HADAKA JIME

Hadaka jime

Vi tränar halslåset (shime waza) Hadaka jime till:

 • 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo och Kodokans Katame no Kata
 • 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu
 • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter halslåset Mok jorukgi
 • som ett av halslåsen i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Hadaka jime kan med fördel visas från:
• sittande
• då uke ligger på mage och du för in
benen under uke. Sträck fram eller vänd med tekniken

Ja, den kan till och med visas i stående. En variant som är användbar i en självförsvarssituation och som också kan ses i många av Ju Jutsuns, Aikijutsuns, gamla Koryu-stilars och Kodokan Judons olika självförsvarskata.

Inom BJJ och MMA är tekniken mer känd som Rear naked choke eller Mata leao, dock med annat utförande. Där utförs den med låst nacke och som en armstrypning med biceps.

Utförande:
Halslåset kommer bakifrån. Koppla ihop Dina händer och placera Din kind mot ukes huvud. Tryck mot ukes halspulsåder och pressa fram/ned Din panna! När Du trycker på vänster sida av halsen, trycker Du i en riktning mot ukes höger öra.
Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, ingen nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Hadaka jime betyder ”naket halslås”. Naket antyder att här utför man halslåset utan något grepp i gi (dräkten).
Ett annat namn för halslåset är Ushiro jime.

HIKKOMI WAZA: Yoko uchi mata-sobi hishigi

HIKKOMI WAZA (övergångstekniker till newaza):
Hikkomi är ett begrepp, som ibland leder till förvirring. Ibland används den slarvigt för egentligen olika saker. Att bara kasta uke och sedan gå in i en fasthållning är egentligen ingen riktig hikkomi. Vad finns det då för olika skillnader?

 • Syftet med ett kast, nage, är att med kraft och kontroll kasta uke i mattan (det är ju detta som belönas med
  en Ippon!)
 • Syftet med en nedtagning, taoshi eller takedown, är att bara få ned uke i mattan (för att sedan gå vidare
  med kontroll), ofta i form av en neddragning
 • Syftet med en övergång, hikkomi, är att ta ned uke från stående till mattan med ett bestämt slutmål, ex Yoko tomoenage→Juji gatame

Vi börjar med att gå igenom Yoko uchi mata- sobi hishigi. Här är syftet att få ned uke till ett benlås! Namnet på själva kasttekniken kan ha olika namn!

OBS! Bilden visar inte hela serien utan endast ingången till kastet!

Vi tränar tekniken till

2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:

• Ta med höger hand ett högt tag i ukes nackkrage, gå in som i en Uchi mata.

• Flytta nu på Ditt högerben. Höger fot krokar runt ukes högra knäveck. Vänster hand greppar från utsidan Ukes vänstra knäveck.

• Fall framåt i en Yoko uchi mata.

• Lägg Dig lite på sidan och fånga ukes underben. Kläm åt med både armarna i en Sobi hishigi. Tryck upp Din höft!

Sobi betyder vad (mitten av vaden) och hishigi betyder brytning, bändning.

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Kuzure waki gatame från utsubuse

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Kuzure waki gatame:

I vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränar vi en variant av armlåset Waki gatame, Kuzure waki gatame, den skulle lika gärna kunna heta Gyaku waki gatame. I Kuzure waki gatame så sitter Du uppe vid ukes huvud med armen på motsatt sida.

Vi tränar den här varianten av Waki gatame med den här ingången:

 • till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en variant av Waki gatame till 3 Kyu grönt bälte Kodokan Judo
 • som en variant av Waki gatame till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till armlåset från back-mount (utsubuse).

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska. 

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Höger arm går in under ukes högra armhåla och greppar hans höger handled. Lägg Dig nu på ukes högersida med Din bröstkorg mot ukes högra axel. Ligg med hela Din kroppstyngd på Ukes axel!

• Med ett grepp i ukes högra handled, snurra runt uke åt vänster, släpp inte kontakten med ukes axel. Det är inte Dina armar som ger Dig kraften, utnyttja hela Din kropp i rotationen!

OBS! Det finns en skaderisk! Om uke fortsätter att göra motstånd och vägrar släppa ut sin högerarm, kan det leda till en axelskada!

• För att inte skada sin axel, så kommer Uke att släppa ut sin högra arm. Lägg Dig mot Ukes axel och koppla armlåset Kuzure waki gatame.

• Ha ukes arm låst i Din armhåla, bryt mot armbågen (mot underarmens lillfingersida).
Jämfört med Waki gatame så sitter Du uppe vid ukes huvud med armen på motsatt sida.

Kommentar:

Det kompletta namnet på tekniken är Kuzure ude hishigi waki gatame. Kuzure betyder variant. Ude hishigi betyder bryta, bända armen. Waki betyder från sidan och –gatame fasthållning.
Många tror att Waki i det här fallet betyder armhåla, men det är en missuppfattning!

Waki betyder från sidan. Jämför med sido-positionen Waki gamae eller Waki no Kamae i svärdstekniken, där Du håller Din sida riktad mot motståndaren.

