1 DAN SVART BÄLTE (shodan) DOKAN RYU JU JUTSU & SPORT JU JUTSUTILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR- JIGO WAZA I

1. Försök till stryptag framifrån= Mae otoshi

OBS! Bilderna visar endast de ingående tekniker och inte själva teknikserien!

Angreppets syftet:
Uke rusar på Dig med försök till stryptag framifrån.

Försvaret:
• Rotera på utsidan med soto-kaiten och parera angreppet med Morote jodan uke
• I paraden, så greppar höger hand om Ukes armbågsveck, vänster greppar om handleden

• Försvaret startar startar som en omote ude osae i rörelse
• Det är mycket viktigt att Du har grepp i ukes
armbågsveck, i balansbrytningen trycker Du uke
uppåt/framåt samtidigt som Du går in med ett steg

• Kasta iväg uke framåt med Mae otoshi, lite känslan som om Du hugger en Shomen uchi med svärdet (bilden visar kastet dock från den andra sidan, från höger sida)

• Mae otoshi är en teknik som kräver mycket timing!
• Avsluta med att inta Kamae

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Hårtag framifrån II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo.
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

HÅRTAG FRAMIFRÅN

Angreppets syfte:
Genom att dra Dig i håret, så vill angriparen oftast dra Dig ur balans och dra omkull Dig alternativt dra ned Dig för att kunna knäa Dig.

2. Hårtag framifrån med drag= Ude garami

Vi tränar tekniken till:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilden visar enbart grundtekniken och inte själva försvarsserien!

Utförande:
• Uke tar grepp i håret med höger hand och drar Dig framåt.
• Ta samtidigt ett ett kort vänster steg fram och blockera med Din högra underarm underifrån mot Ukes underarm, i praktiken en Jodan uke.
• Lägg vänster underarm ovanifrån i Ukes armbågsveck, samtidigt som Du trycker uppåt med Din högerarm, ungefär som om Du fortsätter att blockera upp mot taket.
• Vänster hand greppar nu Din motsatta handled samtidigt som Din höger hand greppar Ukes handled (armflätan), fortsätt framåt och bryt ned Uke med armlåset Ude garami.
• Vänd Dig om och Kamae

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombination Ko uchi gari- Hane makikomi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad.
I ett första stadie måste du kunna behärska
grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).
Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.
Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse
för en mindre”.

Renraku waza:
Ko uchi gari- Hane makikomi

Vi tränar kombinationen:
• till 4 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Tillfället att attackera, är då Uke går framåt med ena foten eller står med benen väldigt brett eller står med ena benet utåt sidan.
• Tori fintar ingång för höger Ko uchi gari

• Uke flyttar fram sin fot för att hitta balansen
• Fortsätt med draget i ukes högra ärm, men Din höger arm går över ukes huvud och runt uke högerarm. Ha tät kontakt! Flytta in Din höger fot med vristen (”vingen”) mot ukes högra ben.
• Fortsätt Dra i uke, samtidigt som Din höger fot trycker undan hans höger ben, vrid Er ner i mattan med Hane makikomi

OM 5 DAN SVART BÄLTE (Godan) DOKAN RYU JU JUTSU & SPORT JU JUTSU

5 Dan är en grad på mästarnivå! Vid 5 Dan har man möjlighet att tilldelas en Shihan-licens i Dokan Ryu Ju Jutsu. Själva graderingen består av två delar: en Kata-del och ett fritt uppvisningsprogram efter givna riktlinjer.

Kata: Till 5 Dan visar man upp tre olika Kata:

1. Tokui-Kata, sin favoritkata med tillämpningar.

2. En parkata, där man väljer mellan tre olika ”old-scool Kodokan Kata: Kime shike, Torite no Kata eller Go no Kata.

3. En Iaijutsu-kata.

FRITT PROGRAM:

1. Favoritteknik i tsuki eller keri waza med 5 st. valfria tillämpningar

2. Favoritteknik i nage waza med 5 st. valfria tillämpningar

3. Favoritteknik i kansetsu waza med 5 st. valfria tillämpningar

Dessa skall demonstreras som valfria tillämpningar:
renraku waza (kombination)
kaeshi waza (kontring)
renraku to kaeshi waza
jigo waza
buki waza

OSAEKOMI WAZA: Uki gatame

Fasthållningen Uki gatame finns i flera varianter. Här kommer vi att fokusera på den klassiska versionen. Vi tränar Uki gatame:
• som en valfri osaekomi waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 2 Kyu blått bälte Kano Ryu Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som tränas men inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Efter Kodokans sista revision 2017 så räknas den nu också som en officiell osaekomi waza i Kodokan Judo.
Uki gatame betyder flytande eller svävande
fasthållning. Inom framförallt BJJ och MMA är den mer känd som ”Knee on belly”.

