KARATENS HISTORIA: TEGUMI

Tegumi är benämningen på gammal okinawiansk grappling och självförsvar. Det är också benämningen på det som ibland kallas Okinawan Sumo.

Tegumi betyder ungefär ”grappling hands” och var den tidiga formen av grappling/självförsvar och brottning på Okinawa. Tegumi är den benämnning som användes runt staden Naha. Samma form av grappling benämndes Muto i Tomari och Shuri.

Det är mycket möjligt att detta var den ursprungliga fightingformen på Okinawa, som kombinerades med kinesisk Chuan-fa till Okinawa Te, själva ursprungskaraten.

Tegumi används idag ibland som benämning för själva grappling-delen i gammal traditionell Okinawa Karate. Det är ju också vanligt att tegumi finns gömd i en katas olika tillämpningar (oyo/bunkai).

Mae ukemi utan dämpning (Mae mawari ukemi)

Mae ukemi, är det rullande framåtfallet, är det grundläggande fallet framåt. Vi tränar det inte bara i vår Dokan Ryu Ju Jutsu, utan även inom våra andra Budō-arter.

Vi tränar Mae ukemi utan dämpning/rullfall framåt till:

 • 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo (Mae mawari ukemi)
 • 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu (Mae mawari ukemi)
 • 4 Kyu blått bälte Karate Jutsu
 • 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo (Ap Koorugi Nakbop)

Utförande:

• Ha en lätt böjd arm, rikta och titta in mot Din vänstra armhåla. Sätt hakan mot bröstet.

• Rulla diagonalt över höger axel, ryggen och vänster höft.

• Gå upp i kamae!

Kommentar:

Ett annat namn för det rullande framåtfallet är Zenpo kaiten ukemi eller Mae mawari ukemi.

Karatens historia del 5: Kojo Ryu & Shinzan Ryu

Nu skall vi försöka fördjupa oss ytterligare i Okinawa Karatens historia.

Kojo-familjen och Kojo Ryu:

Familjen Kojo från Kumemura (Kume Village) har sannolikt haft en stor betydelse för framförallt kanske Kuninda-di och Nahate-karatens utveckling. Familjen Kojo står bland annat omnämnd i boken ”Bubishi-The Classical Manual of Combat”, med översättning och tolkning av Patrick MvCarthy.

Kume Village & Kuninda-di:

Kumemura (Kume Village) eller Kunindaokinawianska, var ett samhälle eller närmast en kinesisk koloni, i närheten av hamnstaden Naha. Området är idag känt som Kume. Enligt traditionen grundlades Kuninda (Kumemura) år 1392 av kinesiska diplomater, lärda byråkrater och hantverkare. De var alltså inga emigranter i vanlig mening, utan de blev beordrade till Okinawa av den kinesiske kejsaren, med syftet att verka för diplomatin och att sprida kinesisk kunskap och kultur.

De blev mer kända som ”the 36 Families of Kume” (36 är sannolikt en kinesisk omskrivning för ”ett stort antal”). Man tror att de härstammade från den sydkinesiska Min’ani Fukien-regionen. Kume utvecklades till ett kulturellt center och gruppen blev framgångsrik. Familjerna kom att bilda en ny socialklass av lärda byråkrater, yukatchu, som blev en viktig del av den kungliga byråkratin på Okinawa. De uppnådde en hög social status och innehade ett stort antal viktiga regeringsbefattningar och kom att utgöra en viktig diplomatisk kår.

Yukatchu förde samtidig med sig andra kunskaper från Kina, som kinesiska klassisk litteratur, astronomi, navigation och skeppsbyggnadskonst. Med största sannolikhet så introducerade de också sina kunskaper i kinesisk chuan-fa.

Kuninda-di:

Den typ av tidig Okinawa karate, som främst under 1800-talet utvecklades och utövades i Kume eller Kuninda, kallas ibland för Kuninda-di. Det spekuleras om inte just Kuninda-di är en av de viktiga rötterna till det som kom att kallas Nahate, den grundstil av Karate som utövades runt omkring staden Naha. 

Kojo Familjen:

En av de familjer som levde i Kume var familjen Cai, som på okinawianska blir Kojo. Kojo-familjen utgör en viktig del av Nahate-karatens historia. Kuninda-di var den kampstil som utövades i Kume, där familjen Kojo levde.