Ett gammalt namn på tekniken är Karada gatame. Andra namn för tekniken, speciellt de stående varianterna, är Hiji kudaki och Hiji shime (inom Aikijutsu och Aikido).

Mae ukemi utan dämpning (Mae mawari ukemi)

Mae ukemi, är det rullande framåtfallet, är det grundläggande fallet framåt. Vi tränar det inte bara i vår Dokan Ryu Ju Jutsu, utan även inom våra andra Budō-arter.

Vi tränar Mae ukemi utan dämpning/rullfall framåt till:

 • 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo (Mae mawari ukemi)
 • 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu (Mae mawari ukemi)
 • 4 Kyu blått bälte Karate Jutsu
 • 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo (Ap Koorugi Nakbop)

Utförande:

• Ha en lätt böjd arm, rikta och titta in mot Din vänstra armhåla. Sätt hakan mot bröstet.

• Rulla diagonalt över höger axel, ryggen och vänster höft.

• Gå upp i kamae!

Kommentar:

Ett annat namn för det rullande framåtfallet är Zenpo kaiten ukemi eller Mae mawari ukemi.

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Sode jime från backmount

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

I vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränar vi halslåsvarianten Sode jime.

Vi tränar Sode jime med den här ingången:

 • till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till halslåset från bänkposition (yotsun-bai) och ”hooked” back-mount (utsubuse). 

• Uke befinner sig i bänkpositionen (yotsunbai) alternativt så ställer Du Dig grensle över uke om han ligger på magen. Greppa då tag i ukes bälte och lyft upp han/henne till bänkposition!

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska. 

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg och ”kroka” in Dina ben under ukes kropp.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Vänster arm går under ukes hals och tar grepp i Din höger ärm. Vik över Din höger arm bakom ukes nacke. Vrid på Dina underarmar!Halslåset kommer bakifrån!

• Dra med Din vänstra hand samtidigt som Din höger hands fingrar pressas i riktning ned mot mattan.

Kommentar:

Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, det är inget nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Sode jime betyder halslås med ärmen.
Halslåset är egentligen en variant av Sode guruma jime. Tekniken är också känd som ”Ezekiel Choke”, efter den brasilianske judokan Ezekiel Paraguassu.

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Sode jime från backmount

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

I vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränar vi halslåsvarianten Sode jime.

Vi tränar Sode jime med den här ingången:

 • till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till halslåset från bänkposition (yotsun-bai) och ”hooked” back-mount (utsubuse). 

• Uke befinner sig i bänkpositionen (yotsunbai) alternativt så ställer Du Dig grensle över uke om han ligger på magen. Greppa då tag i ukes bälte och lyft upp han/henne till bänkposition!

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska. 

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg och ”kroka” in Dina ben under ukes kropp.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Vänster arm går under ukes hals och tar grepp i Din höger ärm. Vik över Din höger arm bakom ukes nacke. Vrid på Dina underarmar!Halslåset kommer bakifrån!

• Dra med Din vänstra hand samtidigt som Din höger hands fingrar pressas i riktning ned mot mattan.

Kommentar:

Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, det är inget nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Sode jime betyder halslås med ärmen.
Halslåset är egentligen en variant av Sode guruma jime. Tekniken är också känd som ”Ezekiel Choke”, efter den brasilianske judokan Ezekiel Paraguassu.

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- NAGE WAZA: O SOTO OTOSHI

NAGE WAZA (throwing technique):

Nage waza means throwing technique. As soon as you master a throw from a stationary static position, then you must start practicing the throw in motion, in order to find the right timing. Timing is important in both fighting and self-defense.
A throwing technique is divided into the following three blocks:

 • kuzushi (the unbalancing of uke, ”to break down”)
 • tsukuri (to get into the correct throwing position, the set-up and entrance, (”to build up”)
 • kake (the execution of the throw, the throwing action)
 1. O soto otoshi
  O soto otoshi means ”major outer drop”. The throw is classified as an ashi waza, foot throwing technique.

Performance:
Some important points:

 • Kuzushi (the unbalancing): Right hand grabs uke’s left collar/lapel, left hand
  grips the sleeve at the elbow. If you practice the throw without a gi or with a T-shirt, the right grips is around uke’s neck and left hand around the right elbow. Break the balance diagonally backwards.
 • Tsukuri (the entrance): Take a big step with your left leg forward. Place your right leg behind uke’s right knee, close contact. Keep the pressure on the uke. You must come far back with your right leg between uke’s legs.
 • Kake (throwing action): Maintain the balance break. Cut/stomp right leg in
  the mat and keep the back pressure on the uke. At the same time stretch your right knee (otoshi action). Throw uke backwards.
 • Hold up uke after the throw!

