Taekwondo terminologi: Agwison

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till en genomgång av namnen på olika delar av kroppen, kroppsdelar. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

AGWISON (bilden är lånad):

Agwison, 아귀손, är området mellan tummen och pekfingret. En vanlig översättning som stöter på är ”arc hand”. Agwison skrivs:

• 아귀손 med hangul, det koreanska alfabetet

Ursprunget till ordet kommer sannolikt som en låneöverstättning av kinesiskans 虎口‎. En tidig översättning till koreanska var 손범아귀, där den ordagranna betydelsen blev ”hand” + ”tiger” + ”mun”.

Inom japansk Budō brukar man benämna samma område på handen för toho.

SONNAL MOMTONG MAKKI

Sonnal Momtong Makki är en dubbel knivhandsblockering i mellannivå (utan höfthand).

Vi tränar blockeringen till 7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo.

Utförande:
Som grundteknik utförs blockeringen i ställningen Dwit kubi sogi (back stance). Hämta blockeringen från axelnivå, blockera inifrån och ut åt sidan, sjunk ner i ställningen.

Fingertopparna är parallell med och i samma höjd som axeln. Handflatan är riktad framåt. Gardhanden hålls lite framför kroppen.

I sonnal är fingrarnas ytterleder lätt böjda.

Tillämpningen är tex blockering mot slag eller greppattack. Blockeringen förekommer i de flesta av våra poomse, lägg därför lite tid på att lära Dig att utföra tekniken med kraft och fokus.

Inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu) så heter tekniken Shutouke (double knifehand block).

UDE KANSETSU WAZA (armås): Sankaku gatame

Ude hishigi sankaku gatame är det kompletta namnet på det här armlåset. Sankaku gatame går att utföra i många varianter och från olika positioner. Definitionen är egentligen ett armlås som utförs från en triangel-positionen (sankaku).

Vi tränar Sankaku gatame:
• till 2 Kyu blått bälte Kodokan Judo
• som en kansetsu waza i Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Ude hishigi sankaku gatame är ett armlås från sankaku-position, där höften lyfts. Den går att visa i flera varianter och från olika positioner:
Omote sankaku gatame (framifrån)
Yoko sankaku gatame (från sidan)
Ushiro sankaku gatame (bakifrån)

Som en grund inför gradering så gäller i första hand omote-varianten, som lämpligen visas från
guard-positionen.

Lägg över Ditt ben bakom Ukes axlar och nacke. Lägg Din fotled i motsatta benets knäveck och skapa en triangel. Mellanrummet mellan benen bildar en triangel. Sträck ut Ukes arm, lyft på Din höft och bryt mot Ukes armbågsled. Tekniken liknar halslåset Sankaku jime.

Ude hishigi sankaku gatame betyder ungefär ”triangelarmlås”, egentligen ordagrant bryta/bända armen-triangel-fasthållning.
Ibland förekommer andra namn på tekniken och dess varianter:
Aomuke gata ude hishigi (Mifune’s Judometod)
Shime garami (armlåset då Uke ställer sig upp i Din guard stående)

Filmlänk: https://youtu.be/fcnFgWDY0p0

Självskydd & Taiho Jutsu: De vanligaste gatuangreppen

Nedan redovisas statistik på de absolut vanligaste gatuangreppen. Statistiken bygger på information och videofilmningar från olika amerikanska Law Enforcements. Om vi skall träna på ett realistiskt självskydd/självförsvar, så är det just mot dessa angrepp som vi skall lägga vårt fokus. Våra program Grundkurs i Självskydd- Fortsättningskurs Självskydd (No-Gi Goshin Jutsu) och Taiho Jutsu baseras just utifrån dessa angrepp.

Angrepp framifrån: Nästan samtliga konfrontationer börjar med en knuff i bröstet eller knuff mot ansiktet.

 1. Svingslag mot huvudet
 2. Grepp i kläder med en hand och svingslag mot huvudet
 3. Grepp i kläder, skallning
 4. Grepp i kläder, knä mot skrevet
 5. Slag med flaska eller glas mot huvudet
 6. Spark mot skrevet eller utsida Lowkick
 7. Spark med utsida Lowkick
 8. Jab med krossad flaska eller krossat glas mot ansiktet
 9. Kniv, snitt mot ansikte/hals utifrån eller inifrån
 10. Omvänt kravattgrepp/giljotin

De vanligaste angreppen bakifrån är:

 1. Neddragning med armstrypning bakifrån
 2. Livtag bakifrån
 3. Nedtagning bakifrån med grepp om benen

De vanligaste angreppen från sidan:

 1. Kravattgrepp från sidan med neddragning (”nacksving”)

De vanligaste angreppen mot liggande:

 1. Rundspark eller stampspark mot liggande, från sidan
 2. Sittande på mage (mount) med upprepade slag och huvuddunk

DAGENS SJÄLVSKYDDSTEKNIK: Kravattgrepp från sidan med neddragning= Atemi mot skrevet eller grepp. Yoko guruma.

