TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombinationen Tai otoshi- Kibisu gaeshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.

Renraku waza:
Tai otoshi- Kibisu gaeshi

Vi tränar kombinationen:

• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Bryt ukes balans snett framåt och satsa på Din första teknik, Tai otoshi! Här vill vi ha fram en reaktion från Uke

• Uke tar ett kraftigt högersteg framåt, över Ditt utsträckta högerben, nästan hoppar runt Dig! Uke vänder sig om.
• Behåll högergreppet och gå ned på Ditt vänsterknä, skjut in höger fot in mellan ukes ben • vänster hand greppar runt ukes höger häl (”heel trip”), kasta uke bakåt med Kibisu gaeshi– följ upp i Newaza.

UDE KANSETSU WAZA (armås): Sankaku gatame

Ude hishigi sankaku gatame är det kompletta namnet på det här armlåset. Sankaku gatame går att utföra i många varianter och från olika positioner. Definitionen är egentligen ett armlås som utförs från en triangel-positionen (sankaku).

Vi tränar Sankaku gatame:
• till 2 Kyu blått bälte Kodokan Judo
• som en kansetsu waza i Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Ude hishigi sankaku gatame är ett armlås från sankaku-position, där höften lyfts. Den går att visa i flera varianter och från olika positioner:
Omote sankaku gatame (framifrån)
Yoko sankaku gatame (från sidan)
Ushiro sankaku gatame (bakifrån)

Som en grund inför gradering så gäller i första hand omote-varianten, som lämpligen visas från
guard-positionen.

Lägg över Ditt ben bakom Ukes axlar och nacke. Lägg Din fotled i motsatta benets knäveck och skapa en triangel. Mellanrummet mellan benen bildar en triangel. Sträck ut Ukes arm, lyft på Din höft och bryt mot Ukes armbågsled. Tekniken liknar halslåset Sankaku jime.

Ude hishigi sankaku gatame betyder ungefär ”triangelarmlås”, egentligen ordagrant bryta/bända armen-triangel-fasthållning.
Ibland förekommer andra namn på tekniken och dess varianter:
Aomuke gata ude hishigi (Mifune’s Judometod)
Shime garami (armlåset då Uke ställer sig upp i Din guard stående)

Filmlänk: https://youtu.be/fcnFgWDY0p0

SEOI MAKIKOMI & UCHI MAKIKOMI

Seoi makikomi och Uchi makikomi, två kast som liknar varandra och är varandras varianter. Här förklaras skillnaderna!

SEOI MAKIKOMI:
Ett mycket bra tävlingskast inom både Judo och Sport Ju Jutsu! Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi den som en Makikomi waza (rullnings-/vridningskast). Inom Kodokan Judo är den inte klassificerad som en officiell kastteknik. Den har dock vissa likheter med Uchi makikomi, men med ett litet annat utförande.

Vi tränar Seoi makikomi:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri makikomi waza i Kodokan Judo

Seoi makikomi, kan översättas till ”rullande eller vridande skulderkast”. Liknar ”Flygande maran”.
Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare.

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Dra in honom tight. Din vänster arm går över och runt ukes höger arm, behåll trycket mot ukes höger axel. Din vänstra arm kontrollerar nu helt ukes högra arm. Ditt häng med Din tyngd och Din högeraxel kontrollerar ukes högeraxel.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Din högra arm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, under ukes armhåla. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och vrid/rulla runt ned i mattan!

UCHI MAKIKOMI:
Ett användbart kast inom både Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo. Kastet har många likheter med Seoi makikomi, som vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu.
Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Yokosutemi waza (offerkast liggande på sidan).
Uchi makikomi tillhör gruppen Habukareta Waza, består av 8 st. bevarade tekniker från gamla Gokyo no Waza (grundkasten) år 1895.

Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare. Har man en bra timing så kan man nästan ”kasta sig själv in i kastet”.

