NAGASHITSUKI

Nagashitsuki är rätt så unikt Wadoryu. Här märks ett tydligt arv från Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu.

Nagashi:
Nagashi översätts ofta till ”att svepa iväg”. Det innebär att omdirigera attacklinjen (seichusen)
eller parera/svepa undan attacklinjen. Blockeringen hjälper motståndarens attack vidare längs attackriktningen.
Nagashi betyder egentligen ”flytande”, ungefär ”flytande som en flod” (i betydelsen ”att svepas med”). Som med många japanska begrepp , så finns det ofta en djupare innebörd eller förklaring. Man låter ukes attack bara flyta förbi.
Framförallt så används Nagashi:
• som Nagashiuke i olika former mot både slag- och sparkattacker och angrepp med vapen
• som ett ren kontringsteknik, Nagashi tsuki

Nagashi tsuki:
Man börjar träna Nagashitsuki, som grund från Renoji dachi. Man faller fram i slaget. Kroppsvridningen sker i sista momentet, genom att undvika ukes attack. Slaget avslutas i ställningen nagashitsuki dachi. Man utför här också en riktig irimi (ingång). Försök få ihop hela rörelsen i ett och samma moment.
Man slår samtidigt som man glider undan ukes
attack.
Vi känner igen det från tex Ippon Kumite jodan nr 2. Uke attackerar höger Jodan oitsuki. Man glider undan ukes slag och kontrar direkt med Nagashi tsuki.

Vi tränar Nagashitsuki till
5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

USHIROGERI

Ushirogeri betyder bakåtspark. Den finns nog med i flesta former av kampsystem, ja till och med inom vissa arter djurriket. Det är på något sätt liksom naturligt att skicka iväg med benet (”hästsparken”) mot en motståndare bakom oss.

Ushirogeri går att använda i långa kombinationstekniker eller som kort snabb kontringsteknik.
Något som kanske ofta glöms av är att den även är en atemi waza inom Kodokan Judo (då är målet ofta motståndarens knäled).

Vi tränar Ushirogeri;
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en atemi waza till högre Dangrader (från 4 Dan) i Kodokan Judo
• till 2 Dan svart bälte Nihon Kano Ryu Ju Jutsu
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dwit Chagi

Utförande:
Bakåtsparken är kanske mest använd som
kontringsspark eller som en uppföljande teknik i en kombination. I en attack (kombination) skall sparken vara lång och genomträngande. I en kontring skall den vara kort och snabb.

Ta ett översteg, snurra på främre trampdynan
och vänd 180º, lyft upp Ditt knä framåt. Sparka rakt bakåt och titta över axeln. Du träffar med hälens trampdyna (kakato).

TOBIKOMITSUKI:

Tobikomitsuki (eller Tobikomizuki) är Wado Ryu-karatens djupa framåtlutade stöt eller jab, det som inom andra stilar ungefär motsvaras av Kizamitsuki eller Maetetsuki.

Vi tränar Tobikomitsuki till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu.

Utförande:

Starta Tobikomitsuki i renoji dachi (hidari eller migi shizentai) och avsluta med bakfoten vriden 90º. Slå med armbågen och snabb retur, bakre handen i gard midjehöjd samtidigt som slaget utförs genom att ta ett steg fram till Junzuki tsukkomi dachi. Vridningen av Din bakfot sker i slutet.

Vid träffen (impact) skall hela kroppen ligga bakom slaget.

Tobikomitsuki är en teknik, där vi tydligen kan se Wado Ryu’s arv från Shindo Yōshin Ryu Ju Jutsu. Egentligen är tillämpningen från början mot en angripare med svärd, som hugger Shomen uchi mot Dig. Så Tobikomitsuki är verkligen en träning i irimi och taisabaki.

GYAKUTSUKI TSUKKOMI (Gyakuzuki no Tsukkomi)

Gyakutsuki tsukkomi är en djup framåtlutad Gyakutsuki.
Vi tränar slagtekniken till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu.

Utförande:
Gyakutsuki tsukkomi utförs under förflyttning i Gyakutsuki tsukkomi dachi.
I ställningen så främre hälen och den bakre fotens tår på samma horisontella linje.
Främre knäleden är mer böjd, överkroppen framåtlutad och höften maximalt vriden.
Målet är den nedre delen av buken.
Starta från Gyakutsuki och utför nästa steg i en uttalad zig zag-rörelse, slå ut!


Träningsmetoden är den samma som vid kihon ido geiko för gyakutsuki.

Gyakutsuki tsukkomi betyder ungefär genomträngande motsatt slag.

Tillämpningen:
Gyakutsuki tsukkomi är en slagteknik som är unik för Wado Ryu. Den ger en bra ben-bålträning. Det florerar många teorier till vad som är den egentliga tillämpningen:

  1. En vanlig: Man förflyttar sig med cross-step undan motståndarens spark och slår Gyakutsuki mot skrevet.
  2. En trolig: Det är är ett slag mot liggande, efter Takedown (taoshi waza).
  3. En sannolik: Ohtsuka byggde mycket av sin Wado Ryu-karate på principer från Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu. Om man tänker på fotställningen i Gyakutsuki tsukkomi dachi så liknar det Din position i tex Tai otoshi eller Seoi otoshi. Kanske är Gyakutsuki tsukkomi helt enkelt Ditt slag mot Din liggande Uke, efter kastteknik.

