Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Helveteshalslåset från bänkpositionen, kombination med Kata ha jime

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai):

Jigoku jimekata ha jime

Vi tränar den:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en Sonota waza inom Kodokan Judo

Utförande:
Detta är Newazadrill i tre steg, där tori först utför vändningen och sedan följer upp med halslåsen. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Ingången”:
Uke står i bänkpositionen, yotsunbai, på alla fyra. Greppa med vänster hand ukes
krage underifrån, vänster ben krokar runt ukes vänstra arm och höger arm går över ryggen och krokar runt höger armhåla. Gör ett framåtfall!

Del 2 Halslåset: Jigoku jime

Du har nu hamnat i position för halslåset. Dra höger arm och vänster hand mot Dig samtidigt som Dina ben låser runt ukes vänsterarm. Lyft Ditt höft och sätt halslåset Jigoku jime.

Jigoku jime betyder helveteshalslåset.
Tekniken heter också Oten jime.

Del 3 Halslåset Kata ha jime

Om Du har hög fart och kraft i Din rullning, så kommer Du istället att rulla upp i läge för en Kata ha jime.

Höger hand behåller greppet bakifrån i ukes vänster krage, under hakan. Vänster arm går under ukes vänstra armhåla och bakom ukes nacke. Dra med höger hand och tryck med vänster hand.

Gedan Sune Mawashigeri som mittsteknik

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Gedan mawashigeri betyder låg rundspark.
I dagligt tal ”lowkick”. I sune-varianten träffar Du utsidan låret, i uchimomo-varianten insidan låret. Du träffar med sune (skenbenet). Genom att träna sparken på mittsar så kan vi träna in både tyngd och kraft i sparken.

Vi tränar sparken som en mittsteknik till:
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Gedan sune mawashigeri

Utförande:

Tekniken är något annorlunda än för Mawashigeri. Börja med ett lätt böjt ben och vrid maximalt på Ditt stödben. Använd sparkbenet som en slunga, dvs. det är inte så mycket benmuskler, utan mera bålen som driver sparken. Rikta sparken något vinkelrätt nedåt.
Sparken används i fullkontaktsfighting, men är också mycket användbar i självförsvar, speciellt som atemiteknik eller om man blir angripen av flera motståndare.

MAWASHIGERI SOM MITTSTEKNIK

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Mawashigeri är nog den absolut populäraste tävlingsparken, oavsett om vi talar om Sport Ju Jutsu, Karate, Kickboxning eller Taekwondo.

Mawashigeri är en av de viktigaste grundsparkarna. Lägg lite extra tid på den! Det kommer att löna sig!

Mawashigeri betyder rundspark, roundhouse kick.

När Du utför sparktekniker skall Du försöka behålla Din gard under utförandet. Genom att träna Mawashigeri med hjälp av mittsar (kuddar) kan vi träna upp full kraft, få en bättre teknik samtidigt som vi undviker att få översträckningsskador i lederna.

Vi tränar Mawashigeri i Dokan Ryu Jutsu & Sport Ju Jutsu, Karate Jutsu och Jidokwan Taekwondo.
Vi tränar sparken som en mittsteknik till:

4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
8 Gup grönt bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dollyo Chagi

Utförande:

Det finns olika utförande beroende på sparken skall användas i poäng (non-contact) eller i fullkontakt. I grunden är dock principen den samma, även om utförandet skiljer sig något.

Grovt klassificerar man sparkar i olika grupper: Som grund är Mawashigeri en spark av keagetyp, en snärtande spark, ”snap kick”. Det är den här typen vi använder i poängtävling, non-contact. Den blir snabb! Som fullkontaktsspark så den mer av kekomityp, en genomträngande spark med full impact! Den blir tung och kraftfull!

Fotens träffyta är haisoku, vristen/fotryggen eller sune, skenbenet.

1. Lyft Ditt knä utåt så att benet är parallellt med mattan och vinkla Din stödfot utåt (vrid inte foten som sitter fast i mattan, onödigt vridvåld mot Ditt eget knä!)!

2. Vrid på Ditt stödben samtidigt som Du vrider in höften och sträcker ut sparken!

3. Sikta mot målet med Ditt knä, om skall sparken gå i jodan, så måste Du dra upp Ditt knä högre.

4. För att kunna hålla balansen så är inte bara stödbenet viktigt, försök att hålla garden framför kroppen och pressa fram bröstkorgen som motvikt! 

Det finns lite skillnad i metodiken beroende på om det är en poäng-eller fullkontaktspark:

• I poäng träffar vi med vristen, i fullkontakt träffar vi vanligtvis med skenbenet

• I poäng siktar vi med vårt knä mot målet, i fullkontakt siktar vi med vårt knä förbi (igenom) målet

• I poäng så är det biomekaniskt sett sträckningen i knäleden som avslutar sparken! Knäledens moment!

