Taekwondo terminologi: Agwison

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till en genomgång av namnen på olika delar av kroppen, kroppsdelar. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

AGWISON (bilden är lånad):

Agwison, 아귀손, är området mellan tummen och pekfingret. En vanlig översättning som stöter på är ”arc hand”. Agwison skrivs:

• 아귀손 med hangul, det koreanska alfabetet

Ursprunget till ordet kommer sannolikt som en låneöverstättning av kinesiskans 虎口‎. En tidig översättning till koreanska var 손범아귀, där den ordagranna betydelsen blev ”hand” + ”tiger” + ”mun”.

Inom japansk Budō brukar man benämna samma område på handen för toho.

SONNAL MOMTONG MAKKI

Sonnal Momtong Makki är en dubbel knivhandsblockering i mellannivå (utan höfthand).

Vi tränar blockeringen till 7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo.

Utförande:
Som grundteknik utförs blockeringen i ställningen Dwit kubi sogi (back stance). Hämta blockeringen från axelnivå, blockera inifrån och ut åt sidan, sjunk ner i ställningen.

Fingertopparna är parallell med och i samma höjd som axeln. Handflatan är riktad framåt. Gardhanden hålls lite framför kroppen.

I sonnal är fingrarnas ytterleder lätt böjda.

Tillämpningen är tex blockering mot slag eller greppattack. Blockeringen förekommer i de flesta av våra poomse, lägg därför lite tid på att lära Dig att utföra tekniken med kraft och fokus.

Inom japansk Budo (Karate, Ju Jutsu) så heter tekniken Shutouke (double knifehand block).

Taekwondo terminologi: Sijak!

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Vi skall börja lära oss lite koreanska och börjar med lite av de kommandoord som vi använder i vår dojang. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

SIJAK:

Sijak, 시작, betyder ”att börja” eller ”att starta”. Som kommandoord blir betydelsen börja! Antalet transkriberingsförslag är flera: ex Shijak. Vilket som används kan variera från kwan till kwan och från tradition till tradition. Ursprungligen är det ett sino-koreanskt ord. Sijak kan skrivas på två sätt:

• 시작 med hangul, det koreanska alfabetet

始作 med hanja, de kinesiska tecknen i kombination, där det första tecknet betyder ”att börja” och det andra ”att göra”, så i ren mening- att börja göra (någonting).

Det japanska uttalet av kanjitecknen blir hajime , med samma betydelse och innebörd som sijak.

DWIT KUBI SOGI

Dwit Kubi Sogi är ”bakåtställnineng”, egentligen bakfot/bakre ben-ställning, ibland kallas den också för Back stance. Inom viss koreansk Taekwondo heter ställningen, Niunja sogi, ”L-ställning”. Ett bra beskrivande namn för fötternas position.

Vi tränar ställningen till:
7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo

Utförande:
2/3 av kroppsvikten vilar på bakre benet. Längden på ställningen är 1 ½ steg, ingen bredd. Bakre fotens vinkel är 90º (L-position). Ditt bakre knä är lätt böjt. Höften är vriden 45º. Främre och bakre foten bildar bokstaven L.

I huvudsak så är Dwit kubi sogi en defensiv ställning, ofta använd i samband med blockeringstekniker.

Rent ordagrant, så betyder Dwit bak, –kubi böjt knä och –sogi ställning, ”ställning med bakre benet böjt”.
På japanska heter ställningen Kokutsu dachi.

USHIROGERI

Ushirogeri betyder bakåtspark. Den finns nog med i flesta former av kampsystem, ja till och med inom vissa arter djurriket. Det är på något sätt liksom naturligt att skicka iväg med benet (”hästsparken”) mot en motståndare bakom oss.

Ushirogeri går att använda i långa kombinationstekniker eller som kort snabb kontringsteknik.
Något som kanske ofta glöms av är att den även är en atemi waza inom Kodokan Judo (då är målet ofta motståndarens knäled).

Vi tränar Ushirogeri;
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en atemi waza till högre Dangrader (från 4 Dan) i Kodokan Judo
• till 2 Dan svart bälte Nihon Kano Ryu Ju Jutsu
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dwit Chagi

Utförande:
Bakåtsparken är kanske mest använd som
kontringsspark eller som en uppföljande teknik i en kombination. I en attack (kombination) skall sparken vara lång och genomträngande. I en kontring skall den vara kort och snabb.

Ta ett översteg, snurra på främre trampdynan
och vänd 180º, lyft upp Ditt knä framåt. Sparka rakt bakåt och titta över axeln. Du träffar med hälens trampdyna (kakato).