Kojo-familjen hade sin egen familje-stil, som senare kom att kallas för Kojo Ryu (eller Shinzan Ryu). Familjens kampmetod hölls hemlig inom familjen. Familjen Cai flyttade in till Kume från Fukien-provinsen i Kina, som en av de ”36 familjerna ”. Det är därför troligt att Kojo Ryu kanske är den absolut äldsta Karate-stilen. Stilen, som ibland också kallad ”the Ghost Style of Okinawa”, har länge ansetts vara en av de ursprungliga karatestilarna.

Sannolikt är stilen åtminstone 300 år gammal. Den som lade grunden för familjens kampmetod var den kinesiske mästaren Cai Zhao Gong, på japanska Kojo Wekata (1656 – 1737) från byn Kume (Kuninda) i Okinawa.

En av största mästarna från Kuninda var Kojo Taitei (1838-1917). Hans kinesiska namn var Cai Ru Yi.

Kojo Taitei arbetade som översättare och tolk åt den kungliga familjen. Det sägs att han var en av de första kinesiska mästarna på Okinawa, som öppet började lära ut familjens kampmetod. Sin träning i Chuan-fa fick han delvis också genom en kinesisk militärattaché vid namn Iwah. Det berättas att Kojo Taitei utvecklade en enorm slagstyrka med sin knytnävar, så kraftig så att han kunde sänka en tjur med bara två slag. Han gick därför under smeknamnet Tekken Kogusuku (lron Fist Kojo).

En av Kojo Taitei’s mest kända och hängivna elever var den store Nahate-mästaren Kanryo Higaonna.

Karaktäristiskt för Kojo Ryu:

Kojo Ryu är en stil som är helt inriktad på självförsvar, närstrid och överlevnad. Den betraktas som en ursprungsstil av karate, men är egentligen ett komplext bujutsusystem. Den innehåller både obeväpnade (atemi waza, shime waza och nagewaza) och beväpnade kamptekniker. Kojo Ryu innehåller sex helt unika familje-kata: Tenkan, Kukan, Chikan, Hakko, Hakuryu och Hakkaku.

Tenkan, Kukan och Chikan innehåller 12 kamae, som är typiska för Kojo Ryu. Dessa representerar zodiakens tolv djur och har speciella tillämpningar.

Nu börjar stilen få en spridning genom Takaya Yabiku Sensei och hans elev Angelo Bonnano, som har skrivit boken ”Kojo-Ryu Karate”.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Mawashigeri, I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT MAWASHIGERI, I:

1. Nagashi gedan barai/jodan
sotouke, o uchi gari

Vi tränar O uchi gari mot Mawashigeri inom vår Karate Jutsu, Ju Jutsu och Taekwondo. Kort sagt, en användningsbar teknik mot rundsparken.

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en taoshi waza till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
 • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 3 Gup rött bälte/svart streck Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilderna visar endast de ingående grundteknikerna!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:

• Uke sparkar Mawashigeri med höger ben

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Gedan barai utförs med främre handen och en samtidig irimi (ingång).

Dubbelblockeringen

• Du vet aldrig om uke sparkar mot midjan eller huvudet. Bakre handen skyddar
huvudet mot en eventuellt hög spark. Blockera med vänster hand i en svepande rörelse nedåt, sparken sveps iväg. Fånga direkt ukes ben med vänster arm (som i en sukuiuke).

• Höger hand greppar i ukes krage och bryter balansen bakåt. Kasta uke bakåt med O uchigari.

• Meja undan ukes vänstra stödben. Balansbrytning är bakre högra hörnet, gör ett stort ”O” med Ditt mejande ben.

O uchi gari, som grundteknik

• Efter kastögonblicket, se till att hålla upp upp uke och sätt ned Ditt höger ben mellan ukes ben. Ditt högerknä är riktat mot ukes skrev (i fall Du skulle förlora balansen!).

Några alternativa avslut:

1. Vänd runt uke på magen med Din vänsterarm och avsluta med Gedan tsuki och Kamae!

2. Vänd runt uke på magen med Din vänsterarm och avsluta med benlås och Kamae!

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Karatens historia del 4: Kume & Kuninda-di

Nu skall vi försöka fördjupa oss ytterligare i Okinawa Karatens historia.

