Clinchbrottning/hizageri med mitts

Hizageri, knäsparken, med samtidig clinchtagning. En bra fysövning, samtidigt som den är viktig för både självförsvars- och fullkontaktsträning.

Vi tränar övningen till:

3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:

• Mittshållaren tränar på att räta upp sin överkropp. En bra träning av nacke och rygg!

• Den som knäar, greppar runt mittshållarens nacke, drar ned pannan mot sin axel/bröstkorg. Man kan även försöka styra sin partner åt sidorna.

• Från positionen matar man med Hizageri. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). Håll tempot och träna båda sidorna.

En övning som är bra att träna i 1-minutsronder!

SELF DEFENSE & SELF PROTECTION

Ju Jutsu is perhaps the Budo art that is most focused on self-defense. What then is self-defense?

Self-defense is everything you do to protect yourself and defend yourself against an attacker. You have no right to use more force than is absolutely necessary to be able to defend yourself. Your defense must be in proportion to the attack to which you are exposed. When the attack has stopped, then the right to protection also ceases.

Three conditions must be met in order to be able to claim protection:
There must be an attack or threat of attack
• The attack must be current
• The defense must be necessary

The concept of self-protection does not only include self-defense, but includes everything one does to avoid himself be attacked.

TILLÄMPNINGAR HALVDISTANS & AIKI JUTSU: Ippon seoinage- Kote hineri- Kaiten nage

Det skall betonas att det vi kallar för tillämpning Aiki Jutsu, är vårt sätt att indela distansen, med stående kansetsu waza-tekniker på halvdistans.

RENRAKU WAZA (kombinationsteknik)
Till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu:

Ippon seoi nage (uke hand mot höften)-Kote hineri-Kaiten nage

OBS! Bilderna visar endast de ingående grundteknikerna, inte kontringsserien!

Utförande:

• Greppa tag i Uke. Gör ett försök till Ippon seoinage. Dra med vänster hand, höger hand går under och runt ukes armhåla.

• Uke svarar med att sjunka ned och sätta höger hand i mot höften/ i ryggen.

• Släpp inte Din greppfattning! Passera under ukes armhåla och växla till Kote hineri , vänd 180º åt vänster.


• Behåll Ditt vänstergrepp i ukes handled och lyft armen upp mot taket, samtidigt som Du trycker ned ukes nacke. Tag ett diagonalt steg in och kasta uke med Kaiten nage.
Kastriktningen blir snett diagonalt framåt.

Det är Din kroppsrotation som är viktig i teknikerna.
Använd Din kropp och inte bara en rå armstyrka!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i kragen bakifrån I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KRAGEN BAKIFRÅN I

Grepp i kragen bakifrån med drag= Jodan uchiuke/ ura ate, ude gatame

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundteknik! Som bilden visar så är detta en teknik som fungerar lika bra utan dräkt (No-gi).

Angreppets syfte:
Vid grepp i kragen bakifrån rycker uke Dig bakåt.
Var beredd på att uke kanske också laddar för ett slag med sin andra hand.

Utförandet:

• Uke greppar med höger hand bakifrån i din nackkrage och rycker Dig bakåt!

• Backa bak med vänster ben och vänd Dig om med samtidig vänster blockering (jodan uchiuke) och höger Ura ate (en Shitatsuki, uppercut).

• Greppa ukes armbåge med båda händerna för armlåset Ude gatame.

Ingången till Ude gatame

• Backa bakåt och lägg ned Uke framåt. I det här läget har Du ett läge där du kan komplettera med atemi (t.ex. hiza ate, knästöt).

• Ha uppsikt omkring Dig! Om det finns flera angripare, skippa kontrollgrepp och tryck istället till Uke med en Hiza ate!

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Gyakutsuki med Surikomi jodan yoko uraken

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki.

Kaeshi waza:

Gyakutsuki (attack)= Surikomi sotouke, surikomi jodan uraken (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en Shingumite nr 3 till 7 Kyu gult bälte Karate Jutsu

OBS! Filmlänken nedan visar hela sekvensen i rörelse!

Utförande

Attacken:
• Uke rycker in mot Dig med yori ashi-steg och slår höger Gyakutsuki. Uke rycker
sedan tillbaka.

