Självskydd & Taiho Jutsu: Skrevspark

Kin ate

Kin ate, skrevstöt (skrevsparken) ät en enkel atemi waza. En enkel distraktionsteknik. Kin ate är samma teknik som Kingeri, skrevspark. Det är bara det att vi nu änvändet den som en atemi, därav ändelsen-ate.

Vi tränar Kin ate:

• som en atemi waza till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en distraktionsteknik till Fortsättningskurs Självskydd & Taiho Jutsu

Utförande:

Sparka uppåt mot skrevet. Du träffar med haisoku, vristen. Lämplig atemi vid försvar
mot en fysiskt starkare angripare eller vid försvar mot flera angripare.

UDE KIME NAGE

Ude kime nage tillhör vår grupp av kansetsu waza (ledbrytningstekniker). Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi tekniken som en aikinage waza.

Vi tränar Ude kime nage till:
2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu

Utförande:

Ude kime nage

• Uke anfaller i rörelse och försöker greppa Din höger handled.
• Med en samtidig yoko taisabaki, greppar Din höger hand om ukes handled ovanifrån och Din vänstra arm slår upp mot ukes armbågsled. Dina fingrar siktar mot taket, då får Du ett bra tryck mot ukes armbåge.
• Ta ett steg fram och kasta uke med Ude kime nage!

Viktigt att tänka på:
• det är låset mot armbågen som är viktigt för att lyckas med kastet
• all kansetsu waza (och de flesta Aikido/Aikijutsutekniker) bygger på att man försätter i uke i ett läge där han/hon måste falla/kasta sig ur situationen eller blir tvungen att klappa av (ge upp pga smärtan)

Ude kime nage betyder ungefär ”armtryckskastet”.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot kravattgrepp framifrån

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del an dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

KRAVATTGREPP FRAMIFRÅN

Kravattgrepp framifrån= Gedan haito ate, kubi hishigi

Vi tränar tekniken:
• till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i avancerad Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundtekniken, inte hela försvaret!

Angreppets syfte:

OBS! Kravattgrepp framifrån blir ett nacklås! Akta Din nacke och halsrygg!

Försvaret:
• Uke attackerar Dig och drar ned Dig med ett kravattgrepp framifrån.
• Vänster hand greppar ukes hörs handled, med höger hand slår Du en Gedan haito ate mot ukes skrev.
• Du lyckas här distrahera uke, en kort stund. Lyft upp Din högra arm, greppa om ukes nacke och hals med Din höger hand. Vrid upp ukes hals och koppla ihop Dina händer i en Kubi hishigi.

Kubi hishigi


• Tryck fram Din höft mot ukes hjässa. Låset blir en kombination av halslås och nacklås. Försiktigt tryck!
OBS! Skaderisken!

Svartbältesprogram i Taiho Jutsu Modul 1

Onsdag 29 juli kl. 18

1-årigt svartbältesprogram i Taiho Jutsu:

I modul 1 går vi igenom Atemi waza och Kansetsu waza. Programmet är upplagt i åtta olika moduler. Vi tränar no-gi, i vanliga träningskläder. Alla kan delta! Programmet är i första hand tänkt för brun & svartbälten. Det är en fördel om Du också under året deltar i våra seminarier i Dokan Självskydd. För att sedan kunna Dangradera i US Taiho Jutsu:
• krävs att Du är Dangraderad i Dokan Ryu Ju Jutsu
• att Du blir medlem i och registrerar din Dokan Ryu-Dangrad hos USJJF

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kastkombinationen Tai otoshi- Kibisu gaeshi

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker.

Renraku waza:
Tai otoshi- Kibisu gaeshi

Vi tränar kombinationen:

• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri renraku waza i Kodokan Judo

OBS! Bilderna visar de ingående grundteknikerna, inte själva kombinationen!

Utförande:
• Bryt ukes balans snett framåt och satsa på Din första teknik, Tai otoshi! Här vill vi ha fram en reaktion från Uke

• Uke tar ett kraftigt högersteg framåt, över Ditt utsträckta högerben, nästan hoppar runt Dig! Uke vänder sig om.
• Behåll högergreppet och gå ned på Ditt vänsterknä, skjut in höger fot in mellan ukes ben • vänster hand greppar runt ukes höger häl (”heel trip”), kasta uke bakåt med Kibisu gaeshi– följ upp i Newaza.

