UDE KANSETSU WAZA (armås): Sankaku gatame

Ude hishigi sankaku gatame är det kompletta namnet på det här armlåset. Sankaku gatame går att utföra i många varianter och från olika positioner. Definitionen är egentligen ett armlås som utförs från en triangel-positionen (sankaku).

Vi tränar Sankaku gatame:
• till 2 Kyu blått bälte Kodokan Judo
• som en kansetsu waza i Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en sonota waza (tekniker som är utöver, tekniker som inte ingår i de officiella graderingskraven) i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Ude hishigi sankaku gatame är ett armlås från sankaku-position, där höften lyfts. Den går att visa i flera varianter och från olika positioner:
Omote sankaku gatame (framifrån)
Yoko sankaku gatame (från sidan)
Ushiro sankaku gatame (bakifrån)

Som en grund inför gradering så gäller i första hand omote-varianten, som lämpligen visas från
guard-positionen.

Lägg över Ditt ben bakom Ukes axlar och nacke. Lägg Din fotled i motsatta benets knäveck och skapa en triangel. Mellanrummet mellan benen bildar en triangel. Sträck ut Ukes arm, lyft på Din höft och bryt mot Ukes armbågsled. Tekniken liknar halslåset Sankaku jime.

Ude hishigi sankaku gatame betyder ungefär ”triangelarmlås”, egentligen ordagrant bryta/bända armen-triangel-fasthållning.
Ibland förekommer andra namn på tekniken och dess varianter:
Aomuke gata ude hishigi (Mifune’s Judometod)
Shime garami (armlåset då Uke ställer sig upp i Din guard stående)

Filmlänk: https://youtu.be/fcnFgWDY0p0

SEOI MAKIKOMI & UCHI MAKIKOMI

Seoi makikomi och Uchi makikomi, två kast som liknar varandra och är varandras varianter. Här förklaras skillnaderna!

SEOI MAKIKOMI:
Ett mycket bra tävlingskast inom både Judo och Sport Ju Jutsu! Inom Dokan Ryu Ju Jutsu klassificerar vi den som en Makikomi waza (rullnings-/vridningskast). Inom Kodokan Judo är den inte klassificerad som en officiell kastteknik. Den har dock vissa likheter med Uchi makikomi, men med ett litet annat utförande.

Vi tränar Seoi makikomi:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en valfri makikomi waza i Kodokan Judo

Seoi makikomi, kan översättas till ”rullande eller vridande skulderkast”. Liknar ”Flygande maran”.
Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare.

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Dra in honom tight. Din vänster arm går över och runt ukes höger arm, behåll trycket mot ukes höger axel. Din vänstra arm kontrollerar nu helt ukes högra arm. Ditt häng med Din tyngd och Din högeraxel kontrollerar ukes högeraxel.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Din högra arm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, under ukes armhåla. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och vrid/rulla runt ned i mattan!

UCHI MAKIKOMI:
Ett användbart kast inom både Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo. Kastet har många likheter med Seoi makikomi, som vi tränar i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu.
Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Yokosutemi waza (offerkast liggande på sidan).
Uchi makikomi tillhör gruppen Habukareta Waza, består av 8 st. bevarade tekniker från gamla Gokyo no Waza (grundkasten) år 1895.

Det idealiska läget är mot en framåtlutad motståndare. Har man en bra timing så kan man nästan ”kasta sig själv in i kastet”.

Vi tränar Uchi makikomi:
• som en valfri Habukareta waza till Dangrader i Kodokan Judo
• till 4 Dan svart bälte Kano Ryu Ju Jutsu

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytningen): Uke står i framåtlutat läge med överkroppen. Bryt balansen framåt.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Starta Din ingång som i en Ippon seoinage. Din högerarm gör nu samma rörelse som i en Ippon seoi nage, upp och runt ukes armhåla. Ta ett ett diagonalt höger steg in, kasta in Din höft lite på utsidan av uke. Gå in med en snedställd höft. Rotera in 270º. Ditt ben hamnar då på utsidan av uke.
 3. Kake (kastögonblicket): Fortsätt balansbrytningen och taget om ukes högerarm. Vrid/rulla runt ned i mattan!

Uchi makikomi betyder inre rullningskast.

