TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot krokslag IV

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT KROKSLAG, GYAKUDACHI, IV:

4. Jodan kagitsuki, gyaku dachi= Kagami, utsida, ura te guruma

Vi tränar tekniken:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

OBS! Bilderna är från ett collage av de ingående tekniska detaljerna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke slår höger krokslag (Kagitsuki).
Kagami, Du duckar på utsidan av Ukes krokslag. Böj på Dina ben och inte Din rygg!

Kagami

• Lägg höger arm runt ukes midja, ducka under ukes höger armhåla och greppa höger ben bakifrån.

Ingången!

• Lyft med både höft och mage, vänster hand drar runt uke som i ett hjul. Kasta Uke med Te guruma.

Kake, kastögönblicket!

• Avsluta med Gedan tsuki.

Gedan tsuki

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Helveteshalslåset från bänkpositionen, kombination med Kata ha jime

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai):

Jigoku jimekata ha jime

Vi tränar den:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en Sonota waza inom Kodokan Judo

Utförande:
Detta är Newazadrill i tre steg, där tori först utför vändningen och sedan följer upp med halslåsen. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Del 1 ”Ingången”:
Uke står i bänkpositionen, yotsunbai, på alla fyra. Greppa med vänster hand ukes
krage underifrån, vänster ben krokar runt ukes vänstra arm och höger arm går över ryggen och krokar runt höger armhåla. Gör ett framåtfall!

Del 2 Halslåset: Jigoku jime

Du har nu hamnat i position för halslåset. Dra höger arm och vänster hand mot Dig samtidigt som Dina ben låser runt ukes vänsterarm. Lyft Ditt höft och sätt halslåset Jigoku jime.

Jigoku jime betyder helveteshalslåset.
Tekniken heter också Oten jime.

Del 3 Halslåset Kata ha jime

Om Du har hög fart och kraft i Din rullning, så kommer Du istället att rulla upp i läge för en Kata ha jime.

Höger hand behåller greppet bakifrån i ukes vänster krage, under hakan. Vänster arm går under ukes vänstra armhåla och bakom ukes nacke. Dra med höger hand och tryck med vänster hand.

Gedan Sune Mawashigeri som mittsteknik

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Gedan mawashigeri betyder låg rundspark.
I dagligt tal ”lowkick”. I sune-varianten träffar Du utsidan låret, i uchimomo-varianten insidan låret. Du träffar med sune (skenbenet). Genom att träna sparken på mittsar så kan vi träna in både tyngd och kraft i sparken.

Vi tränar sparken som en mittsteknik till:
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Gedan sune mawashigeri

Utförande:

Tekniken är något annorlunda än för Mawashigeri. Börja med ett lätt böjt ben och vrid maximalt på Ditt stödben. Använd sparkbenet som en slunga, dvs. det är inte så mycket benmuskler, utan mera bålen som driver sparken. Rikta sparken något vinkelrätt nedåt.
Sparken används i fullkontaktsfighting, men är också mycket användbar i självförsvar, speciellt som atemiteknik eller om man blir angripen av flera motståndare.

ATEMI WAZA & KYUSHO

ATEMI WAZA:

Atemi waza is used as distraction techniques, techniques against the body’s vital points. Atemi waza must be integrated as a natural part of the self-defense defense techniques and randori in order to distract the attacker and get him off balance, both physically and mentally. Ate means ”blow” or ”strike” and mi means body. Atemi waza consists of different types of punches, elbow strikes and kicking techniques to the body. You can also use different pressure points. In connection with atemi, kiai, must be used. Atemi is especially important when you are attacked by a physically stronger attacker. Atemi can also become an important part of the unbalalancing (ate kuzushi) of the attacker. All atemi waza are integrated into our jigo waza.

KYUSHO JUTSU/WAZA:

Kyusho jutsu or waza are techniques against the body’s vital points (the body’s more vulnerable and delicate areas) and are intimately associated with various atemi waza, but also our punching and kicking techniques must primarily hit one of these points. To a certain extent, these points are also affected by different types of locking (arm lock, neck lock). Another name for kyusho is Tsubo jutsu. If one of the points is hit with sufficient force, at the right angle and sharpness, this can result in the attacker being put in a non-combatable state due to pain and discomfort. In some cases, it can even result in unconsciousness or death. Some of the points are sometimes the same points used as acupoints in acupuncture and shiatsu. Kyusho zuhyo is a map or diagram of the various points.

We can use atemi:

 • in combination with other techniques
 • as a distraction
 • as part of our balance breaking (ate kuzushi)
 • as a finishing technique

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU: KOKUTSU DACHI

TACHI WAZA (stances)

4. Kokutsu dachi

In Kokutsu dachi, the body weight is about 60% on the back leg and 40% on the front
the leg.
Mainly used in connection with various
blocking techniques (uke waza) and taisabaki waza.

Often translated to backward stance or back
stance. Literally, ko means back, – kutsu shoe and –dachi stance.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot krokslag III

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT KROKSLAG, GYAKUDACHI, III:

Jodan kagitsuki, gyaku dachi= Jodan uchiuke/jodan soto empi ate (uke duckar), hiza ate, hikikomi gaeshi

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar den avslutande kasttekniken!