TAISABAKI no KATA

Taisabaki no Kata är en form som finns i flera versioner, ursprunget till den finns inom Koryu. När man utför den skall man ha lite känslan av att man utför den klädd i rustning (yoroi). Det andra viktiga är att man så lite greppkontakt med Uke som möjligt. Det viktigaste är att utveckla en stark taisabaki-teknik. Den skall vara så stark, så att själva taisabaki också blir den väsentliga delen av balansbrytningen.
Namnet betyder kroppskontrollens form och utförs med en partner. Den som är uke utför angreppen och tori visar försvaren.

Katan beskriver de fyra grundläggande taisabakiprinciperna:
Nagashi
Irimi
Irimi senkai
• O irimi senkai
Vid start har joseki uke på sin höger sida och tori på sin vänster sida.
Inom Dokan Ryu Ju Jutsu tränar vi Taisabaki no Kata till 4 Dan svart bälte och som en valfri Kata till 5 Dan.


Ceremoni:

 1. Tori och uke går in på mattan.
  Stannar 1 m ifrån varandra och stannar i musubi dachi.
 2. Vänd mot joseki Rei!
 3. Hälsar på varandra Rei!
 4. Yoi! Jaga ut i gard fudo dachi

Serie 1 :Nagashi (svepa undan attacken, flyta med)
Uke: Soto Jordan shuto uchi, oi dachi
Tori: Hiki otoshi
Uke: Jodan haishu uchi, oi dachi Tori: Kubi otoshi, tryck ned nacken

Serie 2: Irimi (glida in, gå in i ukes sida, entering)
Uke: Jodan oi tsuki Tori: Ko uchi gari
Uke: Jodan oi tsuki Tori: De ashi barai (ko soto gari)

Serie 3: Irimi senkai (ingång med vändning, entering rotation)
Uke: Jodan shuto uchi Tori: Uchi kaiten, o goshi
Uke: Jodan haishu uchi Tori: Soto kaiten, ude kime nage

Serie 4 O irimi senkai Uke: Jodan shuto uchi. Tori: Uchi kaiten, yoko wakare

Uke: Jodan haishu uchi Tori: Soto kaiten, ushiro kata
otoshi

Omvänds ceremoni.
Knutna händer i gard!

UDE KANSETSU WAZA (armås): Sankaku gatame

Ude hishigi sankaku gatame är det kompletta namnet på det här armlåset. Sankaku gatame går att utföra i många varianter och från olika positioner. Definitionen är egentligen ett armlås som utförs från en triangel-positionen (sankaku).

Vi tränar Sankaku gatame:
• till 2 Kyu blått bälte Kodokan Judo
• som en kansetsu waza i Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Ude hishigi sankaku gatame är ett armlås från sankaku-position, där höften lyfts. Den går att visa i flera varianter och från olika positioner:
Omote sankaku gatame (framifrån)
Yoko sankaku gatame (från sidan)
Ushiro sankaku gatame (bakifrån)

Som en grund inför gradering så gäller i första hand omote-varianten, som lämpligen visas från
guard-positionen.

Lägg över Ditt ben bakom Ukes axlar och nacke. Lägg Din fotled i motsatta benets knäveck och skapa en triangel. Mellanrummet mellan benen bildar en triangel. Sträck ut Ukes arm, lyft på Din höft och bryt mot Ukes armbågsled. Tekniken liknar halslåset Sankaku jime.

Ude hishigi sankaku gatame betyder ungefär ”triangelarmlås”, egentligen ordagrant bryta/bända armen-triangel-fasthållning.
Ibland förekommer andra namn på tekniken och dess varianter:
Aomuke gata ude hishigi (Mifune’s Judometod)
Shime garami (armlåset då Uke ställer sig upp i Din guard stående)

Filmlänk: https://youtu.be/fcnFgWDY0p0

Självskydd & Taiho Jutsu: De vanligaste gatuangreppen

Nedan redovisas statistik på de absolut vanligaste gatuangreppen. Statistiken bygger på information och videofilmningar från olika amerikanska Law Enforcements. Om vi skall träna på ett realistiskt självskydd/självförsvar, så är det just mot dessa angrepp som vi skall lägga vårt fokus. Våra program Grundkurs i Självskydd- Fortsättningskurs Självskydd (No-Gi Goshin Jutsu) och Taiho Jutsu baseras just utifrån dessa angrepp.

