5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU: KOKUTSU DACHI

TACHI WAZA (stances)

4. Kokutsu dachi

In Kokutsu dachi, the body weight is about 60% on the back leg and 40% on the front
the leg.
Mainly used in connection with various
blocking techniques (uke waza) and taisabaki waza.

Often translated to backward stance or back
stance. Literally, ko means back, – kutsu shoe and –dachi stance.

Ninja (Shinobi no Mono)

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

THE NINJA

There are many myths about the Japanese ninja. The ninja historically appeared around the 15th century during the Ashikaga Shogunate, as a group specializing in assassination, guerrilla warfare and sabotage. They were most often exploited by various daimyo for both political and military purposes.

The designation Ninja and Shinobi:

Both ninja and shinobi are written with the same kanji characters and basically have the same meaning.

Ninja” or ”Shinobi no Mono

Use of the word ninja is quite modern. It is ninja that has been popularized as a concept, probably due to some manga series that appeared after the Second World War. A historically more used term than ninja was Shinobi no Mono. In fact, the original name of these warriors was ”Shinobi” or ”Kunoichi” for women. The two kanji characters can be pronounced in two ways: in kun’yomi and on’yomi.

In kun’yomi reading, the Japanese pronunciation, it becomes shinobi-no-mono.

In on’yomi reading, the Sino-Japanese pronunciation of the Chinese characters, it becomes nin-sha, but due to rendaku rules change –sha to –ja.

Both shinobi no mono and ninja primarily have two meanings. It can mean ”person who endures” or ”hidden person” (sneaking person).

Origin:

According to uncertain historical sources, shinobi were descended from Yamabushi. However, they probably originated from the Iga and Koga regions. There are several theories about their actual origin. The earliest traces of ninja can be traced back to about the year 1150, at the end of the Heian period. They were probably of Chinese origin and took refuge in the mountains of Iga and Koga where they lived together with the Yamabushi. They likely received some martial arts influences from Yamabushi monks. Shinobi lived up in the mountains in large clans, with a type of rank order. The fighting tradition was kept within the clan. During the Sengoku Jidai (the era of the great civil wars), Iga and Koga developed into Japan’s major shinobi regions. Just as with the samurai, one was born into the shinobi tradition with training that started as early as childhood.

Some common myths:

The myth of the ninja in black:

The black clad ninja is a myth and it is somewhat unclear where it comes from. There wasn’t some kind of black ”ninja uniform, ninja gi”. There is no evidence for this.

The shinobi were dressed in navy blue peasant clothes, a color also thought could scare away vipers. Shinobi out on a mission, appeared in disguise, such as samurai, priests, artists, craftsmen, ronin, monks.

The popularized black-clad ninja most likely originates from the kabuki theater.

Ninjato, the straight ninja sword:

There is no historical evidence that any ninjato ever existed. The first published image of a ninjato is from the year 1956 in a compendium published by Heishichirō Okuse.

At this time, during the heyday of the shinobi, there was already an excellent weapon, the katana. It was also used by shinobi, who sometimes carried it on their backs.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot krokslag III

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT KROKSLAG, GYAKUDACHI, III:

Jodan kagitsuki, gyaku dachi= Jodan uchiuke/jodan soto empi ate (uke duckar), hiza ate, hikikomi gaeshi

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar den avslutande kasttekniken!

Hikikomi gaeshi

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:

 • Uke står i gyaku-dachi med vänster ben fram och slår höger krokslag mot huvudet (Jodan kagitsuki).
 • Blockera/parera med vänster Jodan uchiuke och samtidig armbågsstöt mot huvudet (Jodan soto empi ate). Parad och atemi sker samtidigt i inbrytningen. • Uke duckar för Din armbåge.
 • Följ upp med höger knästöt (Hiza ate). Greppa runt ukes högerarm samtidigt som höger hand greppar i bältet på ryggen.
 • Kasta med uke höger Hikikomi gaeshi.

Avslutet kan bli på två sätt:
• Kasta långt bort, snabbt upp i gard
• Rulla med Uke runt till mount och avsluta med atemi

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

MAWASHIGERI SOM MITTSTEKNIK

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Mawashigeri är nog den absolut populäraste tävlingsparken, oavsett om vi talar om Sport Ju Jutsu, Karate, Kickboxning eller Taekwondo.