Hikikomi gaeshi

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:

 • Uke står i gyaku-dachi med vänster ben fram och slår höger krokslag mot huvudet (Jodan kagitsuki).
 • Blockera/parera med vänster Jodan uchiuke och samtidig armbågsstöt mot huvudet (Jodan soto empi ate). Parad och atemi sker samtidigt i inbrytningen. • Uke duckar för Din armbåge.
 • Följ upp med höger knästöt (Hiza ate). Greppa runt ukes högerarm samtidigt som höger hand greppar i bältet på ryggen.
 • Kasta med uke höger Hikikomi gaeshi.

Avslutet kan bli på två sätt:
• Kasta långt bort, snabbt upp i gard
• Rulla med Uke runt till mount och avsluta med atemi

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare måste Du snabbt komma upp i gard!

MAWASHIGERI SOM MITTSTEKNIK

Vi tränar alla slag-och sparktekniker på mittsar, focus pads och spadar. På detta sätt kan vi träna upp full kraft i våra tekniker utan någon risk för skador. Nu har vi kommit till en favoritspark, som är utmärkt att träna in mot en mitts.

Mawashigeri är nog den absolut populäraste tävlingsparken, oavsett om vi talar om Sport Ju Jutsu, Karate, Kickboxning eller Taekwondo.

Mawashigeri är en av de viktigaste grundsparkarna. Lägg lite extra tid på den! Det kommer att löna sig!

Mawashigeri betyder rundspark, roundhouse kick.

När Du utför sparktekniker skall Du försöka behålla Din gard under utförandet. Genom att träna Mawashigeri med hjälp av mittsar (kuddar) kan vi träna upp full kraft, få en bättre teknik samtidigt som vi undviker att få översträckningsskador i lederna.

Vi tränar Mawashigeri i Dokan Ryu Jutsu & Sport Ju Jutsu, Karate Jutsu och Jidokwan Taekwondo.
Vi tränar sparken som en mittsteknik till:

4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
8 Gup grönt bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dollyo Chagi

Utförande:

Det finns olika utförande beroende på sparken skall användas i poäng (non-contact) eller i fullkontakt. I grunden är dock principen den samma, även om utförandet skiljer sig något.

Grovt klassificerar man sparkar i olika grupper: Som grund är Mawashigeri en spark av keagetyp, en snärtande spark, ”snap kick”. Det är den här typen vi använder i poängtävling, non-contact. Den blir snabb! Som fullkontaktsspark så den mer av kekomityp, en genomträngande spark med full impact! Den blir tung och kraftfull!

Fotens träffyta är haisoku, vristen/fotryggen eller sune, skenbenet.

1. Lyft Ditt knä utåt så att benet är parallellt med mattan och vinkla Din stödfot utåt (vrid inte foten som sitter fast i mattan, onödigt vridvåld mot Ditt eget knä!)!

2. Vrid på Ditt stödben samtidigt som Du vrider in höften och sträcker ut sparken!

3. Sikta mot målet med Ditt knä, om skall sparken gå i jodan, så måste Du dra upp Ditt knä högre.

4. För att kunna hålla balansen så är inte bara stödbenet viktigt, försök att hålla garden framför kroppen och pressa fram bröstkorgen som motvikt! 

Det finns lite skillnad i metodiken beroende på om det är en poäng-eller fullkontaktspark:

• I poäng träffar vi med vristen, i fullkontakt träffar vi vanligtvis med skenbenet

• I poäng siktar vi med vårt knä mot målet, i fullkontakt siktar vi med vårt knä förbi (igenom) målet

• I poäng så är det biomekaniskt sett sträckningen i knäleden som avslutar sparken! Knäledens moment!

• I fullkontakt så är det inte bara sträckningen i knäleden som är viktig! Här är det i slutfasen viktigt med att fortsätta att inåtrotera i höftleden för att kunna tränga igenom med sparken! Alltså biomekaniskt sett både en maximal sträckning (extension) i knäleden med samtidigt maximal inåtrotation i höftleden. Lite känslan av att Du slungar in hela benet i målet! Andas ut i slutfasen och du får en absolut impact i träffögonblicket! 

Filmlänk: https://youtu.be/fZmsA_gcsfM

Kata Hon-Iai Sho

Kata Hon-Iai Sho ger oss ett tillfälle att träna på grunderna i Iaijutsu. Detta är en grundläggande svärdskata, med syfte att lära ut det grundläggande hugget och samtidigt få en förståelse för hanteringen av svärdet. Det kan te sig som många, men dock viktiga detaljer. Skynda långsamt och dela till en början upp momenten. Försök att öva varje delmoment åtminstone 20-30 gånger.

Vi tränar Hon-Iai Sho, med vissa skillnader:

 • Inom vårt program för Buki waza & Kobutsu
 • Till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
 • Till 4 Kyu Yonkyu Nihon Kobudo

De moment som betonas är:
Nuki, draget.
Kiri, hugget.
Chiburi, skaka av blodet från klingan.
Noto, föra åter svärdet i baljan
Zanshin, att ha kvar uppmärksamheten mot motståndaren även efter att man besegrat honom.