Vi tränar Uchi makikomi:
• som en valfri Habukareta waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 4 Dan svart bälte Kano Ryu Ju Jutsu

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Bryt balansen framåt.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Starta Din ingång som i en Ippon seoinage. Din högerarm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, kasta in Din höft lite på utsidan av uke. Gå in med en snedställd höft. Rotera in 270º. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och taget om ukes högerarm. Vrid/rulla runt ned i mattan!

Uchi makikomi betyder inre rullningskast.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombinationen Morote seoinage- O soto otoshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.

Renraku waza:
Morote seoinage- O soto otoshi

Vi tränar kombinationen:

• som en renraku waza till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingångarna i de båda kastteknikerna! Video-sekvensen visar hela kastkombinationen!

Utförande:

• Bryt ukes balans framåt och satsa på Din första teknik, Morote seoinage! Här vill vi ha fram en reaktion från Uke

• Uke ett kraftigt högersteg framåt förbi Dig och Din högra skuldra
• Ukes försvar blir att kliva förbi Dig på utsidan för att slippa hamna på Din skuldra!
• Behåll greppet men skifta balansbrytning bakåt, kliv över med Ditt högerben och kasta O soto otoshi

Filmlänk: https://youtu.be/BZl7y7xLdac

DE GAMLA MÄSTARNA: Masahiko Kimura

Mashiko Kimura Shihan föddes 1917. Han är av många ansedd som en av världens främsta judoutövare genom tiderna. Han började träna Kodokan Judo vid 9 års ålder och och kunna tidigt märka att han skulle bli ett av Judons stora underbarn. Vid endast 15 års ålder graderades han till 4 Dan. Under hela sin långa fightingkarriär, så förlorade han endast fyra matcher.

Kimura blev framförallt förknippad med två tekniker:

 • Fotkasttekniken O soto gari. Här tränade han ingångar, inte mot en partner, utan mot ett träd! Med sin O soto gari, så knockade han fullkomligt flertalet av sina motståndare.
 • Armlåstekniken Kuzure ude garami, som han besegrade BJJ (brasiliansk jiu jitsu)-mästaren Helio Gracie med. Tekniken är så förknippad med honom, att inom BJJ-världen och MMA så heter armlåset Kimura.

På sin absoluta topp var Kimura fruktansvärt stark och explosiv, med en träningsdos på 9 timmar varje dag. Varje daglig träning innebar också 1000 armhävningar.

Vad som är dåligt känt är at han också innehade graden 7 Dan i Karate Do, med träning inom både Shotokan-stilen (för grundaren Funakoshi) och Goju Ryu. Han kompletterade med Karate och daglig makiwaraträning, då detta
skulle han stärka hans händer inför judofightingen. Hans träningspartner i karate, under många år, var Mas Oyama,
grundaren av Kyokushin Karate.
Han avslutade sin karriär med professionell wrestling. Detta sågs inte med blida ögon från Kodokan, som stoppade hans vidare möjlighet att kunna gradera.
År 1994 dog Kimura efter en längre tids sjukdom pågrund av lungcancer.

USHIROGERI

Ushirogeri betyder bakåtspark. Den finns nog med i flesta former av kampsystem, ja till och med inom vissa arter djurriket. Det är på något sätt liksom naturligt att skicka iväg med benet (”hästsparken”) mot en motståndare bakom oss.

Ushirogeri går att använda i långa kombinationstekniker eller som kort snabb kontringsteknik.
Något som kanske ofta glöms av är att den även är en atemi waza inom Kodokan Judo (då är målet ofta motståndarens knäled).

Vi tränar Ushirogeri;
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en atemi waza till högre Dangrader (från 4 Dan) i Kodokan Judo
• till 2 Dan svart bälte Nihon Kano Ryu Ju Jutsu
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dwit Chagi

Utförande:
Bakåtsparken är kanske mest använd som
kontringsspark eller som en uppföljande teknik i en kombination. I en attack (kombination) skall sparken vara lång och genomträngande. I en kontring skall den vara kort och snabb.

Ta ett översteg, snurra på främre trampdynan
och vänd 180º, lyft upp Ditt knä framåt. Sparka rakt bakåt och titta över axeln. Du träffar med hälens trampdyna (kakato).