Mawashigeri är en av de viktigaste grundsparkarna. Lägg lite extra tid på den! Det kommer att löna sig!

Mawashigeri betyder rundspark, roundhouse kick.

När Du utför sparktekniker skall Du försöka behålla Din gard under utförandet. Genom att träna Mawashigeri med hjälp av mittsar (kuddar) kan vi träna upp full kraft, få en bättre teknik samtidigt som vi undviker att få översträckningsskador i lederna.

Vi tränar Mawashigeri i Dokan Ryu Jutsu & Sport Ju Jutsu, Karate Jutsu och Jidokwan Taekwondo.
Vi tränar sparken som en mittsteknik till:

4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
8 Gup grönt bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dollyo Chagi

Utförande:

Det finns olika utförande beroende på sparken skall användas i poäng (non-contact) eller i fullkontakt. I grunden är dock principen den samma, även om utförandet skiljer sig något.

Grovt klassificerar man sparkar i olika grupper: Som grund är Mawashigeri en spark av keagetyp, en snärtande spark, ”snap kick”. Det är den här typen vi använder i poängtävling, non-contact. Den blir snabb! Som fullkontaktsspark så den mer av kekomityp, en genomträngande spark med full impact! Den blir tung och kraftfull!

Fotens träffyta är haisoku, vristen/fotryggen eller sune, skenbenet.

1. Lyft Ditt knä utåt så att benet är parallellt med mattan och vinkla Din stödfot utåt (vrid inte foten som sitter fast i mattan, onödigt vridvåld mot Ditt eget knä!)!

2. Vrid på Ditt stödben samtidigt som Du vrider in höften och sträcker ut sparken!

3. Sikta mot målet med Ditt knä, om skall sparken gå i jodan, så måste Du dra upp Ditt knä högre.

4. För att kunna hålla balansen så är inte bara stödbenet viktigt, försök att hålla garden framför kroppen och pressa fram bröstkorgen som motvikt! 

Det finns lite skillnad i metodiken beroende på om det är en poäng-eller fullkontaktspark:

• I poäng träffar vi med vristen, i fullkontakt träffar vi vanligtvis med skenbenet

• I poäng siktar vi med vårt knä mot målet, i fullkontakt siktar vi med vårt knä förbi (igenom) målet

• I poäng så är det biomekaniskt sett sträckningen i knäleden som avslutar sparken! Knäledens moment!

• I fullkontakt så är det inte bara sträckningen i knäleden som är viktig! Här är det i slutfasen viktigt med att fortsätta att inåtrotera i höftleden för att kunna tränga igenom med sparken! Alltså biomekaniskt sett både en maximal sträckning (extension) i knäleden med samtidigt maximal inåtrotation i höftleden. Lite känslan av att Du slungar in hela benet i målet! Andas ut i slutfasen och du får en absolut impact i träffögonblicket! 

Filmlänk: https://youtu.be/fZmsA_gcsfM

Kata Hon-Iai Sho

Now we come to Iaijutsu and the introduction of Kata Hon-Iai Sho to 4 Kyu Yonkyu.

Kata Hon-Iai Sho gives us an opportunity to practice the basics of Iaijutsu. This is a basic sword kata, with the aim of teaching the basic cut and at the same time gaining an understanding of the handling of the sword. It may seem like many, but nevertheless important details. Accelerate slowly and divide the moments at first. Try to practice each part at least 20-30 times.

The points emphasized are:

 • Nuki, drawing of the sword.
 • Kiri, the cut.
 • Chiburi, to shake off the blood from the blade.
 • Noto, resheathing the sword.
 • Zanshin, to keep one’s attention on the opponent even after defeating him.

All these steps must be coordinated and carried out quickly without any hesitation. The kata also begins with Enzan no Metsuke. Metsuke means “looking beyond the mountains” (not just seeing the opponent). Kokyu, breathing is important. Take a few slow breaths and find the rhythm before the start. Don’t be in too much of a hurry!

Performance:

1. Hilding the sword in your right hand, you perform a standing bow (tachirei).

2. To ni Rei! Holster the sword against the left hip.

3. The starting position: Find calm and focus.

Starting position
Your left thumb has a grip on the tsuba.

