KAMPINITIATIV (SEN)

Inom budo används begreppet sen för att beskriva strategi och timing för kontringstekniken. Det finns tre nivåer av kampinitiativ (Sen):

Go no Sen

• Sen no Sen

• Sen sen no Sen

Go no Sen:

Sent reagerande initiativ, att agera efter motståndarens attack. Man blockerar attacken och besegrar motståndaren med en kontringsteknik, före motståndaren påbörjar en ny attack. Egentligen ” att ta hand om en attack efter att den har utförts”.

Sen no Sen:

Samtidigt initiativ, agera samtidigt med motståndare. Kontring exakt i det ögonblick som motståndaren attackerar. Attack och försvar sker samtidigt, men kontringen blir snabbare. Ofta utförd med taisabaki, nagashi och irimi, dock är någon blockering oftast inte nödvändig. Sen no Sen motsvarar strategin då det gäller både våra kontrings-och självförsvarstekniker inom Dokan Ryu.

Sen-sen no Sen:

Förebyggande initiativ, att agera före motståndaren. Den högsta nivån när det gäller att besegra Din motståndare. Attack innan motståndaren. Att kunna känna av motståndarens initiativ, förutsäga hans attack och besegra honom direkt (innan han har dragit sitt vapen). ”Anfall är bästa försvar”(i strid och tävlingsfighting kanske det ultimata initiativet, men i nödvärn knappast gångbart vare sig etiskt eller rättsligt). Att behärska sen-sen no sen kräver en oerhörd mental styrka och timing. Man kan till och med genom sin attityd eller genom ett kraftfullt kiai, få sin motståndare att avstå från attack.

Alla kampinitiativ kunde sluta med något av de tre alternativen:

Katsu: vinst

Make: nederlag, förlust

Aiuchi: ömsesidig död (”ömsesidigt slag”)

Kommentar: Ai uchi är ju också benämningen i tävling för samtidig attack, dvs. ingen av de två tävlande får poäng.

Uki otoshi

UKI OTOSHI (” det svävande fallet eller flytande fallet”, ”floating drop”)

I Uki otoshi otoshi så både man lyfter motståndaren, drar honom framåt samtidigt som man går ned på sitt knä. Uke kastats i en sväng, nästan som om han/hon får sväva runt.

Uki betyder flytande (svävande) och otoshi fallande.

Vi klassificerar Uki otoshi som en Te waza (handkastteknik) och tränar den till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu. Kastet används framförallt i samband med våra mera avancerade jigo waza (självförsvarstekniker) på svartbältesnivå.

Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Te waza till 2 Kyu blått bälte, där den räknas som ett av de 40 grundkasten (Gokyo no Waza) i serien Dai Yonkyo (4:e serien till blått bälte). Dessutom är det av de viktiga handkasten i judons Nage no Kata (serien Te waza).

Viktigt med att komma ihåg med Uki otoshi:

* Det viktiga samspelet och koordinationen mellan armarnas rörelse och lyftet med ett samtidigt drag framåt.

* Du skapar en svängaxel framför ukes kropp!

* Din balansbrytningen förstärks av att Du går ned på knä, Du utnyttjar egentligen föärändringen av Din lägesenergi!

Så här tränar vi Uki otoshi som grundteknik:

Tekniska detaljer:

1. Kuzushi (balansbrytningen): Från standardgrepp, drag uke framåt framåt. Uke tar tsugi-ashi steg framåt. Du backar!

2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Då uke tar sitt tredje tsugi-ashi steg framåt med höger fot, bibehåll balansbrytningen framåt och gå ned med vänster knä i mattan. Sänk Din tyngdpunkt! Du går ned med Ditt knä i ungefär 30 graders vinkel (förflyttar Dig ur ukes rörerelseriktningen, jämför seichusen!)

3. Kake (kastögonblicket): Dra uke kraftigt nedåt/framåt! Du skapar en svängaxel framför uke!

Träningsmetodik:

* vi tränar kastet som grundteknik med tre stycken tsugi-ashi steg, som i Nage no Kata.

