JAPANSKA BUD(O)ORD: Kuroi-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

KUROI–OBI: Svart bälte

Kuroi-obi, 黒帯, betyder svart bälte. Ibland så ser man översättningen kuro-obi, men Kuroi är adjektiv-formen av kuro (verbform).

I de flesta japanska Budō-arter så markerar det svarta bältet Dan-graderna (svartbältesgrader). Det eftertraktade svarta bältet är ur historiskt perspektiv en relativt ny företeelse omgärdad med många myter. Det svarta bältet har en romantisk myt kring sig, nämligen myten att det vita bältet skulle bli svartare med tiden! Det svarta bältet infördes som en markering för Dangraderna av Jigoro Kano, Judons grundare. Kano var både lärare och rektor, han brann för all idrott och införde det inom skolan. Sannolikt fick han sin idé till
det svarta bältet från tävlingssimning, där de mest avancerade simmarna markerades med ett svart midjeband i byxan.

Kuroi-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet, , betyder svart och uttalas på kuro eller kuroikun’yomi, det japanska uttalet av de kinesiska tecknen. Koku är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur så är svart färg mer associerad med manlighet än med död. Svart har varit en mycket använd färg genom den japanska historien. Den tidigaste användningen är inom tatueringskonsten. Tatueringar började användas av fiskare, sedan under Nara-perioden för att märka kriminella som ett straff. Förutom detta så används svart färg till att färga tänderna (o-haguro) och inom kalligrafin (sumi-e, ”bläckmålning”). Svart har alltid varit en populär färg inom samurajklassen, framförallt i deras rustningar. Vid bröllop bär än idag gärna brudgummen en svart kimono med sitt släktemblem.

Inom Shinto så bär präster en svart huvudbonad som en symbol för upplysning.

Inom Zen Buddhism, så används ofta svarta munkkåpor. En alternativ förklaring enligt vissa källor är att svart färg inte stör koncentrationen under meditation.

The Japanese Feudal History- Part 7 Azuchi Momoyama Jidai

Azuchi Momoyama Period-Azuchi Momoyama Jidai (1568-1600)


The era is dominated by three great daimyo, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu, who manage to gain control in Japan. The period is named after the castles of these warlords, Azuchi (Nobunaga) and Momoyama (Hideyoshi). Kyoto is captured by Nobunaga and he is appointed shogun, but is assassinated and Toyotomi Hideyoshi takes over.

Hideyoshi invades Korea. He succeeds in reuniting Japan and introducing new laws. It will now only be the samurai who are allowed to carry swords.

Takenouchi Ryu

Takenouchi Chūnagon Daijō Nakatsukasadaiyū Hisamori grundade år 1532 (under Muromachi-perioden) Takenouchi Ryu, kanske den med säkerhet äldsta Ju Jutsuskolan. Takenouchi Ryu (egentligen Hinoshita Toride Kaizan Takenouchi Ryu) var ett komplett jujutsusystem utan några kinesiska influenser. Man hör oftast skolans tillsammans med Ju Jutsu, men den är en Sogo Bujutsu-stil (ett komplett kampsystem).

I stilen ingick yoroi kumiuchi (jujutsu klädd irustning, ofta kompletterad med tantojutsu (knivtekniker), bojutsu (stavtekniker), kenjutsu & iaijutsu (svärdstekniker), naginata jutsu (”stridslien”, glav), hojujutsu (reptekniker) och tessen jutsu (tekniker med solfjädern).

Stilen blev populär bland många samurajer och Takenouchi brukar också kallas för ”Ju Jutsuns fader” i Japan. Takenouchi var länsherre för Ichinose Castle i Sakushu.
Takenouchi Ryu är fortfarande en aktiv stil och drivs idag av familjens ättlingar. Sannolikt så har stilen också influenterat till grundandet av ett 30-tal senare stilar.

The Japanese Feudal History- Part 6 Ashikaga- Muromachi Jidai

Ashikaga Shogunate-Ashikaga Muromachi Jidai (1333-1573)

Ashikaga is appointed shogun and centralize power to Muromachi (the era is also called the Muromachi period).