Alla dessa moment skall koordineras och utföras snabbt utan någon som helst tvekan. Katan börjar också med Enzan no Metsuke. Metsuke innebär ”att blicka bortom bergen” (att inte bara se motståndaren). Kokyu, andningen är viktig. Ta några lugna andetag och hitta rytmen före starten. Ha inte för bråttom!

Utförande:

Det finns en skillnad mellan hur vi utför den i vår Kobujutsu och Dokan Ryu Ju Jutsu:

 • I Kobujutsu utför vi kaiten chiburi och noto med gyakute (omvänt grepp i svärdet). Texten kommer att fokusera på detta utförandet.
 • I Dokan Ryu Ju Jutsu utför vi yoko chiburi och noto med honte (normalt grepp).

1. Med grepp om svärdet i höger hand utför Du stående hälsning.

2. To ni Rei! Hölstra svärdet mot vänster höft.

3. Startpositionen: Hitta lugnet och fokus.

4. Nuki: I draget tar Du ett högersteg fram, drar och hugger Gyaku kesa giri, omvänt diagonalt hugg från Din vänstra sida.

Tryck fram tsuba med Din tumme, för fram saya och vinkla det ca 90 grader. Snurra inte runt på hela saya! Hugget kommer inte rakt underifrån! Du skall i Ditt drag hugga 45 grader diagonalt uppåt från vänster till höger. Ta ett högersteg fram med nuki och hugg Gyaku kesa giri. Dra tillbaka saya samtidigt som Du drar.

5. Jodan no Kamae: Ta högersteg bakåt och lyft svärdet till Jodan no Kamae.

6. Kiri (hugget). Ta höger steg fram och hugg Shomen uchi. Du kommer att sluta i Seigan no Kamae.

Glid bakåt och dra åt Dig Dina handleder.

7. Chiburi (skaka av blodet från klingan). Håll kvar med vänster hand om tsuka gashira, slappna av något i greppet. Nu skall Du utföra kaiten chiburi. Med höger hand roterar Du svärdet ett varv motsols och slår sedan med högerhanden nedom tsuba. OBS! Chiburi är en ceremoniell del i kata! Det är så klart omöjligt att skaka av blodet från bladet.

8. Noto (föra åter svärdet i baljan): Med höger hand tar Du nu ett omvänt grepp i tsuka (gyakute) och vinklar svärdsryggen (mune) mot Din vänstra överarm.

Med vänster hand greppar du runt koiguchi (sayans öppning, ”karpmunnen”). Tummen och pekfingret bildar som en vadderad springa. Ni sträcks högerhanden framåt och svärdsryggen (mune) får glida längs vadderingen. Samtidigt drar Du baljan bakåt med vänster hand. När kissaki når öppningen för man nu saya istället framåt och låter saya och tsuba mötas.

9. Zanshin (att ha kvar uppmärksamheten mot motståndaren även efter att man besegrat honom): Backa bak saya med vänster hand, höger hand greppar runt tsuka gashira. Inta zanshin.

5th KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU: NAIFANCHI DACHI

TACHI WAZA (stances)

3. Naifanchi dachi

Naifanchi dachi (can also be spelled Naihanchi dachi) is a shoulder-width stance for basic training of punching and blocking techniques.
The knees are slightly bent inward, the big toes pointed inward and the outsides of the feet are parallel. The distance between the feet is the length of a lower leg and two seiken (fists).

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot krokslag II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (nogi).

FÖRSVAR MOT KROKSLAG, GYAKUDACHI, II:

Jodan kagitsuki, gyakudachi= Kagami, utsida, kata gatame

Vi tränar tekniken:
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilderna visar de ingående teknikerna och inte själva teknikserien!

Angreppets syfte:
Uke skall göra tydliga attacker med en avsikt att träffa Dig! Inga angrepp med slag utförs i oi-dachi, då detta inte är realistiskt. Uke slår och drar tillbaka slaget. Tänk dynamiskt! Tänk på att Du också sannolikt blir utsatt för flera upprepade angrepp (angreppskedja)!

Försvaret:
• Uke slår höger krokslag (Kagitsuki) mot huvudet, på nära avstånd. Uke angriper med krokslag från nära avstånd.
• Här måste Du verkligen bryta in. Ta ett kort vänstersteg på utsidan uke och ducka, kagami. Viktigt! Böj på Dina ben och för upp Din gard!

• Lägg Din högra arm runt ukes nacke samtidigt om Du pressar ukes högerarm över hans ansikte. Koppla ihop Dina händer, ha tät kontakt och pressa Din panna ned mot mattan. Du kan nu avsluta med en ”stående” Kata gatame eller fortsätta med nedläggning.

• Om Du fortsätter med nedläggning, akta ukes nacke! OBS! Skaderisk! Fortsätt bryt ukes balans bakåt och placera Ditt högerknä intill ukes kropp och vänster ben sträcks
utåt sidan. Kontrollera uke i Kata gatame.

OBS! Glöm inte av att Du måste ha uppsikt över Din omgivning (metsuke)! Om det finns flera angripare avslutar Du istället med atemi!