Kume Village & Kuninda-di:

Kumemura (Kume Village) eller Kunindaokinawianska, var ett samhälle eller närmast en kinesisk koloni, i närheten av hamnstaden Naha. Området är idag känt som Kume. Enligt traditionen grundlades Kuninda (Kumemura) år 1392 av kinesiska diplomater, lärda byråkrater och hantverkare. De var alltså inga emigranter i vanlig mening, utan blev beordrade till Okinawa av den kinesiske kejsaren, med syftet att verka för diplomatin och att sprida kinesisk kunskap och kultur.

De blev mer kända som ”the 36 Families of Kume” (36 är sannolikt en kinesisk omskrivning för ”ett stort antal”). Man tror att de härstammade från sydkinesiska Min’an i Fukien-regionen. Kume utvecklades till ett kulturellt center och gruppen blev framgångsrik. Familjerna kom att bilda en ny socialklass av lärda byråkrater, yukatchu, som blev en viktig del av den kungliga byråkratin på Okinawa. De uppnådde en hög social status och innehade ett stort antal viktiga regeringsbefattningar och kom att utgöra en viktig diplomatisk kår.

Yukatchu förde samtidig med sig andra kunskaper från Kina, som kinesiska klassisk litteratur, astronomi, navigation och skeppsbyggnadskonst. Med största sannolikhet så introducerade de också sina kunskaper i kinesisk chuan-fa.

Kuninda-di:

Den typ av tidig Okinawa karate, som främst under 1800-talet utvecklades och utövades i Kume eller Kuninda, kallas ibland för Kuninda-di. Det spekuleras om inte just Kuninda-di är en av de viktiga rötterna till det som kom att kallas Nahate, den grundstil av Karate som utövades runt omkring staden Naha.

Kojo Familjen:

En av de familjer som levde i Kume var familjen Cai, som på okinawianska blir Kojo. Kojo-familjen utgör en viktig del av Nahate-karatens historia. Kuninda-di var den kampstil som utövades i Kume, där familjen Kojo levde.

Kojo-familjen hade sin egen familje-stil, som senare kom att kallas för Kojo Ryu (eller Shinzan Ryu). Familjens kampmetod hölls hemlig inom familjen. Familjen Cai flyttade in till Kume från Fukien-provinsen i Kina, som en av de ”36 familjerna ”. Det är därför troligt att Kojo Ryu kanske är den absolut äldsta Karate-stilen.

En av största mästarna från Kuninda var Kojo Taitei (1838-1917). Hans kinesiska namn var Cai Ru Yi.

Kojo Taitei arbetade som översättare och tolk åt den kungliga familjen. Det sägs att han var en av de första kinesiska mästarna på Okinawa, som öppet började lära ut familjens kampmetod. Sin träning i Chuan-fa fick han delvis också genom en kinesisk militärattaché vid namn Iwah. Det berättas att Kojo Taitei utvecklade en enorm slagstyrka med sin knytnävar, så kraftig så att han kunde sänka en tjur med bara två slag. Han gick därför under smeknamnet Tekken Kogusuku (lron Fist Kojo).

En av Kojo Taitei’s mest kända och hängivna elever var den store Nahate-mästaren Kanryo Higaonna.

O UCHI GARI

O uchi gari är en av de grundläggande fotkastteknikerna (ashi waza). O uchi gari betyder ”stor inre mejning, stor mejning inifrån”. –gari kommer av Kari som betyder ”mejning” och beskriver principen bakom kastet, dvs man mejar undan det ben som uke har sin balans på.

Inom både Dokan Ryu Ju Jutsu och Kodokan Judo klassificeras den som en ashi waza(fotkastteknik). Den ingår i Judons Gokyo no Waza (judons 40 grundkast)

Vi tränar O uchi gari till:

• tiil 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• till 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

• till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

• som en Taoshi waza till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 3 Gup rött bälte/svart streck Jidokwan Taekwondo (på koreanska heter tekniken Ogeum georeo neomgigi).

Det rätta tillfället:

Läget för en O uchi gari är då uke antingen står med benen brett isär eller tar ett ganska brett och långt steg framåt. Gå in med tät kontakt. Balansbrytning vid högerkast är bakre högra hörnet, gör ett stort ”O” med Ditt mejande ben.

Tekniska detaljer:

1. Kuzushi (balansbrytningen): Du bryter ukes balans åt höger bakåt.

2. Tsukuri (att hamna i kastposition): För att hamna i position tar Du ett vänstersteg framåt, gå in i tät kontakt med uke. För in Ditt höger ben emellan ukes ben, gör ett stort ”O” mot ukes vänsterben, tät kontakt.

