Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Vändning från bänkposition till Kuzure mune gatame, övergång till Ude garami

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai): Kuzure mune gatame- Ude garami (kombination)

Vi tränar den:
• till 2 Kyu blått bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 4 Kyu orange bälte Kodokan Judo

Utförande: 

Detta är Newazadrill i tre steg. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Vändningen:
• Greppa tag i ukes motsatta arm och ben underifrån med båda Dina händer. Tryck på med hela Din kroppstyngd.

Vändningen

• Vänd runt uke. Behåll trycket mot ukes bröstkorg. Du har nu uke i en side
mount-position.

Frigöringsförsöket & Kombinationen:

• Från side mount, attackerar Du med ett försök till Kuzure mune gatame.
• Uke försöker nu trycka undan Dig med vänster hand. Din vänsterhand greppar ukes handled och pressar ned armen mot mattan. Höger hand går under ukes armbåge, greppa i Din vänstra handled (flätan).
Rotera ukes handled nedåt och lyft upp armbågen med Din höger arm. Inom BJJ, kallas det här armlåset oftast för Americana.

Tänk på detta är en Newazadrill, där Din träningspartner också skall få tillfälle att träna på själva frigöringsförsöket!

Ude betyder arm och –garami betyder fläta.
Ude garami betyder ”armfläta”. Tekniken heter också Mune garami.

En Kodokan-variant av tekniken är Hantai ude kujiki. I det armlåset är ukes arm sträckt och kan tex också utföras i stående.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot utsida Lowkick med insida Lowkick & Hizageri

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki

Kaeshi waza:
Gedan sune mawashigeri (attack) = Sune uke-surikomi uchimomogeri, hizageri (kontring)

Kontringstekniken är lämplig för fullkontakt-/Knockdownfighting och Dokan Kumite. Vi tränar kontringstekniken:

• som en kaeshi waza till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en knockdown-fightingteknik i vår Karate Jutsu

OBS! Bilderna visar delar av de ingående grundteknikerna!

Utförande

Attacken:
• Både Tori och Uke är i vänster Kamae. Uke sparkar utsida höger Lowkick, Gedan sune mawashigeri.

Blockeringen- FörflyttningenKontringen:
• Tori blockerar med vänster främre ben Suneuke. Öka hårdheten gradvist!

• Uke kontrar direkt med vänster främre insida lowkick, Surikomi uchimomogeri. OBS! Skaderisken! Akta ukes knäled!

Bryt in, vänster hand blockerar med Uraukepå insidan av Ukes slaghand (ungefär som en halv Gedan barai) samtidigt som höger hand hookar runt Ukes nacke
• Rotera på utsidan av Uke (sotokaiten)
• Uke tappar sin balans och hamnar något bredbent, Tori följer upp med höger Hizageri.

• Höger hand ”hookar” runt ukes nacke. Lyft upp Ditt knä så högt som möjligt, tårna pekar rakt ner. Stöt höften framåt/uppåt i träffögonblicket (impact). OBS! I Knockdown-fighting får man inte greppa tag i uke!

JAPANSKA BUD(O)ORD: Genkan

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

GENKAN:

Genkan (玄関) är entréhallen eller entrévestibulen i en traditionell japansk dojo (gäller även i alla traditionella hus) där man lämnar sina ytterskor.

Genkan (玄関) är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Genkan stavas med två olika kanji-tecken, som var för sig har olika betydelse:

• det första tecknet, , uttalas genon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Gen betyder som enskilt tecken mörk,

• det andra tecknet, , uttalas kanon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Kan betyder som enskilt tecken barriär. På kun’yomi, det japanska uttalet, heter det seki.

Kenjutsu: Shin no Kamae, 4th Kyu

At 4th Kyu Yonkyu Kobudo we will start with the Kenjutsu part. We continue our review of the various Kamae (positions, stances) that we use. Now we’ve come to some more advanced Kamae.

Shin no Kamae means True posture”.
It is essentially a defensive position.

What is important in Shin no Kamae?

