OSAEKOMI WAZA: Ura gatame

Ura gatame var tidigare en icke godkänd fasthållning (osaekomi waza) i Kodokan Judo. Först 2013 blev den av International Judo Federation (IJF) tillåten i tävling. Efter Kodokans sista revision 2017 så räknas den nu också som en officiell osaekomi waza i Kodokan Judo. OBS! Den skall inte förväxlas med den Ura gatame som vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu! Det är en helt annan teknik!
Ura gatame betyder omvänd fasthållning.

Vi tränar Ura gatame:
• som en valfri osaekomi waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som tränas men inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Var kommer tekniken ifrån?
Ura gatame beskrivs sannolikt första gången i boken ”Canon of Judo”, skriven av judolegenden Kyuzo Mifune (1883-1965).

Utförande (bilden är lånad):
Från sidan greppar Du med Din högra arm runt Ukes nacke, Din vänsterarm greppar runt Ukes högerben. Pressa ned Din rygg mot ukes bröstkorg.

Filmlänk; https://youtu.be/eeAHZB0v3XY

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombination Ko uchi gari- Hane makikomi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad.
I ett första stadie måste du kunna behärska
grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).
Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.
Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse
för en mindre”.

Renraku waza:
Ko uchi gari- Hane makikomi

Vi tränar kombinationen:
• till 4 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Tillfället att attackera, är då Uke går framåt med ena foten eller står med benen väldigt brett eller står med ena benet utåt sidan.
• Tori fintar ingång för höger Ko uchi gari

• Uke flyttar fram sin fot för att hitta balansen
• Fortsätt med draget i ukes högra ärm, men Din höger arm går över ukes huvud och runt uke högerarm. Ha tät kontakt! Flytta in Din höger fot med vristen (”vingen”) mot ukes högra ben.
• Fortsätt Dra i uke, samtidigt som Din höger fot trycker undan hans höger ben, vrid Er ner i mattan med Hane makikomi

MENTAL TRÄNING: Avslappningsträning

Här är ett exempel på en modell för mental träning. En modell lämplig före eller efter passet.
Det gäller att hitta en mental träningsmodell som passar en själv.

AVSLAPPNINGTRÄNING:
• Ligg ned på rygg och koncentrera Dig på andningen.
• Spänn och slappna av muskelgrupp efter muskelgrupp.
• Fyll dina tankar med momentet, då Du vinner med Din favoritteknik.

OSAEKOMI WAZA: Uki gatame

Fasthållningen Uki gatame finns i flera varianter. Här kommer vi att fokusera på den klassiska versionen. Vi tränar Uki gatame:
• som en valfri osaekomi waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 2 Kyu blått bälte Kano Ryu Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som tränas men inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Efter Kodokans sista revision 2017 så räknas den nu också som en officiell osaekomi waza i Kodokan Judo.
Uki gatame betyder flytande eller svävande
fasthållning. Inom framförallt BJJ och MMA är den mer känd som ”Knee on belly”.

Utförande:
Från sidan tar ett Du vänstergrepp i ukes högra ärm, ett högergrepp i ukes krage och pressar ned Ditt höger knä mot ukes bröstkorg.
Pressa ned Ditt knä och dra upp med Dina armar.

En variant av fasthållningen är då uke gör frigöringsförsök mot armlåset Juji gatame, man sätter sig då med benet grensle över ukes bröstkorg och parerar ukes frigöringsförsök.
Oftast så används Uki gatame som en övergångsposition.
Den kan på detta sätt också ha sin tillämpning i självförsvar, som en tillfällig mer stabil övergångsposition. I självförsvar kan den till exempel kombineras med Toho ate (tag om ukes strupe).

Var kommer tekniken ifrån?
Uki gatame är sannolikt en mycket gammal teknik. Man kan se varianter av Uki gatame i gamla kata från äldre Koryu Ju Jutsu. Talandes för att den historiskt sett också haft sin tillämpning i närstrid.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombination Ko uchi gari- Kata ashi dori sumi gaeshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad.
I ett första stadie måste du kunna behärska
grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).
Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.
Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse
för en mindre”.