En teknik som vi tränar inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu.

Den är också med:
• som en självförsvarsteknik i vår Fortsättningskurs Goshin Jutsu & Taiho Jutsu
• som en jigo waza till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Angreppets syfte:
Vid kravattgrepp från sidan försöker angriparen kasta omkull Dig (nacksving)!

Utförande:
Vänster hand greppar runt midjan, höger
hand slår atemi mot skrevet eller greppar tag i
skrevet.
Höger hand greppar i ukes handled och glid in
med Ditt höger ben mellan ukes ben.


Lägg Dig ned, kasta in höger ben mellan Ukes ben och kasta uke med Yoko guruma över Din vänstra axel.

SEOI MAKIKOMI & UCHI MAKIKOMI

Seoi makikomi och Uchi makikomi, två kast som liknar varandra och är varandras varianter. Här förklaras skillnaderna!

SEOI MAKIKOMI:
Ett mycket bra tävlingskast inom både Judo och Sport Ju Jutsu! Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi den som en Makikomi waza (rullnings-/vridningskast). Inom Kodokan Judo är den inte klassificerad som en officiell kastteknik. Den har dock vissa likheter med Uchi makikomi, men med ett litet annat utförande.

Vi tränar Seoi makikomi:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri makikomi waza i Kodokan Judo

Seoi makikomi, kan översättas till ”rullande eller vridande skulderkast”. Liknar ”Flygande maran”.
Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare.

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Dra in honom tight. Din vänster arm går över och runt ukes höger arm, behåll trycket mot ukes höger axel. Din vänstra arm kontrollerar nu helt ukes högra arm. Ditt häng med Din tyngd och Din högeraxel kontrollerar ukes högeraxel.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Din högra arm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, under ukes armhåla. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och vrid/rulla runt ned i mattan!

UCHI MAKIKOMI:
Ett användbart kast inom både Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo. Kastet har många likheter med Seoi makikomi, som vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu.
Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Yokosutemi waza (offerkast liggande på sidan).
Uchi makikomi tillhör gruppen Habukareta Waza, består av 8 st. bevarade tekniker från gamla Gokyo no Waza (grundkasten) år 1895.

Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare. Har man en bra timing så kan man nästan ”kasta sig själv in i kastet”.

Vi tränar Uchi makikomi:
• som en valfri Habukareta waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 4 Dan svart bälte Kano Ryu Ju Jutsu

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Bryt balansen framåt.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Starta Din ingång som i en Ippon seoinage. Din högerarm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, kasta in Din höft lite på utsidan av uke. Gå in med en snedställd höft. Rotera in 270º. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och taget om ukes högerarm. Vrid/rulla runt ned i mattan!

Uchi makikomi betyder inre rullningskast.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot armstrypning bakifrån med neddragning

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

ARMSTRYPNING BAKIFRÅN MED NEDDRAGNING

Armstrypning bakifrån med neddragning= Seoi makikomi

Vi tränar tekniken:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i avancerad Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Bilden visar det avslutande kastögonblicket (kake)!

Angreppets syfte:
En vanlig överfallssituation, där angriparen kastar sig på ryggen med armstrypning och drar omkull Dig bakåt.
Som försvarare är Du i ett utsatt läge och sannolikt kan det också finnas flera angripare.

Försvaret:
• Uke attackerar Dig med armstrypning bakifrån och drar omkull Dig bakåt.
• Höger hand greppar tag i ukes armbågsveck, dra nedåt så att Du får luft!
• Samtidigt som Uke drar omkull Dig bakåt, måste Du vrida/rulla Dig runt åt vänster
• Forsätt rullningen och avsluta med atemi mot Uke
OBS! Du får inte bli neddragen bakåt så att Du sätter Dig på rumpan! Det är under själva neddragningen, som Du måste slå/rulla runt i Seoi makikomi.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombinationen Morote seoinage- O soto otoshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.

Renraku waza:
Morote seoinage- O soto otoshi

Vi tränar kombinationen:

• som en renraku waza till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingångarna i de båda kastteknikerna! Video-sekvensen visar hela kastkombinationen!

