TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombination Ko uchi gari- Hane makikomi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad.
I ett första stadie måste du kunna behärska
grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).
Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.
Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse
för en mindre”.

Renraku waza:
Ko uchi gari- Hane makikomi

Vi tränar kombinationen:
• till 4 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Tillfället att attackera, är då Uke går framåt med ena foten eller står med benen väldigt brett eller står med ena benet utåt sidan.
• Tori fintar ingång för höger Ko uchi gari

• Uke flyttar fram sin fot för att hitta balansen
• Fortsätt med draget i ukes högra ärm, men Din höger arm går över ukes huvud och runt uke högerarm. Ha tät kontakt! Flytta in Din höger fot med vristen (”vingen”) mot ukes högra ben.
• Fortsätt Dra i uke, samtidigt som Din höger fot trycker undan hans höger ben, vrid Er ner i mattan med Hane makikomi

OM 5 DAN SVART BÄLTE (Godan) DOKAN RYU JU JUTSU & SPORT JU JUTSU

5 Dan är en grad på mästarnivå! Vid 5 Dan har man möjlighet att tilldelas en Shihan-licens i Dokan Ryu Ju Jutsu. Själva graderingen består av två delar: en Kata-del och ett fritt uppvisningsprogram efter givna riktlinjer.

Kata: Till 5 Dan visar man upp tre olika Kata:

1. Tokui-Kata, sin favoritkata med tillämpningar.

2. En parkata, där man väljer mellan tre olika ”old-scool Kodokan Kata: Kime shike, Torite no Kata eller Go no Kata.

3. En Iaijutsu-kata.

FRITT PROGRAM:

1. Favoritteknik i tsuki eller keri waza med 5 st. valfria tillämpningar

2. Favoritteknik i nage waza med 5 st. valfria tillämpningar

3. Favoritteknik i kansetsu waza med 5 st. valfria tillämpningar

Dessa skall demonstreras som valfria tillämpningar:
renraku waza (kombination)
kaeshi waza (kontring)
renraku to kaeshi waza
jigo waza
buki waza

OM KORYU

Koryu betyder ”gammal stil, gammal skola”. En term som används för skolor och stilar (ryu, ryuha) som etablerades före Meiji-restaurationen år 1868 (Japans modernisering, slutet på samurajepoken).

Vad som får räknas som en Koryu är hårt reglerad i Japan. En bland instanserna som klassificerar Koryu i Japan är Nihon Kobudo Kyokai. Ca 80-talet skolor finns här registrerade från Edo-perioden.
Exempel på klassiska Koryu är Kito Ryu Ju Jutsu, Takenouchi Ryu Ju Jutsu, Hontai Yoshin Ryu Ju Jutsu, Shindo Yoshin Ryu och Katori Shinto Ryu.

Typiskt för en Koryu är att skolan går i arv (i en obruten arvslinje) och att skolans överhuvud, Soke (ung. familjens eller husets överhuvud), ärver sin titel. Det här systemet med familjär nedärvning heter också Iemoto, ett system som
också används inom andra japanska traditionella arter (kalligrafi, blomsterarrangemang, teceremoni).
I en Koryu där Soke är inaktiv på grund av sjukdom, ointresse eller saknas (bruten arvslinje) skapas ibland en instruktörslinje istället för en familjär arvslinje. Den oftast mest seniora Shihan utses då till Shihanke, som får uppdraget att leda skolan. Ett annat sätt var att utse en Soke Dairi, en ställföreträdare som fick sköta skolan. I rollen
kunde ingå att uppfostra nästa blivande soke. Varje skola var suverän och hade sin modell.

En klassisk Koryu är inriktad på tekniker för strid och man använder sig uteslutande av Menkyo-systemet för gradering.
I många fall är det också svårt att bli antagen som elev, detta skall ses som ett stort privilegium. Man söker inte efter några stora grupper av nybörjare. Man är mer intresserad av att finna den elev som på sikt kan föra traditionen vidare.
Nyumon (initieringen, introduktionen) är processen då man har antagits som formell elev (efter en tids introduktion). Ibland
kompletterades den med kishomon, en skriftlig ed. Några koryu krävde också att man avlade en keppan, en rituell blodsed. Alla som hade accepterats som elev fördes därefter in i eimeiroku, registerboken.