The use of ashigaru, foot soldiers, is also being introduced. Ashigaru were peasants trained for battle. This leads to the fact that during the 15th century, warfare was changed. Now the image of the more classic samurai appears. A warrior (bushi) who fights on foot with his sword, katana (uchigatana), with the edge hanging upwards.

A new major civil war, the Onin War, breaks out, depicted in e.g. the movie ”The Seven Samurai”. After nearly 100 years of civil war Japan is reunited.

The period between the years 1467-1568 also came to be known as the Sengoku Jidai, the Warring States period.

Around 1543, the first handgun (the musket) is introduced by the Portuguese. Hojutsu, becomes the name of tar new ”firearm technique”.

Members of the Ashikaga clan were shoguns for 15 generations.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Aoi-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

AOI–OBI: Blått bältet

Aoi-obi (青帯)betyder blått bälte. I många förekommande bältessystem så markerar det blå bältet en mellannivå. Aoi-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet betyder blått. Aoi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Sei är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar blå färg havet och himlen. Blått symboliserar renlighet, värdighet och en stabil lugnhet. Traditionellt så bär alltid affärsmän blå kläder, då detta ger ett intryck av ärliga avsikter. Blått kan dock även vara mystikens färg. I Kabuki-teater bär ofta de onda karaktärerna en blå färg.

Inom Buddhism symboliserar blått vänlighet och fred.

KATORI SHINTO RYU

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu anses vara den bäst bevarade skolan för klassisk bujutsu.

Skolan grundades år 1447 av Iizasa Choisai Ienao (1387-1488) och är i Japan klassad som ett nationellt kulturarv.

Många kända svärdsmän har fått sin grund inom Katori. Namnet Katori kommer från helgedomen, Katori Dai Jingu, där grundaren sammanställde sitt system. Han blev där upplyst av guden Katori (Tenshin Shoden=Heaven Ordained eller Heavenly True) med en heiho shinsho, en strategi skriven av gudarna.

Shinto (gudarnas väg) är den traditionella religionen. Ryu betyder stil eller skola.
Katori no Ken är också benämningen på mycket tidiga svärdstekniker, som tränades runt Katoris omnejd. Innan några koryu ens överhuvudtaget existerade!

Som en äkta koryu, existerar inga Dangrader, utan man använder sig av det gamla menkyo-systemet för ranking. Inom huvudskolan använder man sig av följande:
Mokuroku är den första graden som tilldelas och kräver ca 10-15 års träning.
• Menkyo är den första egentliga mästarlicensen och kräver ytterligare ca 10-15 års träning.
Gokyo kaiden är den högsta graden.

Karaktäristiskt för Katori är att det än idag existerar keppan, blodsed, innan man blir upptagen som elev i själva Honbu Dojo. Till skillnad mot många andra koryu, var dock Katori öppen för alla, inte enbart för samurajklassen.

Katori Shinto Ryu är primärt en svärdsskola, men även en komplett ”ryu” (sogo bujutsu) med en mängd olika ingående vapentekniker och Yawara (Ju Jutsu). Träningen skulle förbereda eleven för slagfältet.

De viktigaste arterna är:

• Kenjutsu (svärd mot svärd)
• Bojutsu (långa staven)
• Naginatajutsu (”stridslien”)
• Kodachijutsu (korta svärdet)
• Iaijutsu (dra och hugga med svärdet)

Bland några andra arter som Katori Shinto Ryu innehåller (men som idag tränas väldigt sällan eller helt har förlorats) kan nämnas:
Ryotojutsu (långt och kort svärd i par), Shurikenjutsu (”kaststjärnor”, en typ av mindre kastknivar), Sojutsu (spjutet), Ju Jutsu/Yawara, Ninjutsu, Suiren eller Suijutsu (stridssimning, utgått), Hojutsu (skytte, utgått), Kyujutsu (bågskytte, utgått) och Noroshi (eldsignalering, utgått).

Idag så finns det flera grenar av Katori Shinto Ryu, förutom själva huvudskolan med sin honbu dojo.

The Japanese Feudal History- Part 5 Kamakura Jidai

Kamakura Shogunate-Kamakura Jidai (1185-1333)

The real power is shifted to Kamakura. Total power was now held by the shogun and his feudal lords, the daimyo.
The emperor becomes a mere puppet figure.

