Clinchbrottning/hizageri med mitts

Hizageri, knäsparken, med samtidig clinchtagning. En bra fysövning, samtidigt som den är viktig för både självförsvars- och fullkontaktsträning.

Vi tränar övningen till:

3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:

• Mittshållaren tränar på att räta upp sin överkropp. En bra träning av nacke och rygg!

• Den som knäar, greppar runt mittshållarens nacke, drar ned pannan mot sin axel/bröstkorg. Man kan även försöka styra sin partner åt sidorna.

• Från positionen matar man med Hizageri. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). Håll tempot och träna båda sidorna.

En övning som är bra att träna i 1-minutsronder!

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Gyakutsuki med Surikomi jodan yoko uraken

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:

Gyakutsuki (attack)= Surikomi sotouke, surikomi jodan uraken (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en Shingumite nr 3 till 7 Kyu gult bälte Karate Jutsu

OBS! Filmlänken nedan visar hela sekvensen i rörelse!

Utförande

Attacken:
• Uke rycker in mot Dig med yori ashi-steg och slår höger Gyakutsuki. Uke rycker
sedan tillbaka.

Blockeringen & Förflyttningen:
• I den här blockeringen så glider/vrider (kawashi) Du Dig undan från Din och Din ukes
gemensamma attacklinje (seichusen).
• Undvik att ta en massa extra steg! I fighting så finns det ingen tid för det!
• Samtidigt som Du blockerar, så rycker Du undan Din höft åt sidan i yoko taisabaki.
Du vrider Dig och rycker undan Din höft åt höger sida!
• Blockera Chudan sotouke med Din främre vänsterhand, blockera direkt från Din gard
(kamae)
• Du skall få en känsla av att Du nästan föser i väg slaget åt sidan
• Försök att koordinera Din blockering och förflyttning till ett och samma moment!

Bilden visar taisabaki med blockeringen.

Kontringen:
• Du har nu hamnat i ett direkt läge för Din kontring.
• Slå direkt yoko uraken med främre vänster hand.

Filmlänk: https://youtu.be/bCWqWD1mSkU

NEWAZA SHISEI (positionerna i mattkamp)

Hållningen och positionen är lika viktig i newaza, som i den stående tekniken.

Attackfomer:
Ne waza no Semekata är ibland en benämning på de olika attackformerna i Newaza.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.

Försvar:
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.
Det finns således många namn för ingångar, positioner och försvar i newaza.

Nästa gång skall vi gå in på de olika positionerna.

Om Newazaträning

Ne Waza är våra tekniker nere i mattan, golvkampsteknikerna.

Det som är mest utpräglat för newaza är just själva situationen och positionen. Det är kanske viktigare att behärska en position än en massa tekniker. För att få en mer realistisk newaza tränar vi alla tekniker med passer- och vändningsteknik från olika positioner eller som ett svar på ukes frigöringsförsök.

Det är lämpligt att träna både offensiva och defensiva tekniker från en och samma position. Kan Du lära Dig att behärska och kontrollera en position, så har Du större chanser att nå ett lyckat resultat.
Rytmen är en viktig faktor när det gäller kombinationer och kontringar i newaza. Hitta en rytm och tänk på ukes respons.
Generellt kan man säga att rytmen i newaza varierar med typ av teknik:

• Ett armlås sänker ofta rytmen och uke blir ofta öppen för osaekomi (fasthållning)

• Då uke försöker frigöra sig från fasthållningen (osaekomi) ökar rytmen igen, uke blir ofta öppen för halslås eller armlås

• Då uke koncentrerar sig på att undvika armlåset sänks ofta rytmen igen, uke blir öppen för en ny osaekomi eller halslås

En rörlig höft är mycket viktig i newaza. Tänk på att ”räkan” (ebi taisabaki) är egentligen den viktigaste taisabakiövningen för newaza!
När du är offensiv skall Du vara kvick med en rörlig höft, likväl som att då Du är defensiv, skall försöka stoppa ukes
höftrörelser.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Gyakutsuki med Gyakutsuki

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:

Gyakutsuki (attack)= Surikomi sotouke, gyakutsuki (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en Shingumite till 8 Kyu vitt bälte/rött streck Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar kontringstekniken! Filmlänken nedan visar hela sekvensen i rörelse!

