UKI GOSHI

Uki goshi, kan översättas till ”flytande höft”. Det klassificeras som ett höftkast (koshi waza) och tillhör Kodokan Judons grundkast, Gokyo no Waza,

I Uki goshi går Du in med lite mer än halva Din höft. Du vrider runt med höften i kastet.

Vi tränar Uki goshi till:
5 Kyu gult bälte Kodokan Judo
• 2 Kyu blått bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

Tekniken är framförallt känd som Jigoro Kanos tokui waza (favoritkast).
Läget för en Uki goshi är då Du har sidan mot uke.

Tekniska detaljer:

  1. Kuzushi (balansbrytningen): Du bryter ukes balans åt höger framåt.
  2. Tsukuri (att hamna i kastposition): För att hamna i position går Du in med Din sida mot ukes mage. Höger axel är placerad i ukes vänstra armhåla, högerarmen runt midjan.
  3. Kake (kastögonblicket): Behåll den täta kontakten, vrid Dig åt vänster och böj Dig lätt framåt.

Tänk på att:

• I höftkastet O goshi så har Din höft en lyftande/stötande funktion i kastögonblicket
• I höftkastet Uki goshi så har Din höft en vridande funktion i kastögonblicket

JUDO ATEMI WAZA: Ryogan tsuki

Ryogan tsuki betyder ”stöt mot båda ögonen”. Ryo betyder båda, gan eller gansei (kan också uttalas me) betyder ögon och tsuki betyder stöt. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Ryogan tsuki är en typ av Yubisaki Ate, dvs en atemi med fingertopparna.

Ryogan tsuki är en stöt med fingertopparna mot båda ögonen. Inom andra Budōarter, som Ju Jutsu och Karate, även om formen kan variera, så heter tekniken oftast då Nihon nukite eller Metsuki.

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata
• som en atemi waza till 2 Dan svart bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en nukite-teknik i våra olika kata i Karate Jutsu & Okinawa Te

Utförande:
Öppna handen mellan långfingret och ringfingret. Slå ut handen och stöt med fingertopparna mot båda ögonen. Träna försiktigt! Slaget är en mycket effektiv och enkel atemiteknik.

Målet är oftast:
Gansei, ögonen (ögongloberna)

THE INSTRUCTOR ACADEMY: SOME ADVICE WHEN TRAINING CHILDREN

Some general advice when teaching children:

It is important that we always train techniques on both sides. We do not practice joint locks or neck locks with children.

What is good to think about in different age groups?

The small kid’s (age 5-7 years):
Small kids are active and curious. They like to make new friends in groups. They like games with simple rules.
The coordination between vision (eyes) and limb movements is not yet full developed.
You have to change technique often, otherwise it is easy for them to lose interest. When instructing, it is important not to get stuck
too many details, associate and use similes instead.
The most important thing is to conduct an all-round basic training with simpler preparatory techniques, gymnastics and games. Keep going though the discipline! Children like to learn which rules apply.
In other words, the goal here is to teach general motor skills and practice different movement patterns. Movement learning becomes more important than strict technical learning. At this age, training once a week is quite enough.

The child group (8-12 years):

Now the school-age starts. It becomes more important to succeed and to compare oneself with others. The children’s attention is sharpened and they are able to train longer on technical details. At the same time, they often require more detailed explanations of techniques and question more out of pure curiosity. Motor skills, balance and coordination are better developed.
After the age of 9-10, they also get better combination motor skills.
The most important thing is continued technical skills training and you can more specifically start training the various physical qualities.
The interest in competition becomes more tangible and this is an appropriate age for an introduction to competition training.

Cadet training (age 13-15 years):
Now a lot happens to the body and everything else that puberty entails! You have to get used to your new one changed body. Old techniques may need to be relearned. A certain uncertainty can become a prominent sign.
At this age, you can increase both the training dose and the technical difficulty. One should not forget that adapt the training to the individual’s conditions. Offer an all-round training and avoid premature specialization.
Also, avoid focusing solely on competition results! The cadets must learn all aspects of our martial art.