Taekwondo terminologi: Kyung ye!

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Vi skall börja lära oss lite koreanska och börjar med lite av de kommandoord som vi använder i vår dojang. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

KYUNG YE:

Kyung Ye, 경례, betyder ”att buga”. Som kommandoord blir betydelsen buga! Antalet transkriberingsförslag är flera: Gyeong-nye, Kyŏng-nye. Vilket som används kan variera från kwan till kwan och från tradition till tradition. Ursprungligen är det ett sino-koreanskt ord. Kyung ye kan skrivas på två sätt:

• 경례 med hangul, det koreanska alfabetet

敬禮 med hanja, de kinesiska tecknen

Det japanska uttalet av kanjitecknen blir rei , med samma betydelse och innebörd som kyung ye.


PALKUP DOLLYO CHIGI

Med chigi menas alla slagtekniker utom de vanliga knytnävsslagen (jirugi) och spjuthandsslaget, ofta cirkulärt snärtande handtekniker.
Palkup Dollyo Chigi betyder cirkulär armbågstöt utifrån.
Vi tränar armbågstekniken till:
4 Gup rött bälte Jidokwan Taekwondo

Utförande:
Stöt armbågen utifrån och in i en cirkelrörelse, använd andra handen som en stödhand. Vrid in kroppen i stöten. Knytnäven täcks av andra handens handflata. Målet är strax under näsan (Injung).

På japanska heter slagtekniken Jodan soto empi uchi eller Jodan soto empi mawashi uchi.

DE VIKTIGASTE GRUNDSPARKARNA

De tre viktiga grundsparkarna är Ap Chagi, Dollyo Chagi och Yop Chagi.

Lägg ned mycket tid på att försöka behärska dessa tre sparkarna och Du har vunnit mycket när det är dags att lära Dig de mer avancerade sparkteknikerna.

Metodiken:

• Sparkarna tränas med fördel först från Ap Kubi Sogi, sedan från Kyorogi Sogi och sist på mitts/spade.
• För att träna höftrörelserna i Dollyo Chagi och Yop Chagi är det bra att under förflyttning utföra sparkarna i både Ap Kubi Sogi och Juchoom Sogi.

Taekwondo terminologi: Kihap

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Vi skall börja lära oss lite koreanska och börjar med lite av de kommandoord som vi använder i vår dojang. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

KIHAP:

Kihap 기합 används ofta som ett kommandoord inom Taekwondo och andra koreanska kampsporter! Ofta översätts det till skrik! Vanligen använder man det före, under eller efter en teknik. Men vad är egentligen den rätta betydelsen?

Kihap är ett sätt sino-koreansk ord med ursprung från mandarinkinesiskan ord qìhé . Kihap består av två ord Ki– och hap, det kan skrivas på två sätt:

• 기합 med hangul, det koreanska alfabetet

氣合 med hanja, de kinesiska tecknen

Det japanska uttalet av kanjitecknen blir kiai, med samma betydelse och innebörd som kihap.

Det första ordet (eller tecknet), Ki, betyder egentligen livsenergin (livskraften). Hap betyder att samla eller koordinera (i det här fallet kraften). Så betydelsen av Kihap är egentligen inte skrik. Kihap betyder att man samlar och fokuserar ens livsenergi, ens kraft (som mynnar ut i och frigörs i ett skrik).

SEBON KYOROGI (trestegsfighting)

Sebon Kyorogi är en partnerövning där angriparen utför tre attacker och försvararen utför sedan kontringstekniken. Båda startar i Charyot Sogi. Bugar mot varandra! Angriparen tar ett steg bak till Ap Kubi Sogi och blockerar vänster Are Makki. Kihap!
Försvararen utför sin kontring med samtidigt kihap!
Man tränar både höger och vänster sida.

Vi tränar Sebon Kyorogi till 8 Gup grönt bälte Jidokwan Taekwondo.
Vi tränar exakt samma tresteg till 7 Kyu gult bälte Karate Jutsu (sanbon kumite nr 1 Ipponme).

SAMMANFATTNING SEBON KYOROGI

A: Olgul Bandae Jirugi- Momtong Bandae Jirugi- Ap Chagi
F: Olgul Makki-An Makki-Are Makki-Baro Jirugi

Förklaring:
• Angriparen attackerar med höger Olgul Bandae Jirugi, Du blockerar med vänster Olgul Makki
• Angriparen attackerar med vänster Momtong Bandae Jirugi, Du blockerar med höger An Makki
• Angriparen attackerar med höger Ap Chagi, Du förflyttar Dig snett bakåt höger med vänster Are Makki
• Kontra med höger Baro Jirugi