Utförande:

• Bryt ukes balans framåt och satsa på Din första teknik, Morote seoinage! Här vill vi ha fram en reaktion från Uke

• Uke ett kraftigt högersteg framåt förbi Dig och Din högra skuldra
• Ukes försvar blir att kliva förbi Dig på utsidan för att slippa hamna på Din skuldra!
• Behåll greppet men skifta balansbrytning bakåt, kliv över med Ditt högerben och kasta O soto otoshi

Filmlänk: https://youtu.be/BZl7y7xLdac

DE GAMLA MÄSTARNA: Masahiko Kimura

Mashiko Kimura Shihan föddes 1917. Han är av många ansedd som en av världens främsta judoutövare genom tiderna. Han började träna Kodokan Judo vid 9 års ålder och och kunna tidigt märka att han skulle bli ett av Judons stora underbarn. Vid endast 15 års ålder graderades han till 4 Dan. Under hela sin långa fightingkarriär, så förlorade han endast fyra matcher.

Kimura blev framförallt förknippad med två tekniker:

 • Fotkasttekniken O soto gari. Här tränade han ingångar, inte mot en partner, utan mot ett träd! Med sin O soto gari, så knockade han fullkomligt flertalet av sina motståndare.
 • Armlåstekniken Kuzure ude garami, som han besegrade BJJ (brasiliansk jiu jitsu)-mästaren Helio Gracie med. Tekniken är så förknippad med honom, att inom BJJ-världen och MMA så heter armlåset Kimura.

På sin absoluta topp var Kimura fruktansvärt stark och explosiv, med en träningsdos på 9 timmar varje dag. Varje daglig träning innebar också 1000 armhävningar.

Vad som är dåligt känt är at han också innehade graden 7 Dan i Karate Do, med träning inom både Shotokan-stilen (för grundaren Funakoshi) och Goju Ryu. Han kompletterade med Karate och daglig makiwaraträning, då detta
skulle han stärka hans händer inför judofightingen. Hans träningspartner i karate, under många år, var Mas Oyama,
grundaren av Kyokushin Karate.
Han avslutade sin karriär med professionell wrestling. Detta sågs inte med blida ögon från Kodokan, som stoppade hans vidare möjlighet att kunna gradera.
År 1994 dog Kimura efter en längre tids sjukdom pågrund av lungcancer.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Sogo bujutsu

Nu skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom namnen på våra olika japanska kamparter. Varför? På det här sättet kan vi lära oss namn på olika traditioner, filosofier och principer. 

När det kommer till uttalet av de olika kanji-tecknen, så är det viktigt att komma ihåg att varje kanji har två olika uttalssätt:

On’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen (i sammansatta ord/kombinerade tecken)

• Kun’yomi, det japanska uttalet av kanji-tecknen

När det gäller arter som har sitt ursprung på Okinawa och Ryukyu-öarna, så förekommer ord på uchinaaguchiokinawianska. Det är eget språk som skrivs med katakana.

SOGO BUJUTSU:

Sogo bujutsu 総合武術 är benämningen för en sammansatt komplett stridsteknik. Sogo bujutsu är uttalet på On’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen (används i sammansatta ord/kombinerade tecken). Sogo bujutsu skrivs med fyra olika kanji-tecken:

• Det första tecknet, 総, So, betyder ”spjut”, det andra tecknet 合, Go, betyder ”fem”. Kombinationen av de första två tecknen uttalas sogo, som istället betyder integrerad, sammansatt eller komplett. Sogo är uttalet på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• De sista två tecken, 武術, uttalas Bujutsu som betyder stridsteknik. Bujutsu är uttalet på on’yomi, det sino-japanska uttalet av de kinesiska tecknen. Bujutsu är en term som innebär den rena praktiska användningen av tekniker i strid, dvs tekniker ämnade för slagfältet.

Så ordagrant betyder Sogo bujutsu en sammansatt (komplett) stridsteknik avsedd för slagfältet. Benämningen används framförallt för att beteckna vissa av de äldre klassiska Koryu-skolorna. En Sogo bujutsu är en komplett stridsteknik. För slagfältet, så var man tvungen att behärska förutom handgemäng (Ju Jutsu/Yawara), också flera olika vapenformer. Vanligen kombinerade man tekniker från olika ryu till en sogo bujutsu, en komplett stridskonst.

Några av de klassiska Sogo bujutsu-skolorna är t.ex Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu och Tsutsumi Hōzan-ryū Ju Jutsu.

Ibland hör mm också benämningen Sogo Budō. Då menar man ofta vissa av de sammansatta modernare Budoarterna (Gendai Budō). Det främsta exemplet här är nog Minoru Mochizukis Yoseikan Budō, ett sammansatt system av tekniker och Kata från Gyokushin Ryu Ju Jutsu , Daito Ryu Aiki Jujutsu, Aikido, Kodokan Judo, Shotokan Karate och Katori Shinto Ryu.