Blockeringen & Förflyttningen:
• I den här blockeringen så glider/vrider (kawashi) Du Dig undan från Din och Din ukes
gemensamma attacklinje (seichusen).
• Undvik att ta en massa extra steg! I fighting så finns det ingen tid för det!
• Samtidigt som Du blockerar, så rycker Du undan Din höft åt sidan i yoko taisabaki.
Du vrider Dig och rycker undan Din höft åt höger sida!
• Blockera Chudan sotouke med Din främre vänsterhand, blockera direkt från Din gard
(kamae)
• Du skall få en känsla av att Du nästan föser i väg slaget åt sidan
• Försök att koordinera Din blockering och förflyttning till ett och samma moment!

Bilden visar taisabaki med blockeringen.

Kontringen:
• Du har nu hamnat i ett direkt läge för Din kontring.
• Slå direkt yoko uraken med främre vänster hand.

Filmlänk: https://youtu.be/bCWqWD1mSkU

NEWAZA SHISEI (positionerna i mattkamp)

Hållningen och positionen är lika viktig i newaza, som i den stående tekniken.

Attackfomer:
Ne waza no Semekata är ibland en benämning på de olika attackformerna i Newaza.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.

Försvar:
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.
Det finns således många namn för ingångar, positioner och försvar i newaza.

Nästa gång skall vi gå in på de olika positionerna.

DRESS CODE- DOKAN RYU JU JUTSU

Ju Jutsu training is performed wearing a white gi (actually keiko-gi, training uniform). This is held together by the belt, obi.

The color of the belt marks the technical skill of the practitioner. As a beginner, you have a white belt.

The Kyu grades (student ranks) are marked with a white, yellow, orange, green, blue and brown belt.

The Dan grades (black belt grades/master grades) are marked with black, red-black, red-white and red belt.

Recommended minimum time to 1st Dan black belt is 6 years of continuous training, but takes in reality longer time to achieve.

During grading and demonstrations, the style embroidery must be sewn onto your gi jacket. Marks on the uniform shall be worn as follows:

• the style embroidery, the calligraphy, on the left breast, above the heart

club badge on left upper sleeve

• the federal badge on the right upper arm

TILLÄMPNINGAR HALVDISTANS & AIKI JUTSU: Ura kote gaeshi- Tenchinage i kombination

Det skall betonas att det vi kallar för tillämpning Aiki Jutsu, är vårt sätt att indela distansen, med stående kansetsu waza-tekniker på halvdistans.

RENRAKU WAZA (kombinationsteknik)
Till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu:

Ura kote gaeshi i rörelse= Tenchi nage

OBS! Bilderna visar endast de ingående grundteknikerna, inte kontringsserien!

Utförande:

• Uke angriper Dig i fart och jagar efter ett försök till diagonalt grepp i Din högra handled.
Här är det viktigt med en oerhörd timing.
• Precis innan Uke greppar Din handled, tar Du ett grepp i ukes handled med Din vänster hand. Rotera samtidigt runt på ukes utsida med soto-kaiten och en Ura kote gaeshi.

• Uke bromsar rörelsen, rotera tillbaka och kasta Uke med Tenchi nage.

Det är Din rotation som är viktig i teknikerna.
Använd Din kropp och inte bara en rå armstyrka!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i axeln från sidan

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I AXELN FRÅN SIDAN

Grepp i axeln från sidan med drag= Uraken ate, kani basami

Vi tränar tekniken:
• till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Detta är en teknik på en avancerad nivå.

OBS! Bilden visar ingången till den avslutande kasttekniken!

Angreppets syfte:
Uke angiper Dig med grepp i axeln från sidan med drag. Tänk på att uke kan slå mot Dig med sin andra fria handen!

Utförandet:
• Uke angriper Dig från sidan med högergrepp och drag i Din vänstra axel.

• Flytta in mot Uke med vänster Uraken ate mot ukes ansikte, Din högerhand skyddar Dig mot eventuellt slag

• Vänster hand greppar ukes kragslag. Lägg vänster ben över ukes mage. Hoppa upp och placera höger ben bakom ukes ben. Kasta uke med Kani basami!

Avsluta med atemi mot ukes huvud och ställ Dig upp i Kamae.