DE GAMLA MÄSTARNA: Masahiko Kimura

Mashiko Kimura Shihan föddes 1917. Han är av många ansedd som en av världens främsta judoutövare genom tiderna. Han började träna Kodokan Judo vid 9 års ålder och och kunna tidigt märka att han skulle bli ett av Judons stora underbarn. Vid endast 15 års ålder graderades han till 4 Dan. Under hela sin långa fightingkarriär, så förlorade han endast fyra matcher.

Kimura blev framförallt förknippad med två tekniker:

 • Fotkasttekniken O soto gari. Här tränade han ingångar, inte mot en partner, utan mot ett träd! Med sin O soto gari, så knockade han fullkomligt flertalet av sina motståndare.
 • Armlåstekniken Kuzure ude garami, som han besegrade BJJ (brasiliansk jiu jitsu)-mästaren Helio Gracie med. Tekniken är så förknippad med honom, att inom BJJ-världen och MMA så heter armlåset Kimura.

På sin absoluta topp var Kimura fruktansvärt stark och explosiv, med en träningsdos på 9 timmar varje dag. Varje daglig träning innebar också 1000 armhävningar.

Vad som är dåligt känt är at han också innehade graden 7 Dan i Karate Do, med träning inom både Shotokan-stilen (för grundaren Funakoshi) och Goju Ryu. Han kompletterade med Karate och daglig makiwaraträning, då detta
skulle han stärka hans händer inför judofightingen. Hans träningspartner i karate, under många år, var Mas Oyama,
grundaren av Kyokushin Karate.
Han avslutade sin karriär med professionell wrestling. Detta sågs inte med blida ögon från Kodokan, som stoppade hans vidare möjlighet att kunna gradera.
År 1994 dog Kimura efter en längre tids sjukdom pågrund av lungcancer.

USHIROGERI

Ushirogeri betyder bakåtspark. Den finns nog med i flesta former av kampsystem, ja till och med inom vissa arter djurriket. Det är på något sätt liksom naturligt att skicka iväg med benet (”hästsparken”) mot en motståndare bakom oss.

Ushirogeri går att använda i långa kombinationstekniker eller som kort snabb kontringsteknik.
Något som kanske ofta glöms av är att den även är en atemi waza inom Kodokan Judo (då är målet ofta motståndarens knäled).

Vi tränar Ushirogeri;
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en atemi waza till högre Dangrader (från 4 Dan) i Kodokan Judo
• till 2 Dan svart bälte Nihon Kano Ryu Ju Jutsu
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter sparken Dwit Chagi

Utförande:
Bakåtsparken är kanske mest använd som
kontringsspark eller som en uppföljande teknik i en kombination. I en attack (kombination) skall sparken vara lång och genomträngande. I en kontring skall den vara kort och snabb.

Ta ett översteg, snurra på främre trampdynan
och vänd 180º, lyft upp Ditt knä framåt. Sparka rakt bakåt och titta över axeln. Du träffar med hälens trampdyna (kakato).

UDE KANSETSU WAZA (armås): Te gatame

Armlåset Te gatame är sannolikt av ett mycket gammalt ursprung. Man kan se tekniken i äldre kata.

Vi tränar Te gatame till:

2 Kyu blått bälte Kodokan Judo

• 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Utförande:

Ude hishigi te gatame (det kompletta namnet på armlåset) visas lämpligen från side mount eller Uki gatame (knee on belly). Höger hand greppar ukes handled och vänster arm går under ukes armhåla och greppar motsatta kragslaget.
Tekniken går även att utföra i stående, ungefär som vid en ingång till Ude gaeshi.

Ude hishigi te gatame betyder brytande/ bändande armlås med handfasthållning.

Torite no Kata

Det finns faktiskt ytterligare några nu nästan bortglömda Kodokan kata. I kommande serie kommer jag att nämna några av dem. Först ut blir Torite no Kata.

Torite no Kata är en av Kodokan Judons bortglömda kator, en kata baserad på gamla jujutsu-tekniker. Torite betyder
ungefär ”att fånga eller greppa handen”. Katan finns inte med i Kodokans officiella graderingskrav, men den har haft betydelse för utvecklingen av Taiho Jutsu.
Vissa av teknikerna användes historiskt sett av den feodala japanska polisen under Edo-perioden.