ASHIKUBI HISHIGI

Ashikubi hishigi, ett av benlåsen son vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu och Kano Ryu Nihon Jujutsu.
Ett benlås som även är populärt inom BJJ och MMA.
Inom Kodokan Judo så är den ingen officiell newazateknik, dock så är den med i Kawaishi’s Judometod, den typ av Judo som fick absolut störst spridning i Frankrike. Generellt, så har man bevarat benlåsträningen inom Kawaishi’s Judo.
I Judo är dock benlås förbjudna i randori och tävling.

Vi tränar benlåset till:

 • 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu (Kata ashi hishigi)

Vi tränar benlåset från grund, då vi sitter i ukes guard (Do osae).

Benlås från guard-positionen (Do osae):Tori sitter i ukes guard, uke ligger på rygg.
Grundposition, greppa ett ben

Kommentar: När Du sitter i motståndarens Guard (Do osae), är det viktigt att du har kontroll och tryck på motståndarens höfter. Då kan Du lättare parera hans attackförsök.

Utförande:
Detta är Newazadrill i två steg, där Du först öppnar upp ukes guard och greppar ukes ben, för att sedan skifta till benlås.

 • Du sitter eller står i ukes guard. 
 • Fånga ukes fotled högt upp i Din armhåla och lägg Dig snett bakåt. Lägg Dig på sidan. 
 • Behåll ett högt grepp om ukes fotled och tryck fram Din höft.
Ashikubi hishigi

Ashikubi hishigi betyder vristbrytning (bändning).
Ett annat namn för tekniken är Kata ashi hishigi.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Mawashigeri, II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT MAWASHIGERI, II:

2. Nagashi gedan barai/jodan
sotouke, hidari harai goshi

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)! Tänk på att sparken kan träffa Dig högt och lågt! Glöm därför inte av att skydda huvudet!

Försvaret:

• Uke sparkar Mawashigeri med höger ben. Blockera med samtidig Nagashi gedan barai/jodan sotouke och irimi (ingång).

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Gedan barai utförs med främre handen och en samtidig irimi (ingång).

Dubbelblockeringen. Bilden visar blockering i grundutförandet. Du skall i ingången skydda både Din bål och Ditt huvud.

• Du vet aldrig om uke sparkar mot midjan eller huvudet. Bakre handen skyddar
huvudet mot en eventuellt hög spark. Blockera med vänster hand i en svepande rörelse nedåt, sparken sveps iväg.

• Fånga direkt ukes ben med vänster arm (som i en sukuiuke).

• Fånga sparken och gå in tight mot ukes vänstersida med ett samtidigt högergrepp i ukes krage.

• Passera förbi ukes vänsterhöft.

• Läget och positionen avgör lite om kastet blir en vänster Harai goshi eller O soto gari!

• Avsluta med slag och distans (Kamae).

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Video länk: https://fb.watch/kx59GhMoO4/

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Hadaka jime från backmount

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Hadaka jime är ett av de mest grundläggande halslåsen (shime waza), populärt inom både Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu, Kodokan Judo, BJJ och MMA. Den stora fördelen är att det går att utföra utan dräkt (nogi). Ja, den kan till och med visas i stående. En variant som är användbar i en självförsvarssituation och som också kan ses i många av Ju Jutsuns, Aikijutsuns, gamla Koryu-stilars och Kodokan Judons olika självförsvarskata.

Vi tränar Hadaka jime med den här ingången till:

 • 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo
 • 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till halslåset från bänkposition (yotsun-bai) och ”hooked” back-mount (utsubuse).

• Uke befinner sig i bänkpositionen (yotsunbai) alternativt så ställer Du Dig grensle över uke om han ligger på magen. Greppa då tag i ukes bälte och lyft upp han/henne till bänkposition!

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska.

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg och ”kroka” in Dina ben under ukes kropp.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Gå in med höger hand under ukes haka och lägg Din hand (tumsidan) mot ukes vänster sida av halsen

• Halslåset kommer bakifrån. Koppla ihop Dina händer och placera Din kind mot ukes huvud. Tryck mot ukes halspulsåder och pressa fram/ned Din panna! När Du trycker på vänster sida av halsen, trycker Du i en riktning mot ukes höger öra.

Tekniken kan avslutas på två sätt:

1. Sträck fram Din kropp så att Din bröstkorg ligger mot Ukes nacke. Pressa ned Din panna mot mattan och dra ut uke i halslåset Hadaka jime!

2. Vrid Dig åt höger och lägg Dig ned på Din höger sida, Du välter runt uke! Behåll halslåset hela tiden! Blockera uke genom att lägga Din ben runt hans midja eller blockera hans ben. Dra ut uke i halslåset Hadaka jime!

Kommentar:

Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, det är inget nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Hadaka jime betyder ”naket halslås”. ”Naket” innebär att man utför halslåset utan något grepp i ukes gi. Ett annat namn för halslåset är Ushiro jime.

Inom BJJ och MMA är tekniken mer känd som Rear naked choke eller Mata leao, dock med annat utförande. Där utförs den med låst nacke och som en armstrypning med biceps. Mata leao är BJJ:ns portugisiska namn på tekniken och betyder ”lejondödaren”.