4. Nuki: You take a right step forward, draw and cut Gyaku kesa giri, reverse diagonal cut from Your left side.

Push forward the tsuba with your thumb, bring forward the saya and angle it about 90 degrees. Don’t spin the whole saya around! The cut doesn’t come straight from below! In your move, you must cut 45 degrees diagonally upwards from left to right. Step right forward with nuki and cut Gyaku kesa giri. Pull back the saya at the same time as You draw.

Gyaku kesa giri. In the final phase, the kissaki (sword tip) is aimed at the opponent.

5. Jodan no Kamae: Step right back and raise the sword to Jodan no Kamae.

Jodan no Kamae

6. Kiri: Take right step forward and cut Shomen uchi. You will end up in Seigan no Kamae.

Shomen uchi

Slide back and pull your wrists towards you. Watch your wrists and forearms (kote), don’t stretch them out unnecessarily!

7. Chiburi (shake off the blood from the blade): Hold the tsuka gashira with your left hand, slightly relax your grip. Now you must perform the kaiten chiburi. With your right hand, you rotate the sword one turn counterclockwise and then strike with your right hand under the tsuba. Chiburi is a ceremonial part in kata! It is of course impossible to shake the blood off the blade.

Kaiten chiburi

8, Noto (bring the sword back into the scabbard): With your right hand, you now take a reverse grip in the tsuka (gyakute) and angle the back of the sword (mune) towards your left upper arm.

With your left hand, you grasp around the koiguchi (the opening of the saya, the ”carp’s mouth”). The thumb and index finger form like a padded gap. You extend your right hand forward and the back of the sword (mune) is allowed to slide along the padding. At the same time, you pull the saya backwards with your left hand. When the kissaki reaches the opening, the saya is now brought forward instead, allowing the saya and the tsuba to meet.

Noto

9. Zanshin (keeping the attention on the opponent even after defeating him): Reverse the saya with the left hand, the right hand grips around the tsuka gashira. Take the zanshin.

Zanshin

JAPANSKA BUD(O)ORD: Kabe

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

KABE:
Kabe (壁) betyder ”vägg ”. Det är kanske inte det vanligaste ordet i dojovokabuläret. Ibland kan kabe förekomma i benämningen på olika angrepp mot vägg (till exempel stryptag mot vägg). Kabe kan betyda olika saker beroende på sammanhanget, som vägg, barriär, hinder.

Kabe (壁) skrivs med ett sammansatt tecken: 処 (ka, som betyder ”plats”) +‎ 重 (he, som betyder ” delning”). He ändras till att –be på grund av rendaku-reglerna.

Kabe är uttalet på kun’yomi, det japanska uttalet. På on’yomi, det sino–japanska uttalet, uttalas tecknet heki.

Kata Hon-Iai Sho

Kata Hon-Iai Sho ger oss ett tillfälle att träna på grunderna i Iaijutsu. Detta är en grundläggande svärdskata, med syfte att lära ut det grundläggande hugget och samtidigt få en förståelse för hanteringen av svärdet. Det kan te sig som många, men dock viktiga detaljer. Skynda långsamt och dela till en början upp momenten. Försök att öva varje delmoment åtminstone 20-30 gånger.

Vi tränar Hon-Iai Sho, med vissa skillnader:

 • Inom vårt program för Buki waza & Kobutsu
 • Till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
 • Till 4 Kyu Yonkyu Nihon Kobudo

De moment som betonas är:
Nuki, draget.
Kiri, hugget.
Chiburi, skaka av blodet från klingan.
Noto, föra åter svärdet i baljan
Zanshin, att ha kvar uppmärksamheten mot motståndaren även efter att man besegrat honom.

Alla dessa moment skall koordineras och utföras snabbt utan någon som helst tvekan. Katan börjar också med Enzan no Metsuke. Metsuke innebär ”att blicka bortom bergen” (att inte bara se motståndaren). Kokyu, andningen är viktig. Ta några lugna andetag och hitta rytmen före starten. Ha inte för bråttom!

Utförande:

Det finns en skillnad mellan hur vi utför den i vår Kobujutsu och Dokan Ryu Ju Jutsu:

 • I Kobujutsu utför vi kaiten chiburi och noto med gyakute (omvänt grepp i svärdet). Texten kommer att fokusera på detta utförandet.
 • I Dokan Ryu Ju Jutsu utför vi yoko chiburi och noto med honte (normalt grepp).