* detta är också ett bra sätt för uke att tränas sitt fria fall framåt.

Kenjutsu: Gedan no Kamae

Om vår Kenjutsuträning.

Vi fortsätter vår genomgång av de olika Kamae (positioner, ställningar, som vi använder.

Gedan no Kamae:

Gedan no Kamae är en gard i gedan (låg nivå). På bilden visar vi Migi Gedan no Kamae.

Den är i huvudsak en defensiv position för att parera attacker och fokusera på den öppning man får efteråt, för sin kontringsattack.

Kissaki (svärdspetsen) är riktad mot motståndarens knä.

Vad är då viktigt i Migi Gedan no Kamae?

* Kissaki mot motståndarens knä

* Du står migi hanmi med höger ben fram

* Sänk höfterna

* Du skall behålla uppmärksamheten omring Dig (metsuke) och inte nedåt

Taekwondo: Jitgi

JITGI (stegteknik)

Jitgi är själva fotarbetet, förflyttningarna. Jitgi används, för att i samband med attack eller kontring, justera Din distans till motståndaren. Sträva efter att ha kroppsvikten på Dina främre trampdynor vid stegteknik.

Kan delas in i:

Dora jitgi (turning step, kaiten): Oftast i samband med sparkar som Dollyo Chagi, Naeryo Chagi, Dwit Chagi eller Mom Dollyo Chagi.

Exempel: Dwit dora jitgi, steg åt höger eller vänster och vänd om. Snurra på främre trampdynan.

Jejari jitgi (skifta ställning på stället change step)

Mo jitgi (diagonalt steg)

Nae jitgi (steg framåt): Oftast i samband med attacker som Dollyo Chagi eller Dwit Chagi.

1. Dwitbal nae jitgi, ”framåt steg”, ett steg framåt med bakre foten

2. Apbal nae jitgi, ”framåt glid”, ett steg framåt med främre foten

Mulleo jitgi (steg bakåt): Oftast i samband med attacker som Dollyo Chagi eller Dwit Chagi.

1. Apbal mulleo jitgi, ”bakåt steg”, ett steg bakåt med främre foten

2. Dwitbal mulleo jitgi, ”bakåt glid”, ett steg bakåt med bakre foten

Yop jitgi (sido steg): Oftast i samband med kontring som Dollyo Chagi, Naeryo chagi eller Mom Dollyo Chagi.

1. ”Sidleds vrid”, bakre foten rör sig 45º höger eller vänster och främre foten vrider på stället.

2. ”Sidleds glid”, båda fötterna glider utåt sidan

Dokan Ryu Ju Jutsu: O uchi gari

O uchi gari (”stor inre mejning, stor mejning inifrån”)

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränas O uchi gari som grundteknik till 3 Kyu grönt bälte och naturligtvis till våra Mongrader.

Inom både Dokan Ryu Ju Jutsu och Kodokan Judo klassificeras den som en ashi waza (fotkastteknik). Den ingår i Judons Gokyo no Waza (judons 40 grundkast)

Läget för en O uchi gari är då uke antingen står med benen brett isär eller tar ett ganska brett och långt steg framåt. Gå in med tät kontakt. Balansbrytning vid högerkast är bakre högra hörnet, gör ett stort ”O” med Ditt mejande ben.

Tekniska detaljer:

1. Kuzushi (balansbrytningen): Du bryter ukes balans åt höger bakåt.

2. Tsukuri (att hamna i kastposition): För att hamna i position tar Du ett vänstersteg framåt, gå in i tät kontakt med uke. För in Ditt höger ben emellan ukes ben, gör ett stort ”O” mot ukes vänsterben, tät kontakt.

3. Kake (kastögonblicket): Behåll den täta kontakten, tryck uke nedåt/bakåt och meja undan benet med en cirkelrörelse.

JAPANSK BUDOTERMINOLOGI-DEL 4:

Vi skall fortsätta med lite japansk budoterminologi, utgående från de olika angreppsformerna.