Renraku waza:
Ko uchi gari- Kata ashi dori sumi gaeshi

Vi tränar kombinationen:
• till 4 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Tillfället att attackera, är då Uke går framåt med ena foten eller står med benen väldigt brett eller står med ena benet utåt sidan.
• Tori bryter ukes balans snett bakåt och attackerar med ingång för höger Ko uchi gari

• Din första attack misslyckas, uke flyttar fram sin fot för att hitta balansen
• Lås ukes höger arm mot Din kropp och armhåla med Din vänstra arm. Höger arm går över ukes höger axel och greppar insidan av ukes höger knä.


• Upp med höger ben som i en Sumi gaeshi. Viktigt att gå in nära med höger ben mot ukes insida vänster lår.
• Kasta något över Din högra axel.
• Bryt nu Ukes balans framåt, vrid åt vänster

MENTAL TRÄNING: Modellträning/målbilder

Här är ett exempel på en modell för mental träning. Att hela tiden skapa en positiv målbild av sig själv. Man kan börja med att prova några minuter åt gången, till exempel före eller efter varje träningspass. Öka sedan på tiden. Det gäller att hitta en mental träningsmodell som passar en själv.

MODELLTRÄNING/MÅLBILDER:

Handlar om att i sina tankar kunna hitta idealet,
förebilden.

Exempel:

• Du styr i matchen. • Du på prispallen • Du får ta emot Ditt svarta bälte!

OSAEKOMI WAZA: Tate shiho gatame

Vi tränar fasthållningen Tate shiho gatame till:
• till 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo
• som tillämpning till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• till 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Ju Jutsu

Utförande:
Kan visas som kombinationsteknik från Mune gatame. Från mount greppar Du under ukes nacke med höger hand, samtidigt som Du pressar ukes högerarm över hans ansikte. Vänster arm greppar under ukes högra armhåla. Koppla ihop Dina händer, ha tät kontakt och pressa Din panna ned mot mattan. Pressa in Dina ben under uke.

Du skall sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt och behålla trycket på motståndarens bröstkorg. Om motståndaren får det tungt och jobbigt att andas, då gör Du rätt! Du vill skapa en bred, men rörlig bas! Ju bredare bas och stöd Du har, desto stabilare blir Din fasthållning.
En viktig princip i många fasthållningar är shiho, dvs att kunna kontrollera kroppens fyra hörn.

Tips:
I grundutförandet sätter man sig ned på ukes midja. Här får uke ganska står hävstång vid frigöringsförsök (tex brygga, hip scape). Genom att istället sätta Dig högt upp på ukes bröstkorg och verkligen knipa in och klämma åt med benen, så minskar Du ukes chanser till frigöringsförsök!

Tate shiho gatame betyder vertikal fasthållning i fyra riktningar (hörn).

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombination Ko uchi gari- Hane goshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad.
I ett första stadie måste du kunna behärska
grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).
Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.
Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse
för en mindre”.

Renraku waza:
Ko uchi gari- Hane goshi

Vi tränar kombinationen:
• till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Tillfället att attackera, är då Uke går framåt med ena foten eller står med benen väldigt brett eller står med ena benet utåt sidan.
• Tori bryter ukes balans snett bakåt och attackerar med ingång för höger Ko uchi gari

• Din första attack misslyckas, uke flyttar fram sin fot för att hitta balansen

• Bryt nu Ukes balans framåt, vrid åt vänster • Du hoppar nästan in i kastpositionen med Hane (”vinge”), så att Du hamnar framför uke, böj benen. Höger vristen placeras mot insidan ukes högra vad.
• Fortsätt att dra Uke framåt. Vrid Dig kraftigt åt vänster i kastögonblicket och pendla med högerbenet. Titta ned i mattan och kasta Uke med Hane goshi

BUDOFAKTA: Kastteknikens beståndsdelar

NAGE WAZA (kasttekniker)

Man delar in en kastteknik i följande tre moment (bilden är lånad):

1. Kuzushi (balansbrytningen, ”att bryta ned”)
2. Tsukuri (att komma i korrekt kastposition, ”att bygga upp”)
3. Kake (utförandet, själva kastögonblicket)

I tsukuri så blir Du och Din uke tillsammans, ur biomekanisk synpunkt, en kopplad enhet.