• I fullkontakt så är det inte bara sträckningen i knäleden som är viktig! Här är det i slutfasen viktigt med att fortsätta att inåtrotera i höftleden för att kunna tränga igenom med sparken! Alltså biomekaniskt sett både en maximal sträckning (extension) i knäleden med samtidigt maximal inåtrotation i höftleden. Lite känslan av att Du slungar in hela benet i målet! Andas ut i slutfasen och du får en absolut impact i träffögonblicket! 

Filmlänk: https://youtu.be/fZmsA_gcsfM

TE GATAME:

Armlåset (ude kansetsu waza) Te gatame är sannolikt av ett mycket gammalt ursprung. Man kan se tekniken i äldre kata.

Vi tränar Te gatame till:
2 Kyu blått bälte Kodokan Judo
• 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande (bilden är lånad):
Ude hishigi te gatame (det kompletta namnet på armlåset) visas lämpligen från side mount eller Uki gatame (knee on belly). Höger hand greppar ukes handled och vänster arm går under ukes armhåla och greppar motsatta kragslaget.
Tekniken går även att utföra i stående, ungefär som vid en ingång till Ude gaeshi.

Ude hishigi te gatame betyder brytande/ bändande armlås med handfasthållning.

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Okuri eri jime från bänkpositionen, kontring med Hiza tori garami

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai):

Okuri eri jime, vält över= Hiza tori garami

Vi tränar den:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Detta är Newazadrill i tre steg, där tori först utför attacken, som uke sedan kontrar. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Ingången”:
Uke står i bänkpositionen, yotsunbai, på alla fyra. Från bänkposition krokar Du in Dina båda benen under uke. Höger hand greppar kragen underifrån (under ukes haka), vänster hand går under ukes armhåla och greppar i ukes motsatta kragslag. Du har nu förberett för Ditt halslås. Fall nu ned på Din högersida. Du har nu automatiskt hamnat i position för halslåset Okuri eri jime.

Del 2 Halslåset:

Du har nu hamnat i position för Okuri eri jime. Dra nu med höger hand mot Dig och pressa/tryck vänster hand nedåt. Okuri eri jime betyder halslås med båda kragarna eller glidande ärmhalslås.

Del 3 Kontringen, benlåset:

Nu kontrar Uke:

Uke korsar sina fötter över och under Dina fotleder, fötterna skapar en triangel. Uke bryter nedåt med benlåset Hiza tori garami.

Hiza tori garami översätts ofta till knäfläta, men tori symboliserar formen på den traditionella japanska portalen.

Maegeri på mitts

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en sparkspade.

Maegeri är den mest grundläggande sparken av alla och förekommer nog inom alla kamp-eller självförsvarssystem.
Vi tränar Maegeri i Dokan Ryu Jutsu & Sport Ju Jutsu, Karate Jutsu och Jidokwan Taekwondo.
Något som kanske ofta glöms av är att sparken också är en Atemi waza inom Kodokan Judo
Vi tränar sparken som mittsteknik till:

5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• 9 Gup gult bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Ap Chagi

Utförande:
Du träffar med chusoku, den främre trampdynan. Vik upp tårna!
Lyft Ditt knä och sparka ut! Lägg in höften bakom sparken. Knuffa inte, du skall sparka ut med underbenet!

Maegeri betyder framåtspark (Mae betyder framåt, –geri betyder spark). På koreanska heter sparken Ap Chagi.

Filmlänkar: https://youtu.be/yvbIY5GH50w

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Ura gatame från bänkpositionen

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai): Ura gatame

Vi tränar den:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Ura gatame

Ura gatame är en användbar teknik då motståndaren är i bänkposition eller har misslyckats med tex Drop Seoinage.

Utförande:
Detta är Newazadrill i två steg. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Ingången”:
Uke står i bänkpositionen, yotsunbai, på alla fyra. Från bänkposition krokar Du in Dina båda benen under uke och Dina armar under ukes armhålor. Tag ett högt grepp i kragen.

Del 2 Utsubuse & Fasthållningen:
Fortsätt att trycka in Dina ben under uke och pressa ned honom på mage, till backmount. Utsubuse är benämningen på positionen då uke ligger på mage (facedown).

Du har nu automatiskt hamnat i position för fasthållningen Ura gatame. Som i alla fasthållningar skall Du sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt och behålla trycket på motståndarens bröstkorg. Det skall vara tungt och jobbigt att andas för motståndaren.
Du skall kunna ligga i fasthållningen med en lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt.

Du vill skapa en bred, men rörlig bas! Ju bredare bas och stöd Du har, desto stabilare blir Din fasthållning.
En viktig princip i många fasthållningar är shiho, att kunna kontrollera kroppens fyra hörn.