Från början kallades teknikerna för Edo Machi Kata eller Torite. Med detta som grund och med kunskaper om olika Koryu Ju Jutsu, så utvecklade en teknisk kommitté under år 1924-1926 Torite no Kata, tänkt som en självförsvarskata för den japanska polisen. Kommittén bestod av flera mästare i Goshin Jutsu och Kodokan Judo från Kodokan, varav flera av dem också tillhörde den japanska polisen. Arbetet leddes av Yamashita Yoshitsugu. Detta arbete med att ta fram Torite no Kata, kom senare att lägga grunden till arten Taiho Jutsu, arresterings-och kontrolltekniken.

Torite no Kata består av 24 tekniker, uppdelade i tre delar:
• Idori (sittande tekniker)- 8 tekniker 
• Tachiai (stående tekniker)- 10 tekniker 
• Hikitate (stående kontrollgreppstekniker)- 6 tekniker

Vi tränar Torite no Kata:

• till 3 Dan svart bälte i traditionell Kano Ryu Nihon Jujutsu

• som en valbar kata till 5 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu

• till Högre Dangrad i US Taiho JUTSU

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Torite no Kata-Traditional Judo”, skriven av Bruce R. Bethers och José A. Caracena.

Filmlänk: https://youtu.be/HN_MvVTlK-Y

GO no KATA

Go no Kata, hårdhetens form, kompletterar egentligen Ju no Kata, mjukhetens form.
Sannolikt är den från år 1887 och har sin grund i Tenjin Shinyo Ryu Ju Jutsu och Kito Ryu Ju Jutsu.
Go no Kata blev inte helt nedtecknad och delar av den har sannolikt förlorats. Den klassificeras som en Rentai no Kata, en Kata för fysisk fostran, tillsammans med Ju no Kata och Sei-ryoku-zen’yo Kokumin-Taiiku.

Den kallas också för ”the lost kata of Kodokan
Judo”. Alla kasten utförs från jigotai. Den består av 10 tekniker:

 1. Seoi Nage
 2. Ushiro Goshi
 3. Sukui Nage
 4. Hidari Seoi Nage
 5. Uki Goshi
 6. Hadaka Jime – Koshi Kudaki
 7. Tobi Goshi – Uki Goshi
 8. Osoto Otoshi
 9. Ushiro Goshi
 10. Kata Guruma

I samtliga tekniker så börjar både uke och tori med att trycka (knuffa), dra eller vrida på varandra. Till slut så anpassar sig tori till den kraft som han eller hon utsätts för. Precis som i Ju no Kata fullföljs inte den sista delen av kastet, kake.

Vi tränar Go no Kata:
• som en valbar kata till 5 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu
• till 1 Kyu brunt bälte i traditionell Kano Ryu Nihon Jujutsu

Inom Kodokan Judo ingår den inte i de officiella graderingskraven.

Go no Kata visar hur man kan använda styrka, kraft och hårdhet (go) som motvikt till mjukhet (ju).
Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”The Lost Kata of Kodokan Judo”, skriven av Bruce R. Bethers och José A. Caracena.
En bra filmlänk: https://youtu.be/vVF4dHzXklo

UDE KANSETSU WAZA (armås): Hara gatame

Hara gatame är ett armlås som går att använda i både Newaza och i stående.
Inom Kodokan Judo klassificeras Hara gatame som en ude kansetsu waza (armlåsteknik). Den stående varianten brukar kallas Tachi Hara gatame.

Vi tränar Hara gatame:
• till 3 Kyu grönt bälte Kodokan Judo
• som en självförsvarsteknik i Kodokan Judons mer avancerade Kata till högre Dangrader
• till 1 Kyu brunt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Grundutförande:
Hara gatame kan visas från stående eller från sidan med uke i bänkposition.
Greppa runt ukes handled och pressa magen mot ukes armbågsled. Andra handen kontrollerar ukes axel eller greppar i ukes motsatta kragslag. På det här sättet kan armlåset göras i kombination med ett halslås. Det är framförallt så, som tekniken får sin främsta tillämpning.

Det kompletta namnet på tekniken är Ude hishigi hara gatame. Ude hishigi betyder bryta/bända armen. Hara gatame betyder magfasthållning.