I kake är det sedan Du som
kontrollerar både det påbörjade lyftet och kastriktningen.
Ett moment som av någon anledning ofta glöms av i samband med kastträning, är kime. Detta borde egentligen vara steg 4 av varje kastteknik. Kime visar att Du har kvar Ditt fokus även efter kastet. Du har kvar kontrollen efter att uke
landat i mattan och har möjlighet att följa upp med en fasthållning eller en låsning.
Rullningskast, makikomi waza, där Du följer med uke hela vägen ned i mattan är speciella i två avseenden:
• Makikomi leder (oftast) till en direkt kime
• Makikomi illustrerar verkligen betydelsen av en biomekanisk kopplad enhet (Du och Din uke faller som en kropp)

Hur jobbar man vidare med ingången till sin kastteknik?
1. Dra när Du blir knuffad, tryck när Du blir dragen (Hando no Kuzushi). Själva ”push-pull”-ingången, som är bra då den skapar ett utrymme mellan Dig och Din uke, kallas för oikomi. Detta är principen om aktion-reaktion.
2. Träna mycket på ingångar (uchikomi) till de olika kastteknikerna. Du tränar då upp Din timing, så att Du snabbt kan komma i kastposition (tsukuri).

Uchikomi används ofta som en generell benämning på en ingångsträning, men egentligen finns det två typer: butsukari (det gamla namnet för uchikomi) och uchikomi.
• Fokus vid uchikomiträning är den explosiva höftingången. • Fokus vid butsukariträning är ett snabbt fotarbete och lyftmomentet (tsurikomi).

Draghandens (hikite) roll:
Draghanden är viktig, med sina många funktioner under ett kast. Hikite utför mer än bara ett drag.
I själva draget vill man skapa en korkskruvseffekt med draghanden. Om man drar hikite upp mot sitt öra och vrider handryggen mot sitt ansikte (”titta på klockan”), får man en korkskruvseffekt.
Idealet är att hikite greppar i baksidan av ukes överarm (triceps) eller på insidan av armbågen. Försök att hitta känslan då det är Din armbåge, som drar och styr rörelsen, dvs. draghanden får följa sin armbåge. Det är armbågen
som kommer att styra dragriktningen. Detta gäller för kast riktade framåt. Vid kastriktning bakåt trycker istället hikite. Vid tryck bakåt följer armbågen handen (hikite).
I slutmoment av kastet kan man låta hikite göra en roterande rörelse ned mot mattan, ex Tai otoshi.
En annan funktion är att hikite i slutmomentet trycker ukes arm nedåt (ex O soto gari) eller in mot ukes kropp (ex Tani otoshi, Okuri ashi barai).

Lyfthandens (tsurite) roll:
Lyfthanden kallas också för fiskhanden, styrhanden eller power hand. Sammanfattningsvis så har tsurite två viktiga funktioner:
• att lyfta ukes kropp framåt, bakåt eller åt sidorna och skapar utrymme för ingången
• att kontrollera kastets riktning

SHINGUMITE NR 5

Shingumite är en partnerövning med förberedande fighting-övningar. Ett säkert sätt att träna in både kombinationer och kontringar. Båda startar i Musubi dachi. Bugar mot varandra! Den attackerande sidan jagar ut sin partner i kamae.
A=attack. F=försvar, kontring.

Shingumite nr 5
A: Maegeri
F: Sukuiuke-gyakutsuki

Beskrivning:
• Uke tar vänster steg fram och jagar ut tori i vänster kamae.

• Uke sparkar höger Maegeri.

• Blockera med främre handen samtidigt som Du rycker höften åt sidan i yoko taisabaki (bort från seichusen). Fös iväg sparken åt sidan.

Kontra med höger Gyakutsuki.

I vår Karate Jutsu heter blocken Sukui uke . I vår Dokan Ryu Ju Jutsu tränar vi exakt samma kontringsteknik, men där heter blockeringen Gedan soto uke. I tillämpningen föser
man iväg sparken.

Filmlänken kommer från vår Dokan Ryu där vi kör samma kontring, i något friare form:

Vi tränar kontringstekniken:
• som Shingumite nr 5 till 7 Kyu gult bälte Karate Jutsu
• som en kaeshi waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu