kläder & skallning

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

OMKULLKNUFFNING & GREPP I KLÄDER-SKALLNING

Knuff i bröstet + Grepp i kläder för att skalla= Ushiro ukemi + Jodan soto empi ate, ura ude osae

Vi tränar tekniken:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Dokan Självskydd
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) till 1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• som en självförvarsteknik (Hosinsool) till 7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo

Angreppets syfte:
Till gult bälte ingår attacken som en angreppskedja, som börjar med knuff i bröstet, man faller bakåt med Ushiro ukemi, upp i gard. I steg 2 blir Du angripen med grepp i kläder och skallning. Bildserien visar steg 2! Uke angiper Dig aggressivt framifrån med grepp i kläderna och fortsätter sedan med en skallning.

Försvaret:
• Uke börjar med att knuffa Dig hårt i bröstet , så att Du faller bakåt. Gör Ushiro ukemi (bakåtfall) och upp i gard.
• Efter att Du har blivit knuffad i bröstet, utfört bakåtfallet och kommit upp, angriper uke igen med grepp i kläderna och skallning.
• Backa med vänster ben snett bakåt till Kokutsu dachi, bort från attacklinjen (seichusen) med en samtidig armbågsstöt, Jodan soto empi ate.
• Höger hand greppar runt ukes hand och vänster hand runt armbågen. Behåll kontakten mot Din bröstkorg! Vänd Dig åt höger 180 grader.
• Rotera runt till Ura ude osae (soto kaiten). Jobba med Din höftvändning, det är den som ger kraft åt tekniken. Lägg ned uke framåt.
• Avsluta med kontrollgrepp. Hiza osae gatame.

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!


Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället Gedan tsuki och koncentrera Dig på nästa uke.

Filmlänk: https://youtu.be/zQtPAGYYoxA

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kombinationen Kizamitsuki- Gyakutsuki-Lowkick

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Kizamitsuki – Gyakutsuki – Gedan sune mawashigeri (utsida lowkick)

På bildserien saknas Gyakutsuki! Kombinationen är lämplig för Dokan Kumite och Knockdown fighting.

Vi tränar kombinationen till:
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en attack i Shingumite nr 10 till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:
Både uke och tori är i vänster Kamae.

  1. Tori glider fram med vänster fot och driver bak uke med kroppslag, Kizamitsuki och Gyakutsuki i kombination.
  2. Ukes reaktion blir att glida bak och parera kroppsslagen!
  3. Sparka höger Gedan sune mawashigeri (utsida lowkick).

TAOSHI WAZA: O uchi gari mot Mawashigeri

I vår Karate Jutsu tränar vi Taoshi waza. I vår karate innebär detta ”takedowns”, tekniker att ta ned motståndaren med. Ofta som försvar mot spark.

TAOSHI WAZA (Takedowns):

  1. Mawashigeri=O uchi gari

Vi tränar O uchi gari mot Mawashigeri inom vår Karate Jutsu, Ju Jutsu och Taekwondo. Kort sagt, en användningsbar teknik mot rundsparken. Vi tränar den:

• som en taoshi waza till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

• som en jigo waza till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 3 Gup rött bälte/svart streck Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilderna visar endast de ingående grundteknikerna!

Utförande:

• Uke sparkar Mawashigeri med höger ben

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Gedan barai utförs med främre handen och en samtidig irimi (ingång).

• Du vet aldrig om uke sparkar mot midjan eller huvudet. Bakre handen skyddar
huvudet mot en eventuellt hög spark. Blockera med vänster hand i en svepande rörelse nedåt, sparken sveps iväg. Fånga direkt ukes ben med vänster arm (sukuiuke)

• Höger hand greppar i ukes krage och bryter balansen bakåt. Kasta uke bakåt med O uchi gari.

• Meja undan ukes vänstra stödben. Balansbrytning är bakre högra hörnet, gör ett stort ”O” med Ditt mejande ben.