Today, the focus is increasingly on a much too early elite investment. With our concept (which also a lot of research confirms), then an all-round training (without early elite pressure) probably gives better results and success even in the years after child training. Maybe you will also get a body without injuries and continued motivation!

Onna Bugeisha/Onna Musha

There were several other groups of warriors throughout the course of Japanese history, although the samurai class constituted
society’s elite.

ONNA BUGEISHA/ONNA MUSHA:

Onna Bugeisha or Onna Musha, were the female warriors. The classic image was that they protected the home, often armed with naginata. Some research suggests that Onna also participated on the battlefield. During excavations on various battlefields it has been found found remains of female warriors. This means that female bushi had a more active role in Japan’s historical battles than previously thought.

THE 5TH KYU YELLOW BELT (gokyu) DOKAN RYU JU JUTSU

The yellow belt is an introduction to our style of self defense and Sport Ju Jutsu. The most important basic techniques, i.e. the cardinal techniques, are based on the following basic techniques:

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Stryptag mot liggande, sittande mellan benen II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

STRYPTAG MOT LIGGANDE, SITTANDE MELLAN BENEN II

Stryptag mot liggande, sittande
mellan benen II= Ne kamae, yoko taisabaki/soto empi ate, hiza gatame

Vi tränar tekniken:
• till 1 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Angreppets syfte:
Uke sitter mellan Dina ben och stryper Dig! Du är i ett utsatt läge på marken! Du måste komma till ett snabbt avslut och snabbt
upp i stående! Det kan också finnas flera angripare!

Försvaret:
• Greppa tag om ukes handleder eller i ukes gi-ärmar samtidigt som Du trär in Dina ben innanför ukes armar. Placera Dina fötter mot ukes höfter.Tryck ifrån Uke i en Ne kamae. Du frigör Dig från strypningen samtidig som Du skapar ett ”arbetsutrymme”.

• Vrid åt vänster med Yoko taisabaki åt höger som i ”räkan” (ebi taisabaki) med en samtidig höger Soto empi ate (armbågsstöt). Detta säkrar Dig under vridningen.
• Greppa med båda Din händer runt ukes högra handled. Vrid Dig tillbaks åt höger sida, Du ligger Du på Din högersida och pressar ner ukes högra armbåge med Ditt knä i en Hiza gatame. Du kan pressa in Din fot och Ditt underben under ukes haka, för att höja effekten.

• Avsluta genom att rulla Dig ut och ställa Dig upp i gard!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Vändning från bänkposition till Kuzure mune gatame till frigöring

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från bänkposition (Yotsunbai): Kuzure mune gatame=Rulla in vält över

Vi tränar den:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

Utförande:

Detta är Newazadrill i tre steg. Uke står i bänkpositionen, på alla fyra. På japanska heter bänkpositionen Yotsunbai (”att kravla runt på alla fyra”).

Vändningen:

Vändningen:
• Greppa tag i ukes motsatta arm och ben underifrån med båda Dina händer. Tryck på med hela Din kroppstyngd.
• Vänd runt uke. Behåll trycket mot ukes bröstkorg. Du har nu uke i en side
mount-position.

Fasthållningen:

• Från side mount, lägg Dig ned med kontakt mot ukes bröstkorg och fånga upp ukes vänstra arm, pressa nu upp ukes huvud mot Ditt knä med Din vänsterarm.
OBS! Du har inte Din arm runt ukes nacke, som i Mune gatame!
Kuzure mune gatame betyder ”variant bröstkorgsfasthållning”. Fasthållningen är en variant av Mune gatame
• Som i alla fasthållningar skall Du sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt. Behåll
trycket på motståndarens bröstkorg. Det skall vara tungt och jobbigt att andas för
motståndaren. Du skall kunna ligga i fasthållningen med en lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt.
• Om Uke gör ett frigöringsförsök, behåll tyngdpunkten och Din andningsrytm. Parera i stället med Dina ben, hitta Din breda bas!

Frigöringen:

Tänk på detta är en Newazadrill, där Din träningspartner också skall få tillfälle att träna på själva frigöringstekniken!

• Försök att rycka loss Din högerarm och vrid Dig in mot uke i en tät kontakt!
• Greppa tag runt uke!
• Ta spjärn med båda fötterna mot mattan och lyft upp Din höft!
• Rulla och vrid Dig från höger till vänster axel! I det här läget kan Du nu kontra med en ny teknik!

