HADAKA JIME

Hadaka jime

Vi tränar halslåset (shime waza) Hadaka jime till:

 • 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo och Kodokans Katame no Kata
 • 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu
 • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter halslåset Mok jorukgi
 • som ett av halslåsen i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Hadaka jime kan med fördel visas från:
• sittande
• då uke ligger på mage och du för in
benen under uke. Sträck fram eller vänd med tekniken

Ja, den kan till och med visas i stående. En variant som är användbar i en självförsvarssituation och som också kan ses i många av Ju Jutsuns, Aikijutsuns, gamla Koryu-stilars och Kodokan Judons olika självförsvarskata.

Inom BJJ och MMA är tekniken mer känd som Rear naked choke eller Mata leao, dock med annat utförande. Där utförs den med låst nacke och som en armstrypning med biceps.

Utförande:
Halslåset kommer bakifrån. Koppla ihop Dina händer och placera Din kind mot ukes huvud. Tryck mot ukes halspulsåder och pressa fram/ned Din panna! När Du trycker på vänster sida av halsen, trycker Du i en riktning mot ukes höger öra.
Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, ingen nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Hadaka jime betyder ”naket halslås”. Naket antyder att här utför man halslåset utan något grepp i gi (dräkten).
Ett annat namn för halslåset är Ushiro jime.

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- KANSETSU WAZA: OMOTE/UCHI KAITEN & URA/SOTO KAITEN

Understand the concepts of omote, ura, soto kaiten and uchi kaiten!

 • Omote: You move forward into uke’s centerline (irimi) and/or continues to rotate on the inside (uchi kaiten) of uke
 • Ura: You rotates on the outside (soto
  kaiten) of uke, the example above shows
  the taisabaki move against a backhand stick strike.

HIKKOMI WAZA: Yoko uchi mata-sobi hishigi

HIKKOMI WAZA (övergångstekniker till newaza):
Hikkomi är ett begrepp, som ibland leder till förvirring. Ibland används den slarvigt för egentligen olika saker. Att bara kasta uke och sedan gå in i en fasthållning är egentligen ingen riktig hikkomi. Vad finns det då för olika skillnader?

 • Syftet med ett kast, nage, är att med kraft och kontroll kasta uke i mattan (det är ju detta som belönas med
  en Ippon!)
 • Syftet med en nedtagning, taoshi eller takedown, är att bara få ned uke i mattan (för att sedan gå vidare
  med kontroll), ofta i form av en neddragning
 • Syftet med en övergång, hikkomi, är att ta ned uke från stående till mattan med ett bestämt slutmål, ex Yoko tomoenage→Juji gatame

Vi börjar med att gå igenom Yoko uchi mata- sobi hishigi. Här är syftet att få ned uke till ett benlås! Namnet på själva kasttekniken kan ha olika namn!

OBS! Bilden visar inte hela serien utan endast ingången till kastet!

Vi tränar tekniken till

2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:

• Ta med höger hand ett högt tag i ukes nackkrage, gå in som i en Uchi mata.

• Flytta nu på Ditt högerben. Höger fot krokar runt ukes högra knäveck. Vänster hand greppar från utsidan Ukes vänstra knäveck.

• Fall framåt i en Yoko uchi mata.

• Lägg Dig lite på sidan och fånga ukes underben. Kläm åt med både armarna i en Sobi hishigi. Tryck upp Din höft!

Sobi betyder vad (mitten av vaden) och hishigi betyder brytning, bändning.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot Ushiromawashigeri, I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigowaza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT JODAN USHIROMAWASHIGERI, I:

1. Jodan uchiuke, utsida, kuzure
ashi barai

Vi tränar tekniken:

 • som en jigowaza (självförsvarsteknik) till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en hosinsool (självförsvarsteknik) till Dangrad i Jidokwan Taekwondo

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Tänk dynamiskt! Tänk på:
• att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!
• att blockera högt och lågt, Du vet inte om angriparen sparkar i chudan eller jodan!