Angrepp framifrån: Nästan samtliga konfrontationer börjar med en knuff i bröstet eller knuff mot ansiktet.

 1. Svingslag mot huvudet
 2. Grepp i kläder med en hand och svingslag mot huvudet
 3. Grepp i kläder, skallning
 4. Grepp i kläder, knä mot skrevet
 5. Slag med flaska eller glas mot huvudet
 6. Spark mot skrevet eller utsida Lowkick
 7. Spark med utsida Lowkick
 8. Jab med krossad flaska eller krossat glas mot ansiktet
 9. Kniv, snitt mot ansikte/hals utifrån eller inifrån
 10. Omvänt kravattgrepp/giljotin

De vanligaste angreppen bakifrån är:

 1. Neddragning med armstrypning bakifrån
 2. Livtag bakifrån
 3. Nedtagning bakifrån med grepp om benen

De vanligaste angreppen från sidan:

 1. Kravattgrepp från sidan med neddragning (”nacksving”)

De vanligaste angreppen mot liggande:

 1. Rundspark eller stampspark mot liggande, från sidan
 2. Sittande på mage (mount) med upprepade slag och huvuddunk

SEOI MAKIKOMI & UCHI MAKIKOMI

Seoi makikomi och Uchi makikomi, två kast som liknar varandra och är varandras varianter. Här förklaras skillnaderna!

SEOI MAKIKOMI:
Ett mycket bra tävlingskast inom både Judo och Sport Ju Jutsu! Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi den som en Makikomi waza (rullnings-/vridningskast). Inom Kodokan Judo är den inte klassificerad som en officiell kastteknik. Den har dock vissa likheter med Uchi makikomi, men med ett litet annat utförande.

Vi tränar Seoi makikomi:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri makikomi waza i Kodokan Judo

Seoi makikomi, kan översättas till ”rullande eller vridande skulderkast”. Liknar ”Flygande maran”.
Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare.

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Dra in honom tight. Din vänster arm går över och runt ukes höger arm, behåll trycket mot ukes höger axel. Din vänstra arm kontrollerar nu helt ukes högra arm. Ditt häng med Din tyngd och Din högeraxel kontrollerar ukes högeraxel.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Din högra arm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, under ukes armhåla. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och vrid/rulla runt ned i mattan!

UCHI MAKIKOMI:
Ett användbart kast inom både Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo. Kastet har många likheter med Seoi makikomi, som vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu.
Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Yokosutemi waza (offerkast liggande på sidan).
Uchi makikomi tillhör gruppen Habukareta Waza, består av 8 st. bevarade tekniker från gamla Gokyo no Waza (grundkasten) år 1895.

Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare. Har man en bra timing så kan man nästan ”kasta sig själv in i kastet”.

Vi tränar Uchi makikomi:
• som en valfri Habukareta waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 4 Dan svart bälte Kano Ryu Ju Jutsu

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Bryt balansen framåt.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Starta Din ingång som i en Ippon seoinage. Din högerarm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, kasta in Din höft lite på utsidan av uke. Gå in med en snedställd höft. Rotera in 270º. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och taget om ukes högerarm. Vrid/rulla runt ned i mattan!

Uchi makikomi betyder inre rullningskast.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot armstrypning bakifrån med neddragning

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no-gi).

ARMSTRYPNING BAKIFRÅN MED NEDDRAGNING

Armstrypning bakifrån med neddragning= Seoi makikomi

Vi tränar tekniken:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i avancerad Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taihojutsu

OBS! Bilden visar det avslutande kastögonblicket (kake)!

Angreppets syfte:
En vanlig överfallssituation, där angriparen kastar sig på ryggen med armstrypning och drar omkull Dig bakåt.
Som försvarare är Du i ett utsatt läge och sannolikt kan det också finnas flera angripare.

Försvaret:
• Uke attackerar Dig med armstrypning bakifrån och drar omkull Dig bakåt.
• Höger hand greppar tag i ukes armbågsveck, dra nedåt så att Du får luft!
• Samtidigt som Uke drar omkull Dig bakåt, måste Du vrida/rulla Dig runt åt vänster
• Forsätt rullningen och avsluta med atemi mot Uke
OBS! Du får inte bli neddragen bakåt så att Du sätter Dig på rumpan! Det är under själva neddragningen, som Du måste slå/rulla runt i Seoi makikomi.