TOBI MAWASHIGERI

Tobi mawashigeri, den hoppande rundsparken. Vi tränar den till:
2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo

På koreanska heter sparken Twio Dollyo Chagi.

Utförande:
Börja med höger ben fram. Svinga upp vänster ben, hoppa upp och sparka Mawashigeri med höger ben. Det är ju ofta på detta sätt som Du kommer att använda sparken i fighting.

USHIROGERI

En spark som sannolikt förekommer i de flesta kampsystem. Något som kanske ofta glöms av är att den även är en atemi waza inom Kodokan Judo (då är målet ofta motståndarens knäled). Vi tränar Ushirogeri:

• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en atemi waza inom Kodokan Judo till högre Dangrader

• till 2 Dan svart bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

• till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter tekniken Dwit Chagi.

Utförande:
Ta ett översteg och vänd 180º, lyft Ditt upp Ditt knä framåt. Sparka rakt bakåt och titta över axeln. Du träffar med hälens trampdyna (kakato).
Ushirogeri går att använda i långa kombinationstekniker eller som en kort snabb kontringsteknik.

Ushirogeri betyder bakåtspark.

KATA KUSHANKU

Kata Kushanku (Kosokun) kom sannolikt till Okinawa år 1762 med den kinesiske attachén Kushanku (Kwang Shang Fu på kinesiska).

Han var mästare i White Crane Kung Fu.
Inom många stilar heter den Kanku, som betyder ”att blicka upp i skyn”. Detta syftar på själva startpositionen i katan.
Kushanku är den längsta katan och betraktas av många som den viktigaste kampkatan av alla. Många anser att det tar ca tio års hård träning innan man behärskar den. Alla Pinankata är förenklingar av Kushanku, dvs. Kushanku är en Shuritekata.
Vi tränar Kata Kushanku:
• som en valfri Kata till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
• till 1 Dan svart bälte Karate Jutsu

Kushanku har tidigare också tränats inom Kong Soo Do (koreansk Karate Do), föregångaren till dagens Taekwondo. På koreanska heter katan Kong Sang Koon Hyung.

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Karate Katas of Wadoryu”, skriven av Shingo Ohgami.

En bra filmlänk är: https://youtu.be/h649_MBDaA0

KETTE JUNZUKI TSUKKOMI

Vi tränar den här kombinationen under förflyttning som Kihon ido geiko till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu (bilden är lånad).

Utförande:

• Starta i en vänster zenkutsu dachi.
• Före slaget, sparkar Du Maegeri. Försök bevara höjden på kroppen, dvs. gunga inte upp och ner! • Sätt ned foten i en Junzuki tsukkomi dachi och slå Junzuki tsukkomi (en framåtlutad Oi tsuki).

Höften driver Dig framåt. I Kette junzuki tsukkomi genereras slaghandens kraft från golvet, upp genom höft, ut genom axel och hand. I Junzuki tsukkomi dachi befinner sig framfoten och Ditt främre knä i samma linje. Bakfoten är vinklad 90 grader. Överkroppen är framåtlutad.

Enkelt förklarat är en Junzuki no tsukkomi en junzuki där man når ännu lite längre.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Kyokushinkai

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter. Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer.

När det kommer till uttalet av de olika kanji-tecknen, så är det viktigt att komma ihåg att varje kanji har två olika uttalssätt:

On’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen, i sammansatta ord/kombinerade tecken

Kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen

När det gäller arter som har sitt ursprung på Okinawa och Ryukyu-öarna, så förekommer ord på uchinaaguchi, okinawianska. Det är eget språk som skrivs med katakana.

KYOKUSHINKAI:

Kyokushinkai (極真会) är namnet på den karatestil som grundades av Sosai Mas Oyama.

Kyokushinkai är uttalet på on’yomi (det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen).

Kyokushinkai skrivs med tre olika kanji-tecken:

極, Kyoku, betyder ”det ultimata” eller ”det yttersta ”

真, Shin, betyder ”sanning”

会 , Kai , betyder ”sammanslutning” eller ”sällskap”

Så Kyokushinkai betyder ”den yttersta sanningens sällskap (eller sammanslutning)”. Innebörden av Kyoku är kopplat till Bushido, krigarens väg. Det beskriver förmågan att kunna sätta sin karaktär på prov, förmågan att kunna klara hårda och extrema tester.

OM KATA PINAN GODAN

Pinan tillhör en grupp av kata som är utvecklade under åren 1902-1906 av Yasutsune (Anko) Itosu (1850-1914). Namnet Pinan kan översättas till ”fredligt sinne”. Inom vissa stilar används det nyare namnet Heian, som infördes av Funakoshi. Alla Pinan-kata är förenklingar av de mer klassiska katorna (t.ex. Kanku Dai/Kushanku), dvs. kata av Shuritetyp. Inom vissa stilar är Shodan ändrad till Nidan.

PINAN GODAN:

Pinan Godan innehåller många dubbelhandstekniker och ett hoppande moment, sannolikt inspirerad av Tomaritekata. Inom vissa stilar heter den Heian Godan eller Pinan sono Go.

Vi tränar Pinan Godan till:
2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
• 3 Kyu brunt bälte Karate Jutsu & Karate Do

• som en valbar hyung (kata) till 1 Gup rött bälte Jidokwan Taekwondo (koreanska heter den Pyung Ahn Oh-Dan Hyung).

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Karate Katas of Wadoryu”, skriven av Shingo Ohgami.
En bra filmlänk: https://youtu.be/llZgfPF-uqE