• Start in Seigan no Kamae with the right leg forward, take a right step back and go from Seigan no Kamae to Shin no Kamae.
• Lower your hips and keep your side facing the opponent
Mune (sword back) rests against your arm
Kissaki (the sword tip) is aimed at the opponent’s chest height
• The sword rocks in your arms
• You must maintain attention around you (metsuke)

Honte no Kamae (Jojutsu)

Honte no Kamae är ”normal/grundgrepp”-positionen. Jämför med Seigan no Kamae.

Vi tränar Honte no Kamae :
• inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu
• som en Buki waza till 3 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu.

Utförande:

Honte no kamae:
Utgå från tsune no kamae.
Höger steg fram och sträck fram jo. Glid bakåt med höger hand 25%. Jo-kissaki riktad åt motståndarens ögon. Normalt grepp, honte. Händerna i centrumlinjen.

Seigan no Kamae (Bojutsu)

Seigan no Kamae är den absolut grundläggande positionen i vår Bojutsu. Vi tränar den på en högre inom vårt program för Buki waza & Kobujutsu.

OBS! Greppfattningen i japansk bojujutsu annorlunda än greppfattningen inom Okinawa/Ryukyu Kobujutsu. Den japanska staven är ofta både grövre och tyngre.

Seigan no Kamae kan utföras som migi (höger) eller hidari (vänster). I bildexemplet är den främre handen i gyakute-fattning (omvänt grepp. Spetsen (bokissaki) riktas mot motståndarens ögon. Man avvaktar motståndarens attack med svärdet.

Taekwondo terminologi: Mejumeok Chigi

Inom Taekwondo använder vi koreanska namn på teknikerna. Dessa kan variera en del beroende på stil, kwan och förbund. Det finns också flera översättningssystem som gör att uttal kan skilja sig åt. Koreanskan har ett eget alfabet, hangul. Före introduktionen av hangul, så använde man de kinesiska tecknen (hanja på koreanska). Det innebär att vissa termer har ett koreanskt uttal och andra har ett sino-koreanskt uttal. Dvs. det koreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Exempel på detta är ordningstalen (il, ee, sam).

Nu har vi kommit till namnen på olika tekniker. Vi skall också göra en jämförelse med japanskan (kan ju vara givande för oss som förutom Taekwondo också tränar någon form av japansk Budo).

MEJUMEOK CHIGI:

Mejumeok Chigi (메주먹치기) betyder hammarslag och skrivs med det koreanska alfabetet, hangul. Det skrivs med 5 koreanska bokstäver:

De första tre bokstäverna uttalas me jumeok, som är knytnävens utsida, lillfingersidan (hammarhand).

De sista två bokstäverna uttalas Chigi , 치기, som betyder slag. Chigi är en nominalisering av 치다, ”att slå”. En nominalisering är när en annan ordklass omvandlas till ett substantiv , i det här fallet omvandlas verbet ”att slå” till substantivet ”slag”.

• Chigi skrivs 치기, på hangul, det koreanska alfabetet.
• Det kan också skrivas  på hanja, det sinokoreanska uttalet av de kinesiska tecknen. Det uttalas då Chil gyeok.

Med Chigi menar man alla slagtekniker, utom de vanliga raka slagen med knuten hand (jumeok) och slag med fingertopparna/spjuthandsslaget (sonkeut). Chigi är oftast cirkulärt snärtande handtekniker.

På japanska (inom Budō) heter tekniken oftast Tettsui eller Kentsui uchi .

DE GAMLA MÄSTARNA: Hohan Sōken

Hohan Sōken (1889-1982) föddes 1880 i Nishihara, Okinawa. Han växte upp i en samuraj-familj. Han var brorson till Nabe Matsumura, som sin tur var barnbarn till den legendariske karatemästaren Sōkon ”Bushi” Matsumura. Hohan Soken var grundare av Shorin Ryu Matsumura Seito Karate-Do.