3. Kake (kastögonblicket): Behåll den täta kontakten, tryck uke nedåt/bakåt och meja undan benet med en cirkelrörelse.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot spark mot magen, Maegeri, II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT SPARK MOT MAGEN, MAEGERI, II:

2. Spark mot magen, Maegeri= Nagashi gedan barai, koshinage

Vi tränar tekniken:

 • till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en tillämpad blockering och Taoshi waza i Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar de ingående tekniska delarna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke sparkar höger framåtspark (Maegeri) mot magen.
• Förflytta vänster ben snett framåt med samtidig parad (Nagashi gedan barai) med bakre höger hand. Du förflyttar Dig ur attacklinjen (seichusen).
• Flytta nu Ditt vänstra ben bakom Uke till en Shiko-dachi. Vänster arm går över Ukes bröstkorg och bryter Ukes balans bakåt. Nästan som om Uke tvingas att sätta sig ned på Ditt vänstra ben.

Ingången (irimi).

• Det är viktigt att Du kommer in långt bakom Uke med Din Shiko dachi.

Ingången (irimi) och balansbrytningen (kuzushi).

• Tryck fram Din höft samtidigt som Din vänsterarm trycker uke bakåt och kasta Uke med Koshinage

• I kastögonblicket kommer Uke att kastas rakt bakåt alternativt över Ditt vänsterben, allt beroende på hur långt bakom Uke Du kommer!

Kake (kastögonblicket)!

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Tekniken kräver en oerhörd timing och korrekt Taisabaki! Det rätta kastögonblicket är när Uke fortfarande står på ett ben med en utsträckt Maegeri. Om Du har en riktigt god timing ned Din Taisabaki, så skall Du inte behöva greppa tag i Uke.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot spark mot magen, Maegeri, II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT SPARK MOT MAGEN, MAEGERI, II:

2. Spark mot magen, Maegeri= Nagashi gedan barai, koshinage

Vi tränar tekniken:

 • till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en tillämpad blockering och Taoshi waza i Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar de ingående tekniska delarna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke sparkar höger framåtspark (Maegeri) mot magen.
• Förflytta vänster ben snett framåt med samtidig parad (Nagashi gedan barai) med bakre höger hand. Du förflyttar Dig ur attacklinjen (seichusen).
• Flytta nu Ditt vänstra ben bakom Uke till en Shiko-dachi. Vänster arm går över Ukes bröstkorg och bryter Ukes balans bakåt. Nästan som om Uke tvingas att sätta sig ned på Ditt vänstra ben.

Ingången (irimi).

• Det är viktigt att Du kommer in långt bakom Uke med Din Shiko dachi.

Ingången (irimi) och balansbrytningen (kuzushi).

• Tryck fram Din höft samtidigt som Din vänsterarm trycker uke bakåt och kasta Uke med Koshinage

• I kastögonblicket kommer Uke att kastas rakt bakåt alternativt över Ditt vänsterben, allt beroende på hur långt bakom Uke Du kommer!

Kake (kastögonblicket)!

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Tekniken kräver en oerhörd timing och korrekt Taisabaki! Det rätta kastögonblicket är när Uke fortfarande står på ett ben med en utsträckt Maegeri. Om Du har en riktigt god timing ned Din Taisabaki, så skall Du inte behöva greppa tag i Uke.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

Karatens historia del 3: Tomarite

Varje region på Okinawa hade sin egen stilart av Karate, som i början kom att kallas Okinawa Te (hand) eller Tang (handen från Kina). På Okinawa-dialekt blir
Okinawa Te, Uchinadi. Först och främst är det tre städer på Okinawa, som starkt har påverkat dagens stora karate-stilar, städerna Naha, Shuri och Tomari. Grundstilarna av karate kallas därför Nahate, Shurite och Tomarite. Vi skall nu gå igenom Tomarite.

TOMARITE:

Tomarite, på Okinawianska Tumai-di, är den grundstil som tränades i trakten kring staden, Tomari. På den tiden var Tomari Okinawas andra största hamnstad och en fiskarstad. Man låg geografiskt nära staden Shuri, men medan Tomarite kom att utövas av fiskare och vanligt folk, så utövades Shurite främst av Yukatsu, aristokratin på Okinawa. Tomarite har därför ibland också kallats för Inakate (bondens hand).