En annan aspekt av klassisk koryu-träning är det religiösa eller andliga inslaget, ofta med en blandning av esoterisk Shinto och/eller Mikkyo Buddhism.
En vanlig tro är att allt som tränas inom en koryu kommer från grundaren. Tvärtom, även inom en klassisk skola var man tvungen att följa med utvecklingen. En utveckling som hela tiden fick anpassas. Det berättas ofta om att vissa
skolor var hårt knutna till en domän och dess daimyo. Faktum är att en daimyo ofta hade flera koryuskolor knutna till sig. Man förstod att mångfaldhet kunde vara en styrka i strid.

Under Edo-perioden etablerades en del Omote ryu, en skola strikt knuten till sin domän och daimyo. Här fick endast samurajklassen träna. De flesta äldre skolor var dock inte omote ryu.
En del samurajer gjorde sin pilgrimsfärd, musha shugyo (krigarens resa) för att kunna förfina och testa sina kunskaper.
Under sin pilgrimsfärd besökte man andra skolor, men man kunde också anta utmaningar eller ta ströjobb som livvakt eller legosoldat. Den här typen av pilgrimsfärd har sitt ursprung från Zenmunkarnas motsvarighet, angya (som
utfördes innan de fick sin upplysning och insikt).

Kommentar: En vanlig grov västerländsk missuppfattning är att Soke är det samma som stilchef eller stilgrundare. Det blir därför lite fel när moderna stilgrundare kallar sig för Soke.
En mer korrekt benämning på en stilgrundare är Kaiso eller Ryuso.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Iaido

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter.
Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer.

IAIDO:
Iaido 居合道 översätter vi ofta till ”konsten (vägen) att dra svärdet”. Ibland kan användningen av termen upplevas förvirrande. Inom vissa skolor används benämningen för de sittande svärdsteknikerna. Vad är då den egentliga betydelsen?

Iaido skrivs med tre tecken, I-Ai-Do.

Det första tecknet, I , betyder ungefär ”att vara” eller ”att sitta ned”. Som alltid med japanskan, så finns det flera betydelser och uttal. I kommer från iru. Tecknet 居 uttalas:

kyoon’yomi (det sino-japanska uttalet av kinesiska tecknen) med betydelsen ”att vara”, ”att finnas”.

ikun’yomi (det japanska uttalet) med betydelsen ”att vara” eller ”att sitta ned”

Det andra tecknet, ai 合, betyder ”att möta” eller ”harmoni”.

De två första två tecknen i kombination, 居合 betyder Iai (I-ai). Detta har en djupare innebörd.
Det finns egentligen ingen direkt översättning av Iai. Den beskriver egentligen ett möte och kanske mer hur man möter sin kontrahent med svärdet eller kanske att i sittande kunna möta, vara förberedd och kunna harmonisera med sin omgivning.

Det tredje tecknet, 道, dō, betyder väg. Innebörden av do kan dock vara flera: väg, den rätta moraliska vägen eller vägen att utföra en traditionell konstart. Tecknet kan också uttalas michi. Det finns två sätt att uttala kanjitecknen, do (on yomi, sino-japanska, kinesiskt sätt) och michi (kun yomi, japanskt sätt). Do har sitt ursprung i mandarin-kinesiskans dào.

Då är det viktigt att också komma ihåg att Iaido är just en av de klassiska Budoarterna, en av vägarna eller konstformerna att uppnå Zen (en Zendo). Dvs Iaido är ingen Bujutsu, där syftet är att träna teknikerna enbart i stridssyfte.

MENTAL TRÄNING: Avslappningsträning

Här är ett exempel på en modell för mental träning. En modell lämplig före eller efter passet.
Det gäller att hitta en mental träningsmodell som passar en själv.

AVSLAPPNINGTRÄNING:
• Ligg ned på rygg och koncentrera Dig på andningen.
• Spänn och slappna av muskelgrupp efter muskelgrupp.
• Fyll dina tankar med momentet, då Du vinner med Din favoritteknik.

OM WADO JUTSU

Träningen i Wado Jutsu organiseras av Wado Jutsu Sweden, som idag leds av Shihan
Peter Rosendahl
7 Dan Kyoshi och Shihan Henrik Hansson 7 Dan Kyoshi.

Wado Jutsu kan beskrivas som länken
mellan Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu och Wado Ryu Karate Do.
Träningen är baserad på olika kata. Fokus i Wado Jutsu ligger på tillämpningarna av Wado Ryu:s olika partekniker, med sitt ursprung i Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu. Man lägger fokus på träning och förståelse av inashi, maai, seichusen, kuzushi och kansetsu waza.