Vi fortsätter därför med Kamidori, Katadori, Katatedori, Morotedori och Ryotedori.

-dori betyder (an-) grepp i (eller med t.ex vapen).

Kami betyder i det här fallet hår. Inte att förväxla med kami som i gudom (shintoism) eller ovanför (som i fasthållningen kami shiho gatame). Kamidori=grepp i håret, hårtag.

Kata betyder axel. Vi kan känna igen det i fasthållningen Kata gatame eller kastet Kata guruma. Katadori-grepp i axeln

När det gäller greppattack i träningspartnerns handleder, så kan begreppen vara förvirrande.

Katate betyder enhands. Morote betyder med båda händerna, tvåhandsgrepp. Ryote syftar på träningspartnerns båda handleder.

Katatedori-grepp i handled med en hand

Morotedori-tvåhandsgrepp i en handled

Ryotedori-grepp om båda handlederna

JAPANSK BUDOTERMINOLOGI-DEL 3:

Vi skall fortsätta med lite japansk budoterminologi, utgående från de olika angreppsformerna.

Vi fortsätter därför med Jodori, Kakaedori och Kakari geiko.

-dori betyder (an-) grepp i (eller med t.ex vapen).

Jo är den japanska staven, ca 128 cm lång. Egentligen ett vapen mot svärd. Jodori är försvar mot angrepp med Jo.

Kakaedori, är angrepp med omfamning, livtag. Benämningen på angreppet finns t.ex med i självförsvarskatan Kodokan Goshin Jutsu/Goshin Jutsu no Kata (som tränas inom både Kodokan Judo och en del Ju Jutsuskolor).

Kakari geiko, översätts ofta till försvar mot flera motståndare. Kakari är en benämning på attack (i t.ex brädspelet Go) där försvararen öppnar sig för attack. -geiko kommer från Keiko, som betyder övning. Kakari geiko är en benämning på försvar mot kontinuerliga angrepp i köordning från flera motståndare.

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu är ju detta en randoriform till högre grader.

Kenjutsu: Seigan no Kamae

Om vår Kenjutsuträningen.

Vi skall börja en genomgång av de olika Kamae (positioner, ställningar, som vi använder. Börjar med den mest grundläggande av dem alla!

Seigan no Kamae:

Seigan no Kamae är en gard i chudan (mellannivå). Den är en variant av Chudan no Kamae.

Positionen är neutral, för både attack och försvar.

Namnet betyder ungefär ”Pure eye posture”. Kissaki (svärdspetsen) är riktad mot motståndarens ögon. I varianten Gogyo no Seigan är kissaki istället riktad mot motståndarens solar plexus. Ofta utförs den i migi-hanmi, med höger ben fram.

Vad är då viktigt i Seigan no Kamae?

* Kissaki mot motståndarens ögon

* Bakre vänster hand greppar runt tsukagashira, knip med lillfingret om.

* Bakre vänster hand är i samma nivå som Din navel men ca 9-12 cm ut från kroppen

* Ställningen är axelbred, med ca 70 % av vikten på främre benet. Bakre benet är sträckt, men knät är inte låst!

* Håll fram armarna med lätt böjda armbågar

* Rak i ryggen och håll nere axlarna

* Balansera på tårna, inte hälarna. Du skall vara relax, men kunna vara explosiv i alla riktningar!

Jidokwan Taekwondo: 9 Gup Gult Bälte

GRADERINGSKRAVEN TILL 9 GUP GULT BÄLTE TAEKWONDO DEL 5.

Slag/Jirugi:

1. Juchoom Seo Momtong Jirugi-slag sittande i Juchoom Sogi

2. Momtong Bandae Jirugi-raka slag gående framåt i Ap kubi sogi

Sparkar/Chagi:

1. Apcha Olligi-”uppvärmningsspark”, rakt uppåtgående framåtspark.

2. Ap Chagi-framåtspark.

3. Bandal Bakkat Chagi-”halvmånespark inifrån, utåtgående”.

4. Pit Chagi-”vinklad framåtspark, halv rundspark”.