Utvecklingen av Tomarite:

Karaktäristiskt så brukar man grovt beskriva Tomarite, som en blandning mellan Shurite och Nahate. Man skall dock komma ihåg att all form av Okinawa Te eller Tode har ett gemensamt ursprung i kinesisk Chuan-fa. Tomari hade dock sina egna mästare, som kom att sätta sin prägel på Tomarite.

Kampstilen i Tomari kom att utvecklas på flera sätt. Som hamnstad så spolades förlista kinesiska och koreanska handelsfartyg och sjömän upp i Tomari. Det påstås att det var via den här vägen som Tomari-borna främst fick sina influenser ifrån och till slut etablerade sin kampmetod.

Framförallt är det tre kinesiska mästare i Chuan-fa som haft en stor betydelse för utvecklingen av Tomarite: Wang Ji (kinesiskt sändebud, skapade Kata Wanshu), Anan (också Ahnan eller Annan, var möjligen en skeppsbruten kinesisk pirat) och Ason (kinesisk segeant).

Det är framförallt tre kända Tomarite-mästare som sedan på 1800-talet både format och spridit Tomarite vidare genom sina elever:

 • Kosaku Matsumora
 • Kokan Oyadomari
 • Gikei Yamazato

De har alla tre sitt ursprung och från de kinesiska mästarna Anan och Ason. Matsumora and Oyadomari var dessutom elever till två lokala Tomarite-mässtare, Kishin Teruya (1804-1864) och Giko Uku (1800-1850).

KOSAKU MATSUMORA:

Kosaku Matsumora (1829 – 1898), kom att bli den mest kände Tomarite-mästaren. Han var en framstående krigare, under namnet Matsumora Chikudon Peichin Kosaku. Han ärvde stilen från sin far. Han blev i sin tur elev till Tomarite-mästaren Giko Uku. Matsumora studerade också vapenstilen Jigen Ryu och var skicklig i både Bojutsu och Jojutsu. Matsumora mest kända elever var Choki Motobu, Chotoku Kyan och Maeda Pechin. Matsumora är känd för sin hårda kamp mot de orättvisor som Okinawa-borna utsattes för under den japanska ockupationen och fick smeknamnet ”Fist Saint”.

Några klassiska Tomarite-kata är Kata Wanshu och Kata Rohai. Man vet att de åtminstone före Okinawa-prefekturen år 1879 endast tränades i Tomari och var okända i både Shuri och Naha.

Några av de efterföljande stilarnas till Tomarite är: Motobu-ryū, Matsubayashi-ryu, Shōrinji-ryū, Gohaku-Kai, Matsumora-ryū, och Kōtokukai,

Matsubayashi Ryu anses som den idag den idag mest renodlade Tomarite-stilen.

O SOTO GARI

O soto gari är en av de grundläggande fotkasten. Inom både Dokan Ryu, Kano Ryu och Kodokan Judo klassificeras kastet som en ashi waza (fotkastteknik).
I Kodokan räknas O soto gari som ett av Judons 40 grundkast (Gokyo no Waza).

O soto gari betyder (”stor yttre mejning”).

Vi tränar O soto gari:

• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• till 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

• till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

• som en kastteknik inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

• som en självförsvarsteknik (Goshindo) till 1 Dan svart bälte Karate Jutsu

Utförande:

O soto gari

I O soto gari, så mejar Du undan ukes stödben. Det är viktigt att Du har lårkontakt, tittar ned i mattan samtidigt som Du trycker uke åt höger bakåt/nedåt och pendlar med Ditt ben bakåt/uppåt.

Det är egentligen ett rätt så svårt kast för nybörjare. Öva in kastet primitivt i början så att uke mer får träna på sitt fall. Fallrädslan gör att uke gärna står kvar mitt sitt ben och knä låst i mattan.

Tekniska detaljer:

1. Kuzushi (balansbrytningen): Du bryter ukes balans åt höger bakåt.

2. Tsukuri (att hamna i kastposition): För att hamna i position tar Du ett lång vänster steg till vänster om uke. Dra med Dig uke. Släpp inte trycket ned mot mattan. Pendla med Ditt ben.

3. Kake (kastögonblicket): Meja undan ukes stödben, tryck bakåt/nedåt och titta ned in mattan.

Mycket gamla namn på tekniken är: Gyaku-gama (”omvänd skära”), Kaeri-nage (”return throw”) och Kekaeshi (”kick turnover”). Kanske Du kommer att stöta på dessa namn i mycket gamla Ju Jutsu Kata.