Vid 13 års ålder börjar träna Shurite för sin farbror, Nabe Matsumura. Den träningen baserades på Sokon Matsumuras Okinawa Te/Shurite. Han lär sig alla klassiska Shurite-kata, i ett ortodox utförande. Hohan Soken framhöll ofta att stilens viktigaste kata är Kata Kushanku och att Seito Matsumura Karatens ”arvslinje”/”familjelinje” går från SōkonBushi” Matsumura > Nabe Matsumura > Hohan Sōken.

Efter 10 års träning får han också lära sig katan Hakutsuru, den vita tranans form. Enligt Hohan Sōken så hemlighölls Hakutsuru, som en av de hemliga teknikerna inom Matsumura-familjen. Sokon ”Bushi” Matsumura hade lärt sig Hakutsuru under sin tid i Kina. Han förde vidare Hakutsuru till Nabe Matsumura, som i sin förde den vidare till honom. Än idag så är Hakutsuru en viktig kata inom Matsumura Shorin Ryu-karaten.

Ett tag tränar Sōken också för Kemwa Mabuni, grundaren av Shito Ryu Karate. Tillsammans med Mabuni och några andra mästare skapar man en grupp som kom att träna för Gokenki, en kinesisk tehandlare, bosatt på Okinawa. Gokenki lärde ut Hakutsuru kenpo till gruppen. Detta var White Crane Chuan-fa från Fukien-provinsen i Kina.

Sōken fick också en gedigen vapenträning (Ryukyu Kobujutsu). Han tränar för flera olika mästare, bland annat för Mantaka Tsuken (känd för bo-katan Tsuken).

År 1924 immigrerar Hohan Soken till Argentina. Han lär sig spanska och får arbete på inom ett tvätteri. Han börjar också arbeta som fotograf. Under sin tid i Argentina lär han ut karate till ex-japaner i Buenos Aires. År 1952 återvänder han till Okinawa. Till en början lär han bara ut karate till familjemedlemmar, men senare öppnar han sin egen dojo. Det är nu som han egentligen slutligen formar sin stil. Till en början kallar han stilen bara för ”Matsumura Shurite” (”Machimura Sui-de”, på Okinawa-dialekt).

År 1956 ändrar han namnet Shorin Ryu Matsumura Seito Karate-Do. Han har ett klart syfte med namnvalet. Seito betyder ortodox. Shorin stavas med samma kanji tecken, som på man på kinesiska uttalar Shaolin. Hohan Soken ville bevara gamla tiders träningsmetoder och den äldre versionen, som bygger på Sokon Matsumuras Shurite,, en karate i första hand som självförsvar, utan några moderna tävlingstillämpningar eller drag av sportkarate. Så stilen i sig, är mycket gammal, Detta var också en av anledningarna till han aldrig anslöt sig någon av de på den tiden snabbt växande stora karateförbunden.

Hohan Sōken kom att bli en mycket respekterad mästare på Okinawa. 1978 lämnar han instruerandet. Hohan Sōken avlider 1982 vid 93 års ålder.

KETTE GYAKUTSUKI TSUKKOMI (Kette Gyakuzuki no Tsukkomi)

Kette Gyakutsuki tsukkomi är en kombination med en spark och en djup framåtlutad Gyakutsuki.

Kette kommer från verbet keru (spark) och innebär i det här fallet att man sparkar före slagtekniken. Gyakutsuki betyder omvänt eller motsatt (sida) slag. Gyakutsuki tsukkomi betyder ungefär genomträngande motsatt slag.

Vi tränar slagtekniken till:

• 4 Kyu blått bälte Karate Jutsu

OBS! Bilden visar endast denna sista avslutande tekniken!

Gyakutsuki tsukkomi

Utförande:
Börja i höger Gyakutsuki. Sparka höger Maegeri med ett kraftigt böjt vänster stödben. Dra tillbaka Ditt högerknä efter sparken och för högerbenet utåt i zig-zag rörelse till Gyakutsuki tsukkomi dachi och slå ut vänster Gyakutsuki tsukkomi. Målet är den nedre delen av buken.

Träningsmetodiken är den samma som vid kihonido geiko för gyakutsuki.
Kette Gyakutsuki tsukkomi är en spark /slagkombination som är unik för Wado Ryu. Den ger en oerhört bra ben-bålträning.