OBS! Bilderna visar inte själva försvarsserien! Första bilden visar Jodan ushiromawashigeri som grundteknik och andra bilden visar själva kastögonblicket!

Försvaret:

• Uke attackerar med höger Jodan Ushiromawashigeri.

• Från Kamae tar Du ett kort steg snett fram med Din vänstra fot. Blockera/parera med höger Jodan uchiuke . Parad och förflyttning sker koordinerat i ingången (irimi).

• Fånga upp sparken med ett högergrepp om ukes knäveck (sukuiuke) samtidigt som Din vänstra hand greppar i ukes högra nackkrage.

• Om Uke verkligen satsar i sin spark, då pekar hans/hennes (stödfotens, ukes vänstra fot) tår nästan rakt bakåt. Bryt ukes balans bakåt, lyft, tryck fram Din höft och svep undan ukes fot med Kuzure ashi barai.

• Avsluta med Gedan tsuki och Kamae.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Kuzure waki gatame från utsubuse

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Kuzure waki gatame:

I vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränar vi en variant av armlåset Waki gatame, Kuzure waki gatame, den skulle lika gärna kunna heta Gyaku waki gatame. I Kuzure waki gatame så sitter Du uppe vid ukes huvud med armen på motsatt sida.

Vi tränar den här varianten av Waki gatame med den här ingången:

 • till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en variant av Waki gatame till 3 Kyu grönt bälte Kodokan Judo
 • som en variant av Waki gatame till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till armlåset från back-mount (utsubuse).

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska. 

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Höger arm går in under ukes högra armhåla och greppar hans höger handled. Lägg Dig nu på ukes högersida med Din bröstkorg mot ukes högra axel. Ligg med hela Din kroppstyngd på Ukes axel!

• Med ett grepp i ukes högra handled, snurra runt uke åt vänster, släpp inte kontakten med ukes axel. Det är inte Dina armar som ger Dig kraften, utnyttja hela Din kropp i rotationen!

OBS! Det finns en skaderisk! Om uke fortsätter att göra motstånd och vägrar släppa ut sin högerarm, kan det leda till en axelskada!

• För att inte skada sin axel, så kommer Uke att släppa ut sin högra arm. Lägg Dig mot Ukes axel och koppla armlåset Kuzure waki gatame.

• Ha ukes arm låst i Din armhåla, bryt mot armbågen (mot underarmens lillfingersida).
Jämfört med Waki gatame så sitter Du uppe vid ukes huvud med armen på motsatt sida.

Kommentar:

Det kompletta namnet på tekniken är Kuzure ude hishigi waki gatame. Kuzure betyder variant. Ude hishigi betyder bryta, bända armen. Waki betyder från sidan och –gatame fasthållning.
Många tror att Waki i det här fallet betyder armhåla, men det är en missuppfattning!

Waki betyder från sidan. Jämför med sido-positionen Waki gamae eller Waki no Kamae i svärdstekniken, där Du håller Din sida riktad mot motståndaren.

Ett gammalt namn på tekniken är Karada gatame. Andra namn för tekniken, speciellt de stående varianterna, är Hiji kudaki och Hiji shime (inom Aikijutsu och Aikido).

Mae ukemi utan dämpning (Mae mawari ukemi)

Mae ukemi, är det rullande framåtfallet, är det grundläggande fallet framåt. Vi tränar det inte bara i vår Dokan Ryu Ju Jutsu, utan även inom våra andra Budō-arter.

Vi tränar Mae ukemi utan dämpning/rullfall framåt till:

 • 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo (Mae mawari ukemi)
 • 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu (Mae mawari ukemi)
 • 4 Kyu blått bälte Karate Jutsu
 • 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo (Ap Koorugi Nakbop)

Utförande:

• Ha en lätt böjd arm, rikta och titta in mot Din vänstra armhåla. Sätt hakan mot bröstet.

• Rulla diagonalt över höger axel, ryggen och vänster höft.

• Gå upp i kamae!