The Mongols try to invade Japan in 1274 and 1281. Twice the samurai succeed in resisting the invasion attempts with the help of the ”Divine Wind”, Kamikaze. The divine wind was the name of the typhoon that sank the Mongol fleet both times.
The Kamakura Shogunate ended with the bloody Nanbokucho War in 1333 and the Ashikaga clan taking power. The civil war continues for 59 years.

Foot soldiers were usually armed with naginata, but the war also saw a shift to using spears (yari) instead.
Zen Buddhism begins to emerge.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Midori-obi

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska (min tanke) genom att lära oss orden för våra olika bältesfärger. Färger har ju också i sig en viss traditionell symbolik.

MIDORIOBI: Det gröna bältet

Midori-obi (緑帯) betyder grönt bälte. I många förekommande bältessystem så markerar det gröna bältet, en mellannivå. Midori-obi skrivs med två kanji-tecken:

• Det första kanji-tecknet () betyder grön färg. Midori är uttalet på kun’yomi, dvs det japanska uttalet. Ryoku är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

• Det andra kanji-tecknet () betyder bälte. Obi är uttalet på kun’yomi, dvs det japanskauttalet. Tai är uttalet på på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen.

Inom traditionell japansk kultur representerar grönt flera olika saker. Grönt är färgen för fertilitet och tillväxt. Det är också ordet för vegetation. Annan symbolik är liv, evighet, vitalitet.

Inom Buddhism symboliserar grönt balans, ungdom, harmoni.

The Japanese Feudal History- Part 4 Heian Jidai

Heian Period-Heian Jidai (794-1185)

Jidai is the Japanese word for time period or epoch.

The imperial power and the court are moved to Heian (Kyoto). The Heian period was initially a peaceful period, a golden age for art and literature above all. Now the first known combat techniques also arise.
In the 12th century, the samurai class, the new warrior nobility, emerged. The provinces were ruled by daimyo, county lords. These came to become the leader of buke, the new warrior nobility.

During this time, the most common warrior was a mounted archer.
The lifestyle and philosophy of the samurai during this time was also called Kyuba no Michi, the way of the bow and the horse.
The samurai used the long sword, tachi, with the edge hanging down.

The Heian period ended with the Genpei War (1180-1185) between the two ruling clans, the Taira (Heike) and the Minamoto (Genji). The war ends with the victory of Minamoto no Yoritomo and his appointment as shogun (military commander-in-chief and dictator) in 1192. This marking the end of the Imperial Era and the beginning of the Shogunate periods.

Shogun was the name from the beginning
on the commander who led campaigns against the Japanese indigenous population, the Ainu.

THE HISTORY OF JU JUTSU

Ju Jutsu (the soft or flexible technique) was in ancient Japan that of the samurai hand-to-hand combat system, a technique developed with the aim of killing an opponent.

There are many disputed theories about its origin. The most basic and common theory is that the history begins with the legend of the Indian monk Boddhidharma (called Daruma in Japanese). He came to China in the 6th century. Boddhidharma was schooled in vajramushti, an indian fighting system. He became active in the Shaolin Monastery and created a fighting system there, with the aim of strengthening the monks’ physical health and defense capabilities. During the Middle Ages, a trade exchange began between Japan and China. The combat system of the monks was thus spread and adopted by the samurai.

However, there are some theories that Ju Jutsu might has a greater domestic origin than previously believed.

During the 17th century, there were over 700 different jujutsu schools in Japan. When the samurai class was abolished in the end of the 19th century the art was dying out. However, some schools were preserved and several other Budō arts evolved from Ju Jutsu, for example aikido, judo, wadoryu karate-do.

The name Ju Jutsu is often translated as ”the soft technique”. Jutsu means technique. Ju, however, can have several different meanings; softness, soft as opposed to hard (as opposed to the sword), noble and flexible.

Flexible is probably the most accurate translation, although soft has become the most widely used. Ju represents a principle, a method in how to use the body as a weapon and a strategy. The most characteristic thing about Ju Jutsu is flexibility, the softness and compliance to able to use the opponent’s power and energy against himself.

Ju Jutsu’s spread to Sweden:

Ju Jutsu was first introduced in Sweden in 1907 by Viking Cronholm (1874–1961), the Swedish Ju Jutsu’s ancestor.