TILLÄMPNINGAR HALVDISTANS & AIKI JUTSU: Ippon seoinage- Kote hineri- Kaiten nage

Det skall betonas att det vi kallar för tillämpning Aiki Jutsu, är vårt sätt att indela distansen, med stående kansetsu waza-tekniker på halvdistans.

RENRAKU WAZA (kombinationsteknik)
Till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu:

Ippon seoi nage (uke hand mot höften)-Kote hineri-Kaiten nage

OBS! Bilderna visar endast de ingående grundteknikerna, inte kontringsserien!

Utförande:

• Greppa tag i Uke. Gör ett försök till Ippon seoinage. Dra med vänster hand, höger hand går under och runt ukes armhåla.

• Uke svarar med att sjunka ned och sätta höger hand i mot höften/ i ryggen.

• Släpp inte Din greppfattning! Passera under ukes armhåla och växla till Kote hineri , vänd 180º åt vänster.


• Behåll Ditt vänstergrepp i ukes handled och lyft armen upp mot taket, samtidigt som Du trycker ned ukes nacke. Tag ett diagonalt steg in och kasta uke med Kaiten nage.
Kastriktningen blir snett diagonalt framåt.

Det är Din kroppsrotation som är viktig i teknikerna.
Använd Din kropp och inte bara en rå armstyrka!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i kragen bakifrån I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KRAGEN BAKIFRÅN I

Grepp i kragen bakifrån med drag= Jodan uchiuke/ ura ate, ude gatame

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundteknik! Som bilden visar så är detta en teknik som fungerar lika bra utan dräkt (No-gi).

Angreppets syfte:
Vid grepp i kragen bakifrån rycker uke Dig bakåt.
Var beredd på att uke kanske också laddar för ett slag med sin andra hand.

Utförandet:

• Uke greppar med höger hand bakifrån i din nackkrage och rycker Dig bakåt!

• Backa bak med vänster ben och vänd Dig om med samtidig vänster blockering (jodan uchiuke) och höger Ura ate (en Shitatsuki, uppercut).

• Greppa ukes armbåge med båda händerna för armlåset Ude gatame.

Ingången till Ude gatame

• Backa bakåt och lägg ned Uke framåt. I det här läget har Du ett läge där du kan komplettera med atemi (t.ex. hiza ate, knästöt).

• Ha uppsikt omkring Dig! Om det finns flera angripare, skippa kontrollgrepp och tryck istället till Uke med en Hiza ate!

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Gyakutsuki med Surikomi jodan yoko uraken

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:

Gyakutsuki (attack)= Surikomi sotouke, surikomi jodan uraken (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en Shingumite nr 3 till 7 Kyu gult bälte Karate Jutsu

OBS! Filmlänken nedan visar hela sekvensen i rörelse!

Utförande

Attacken:
• Uke rycker in mot Dig med yori ashi-steg och slår höger Gyakutsuki. Uke rycker
sedan tillbaka.

Blockeringen & Förflyttningen:
• I den här blockeringen så glider/vrider (kawashi) Du Dig undan från Din och Din ukes
gemensamma attacklinje (seichusen).
• Undvik att ta en massa extra steg! I fighting så finns det ingen tid för det!
• Samtidigt som Du blockerar, så rycker Du undan Din höft åt sidan i yoko taisabaki.
Du vrider Dig och rycker undan Din höft åt höger sida!
• Blockera Chudan sotouke med Din främre vänsterhand, blockera direkt från Din gard
(kamae)
• Du skall få en känsla av att Du nästan föser i väg slaget åt sidan
• Försök att koordinera Din blockering och förflyttning till ett och samma moment!

Bilden visar taisabaki med blockeringen.

Kontringen:
• Du har nu hamnat i ett direkt läge för Din kontring.
• Slå direkt yoko uraken med främre vänster hand.

Filmlänk: https://youtu.be/bCWqWD1mSkU

JAPANSKA BUD(O)ORD: Chairo-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

CHAIRO–OBI: Brunt bältet

Chairo-obi (茶色帯) betyder brunt bälte. I de flesta japanska Budō-arter markerar det bruna bältet den högsta elevgraden före svart bälte. Chairo-obi skrivs med tre kanji-tecken.

• De två första tecknen, (茶色) ihop uttalas chairo och betyder brunt, men betyder ordagrant tefärgat:

• Det första kanji-tecknet, , betyder te och uttalas på chaon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet, 帯, betyder färg och uttalas irokun’yomi, dvs det japanska uttalet. Shoku är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det tredje kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar brun färg jord, styrka och beständighet. På japanska betyder brunt ordagrant tefärgat eftersom te kan ha olika nyanser av brunt.

Inom Zen Buddhism , t.ex Soto Zen, kan brun färg i munkarnas klädsel innebära att man har fått välsignelse och tillåtelse att undervisa.

KISO-IAI: Nihonme Morotetsuki

Kiso-Iai är sex korta former där man tränar de sex grundläggande huggteknikerna med samtidig förflyttning framåt.

Vi tränar Ipponme Makkogiri till 4 Kyu Yonkyu Toyama Ryu Morinaga-ha.

