Taekwondo terminologi: Morup Chigi (Mureup Chigi)

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

MORUP (MUREUP) CHIGI

Morup (eller Mureup) Chigi, 무릎 치기, betyder knästöt skrivet med det koreanska alfabetet, hangul.

무릎 , morup betyder knä. 치기 , chigi, betyder ”att slå eller att stöta”.

Inom Jidokwan & Kukkiwon Taekwondo så klassificeras inte Morup Chigi som en spark, utan som en stöt, chigi.
Till skillnad mot japansk Budō där tekniken klassificeras som en sparkteknik (keri waza).

Inom japansk Budō heter sparken Hizageri.

Taekwondo terminologi: Bandae Dollyo Chagi & Momdollyo Hooreo Chagi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

BANDAE DOLLYO CHAGI

Bandae Dollyo Chagi (반대 돌려 차기) betyder omvänd rundspark skrivet med det koreanska alfabetet, hangul. Den spark som oftast bara kallas ”snurrsparken”. Sparken heter också Momdollyo Hooreo Chagi (ibland slarvigt förkortad till bara ”Momdollyo”). Det här namnet beskriver sparken bättre, nämligen en spinning hook kick. Ibland kan man också se andra namn för sparken,

Inom japansk Budō heter sparken Ushiromawashigeri.

Taekwondo terminologi: Apcha Olligi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

APCHA OLLIGI:

Apcha Olligi (앞 차 올리기 ) är uppvärmningsparken framåt, front rising kick. Apcha Olligi skrivs med det koreanska alfabetet, hangul.

• Det första tecknet uttalas Ap och betyder framåt.

• De sista tecknen uttalas Cha Olligi och betyder att lyfta sparken (benet) uppåt.

Apcha kan också betyda smidig.

Uppvärmningsparken framåt heter Mae keage inom japansk Budō, betydelsen är densamma, en lyftande spark framåt.

Kyekpa till 7 Gup Jidokwan Taekwondo

Till 7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo visar man upp kyekpa (krossteknik).

Krosstekniker skall tränas under instruktörens uppsikt. Tänk på att det finns en skaderisk! Eleven skall först behärska tekniken och kunna förstå vikten av riktig impact!
Krosstekniken är ett test på Din mentala fokusering (chojum), teknik och kraft (himm).

Till 7 Gup visar man följande krosstekniker:

1. Dollyo Chagi -1 bräda (2 cm)

2. Yop Chagi -1 bräda (2 cm)

Taekwondo terminologi: Ap Chagi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

AP CHAGI:

Ap Chagi ( 앞 차기 ) betyder framåtspark. Ap Chagi skrivs med det koreanska alfabetet, hangul. Ap Chagi skrivs med tre koreanska bokstäver:

• Det första tecknet uttalas Ap och betyder framåt.

• De två sista uttalas Chagihangul och betyder spark. Chagi kan också skrivas (足技) på hanja, det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen.

På japanska blir dock de två tecknen ashiwaza (fotteknik), som i till exempel fotkastteknik.

Framåtspark inom japansk Budō heter däremot Maegeri stavas med kanji-tecknen 前蹴.

USHIROMAWASHIGERI

Ushiromawashigeri, rundspark bakifrån. I dagligt tal ”snurrspark” eller ”spinning hook kick”.
Vi tränar sparken till:

2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Bandae Dollyo Chagi eller Mom Dollyo Hooreo Chagi (omvänd rundspark/snurrande hook kick).

Utförande:
Från kamae tar Du ett översteg med vänster fot och vänd runt kroppen nästan helt, innan Du börjar lyfta sparkbenet. Det är farten på Din vändning som ger kraften i sparken.
Snurra på främre trampdynan och vik in bakbenet, titta över axeln och sparka ut i en cirkulär rörelse.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Omkullknuffning- Grepp i kläder & skallning

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

OMKULLKNUFFNING & GREPP I KLÄDER-SKALLNING

Knuff i bröstet + Grepp i kläder för att skalla= Ushiro ukemi + Jodan soto empi ate, ura ude osae

Vi tränar tekniken:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i vår Grundkurs Dokan Självskydd
• som en självförsvarsteknik (Goshindo) till 1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• som en självförvarsteknik (Hosinsool) till 7 Gup grönt bälte/blått streck Jidokwan Taekwondo

Angreppets syfte:
Till gult bälte ingår attacken som en angreppskedja, som börjar med knuff i bröstet, man faller bakåt med Ushiro ukemi, upp i gard. I steg 2 blir Du angripen med grepp i kläder och skallning. Bildserien visar steg 2! Uke angiper Dig aggressivt framifrån med grepp i kläderna och fortsätter sedan med en skallning.

Försvaret:
• Uke börjar med att knuffa Dig hårt i bröstet , så att Du faller bakåt. Gör Ushiro ukemi (bakåtfall) och upp i gard.
• Efter att Du har blivit knuffad i bröstet, utfört bakåtfallet och kommit upp, angriper uke igen med grepp i kläderna och skallning.
• Backa med vänster ben snett bakåt till Kokutsu dachi, bort från attacklinjen (seichusen) med en samtidig armbågsstöt, Jodan soto empi ate.
• Höger hand greppar runt ukes hand och vänster hand runt armbågen. Behåll kontakten mot Din bröstkorg! Vänd Dig åt höger 180 grader.
• Rotera runt till Ura ude osae (soto kaiten). Jobba med Din höftvändning, det är den som ger kraft åt tekniken. Lägg ned uke framåt.
• Avsluta med kontrollgrepp. Hiza osae gatame.

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!


Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället Gedan tsuki och koncentrera Dig på nästa uke.

Filmlänk: https://youtu.be/zQtPAGYYoxA

Taekwondo terminologi: Chagi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

CHAGI:

Chagi ( 차기 ) betyder spark. Chagi skrivs med det koreanska alfabetet, hangul. Det kan också skrivas (足技) på hanja, det sino-koreanska uttalet av de kinesiska tecknen.

På japanska blir dock de två tecknen ashi waza (fotteknik), som i till exempel fotkastteknik.

Spark inom japansk Budō heter däremot Keri och stavas med kanji-tecknet 蹴.

OTOSHIGERI

Otoshigeri betyder fallande spark eller droppkick. På koreanska heter sparken Naeryo Chagi. Vanligtvis kallas sparken för ”yxsparken”.

Vi tränar Otoshigeri till:
2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
8 Gup grönt bälte Jidokwan Taekwondo

Utförande:
Svinga benet högt upp och sparka nedåt med hälen (kakato). Sparken kan utföras från utsidan eller insidan och med bakre eller främre ben (surikomi). I fighting så kan man börja med att svinga upp benet med ett lätt böjt knä.

Taekwondo terminologi: Tok

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska. Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till en genomgång av namnen på olika delar av kroppen, kroppsdelar. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

TOK:

Tok eller Teok 턱 betyder haka. Tok skrivs med det koreanska alfabetet, hangul.

Inom japansk Budō heter haka ago.