Utförande

Attacken:
• Uke rycker in mot Dig med yori ashi-steg och slår höger Gyakutsuki. Uke rycker
sedan tillbaka.

Blockeringen & Förflyttningen:
• I den här blockeringen så glider/vrider (kawashi) Du Dig undan från Din och Din ukes
gemensamma attacklinje (seichusen).
• Undvik att ta en massa extra steg! I fighting så finns det ingen tid för det!
• Samtidigt som Du blockerar, så rycker Du undan Din höft åt sidan i yoko taisabaki.
Du vrider Dig och rycker undan Din höft åt höger sida!
• Blockera Chudan sotouke med Din främre vänsterhand, blockera direkt från Din gard
(kamae)
• Du skall få en känsla av att Du nästan föser i väg slaget åt sidan
• Försök att koordinera Din blockering och förflyttning till ett och samma moment!

Kontringen:
• Du har nu hamnat i ett direkt läge för Din kontring.
• Vrid tillbaka Din höft åt vänster och kontra med höger Gyakutsuki.

Filmlänk: https://youtu.be/DyanpBCFnUI

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kombinationen Kizamitsuki- Surikomi jodan uramawashigeri

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Kizamitsuki – Surikomi jodan uramawashigeri

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Vi tränar kombinationen till:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Både uke och tori är i vänster Kamae.

• Tori glider fram med vänster fot och driver bak uke med Kizamitsuki

• Ukes reaktion blir att glida bak och sänka garden
• Ta ett instep framåt med bakre foten och sparka Uramawashigeri med främre benet.
Böj in benet framför kroppen och snärta ut det i en cirkulär rörelse

THE HISTORY OF JU JUTSU

Ju Jutsu (the soft or flexible technique) was in ancient Japan that of the samurai hand-to-hand combat system, a technique developed with the aim of killing an opponent.

There are many disputed theories about its origin. The most basic and common theory is that the history begins with the legend of the Indian monk Boddhidharma (called Daruma in Japanese). He came to China in the 6th century. Boddhidharma was schooled in vajramushti, an indian fighting system. He became active in the Shaolin Monastery and created a fighting system there, with the aim of strengthening the monks’ physical health and defense capabilities. During the Middle Ages, a trade exchange began between Japan and China. The combat system of the monks was thus spread and adopted by the samurai.

However, there are some theories that Ju Jutsu might has a greater domestic origin than previously believed.

During the 17th century, there were over 700 different jujutsu schools in Japan. When the samurai class was abolished in the end of the 19th century the art was dying out. However, some schools were preserved and several other Budō arts evolved from Ju Jutsu, for example aikido, judo, wadoryu karate-do.

The name Ju Jutsu is often translated as ”the soft technique”. Jutsu means technique. Ju, however, can have several different meanings; softness, soft as opposed to hard (as opposed to the sword), noble and flexible.

Flexible is probably the most accurate translation, although soft has become the most widely used. Ju represents a principle, a method in how to use the body as a weapon and a strategy. The most characteristic thing about Ju Jutsu is flexibility, the softness and compliance to able to use the opponent’s power and energy against himself.

Ju Jutsu’s spread to Sweden:

Ju Jutsu was first introduced in Sweden in 1907 by Viking Cronholm (1874–1961), the Swedish Ju Jutsu’s ancestor.

USHIROMAWASHIGERI

Ushiromawashigeri, rundspark bakifrån. I dagligt tal ”snurrspark” eller ”spinning hook kick”.
Vi tränar sparken till:

2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Bandae Dollyo Chagi eller Mom Dollyo Hooreo Chagi (omvänd rundspark/snurrande hook kick).

Utförande:
Från kamae tar Du ett översteg med vänster fot och vänd runt kroppen nästan helt, innan Du börjar lyfta sparkbenet. Det är farten på Din vändning som ger kraften i sparken.
Snurra på främre trampdynan och vik in bakbenet, titta över axeln och sparka ut i en cirkulär rörelse.