Kommentar:

Ett annat namn för det rullande framåtfallet är Zenpo kaiten ukemi eller Mae mawari ukemi.

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU- KANSETSU WAZA: UDE OSAE

KANSETSU WAZA (joint locking techniques):

Joint locking techniques (kansetsu waza) are mainly used at half distance. Kansetsu waza are based on uke getting into a situation where he or she has to give up or perform a break fall or lie down.

The starting position during basic technique training is a diagonal wrist grip with
same side foot forward as hand. From basic technique, the technique is then trained in movement, based on various possible attacks (e.g. grabbing clothes, strangling, backhand strikes), which must be dynamic.

1. OMOTE/URA UDE OSAE:

Ude osae is often called ”laying down the arm”, the more correct translation is ”arm press” or ”held arm”. The basic technique is performed in two different variants:

The variant Omote ude osae:
The technique is performed on the inside of your uke, Omote (”positive”) ude osae.

The starting position: Lower your elbow and point your fingers towards uke’s nose. The right hand grasps the uke’s wrist.

.

• Your left hand and thumb grasp
elbow crease and with a
simultaneous breaking of balance, one takes a sliding step forward with the right leg. The right hand is then brought towards the center of the uke. Work towards the center line (as if you would cut someone in front of You).

• Keep your grip and take a step forward with
left leg. It is important that uke’s arm is held higher than his/her shoulder.
Continue forward/downward pressure, while
you work with Your hip forward. It is
important to coordinate the arm press with
Your hip thrust forward!

• After Ude osae, you end with one
appropriate control grip (provided that there are no multiple attackers).

The variant Ura ude osae:
The technique is performed on the outside of the uke, Ura (”negative”) ude osae.

The variant Ura ude osae:

• The starting position.

• Same entrance as in Omote Ude osae.

• In your entry (irimi), uke will resist and prevent both your entry and your attempt to unbalancing, then you shift to Ura (negative) ude osae. I.e. you don’t resist the force, go with it instead!

• Rotate on the outside of uke (soto kaiten) with one big left step. There is no arm strength here involved, it is your hip and body rotation that is important. Swing your arm down towards your hip and the mat (as if you were going to cut someone who stands behind you). It is important to coordinate the arm press with your body and hip rotation!

• After Ude osae, you end with one
appropriate control grip (provided that there are no multiple attackers).


The important grip in Ude osae:

 • Right hand grips around the wrist
 • Left hand and thumb grips the
  elbow crease from below

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Sode jime från backmount

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

I vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränar vi halslåsvarianten Sode jime.

Vi tränar Sode jime med den här ingången:

 • till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till halslåset från bänkposition (yotsun-bai) och ”hooked” back-mount (utsubuse). 

• Uke befinner sig i bänkpositionen (yotsunbai) alternativt så ställer Du Dig grensle över uke om han ligger på magen. Greppa då tag i ukes bälte och lyft upp han/henne till bänkposition!

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska. 

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg och ”kroka” in Dina ben under ukes kropp.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Vänster arm går under ukes hals och tar grepp i Din höger ärm. Vik över Din höger arm bakom ukes nacke. Vrid på Dina underarmar!Halslåset kommer bakifrån!

• Dra med Din vänstra hand samtidigt som Din höger hands fingrar pressas i riktning ned mot mattan.

Kommentar:

Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, det är inget nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Sode jime betyder halslås med ärmen.
Halslåset är egentligen en variant av Sode guruma jime. Tekniken är också känd som ”Ezekiel Choke”, efter den brasilianske judokan Ezekiel Paraguassu.

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Sode jime från backmount

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

I vår Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränar vi halslåsvarianten Sode jime.

Vi tränar Sode jime med den här ingången:

 • till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo
 • som en variant av Sode guruma jime till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Jujutsu

Utförande:

Vi skall lära oss en ingång till halslåset från bänkposition (yotsun-bai) och ”hooked” back-mount (utsubuse). 