Ura gatame betyder omvänd eller motsatt
fasthållning.
OBS! Ura gatame i Kodokan Judo är en helt annan teknik!

Så namnet Ura gatame kanske är lite missvisande, då fasthållningen egentligen teknisk mera är en Tate shiho gatame bakifrån, så Ura eller Ushiro tate shiho gatame, en omvänd fasthållning bakifrån i fyra riktningar (hörn).

Ushiromawashigeri på spade

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en sparkspade.

Ushiromawashigeri på sparkspade:

Ushiromawashigeri, rundspark bakifrån. I dagligt tal ”snurrspark” eller ”spinning hook kick”.
Vi tränar sparken till:

• 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• 1 Kyu brunt bälte/2 svarta streck Karate Jutsu
• 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo
, på koreanska heter sparken Bandae Dollyo Chagi eller Mom Dollyo Hooreo Chagi (omvänd rundspark/snurrande hook kick).

Utförande:
Från kamae tar Du ett översteg med vänster fot och vänd runt kroppen nästan helt, innan Du börjar lyfta sparkbenet. Det är farten på Din vändning som ger kraften i sparken.
Snurra på främre trampdynan och vik in bakbenet, titta över axeln och sparka ut i en cirkulär rörelse.

YOKO SHIHO GATAME

Det finns många versioner (Kuzure) av Yoko shiho gatame, men den mest grundläggande är den som även finns i Kodokan Judons Katame no Kata. Den här får betraktas som själva grundtekniken!

Yoko betyder sida, –shiho betyder fyra riktningar (eller hörn) och –gatame betyder fasthållning. Så Yoko shiho gatame betyder fasthållning från sidan i fyra riktningar (hörn).

Vi tränar fasthållningen Yoko shiho gatame till:
5 Kyu gult bälte Kodokan Judo
5 Kyu gult bälte Kano Ryu Ju Jutsu
4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Vi tränar fasthållningen redan från början med guardpasseringar-och vändningstekniker (mawaru waza).

Utförande:
Attackera uke från sidan (side mount), lägg vänster arm runt ukes nacke och greppa i vänster axel. Höger arm greppar runt ukes vänsterben och ukes bälte. Kontakt bröstkorg mot bröstkorg, sjunk ned. Andas ut!

Du skall kunna ligga i fasthållningen med lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt.

Som i alla fasthållningar skall Du skall sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt och behålla trycket på motståndarens bröstkorg. Om motståndaren får det tungt och jobbigt att andas, då gör Du rätt! Du vill skapa en bred, men rörlig bas! Ju bredare bas och stöd Du har, desto stabilare blir Din fasthållning.
Shiho beskriver en viktig princip i många fasthållningar, dvs att kunna kontrollera kroppens fyra hörn.

Om motståndaren gör ett frigöringsförsök:

• Sträck ut Dina ben bakåt! Det ökar Din balans och tyngd! Du breddar Din bas!
• Parera genom att vrida höften åt sidan!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): ”Halvnelson-vändning”-Kuzure kami shiho gatame-Kata te jime

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai): ”Halvnelson-vändning”- Kuzure kami shiho gatame- Kata te jime (kombination)

Vi tränar den:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo

• till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande:

Detta är Newazadrill i tre steg. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Halvnelson-vändningen”:

”Halvnelson-vändningen”

Höger hand greppar i nacken, vänster hand går under armhålan. Greppa Din egen handled. Lägg Din bröstkorg mot ukes vänsteraxel och sträck ut Dina ben bakåt. Rotera runt ukes huvud motsols. Rotera runt på utsidan så att uke hamnar på rygg. Släpp inte greppet i dräkten!

Del 2 Fasthållningen:

Kuzure kami shiho gatame

Behåll greppet i ukes nackkrage och koppla fasthållningen Kuzure kami shiho gatame. Skillnaden mot Kami shiho gatame är just
att din ena armen (t.ex. Din högerarm) går under ukes armhåla och greppar i kragen underifrån.
Kuzure kami shiho gatame betyder variant-fasthållning i fyra riktningar (hörn) ovanifrån.

Del 3 Frigöringsförsöket & Kombinationen:

Kata te jime

Uke gör ett frigöringsförsök. Släpp inte greppet i nackkragen. Växla till Side mount. Vänster hand går under ukes huvud och över halsen till halslåset Kata te jime. Glid fram med armen och korsa på framsidan av ukes hals.
Pressa ned Din armbåge mot mattan.

Kata te jime betyder halslås med en hand.

Tänk på detta är en Newazadrill, där Din träningspartner också skall få tillfälle att träna på själva frigöringsförsöket!