KISO IAI (grundläggande hugg i rörelse)
Nihonme: Morotetsuki (dubbelhandsstöt)

Förklaring:
Start: Alla Kiso Iai har samma start. Från Musubi dachi, ta höger steg fram med lång nuki (som en lång framåtlutad Shomen uchi). Inta Seigan no Kamae.

• Starta från höger Seigan no Kamae. Seigan no Kamae

Seigan no Kamae

• Ta tre långsamma steg fram, börja med höger.

Snabbt vänster och höger steg. På fjärde steget, luta framåt och ladda stöten från Din bröstkorg, på femte steget →Morotetsuki

Chiburi genom att lyfta bakre vänster hand uppåt.
Iaito i horisontellt läge med eggen riktad åt höger.

• Ta fem steg bakåt.

Avslut: Stanna i Musubi dachi med med iaito horisontellt läge och eggen riktad mot höger. Vrid upp till neutral position →Höger steg fram och Yoko chiburi→Noto.

Takenouchi Ryu

Takenouchi Chūnagon Daijō Nakatsukasadaiyū Hisamori grundade år 1532 (under Muromachi-perioden) Takenouchi Ryu, kanske den med säkerhet äldsta Ju Jutsuskolan. Takenouchi Ryu (egentligen Hinoshita Toride Kaizan Takenouchi Ryu) var ett komplett jujutsusystem utan några kinesiska influenser. Man hör oftast skolans tillsammans med Ju Jutsu, men den är en Sogo Bujutsu-stil (ett komplett kampsystem).

I stilen ingick yoroi kumiuchi (jujutsu klädd irustning, ofta kompletterad med tantojutsu (knivtekniker), bojutsu (stavtekniker), kenjutsu & iaijutsu (svärdstekniker), naginata jutsu (”stridslien”, glav), hojujutsu (reptekniker) och tessen jutsu (tekniker med solfjädern).

Stilen blev populär bland många samurajer och Takenouchi brukar också kallas för ”Ju Jutsuns fader” i Japan. Takenouchi var länsherre för Ichinose Castle i Sakushu.
Takenouchi Ryu är fortfarande en aktiv stil och drivs idag av familjens ättlingar. Sannolikt så har stilen också influenterat till grundandet av ett 30-tal senare stilar.

KENJUTSUTRÄNING

Basen i träningen är den praktiska användningen av det japanska svärdet. Träningen sker i kata-form. Typiskt är att
kataformerna är långa.

Träningen börjar och slutar traditionellt med hairei, den formella ceremonin som normalt utförs utan för shintotemplen.

Man lär sig först olika kamae (gardställningar, positioner), suburi (huggövningar) och fortsätter sedan med kata.

Man börjar med att lära sig den första kenjutsu katan för att sedan gå vidare med de andra vapnen.

I kenjutsu kata tränar man med bokken mot bokken, där man slår sin bokken mot motståndarens bokken. I riktig
strid slår man däremot aldrig ihop sina svärd, då detta kan förstöra klingan.

Alla hugg och blockeringar i kenjutsu
syftar egentligen till att träffa de öppningar som finns i motståndarens rustning.
Dessa tillämpningar för strid kallas inom Katori för kuzushi.
Vid exempelvis hugg mot kote (underarmsskyddet) är målet underarmens insida (med alla kärl och nerver).
Vid hugg mot halsen siktar man mot den öppning som finns mellan kabuto (hjälmen) och menpo (ansiktsmasken). I denna öppning, strax under motståndarens haka, träffar man halspulsådern.
Lårens insidor är ett viktigt mål (lårbenspulsådern), då dessa inte skyddas av haidate, lårskyddet. Suneate
(underbensskydden) skyddar inte mot hugg riktade mot knävecken och vaderna.
Vid hugg mot bålen siktar man i höjd med bäckenets sida.
Många av de olika ställningarna (kamae) skiljer sig också något från Iaido. I strid hade man på sig yoroi (rustningen)
med tillhörande kabuto (hjälmen). Detta medförde att man i Jodan no kamae var tvungen att rikta svärdet i 45 graders vinkel ovanför huvudet, annars tog hjälmen emot. Av samma skäl, så använder man sig istället av mycket rullande hugg, Makiuchi, från kroppens vänstersida.
Skall man blockera mot svärdet, så används bladet och inte shinogi (åslinjen längs med klingan, då kan klingan brytas).
På en mer avancerad nivå, så tränar man ibland kata med fukuro shinai, vadderade bambusvärd. Detta tillåter kontakt
och mera realism. Då man tränar kata med fukuro shinai och samtidigt är klädd i rustning, så kallas det för katchu kenjutsu.

Taekwondo terminologi: Bandae Dollyo Chagi & Momdollyo Hooreo Chagi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BANDAE DOLLYO CHAGI

Bandae Dollyo Chagi (반대 돌려 차기) betyder omvänd rundspark skrivet med det koreanska alfabetet, hangul. Den spark som oftast bara kallas ”snurrsparken”. Sparken heter också Momdollyo Hooreo Chagi (ibland slarvigt förkortad till bara ”Momdollyo”). Det här namnet beskriver sparken bättre, nämligen en spinning hook kick. Ibland kan man också se andra namn för sparken,

Inom japansk Budō heter sparken Ushiromawashigeri.