UDE KANSETSU WAZA (armås): Te gatame

Armlåset Te gatame är sannolikt av ett mycket gammalt ursprung. Man kan se tekniken i äldre kata.

Vi tränar Te gatame till:

2 Kyu blått bälte Kodokan Judo

• 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande:

Ude hishigi te gatame (det kompletta namnet på armlåset) visas lämpligen från side mount eller Uki gatame (knee on belly). Höger hand greppar ukes handled och vänster arm går under ukes armhåla och greppar motsatta kragslaget.
Tekniken går även att utföra i stående, ungefär som vid en ingång till Ude gaeshi.

Ude hishigi te gatame betyder brytande/ bändande armlås med handfasthållning.

KANNUKI GATAME

Kannuki gatame är ingen officiell armlåsteknik (ude kansetsu waza) inom Kodokan Judo. Tekniken går även att utföra stående eller som ett kontrollgrepp. Det är så som framförallt känner igen den i självförsvar och i vår Ju Jutsu.

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu klassificerar vi kontrollgreppet Kannuki gatame som en hiji waza (teknik mot armbågsleden).
Ett användbart kontrollgrepp i liggande, där det är ganska lätt att gå vidare med att vända angriparen till bukläge. Den är också ett effektivt armlås i Newaza inom både Judo och Sport Ju Jutsu. Den går också att utföra i stående.

Vi tränar Kannuki gatame:
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som ett kontrollgrepp i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu
• som ett armlås i Kodokan Judo

Utförande:
Ta ukes vänster arm i Din armhåla, greppa runt armen och greppa Din högra underarn/handled. Tryck höger hand mot ukes axel, tryck fram Din höft.
Kannuki betyder bult och –gatame fasthållning.

O UCHI MAKIKOMI

Ett populärt tävlingskast inom både Judo och Sport Ju Jutsu. En kastteknik med många möjliga ingångar!
Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi den som en makikomi waza (rullnings-/vridningskast).
Inom Kodokan Judo är den inte klassificerad som en officiell kastteknik.

Vi tränar O uchi makikomi:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri makikomi i Kodokan Judo

O uchi makikomi, kan översättas till ”stort vridningskast inifrån”.
Kastet kallas också för O uchi gake.

Tekniska detaljer:

På bilden visar vi en variant.

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Balansbrytningen i cirkelrörelse snett framåt höger. Greppfattning och ingång, som Du fintar för ett höftkast.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Gå in med tät kontakt, som i en Ouchi gari, men kroka istället ukes höger ben. Din höger hand drar bakåt i ukes bälte eller med grepp i ukes baksida axel. Drag bakåt med vänster hand och kropp trycker bakåt/nedåt.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytning och krascha ned i mattan! Lägg Dig ned framåt.

Tips:
Du måste snabbt passera över ukes ben in i Newaza.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Te guruma som kontringskast mot Ippon seoinage

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad.
I ett första stadie måste du kunna behärska
grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).
Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid
slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:
Ippon seoinage= Te guruma

Vi tränar kontringstekniken:
• som en del i renraku to kaeshi waza till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri kaeshi waza och som ett grundkast till 1 Kyu brunt bälte Kodokan Judo

OBS! Bilden visar kastögonblicket (kake) i själva kontringstekniken, inte hela kontringsserien!

Utförande:
• Uke attackerar med höger Ippon seoinage. Uke måste satsa på sin attack.

Kuzushi (balansbrytningen): Sjunk med, böj på Dina ben. Vänster arm greppar runt Ukes högerben. Behåll högergreppet i Ukes krage.
Själva balansbrytning kommer egentligen när Du hamnar i Din kastposition. Lyft med både höft och mage.
Tsukuri (att hamna i kastposition): Se ovan! Kuzushi & Tsukuri går i ett koordinerat moment!

Kake (kastögonblicket): Detta måste vara en koordinerad rörelse! Fortsätt lyfta med både höft och mage, höger hand lyfter och vänster hand drar runt uke som i ett hjul. Glöm inte att räta på Dina ben i kastögonblicket.