I Wado Jutsu är kataträningen uppdelad i 5 delar:

  1. Tillämpningar på samtliga partekniker i Wado Ryu
    (utom tanto- tachi- och idori)
  2. Majiru Waza (blandade Ju Jutsu-tekniker)
  3. Bokken Waza (tachi waza, svärdstekniker)
  4. Tanto Waza (knivtekniker)
  5. Tatami Waza/Idori (sittande tekniker)

Taekwondo terminologi: Koguryo

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Vi skall börja lära oss lite koreanska och börjar med lite allmänna ord inom kampsporten. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo). Nu har vi kommit till olika ord med en historisk anknytning.

KOGURYU:

Koguryo, 고구려, på hangul (eller Goguryeo, 高句麗, på hanja) var ett Koreas tre antika kungadömen.

Koguryo (37 f.kr-668 e.Kr) omfattade de norra och centrala delarna av Koreahalvön och södra Manchuriet (Kina). Det moderna namnet Korea härstammar från Koguryo. Koryo är är en förkortad form av namnet (som vi känner igen från Poomse Koryo).

Man är ganska säker på att kungadömets elitkrigare, sunbae, utövade Kwon Bop (med sin grund i kinesisk Shaolin chuan-fa) och Subak (sannolikt med ursprung från olika kinesiska kampmetoder). Dessutom tränades man i bågskytte, svärdskonsten (Kum Bop, svärdsmetoder), brottning, spjuttekniken och ridning.

HOSINSOOL (självförsvarstekniker): Försvar mot angrepp med påk IV

Hosinsool, är självförsvarstekniker mot olika typer av angrepp. Ho betyder att skydda, –sin kropp och –sool teknik. Så egentligen betyder Hosinsool kroppskyddsteknik.

Till 2 Gup rött bälte/2 svarta streck och 2 Dan svart bälte Jidokwan Taekwondo visar man upp självförsvarstekniker mot angrepp med påk.

Angrepp med påk-

4. Påkslag från sidan, backhand= Dubbelhandsblockering på utsidan och direkt
Batangson chigi med främre handen-Ap palkup kkeokgi

OBS! Bilden kommer från vår Ju Jutsuträning, där vi tränar exakt samma teknik till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu!

Angreppets syfte:
Angriparen kliver fram med höger ben och slår höger påkslag backhand, från sidan.
Vid angrepp med påk, så är det just påken som träffar Dig. Det är därför viktigt att angriparen siktar med påken och inte med handen. På så sätt får Ni rätt avstånd och timing för både förflyttningen och inbrytningen. Tänk på att Du kan bli utsatt för upprepade påkslag. Verkligheten är sällan 1-1 (en attack-ett försvar).

Försvaret:
• Ta ett vänstersteg ut på utsidan med samtidig dubbelhandsblockering och följ upp direkt med en handlovsstöt (Batangson chigi)med främre handen.

• Följ med kraften och rotera på utsidan. Dvs, det blir mer en mjuk parad än en stum blockering.

• Greppa med vänster arm under angriparens armbåge och greppa i Din motsatta ärm. Bryt mot armbågsleden med Ap palkup kkeokgi (på japanska heter tekniken Hiji gatame).

• Angriparen kommer sannolikt att tappa vapnet. Avsluta att med vänster arm trycka angriparen bakåt.

Kom ihåg!
• Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade påkslag!
• Du måste därför ta initiativet och bryta in tidigt!

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!
Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället nedåtgående slag, Naeryo Jirugi och koncentrera Dig på nästa angripare.

OM 1 GUP RÖTT BÄLTE/3 SVARTA STRECK JIDOKWAN TAEKWONDO

1 Gup blir den sista elevgraden före svart!

När det gäller Poomse så väljer man här mellan tre olika Poomse;
Taegeuk Pal Jang
Pal-Gwe Pal Jang (de gamla mönstren)
Pyung Ahn Oh-Dan Hyung (en klassisk Kong Soo Do Form, Karate Kata som heter Heian eller Pinan Godan på japanska

Du kommer att lära Dig självförsvarstekniker (Hosinsool) mot olika angrepp med kniv.

I kombinationsteknikerna och ligger tonvikten på hoppande sparkar och dubbelkickar med samma ben.

I enstegsparringen (Hanbon Kyorogi) tillkommer nu olika nedtagningstekniker (”Take-downs”).

I Fighting tränas, förutom en olympisk kyorogi, också klassisk Jidokwan Kyorogi, där man även tillåter slag mot huvudet och fotsvep.