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kombinationen Surikomi mawashigeri- Tobi mawashigeri

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Surikomi mawashigeri- Tobi mawashigeri

OBS! Bilden visar den avslutande sparktekniken!

Vi tränar kombinationen till:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en kombination till 6 Gup blått bälte Jidokwan Taekwondo

Utförande:
Både uke och tori är i vänster Kamae.

• Tori jagar bak Uke med vänster Surikomi mawashigeri, ”finta” med främre ben mot maghöjd. Svinga upp Ditt vänster ben i finten!
• Uke backar bak och sänker sin gard. Hoppa direkt upp!
• I hoppet vrider Du in Din höft åt höger och sparkar höger Tobi mawashigeri.

Dvs här jobbar vi högt-lågt-högt.

DE GAMLA MÄSTARNA: Sōkaku Takeda

Takeda Sōkaku (1859 – 1943) var en av de stora mästarna, av många betraktad som ett geni inom Budō. Han är mest känd för Daito Ryu Aikijujutsu och att han var instruktör åt Aikidons grundare, Morihei Ueshiba.

Det finns inga säkra bevarade uppgifter om Daito Ryu före Takeda. Det är oklart om han bevarade Daito Ryu från gamla familjekällor eller om han egentligen var dess grundare. Takeda levde ett mycket händelserikt liv och har gjort många viktiga avtryck i den moderna Budons historia.

Sōkaku Takeda föddes år 1859 i Aizu-domänen, mitt under Boshin-kriget. Hans far, Takeda Sōkichi, var samuraj tillhörandes Takeda-klanen. Fadern var expert på både Ono-ha Itto Ryu Kenjutsu och Hozoin Ryu Sojutsu. Han hade också ett förflutit som Ozeki-rankad sumobrottare. Takeda lärdes tidigt upp av fadern i Kenjutsu, Bojutsu, Sumo och Daito Ryu.

Han tränades i traditionell Oshikiuchi, en art som bara lärdes ut, tränades och fördes vidare inom familjen Takeda och Aizu-klanen. Många anser att det är detta som kanske är det viktigaste ursprunget till Daito Ryu. Oshikiuchi var ”Otome waza no Aizu-han”, Aizu-klanens inre hemliga tekniker. Takedas främste mästare i Oshikiuchi var Saigō Tanomo (också känd under sitt prästnamn Hoshina Chikanori), som han träffade under sin korta tid som prästlärling. Av honom lär han sig på sikt den riktiga hemligheten med Oshikiuchi.

Han överger prästerskapet för att ansluta till Saigo Takamoris armé under Satsuma Upproret, men hans omgivning har invändningar och till slut överger han den planen.

Takeda Sokaku hade en gedigen Budō-bakgrund och bemästrade flera arter. Han reste på kors och tvärs i Japan för att lära sig från flera av dåtidens stora mästare. Han reser inte hem på många år. I södra Japan reser han runt under 10 års tid. Det hävdas också att han var en av de sista som verkligen behärskade hela Bugei Juhappan, ”de 18 stridskonsterna”.

Takeda fortsätter sin träning i Ono-ha Itto-ryu för Shibuya Toma hos Yokikan dojo. En skola som han senare tilldelas en Menkyo Kaiden i.

1873 börjar han tillsammans med fadern träna Jikishinkage Ryu för Sakakibara Kenkichi. Takeda var under många år uchideshi hos Sakakibara dojo.

I spjuttekniken, som han tränat sedan barn/ungdomsåren når han det högsta certifikatet, Inka i Takada-ha Hozoin Ryu Sojutsu.

Under 10 års tid tränar han Kyoshin Meichi-ryu Kenjutsu för den då kände svärdsmästaren Momonoi Shunzo (1826-1886).

I Ryozen Templet lär han sig Tendai-sektens den esoteriska lära. Det är här som han får sin andliga träning och viktigaste träning i Oshikiuchi för Saigo Tanomo. Man tror att det här som Takeda till slut får den formella överföringen (kaiden) av Daito-ryu.