UDE KANSETSU WAZA (armås): Waki gatame

Waki gatame är ett mycket användbart armås. Inom framförallt Sport Ju Jutsu och Judo förknippar man den framförallt med Newaza, men Waki gatame är ett armlås som fungerar bra i stående och som en självförsvarsteknik.
Inom Kodokan Judo klassificeras Waki gatame som en ude kansetsu waza (armlåsteknik). Den stående varianten brukar kallas Tachi Waki gatame.
Inom Dokan Ryu Ju Jutsu, klassificerar vi vår stående Waki gatame som en hiji waza (brytning mot armbågsleden).
Den är också med i självförsvarstillämpningarna i vår Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).

Vi tränar Waki gatame:
• till 2 Kyu Blått Bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en mycket användbart armlås inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Kodokan Judo. Den är också ett av armlåsen i Kodokans Katame no Kata
• som en självförsvarsteknik i Kodokan Judons mer avancerade Kata till högre Dangrader i Kodokan Judo
• till 4 Kyu orange bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till grader i vår Jidokwan Taekwondo

Grundutförande i Newaza:
Armlås från sidan då uke ligger på mage. Ha ukes arm låst i Din armhåla, bryt mot armbågen.

Ukes armbåge hålls fast i Din armhåla. Båda händerna greppar runt ukes handled. Sträck ut ukes arm och tryck mot armbåge (armens lillfingersida).

Kan med fördel visas
• Som en kontring mot ukes frigöringsförsök från Kuzure mune gatame eller Kuzure gesa gatame.
• Som en ingång då uke ligger på mage (kuzure waki gatame).
• Som ingång från sidan då uke är i bänkposition.

Det kompletta namnet på tekniken är Ude hishigi waki gatame. Ude hishigi betyder bryta, bända armen. Waki betyder från sidan och –gatame fasthållning.
Många tror att Waki i det här fallet betyder armhåla, men det är en missuppfattning! Waki betyder från sidan. Jämför med sido-positionen Waki gamae eller Waki no Kamae i svärdstekniken, där Du håller Din sida riktad mot motståndaren.

Ett gammalt namn på tekniken är Karada gatame.

Andra namn för tekniken, speciellt de stående varianterna, är Hiji kudaki och Hiji shime (inom Aikijutsu och Aikido).

På koreanska heter tekniken Palkup yop kkeokgi.

KATA GURUMA

Kata guruma är ett av de populära kasten, som kan utföras i många varianter. Ett underbart kast! Här kommer vi att beskriva kasttekniken i grundutförande. Kata guruma klassificeras som en tewaza (handkastteknik).

Historik:
Kata guruma utvecklades av judons grundare Jigoro Kano, då han fortfarande tränade Ju Jutsu.
En av hans träningspartner var den storvuxne Fukushima, som var omöjlig att kasta. Genom att utveckla Kata guruma från sumobrottning, så kunde han till slut kasta Fukushima.

Vi tränar Kata guruma:

• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu.
• till 3 Kyu grönt bälte Kodokan Judo. Kastet ingår i Gokyo no Waza Dai-Sankyo (judons 40 grundkast, tredje serien). Kastet ingår också i Kodokans Nage no Kata.
• till 1 Dan svart bälte Nihon Kano Ryu Ju Jutsu. • som en kastteknik i Hosinsool (enstegssparring) till 4 Gup rött bälte Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter kastet Mit obo deonjigi.

Kata guruma liknar ett ”brandmannalyft”. Kata guruma betyder skulderhjul.

Tekniska detaljer

 1. Kuzushi (balansbrytning): Dra uke framåt, uke tar ett högersteg framåt.
 2. Tsukuri (att hamna i kastposition): Kliv in med höger ben mellan ukes ben och dra i höger ärm. Höger hand greppar ukes knäveck och Ditt huvud har kontakt med ukes midja. Håll ryggen rak, kliv in med ett kort vänster steg och lyft upp uke på axlarna.

3. Kake (kastögonblicket): Kasta av uke åt vänster sida.

OBS! Lyft med Dina ben och inte med Din rygg!

Kastet kan utföras både stående och knästående (hiza kata guruma).