1. Med grepp om svärdet i höger hand utför Du stående hälsning.

2. To ni Rei! Hölstra svärdet mot vänster höft.

3. Startpositionen: Hitta lugnet och fokus.

4. Nuki: I draget tar Du ett högersteg fram, drar och hugger Gyaku kesa giri, omvänt diagonalt hugg från Din vänstra sida.

Tryck fram tsuba med Din tumme, för fram saya och vinkla det ca 90 grader. Snurra inte runt på hela saya! Hugget kommer inte rakt underifrån! Du skall i Ditt drag hugga 45 grader diagonalt uppåt från vänster till höger. Ta ett högersteg fram med nuki och hugg Gyaku kesa giri. Dra tillbaka saya samtidigt som Du drar.

5. Jodan no Kamae: Ta högersteg bakåt och lyft svärdet till Jodan no Kamae.

6. Kiri (hugget). Ta höger steg fram och hugg Shomen uchi. Du kommer att sluta i Seigan no Kamae.

Glid bakåt och dra åt Dig Dina handleder.

7. Chiburi (skaka av blodet från klingan). Håll kvar med vänster hand om tsuka gashira, slappna av något i greppet. Nu skall Du utföra kaiten chiburi. Med höger hand roterar Du svärdet ett varv motsols och slår sedan med högerhanden nedom tsuba. OBS! Chiburi är en ceremoniell del i kata! Det är så klart omöjligt att skaka av blodet från bladet.

8. Noto (föra åter svärdet i baljan): Med höger hand tar Du nu ett omvänt grepp i tsuka (gyakute) och vinklar svärdsryggen (mune) mot Din vänstra överarm.

Med vänster hand greppar du runt koiguchi (sayans öppning, ”karpmunnen”). Tummen och pekfingret bildar som en vadderad springa. Ni sträcks högerhanden framåt och svärdsryggen (mune) får glida längs vadderingen. Samtidigt drar Du baljan bakåt med vänster hand. När kissaki når öppningen för man nu saya istället framåt och låter saya och tsuba mötas.

9. Zanshin (att ha kvar uppmärksamheten mot motståndaren även efter att man besegrat honom): Backa bak saya med vänster hand, höger hand greppar runt tsuka gashira. Inta zanshin.

KATA HON-IAI: Yonhonme Ushiro no Teki

Hon-Iai är den grundläggande katan (Shoden) i Morinaga-ha. Till 2 Ryu Toyama Ryu Morinaga ha visar man fjärde serien, Yonhonme.

HON IAI KATA

4. Yonhonme : Ushiro no Teki (fiende bakifrån)

Man har en fiende bakom sin rygg.

Utförandet:

 • Kort högersteg + vänster långt korssteg över (fötterna i 90º mot varandra).
 • Höger ben runt åt höger 180º, hugg enhands (Katate) Gyaku kesa giri (mot kote).
 • Tsuri ashi steg fram (jämför gyaku nekoashi) och upp i Jodan no Kamae.
 • Glid och pressa fram med höger fot, hugg Shomen uchi.
 • Tillbaka till Seigan no Kamae.
 • Glidsteg bakåt med yoko chiburi.
 • Noto.
 • Steg bak till startpositionen (vänd åt vänster).

Taekwondo terminologi: Bandae Jirugi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BANDAE JIRUGI :

Bandae Jirugi (반대 지르기 ) är ett slag med samma sidas fot fram och skrivs med hangul, det koreanska alfabetet. Bandae Jirugi betyder omvänt eller motsatt slag. Något som kanske blir knepigt, framförallt för oss Ju Jutsu – och Karateutövare, där omvänt slag blir med motsatt hand och ben (Gyakutsuki).

Varför blir det så?

Inom Taekwondo benämner man ställningens sida på rakt motsatt sätt jämfört med inom Ju Jutsu och Karate.
I Taekwondo bestämmer det bakre benet sidan, så ett högerslag med vänster ben bak blir ett omvänt eller motsatt slag.

Bandae Jirugi skrivs med följande koreanska bokstäver (hangul):

• De första två bokstäverna (반대) uttalas Bandaehangul och betyder omvänd eller motsatt. Med de kinesiska tecknen (hanja på koreanska) skrivs det (反對).