• Uke befinner sig i bänkpositionen (yotsunbai) alternativt så ställer Du Dig grensle över uke om han ligger på magen. Greppa då tag i ukes bälte och lyft upp han/henne till bänkposition!

• Uke ligger på magen, positionen heter utsubuse på japanska. 

• Sätt Dig grensle över ukes ländrygg och ”kroka” in Dina ben under ukes kropp.

• Distrahera uke genom att med vänster hand till exempel rycka i ukes byxben.

• Vänster arm går under ukes hals och tar grepp i Din höger ärm. Vik över Din höger arm bakom ukes nacke. Vrid på Dina underarmar!Halslåset kommer bakifrån!

• Dra med Din vänstra hand samtidigt som Din höger hands fingrar pressas i riktning ned mot mattan.

Kommentar:

Notera att nacken inte skall låsas eller att struphuvudet skall pressas in! Det är ett halslås, det är inget nacklås eller någon krossning av struphuvudet. OBS! Man kan om man har otur skada Adamsäpplet och brosket i struphuvudet med fraktur eller blödning som följd!

Sode jime betyder halslås med ärmen.
Halslåset är egentligen en variant av Sode guruma jime. Tekniken är också känd som ”Ezekiel Choke”, efter den brasilianske judokan Ezekiel Paraguassu.

BUJUTSU SHIKE-KIME SHIKE

Vi fortsätter vår serie med de nu nästan bortglömda Kodokan kata. Nu har det blivit dags för Kime Shike. Den är inte en officiell graderingskata i Kodokan Judo.

Bujutsu Shike-Kime Shike är en kata som ofta integreras med Seiryoku Zenyo Kokumin Taiiku. Kime Shike är en gammal självförsvarskata som tränades en del före Andra Världskriget. Idag utövas den sällan. Det förekommer lite olika uppgifter om dess ursprung. En uppgift som förekommer är att den skall visa förenklade varianter av teknikerna från Kime no Kata. Detta är sannolikt inte sanningen. Bujutsu Shike är det äldre namnet på denna kata. Det finns också bevis för att den från allra första början skall ha hetat Shobu no Kata

Kime Shike är sannolikt äldre än Kime no Kata (skapad år 1887). Analyserar man Kime Shike så ser man att en del av teknikerna har sitt ursprung i Tenjin Shinyo Ryu Ju Jutsu, speciellt de första sittande teknikerna (idori).

Kano Shihans egentliga syftet med Kime Shike var nog att bevara teknikerna från Koryu. Den var ett sätt att lära sig bl a: tillämpningar av olika atemi waza och olika vitala punkter (kyusho), försvar mot angrepp med svärd, kiai, användningen av olika armlås (ude kansetsu waza) och nacklås (kubi kansetsu waza). Det rekommenderades till och med att man skulle träna Kime Shike innan man fick lov att träna randori. Så för Kanō Shihan måste ändå denna kata haft en stor betydelse.

Idag görs försök att bevara denna Kata.Vi tränar Kime Shike:

 • till 2 Kyu blått bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
 • som en valbar kata till 5 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu

Utförande:

Kime Shike består av 10 tekniker: 5 sittande tekniker (idori) och 5 stående tekniker (tachiai). I idori förflyttar sig tori och uke mot varandra med Hiza-Zuri.

Idori (sittande):
1. Ryote-dori (Both Wrists Seizure)
2. Furihanashi (Swing-off with right hand)
3. Gyakutedori (Reverse Both Wrists Seizure)
4. Tsukkake (Stomach Punch)
5. Kirikake (Straight Cut-down at Head with a Dagger)

Tachiai (stående):
6. Tsukiage (Uppercut)
7. Yokouchi (Blow at Left Temple)
8. Ushirodori (Shoulder Seizure from Behind)
9. Naname-tsuki (Oblique Thrust at Left Neck with a Dagger)
10. Kirioroshi (Straight Cut-down with a Sword)

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”The Lost Kata of Kodokan Judo”, skriven av Bruce R. Bethers och José A. Caracena.

Filmlänk: https://youtu.be/hV8xmk6oNaA