Det är nu som Takeda börjar lansera sig som lärare i Daito Ryu Aikijujutsu och Ono-ha Itto Ryu Kenjutsu. Han började resa runt i Japan och undervisar i dessa kampsporter och blir känd som ”återupplivaren” av Daito Ryu. Det är nu som han anses vara den 35:e Stormästaren av Daito Ryu-traditionen. Han är aktiv med att arrangera seminarier runt om i Japan.

Takeda var mycket duktig på att dokumentera. Idag finns många av hans historiska dokument bevarade. Både hans medlemsregister (Eimeiroku) och ”kassabok/lönelista” (Shareiroku) har bevarats. Det påstås att han under sin tid instruerade runt 30000 utövare, av dessa uppnår endast 27 stycken den formellt högsta instruktörslicens, Kyoju Dairi, i Daito Ryu.

Takeda Sokaku var en karismatisk mästare. Han var knappt 150 cm lång, men skall ha utstrålat en enorm kraft. Det berättas att han besatte närmast en andlig förmåga. Med svärdet var han fruktad och kom att kallas för ”Den lille Demonen från Aizu”.

Under sitt kringflackande liv, så blir han utmanad oändligt gånger. Han går segrande ur flera dueller, både obeväpnade och beväpnade dueller med shinai eller till och med skarpa vapen. Man skall komma ihåg att detta skedde under en tid då, samurajklassen avskaffats för längesedan. Det var dessutom förbudet att bära svärdet. Regeringen får kännedom om Takedas duellerande. För att undvika en skandal tar man beslut om att lönnmörda honom. Detta förändrar hans liv. Han blir misstänksam mot alla, ser sig alltid om och han går aldrig ut obeväpnad. Om man lyckas med något egentligt försök är oklart, dock så blir han skuggad och förföljd flera gånger. Dessa gånger går det dock illa för motparten och till slut ger man upp.

Takeda fortsätter att instruera ändå fram till död. Vid 83 års ålder, drabbas av en stroke, men lyckas ändå återkomma. År 1943, 84 år gammal, avlider han i samband med ett seminarium.

Influenser:

Daito Ryu har influerat till grundandet av flera andra arter och stilar. Idag finns det flera organisationer som lär ut Daito Ryu, där alla hävdar sin arvslinje med Takeda Sokaku. Daito Ryu har influerat till grundandet av flera andra arter och stilar, som:

Aikido: Aikidons grundare, Morihei Ueshiba, var Takedas mest kände elev.
Hakko Ryu Jujutsu: Grundad by Okuyama Yoshiharu, som tränade för Takeda Sokaku.
Shorinji Kempo: grundad av Nakano Michiomi (So Doshin), elev till Okuyama
Hapkido: koreansk kampkonst, grundad av Choi Yong-sool, elev till Takeda Sokaku
• Vissa Karate-stilar har ett inslag av Aikijujutsu i sitt program.

JAPANSKA BUD(O)ORD: Gasshuku

Den här gången skall vi lära oss lite mer Budojapanska genom att lära oss betydelsen av olika dojouttryck/termer.

GASSHUKU:

Gasshuku , 合宿, betyder träningsläger. Gasshuku är uttalet på on’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. Inom Budō-traditionen menar man med Gasshuku ett träningsläger med övernattning och flera pass on dagen. Gasshuku är sammansatt av två olika kanji-tecken, som var för sig betyder flera olika saker:

• det första tecknet, , uttalas gaon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. På kun’yomi, det japanska uttalet, heter det a-wasu eller a-waseru. Tecknet kan betyda flera olika saker: passa, att passa ihop, ansluta/gå ihop (samman) och en tiondel. Vi känner också igen det från awase, från verbet awaseru. Jo-awase eller Ken-awase är när vi för samman våra jo-stavar eller svärd.

• det andra tecknet, 宿, uttalas shukuon’yomi, det sinojapanska uttalet av de kinesiska tecknen. På kun’yomi, det japanska uttalet, heter det yado. Tecknet är ett substantiv som kan betyda hotell (av lägre standard), värdshus eller logi. Ibland säger man tex yado om ett billigare eller sjabbigare hotell.