• De sista bokstäverna blir Jirugi (지르기), raka slag där armbågen sträcks och knytnäven följer en rak linje och där man slår med knytnäven (주먹, jumeok). Jirugi skrivs med det koreanska alfabetet hangul. Jirugi kan översättas till Chirugi, allt beroende på vilket översättningssystem (romanisering), som används. Det finns inget hanja-uttal (det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen) av Jirugi.

Inom japanska Budō-arter heter slagtekniken oftast Oitsuki eller Junzuki.

Karatens historia del 1: Tode- Tuidi- Okinawa Te

Karaten har sina rötter på ön Okinawa. Den har sin grund i olika kinesiska kampsystem, som spreds till Okinawa under 1300-talet med kinesiska handelsmän. Tekniker, som ursprungligen härstammade från Shaolinmunkarnas träning.

Genom den täta kontakten med Kina fick man
kunskaper i Kempo (Chuan-fa), ett kampsystem med både grepp-, slag- och sparktekniker. Ibland kallades
systemet för Tode eller Tuidi (eller om detta egentligen var ett eget kampsystem?).
Här finns det en del teorier!

 1. De flesta historiker är överens om att det på Okinawa redan fanns ett eget kampsystem som hette Tode eller Tuidi. Det mest troliga är att Karate är en kombination av Tode och kinesisk Chuan-fa.
 2. Tegumi (i Naha) eller Muto (i Tomari och
  Shuri) var en form av grappling/självförsvar och brottning, som också kan ha haft viss betydelse för utvecklingen. Kanske var detta den ursprungliga fighting-formen som
  kombinerades med Chuan-fa till Okinawa Te?
 3. Tigwa var en annan antik kampstil på Ryukyu-öarna, en typ av slagteknik som sannolikt importerades från
  Siam.

Okinawa Te:

Varje region på Okinawa hade sin egen stilart av Karate, som i början kom att kallas Okinawa Te (hand) eller Tang (handen från Tang). På Okinawa-dialekt blir
Okinawa Te, Uchinadi.

Många av dagens moderna karate-stilar kan spåra sin grund till den kinesiske kampkonstmästaren Kūshankū, 公相君 (1720-1790 ?), med japanskt uttal Kōshōkun (även känd som Kwang Shang Fu). Vi känner igen namnet i Kata Kushanku (Kata Kanku Dai). Han hade under 1700-talet en avgörande betydelse för den historiska utvecklingen av både Okinawa Te.

Tode” (Tuidi) Kanga Sakugawa (1733-1815) var den mästare som kanske mest har bidragit till en systematisering av Okinawa Te (”hand”, föregångaren till Karate) . Han betraktas också som ”the Father of Okinawa Te”.

Shurite, Nahate & Tomarite:

Först och främst är det tre städer på Okinawa, som starkt har påverkat dagens stora karate-stilar, städerna Naha, Shuri och Tomari. Grundstilarna av karate kallas
därför Nahate, Shurite och Tomarite.

Naha-Te (那覇手) utvecklades i området kring staden Naha, kungariket Ryukyu’s gamla handelsstad. Den som anses ha haft störst betydelse för utvecklingen av Nahate är mästaren Kanryo Higaonna (1853-1915), som lade grunden till Shorei Ryu. Goju Ryu och Uechi Ryu är två stilar som kan spåra sitt ursprung i linjen Nahate > Shorei Ryu.

Shuri-Te (首里手) utvecklades i området kring staden Shuri. Shuri var kungarikets gamla huvudstad. Shurite tränades därför också främst av den lokala adeln. Bushi” Matsumura Sōkon (1809-1899) är känd för den som i grunden formade själva Shurite-karaten, det som i nästa utvecklingssteg skulle bli Shorin Ryu, via Chibana Chōshin. Matsumura Seito Shorin Ryu och Shotokan är två stilar som kan spåra sitt ursprung i linjen Shurite > Shorin Ryu.

Tomari-Te (泊手) utvecklades i området kring staden Tomari. Den som haft störst betydelse för utvecklingen av Tomarite är mästaren Kosaku Matsumora.

År 1935 ändrades namnet till Karate (tom hand).

Nästa gång skall vi börja gå igenom karatens grundstilar.