Utförande:
Från sidan tar ett Du vänstergrepp i ukes högra ärm, ett högergrepp i ukes krage och pressar ned Ditt höger knä mot ukes bröstkorg.
Pressa ned Ditt knä och dra upp med Dina armar.

En variant av fasthållningen är då uke gör frigöringsförsök mot armlåset Juji gatame, man sätter sig då med benet grensle över ukes bröstkorg och parerar ukes frigöringsförsök.
Oftast så används Uki gatame som en övergångsposition.
Den kan på detta sätt också ha sin tillämpning i självförsvar, som en tillfällig mer stabil övergångsposition. I självförsvar kan den till exempel kombineras med Toho ate (tag om ukes strupe).

Var kommer tekniken ifrån?
Uki gatame är sannolikt en mycket gammal teknik. Man kan se varianter av Uki gatame i gamla kata från äldre Koryu Ju Jutsu. Talandes för att den historiskt sett också haft sin tillämpning i närstrid.

När skall man försvara sig?

Sammanfattningsvis så kan försvaret i randori påbörjas i något av de följande momenten:

  1. Då uke har utfört sitt angrepp, har tagit sitt grepp (statiskt läge)
  2. Angreppet är dynamiskt och pågår i en serie, där tori bryter in så tidigt som
    möjligt
  3. Då uke påbörjar eller tänker påbörja sin attack

Av detta kan man dra slutsatsen, att om man skall träna ett realistiskt självförsvar, så bör man undvika att träna för mycket på det första statiska momentet.
Jämför detta med de olika kampinitiativen (sen) inom Budo: go no sen, sen no sen och sen sen no sen.

Det är oerhört viktigt med ett sunt förhållningssätt vid självförsvar och Ditt eget självskydd.
Självskydd handlar egentligen om allt det Du gör innan det finns ett behov av självförsvar.
Självskydd handlar om att utveckla Ditt eget säkerhetstänkande och att träna upp Din
handlingsberedskap.

Var uppmärksam på omgivningen! Undvik att bli ett lämpligt offer! Kan det finnas flera
angripare? Hur kan Du ta Dig därifrån?

Undvik att hamna i våldssituationer eller onödiga
konfrontationer!
Om det inte går att undvika och Du ändå blir utsatt för våld-TVEKA INTE, FÖRSVARA
DIG!

Tänk på att om Du hela tiden intar en backande hållning (ett flyktbeteende) genom att bara glida
undan, skydda Dig, ducka osv., så kommer Du att förr eller senare bli träffad av angriparen och
därmed själv sluta som ett våldsoffer.
I en självförsvarssituation skall Du också se till att Du själv aldrig hamnar nere i en markkamp.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombination Ko uchi gari- Kata ashi dori sumi gaeshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad.
I ett första stadie måste du kunna behärska
grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).
Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.
Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse
för en mindre”.

Renraku waza:
Ko uchi gari- Kata ashi dori sumi gaeshi

Vi tränar kombinationen:
• till 4 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Tillfället att attackera, är då Uke går framåt med ena foten eller står med benen väldigt brett eller står med ena benet utåt sidan.
• Tori bryter ukes balans snett bakåt och attackerar med ingång för höger Ko uchi gari

• Din första attack misslyckas, uke flyttar fram sin fot för att hitta balansen
• Lås ukes höger arm mot Din kropp och armhåla med Din vänstra arm. Höger arm går över ukes höger axel och greppar insidan av ukes höger knä.


• Upp med höger ben som i en Sumi gaeshi. Viktigt att gå in nära med höger ben mot ukes insida vänster lår.
• Kasta något över Din högra axel.
• Bryt nu Ukes balans framåt, vrid åt vänster