Jidokwan Taekwondo: Dwit Kubi Sogi

DWIT KUBI SOGI:

Dwit Kubi Sogi är ”bakåtställnineng”, egentligen bakfot/bakre ben-ställning, ibland kallas den också för Back stance. Inom viss koreansk Taekwondo heter ställningen, Niunja sogi, ”L-ställning”. Ett bra beskrivande namn för fötternas position. Inom japansk Budo heter ställningen Kokutsu dachi.

2/3 av kroppsvikten vilar på bakre benet. Längden på ställningen är 1 ½ steg, ingen bredd. Bakre fotens vinkel är 90º (L-position). Ditt bakre knä är lätt böjt. Höften är vriden 45º.

I huvudsak så är Dwit kubi sogi en defensiv ställning, ofta använd i samband med blockeringstekniker.

Kodokan Judo: O uchi gari

GRUNDKAST TILL GULT BÄLTE:

5. O UCHI GARI

Det femte grundkastet till Gult bälte i Kodokan Judo, O uchi gari, kan översättas till ”stor inre mejning, stor mejning inifrån”.

Läget för en O uchi gari är då uke antingen står med benen brett isär eller tar ett ganska brett och långt steg framåt. Gå in med tät kontakt. Balansbrytning vid högerkast är bakre högra hörnet, gör ett stort ”O” med Ditt mejande ben.

Tekniska detaljer:

1. Kuzushi (balansbrytningen): Du bryter ukes balans åt höger bakåt.

2. Tsukuri (att hamna i kastposition): För att hamna i position tar Du ett vänstersteg framåt, gå in i tät kontakt med uke. För in Ditt höger ben emellan ukes ben, gör ett stort ”O” mot ukes vänsterben, tät kontakt.

3. Kake (kastögonblicket): Behåll den täta kontakten, tryck uke nedåt/bakåt och meja undan benet med en cirkelrörelse.

KATA I DOKAN RYU JU JUTSU-DEL 5:PINAN SANDAN

Pinan tillhör en grupp av kata som är utvecklade under åren 1902-1906 av Anko Itosu (1850-1914). Namnet Pinan kan översättas till ”fredligt sinne”. Inom vissa stilar används det nyare namnet Heian, som infördes av Gichin Funakoshi. Alla Pinan-kata är förenklingar av de mer klassiska Chan-an katorna (t.ex. Kanku Dai/Kushanku).

Många av katanamnen från Okinawa kan vara svåra att översätta. Ofta har namnen sitt ursprung från kinesisk Fukien-dialekt, men uttalas i japansk Okinawa-dialekt.

PINAN SANDAN

I Pinan Sandan tillkommer några helt nya tekniker. Utförandet skiljer sig i jämförelse med Pinan Shodan. I denna kata används inget dubbelmoment, utan man använder sig av enkelmoment, dvs. teknik och kropp vrider sig åt samma håll. Katans tillämpningar är framförallt olika frigöringstekniker mot greppattacker framifrån och bakifrån.

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu tränar vi denna kata till 1 Dan svart bälte.

Kommentar: Inom Karate Jutsu & IMAF Karate Do ingår den till graden 5 Kyu grönt bälte.

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Karate Katas of Wadoryu”, skriven av Shingo Ohgami Sensei.

DOKAN RYU JU JUTSU: ASHI WAZA (fotkasttekniker) DEL 3

De ashi barai (”svep av foten, som går framåt” ”advancing foot sweep”).

De ashi barai, det mest grundläggande fotsvepet, klassificeras både inom Dokan Ryu Ju Jutsu och Kodokan Judo, som en ashi waza (fotkastteknik). Den förekommer nog inom världens alla kampstilar och närkamps-/självförsvarssystem.

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränas den som grundteknik till 4 Kyu orange bälte och naturligtvis till våra knatte-/mongrader. Tekniken är en introduktion till vår

Inom Kodokan Judo tillhör den de 40 grundkasten, Gokyo no Waza.

De ashi barai är en teknik, som i randori kräver en hel del timing. Så fort Du behärskar kastet från en statisk position skall kastet tränas i rörelse. Detta för att träna kastet på ett sätt så likt fighting/självförsvar som möjligt och för att kunna träna in rätt timing.

Träningsmetodiken:

Kastet skall tränas in i rörelse. När det gäller träningsmetod kan träna in svepet i rörelse med:

1. 3-stegsmetoden: uke tar 3 steg framåt

2. Uke tar ett högersteg bak, direkt följt av högersteg fram (aktion-reaktion).

Kuzushi (balansbrytningen): Dra i ukes högra ärm, då uke tagit steg framåt är balansbrytningen som om du vrider på en ratt.

Tsukuri (komma i rätt kastposition): Din vänster fot mot utsidan ukes höger ankel .

Kake (kastögonblicket): Svep ukes fot då den fortfarande är i luften, dvs. i själva steget.

Kommentar: Kastet har vissa likheter med Ko soto gari.

Skillnaderna är dock:

• I Ko soto gari sker svepet/mejningen mot ukes häl, baksida fot. I De ashi barai sker svepet mot utsidan foten.

• I Ko soto gari, så faller uke/landar bakåt. I De ashi barai så faller/landar uke åt/på sidan.

KARATE JUTSU-GRADERINGSKRAV 8 KYU VITT BÄLTE/RÖTT STRECK- DEL 7:

KATA:

1. Taikyoku Shodan

Taikyoku shodan är den mest grundläggande av alla kata. Namnet Taikyoku Shodan kan översättas på flera sätt: ”storslagna vyer”, ”förstatekniken” eller ”första orsaken”. Den utförs i ett mönster i form av ett liggande H.

Taikyoku skapades av Yoshitaka Funakoshi, son till Shotokan-karatens grundare, Gichin Funakoshi (1868-1957). Den är en kraftig förenkling av Pinan-katorna.

I katan utförs två grundtekniker, slaget oitsuki och blockeringen gedanbarai. Teknikerna utförs under förflyttning i ställningen zenkutsudachi.

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Karate för nybörjare”, skriven av Shingo Ohgami.

JAPANSK BUDOTERMINOLOGI-DEL 2:

Tänkte att vi skulle fortsätta att lära oss lite japanska termer!

Ett bra sätt är att utgå från sammansatta ord. Därför börjar med namn på de olika angreppsformerna. Inom Ju Jutsun så säger vi ju ganska ofta namnet på angreppet på svenska. Dock finns i våra avancerade kataformer ofta det japanska namnet på angreppet. Inom aikido och aikijutsu används redan från början det japanska namnet på angreppet.

Vi börjar med Eridori och Hijidori.

-dori betyder (an-) grepp i (eller med t.ex vapen).

Eri betyder krage. Vi känner igen det från t.ex skulderkastet Eri seoi nage eller halslåset Okuri eri jime.

Eridori betyder grepp (egentligen angrepp) i kragen.

Hiji betyder armbågen (ett annat namn för armbåge är empi). Vi känner igen det från t.ex kontrollgreppet Hiji gatame.

Hijidori betyder grepp i armbågen.

KATA I DOKAN RYU JU JUTSU-DEL 4:PINAN SHODAN

Pinan tillhör en grupp av kata som är utvecklade under åren 1902-1906 av Anko Itosu (1850-1914). Namnet Pinan kan översättas till ”fredligt sinne”. Inom vissa stilar används det nyare namnet Heian, som infördes av Gichin Funakoshi. Alla Pinan-kata är förenklingar av de mer klassiska Chan-an katorna (t.ex. Kanku Dai/Kushanku).

I Pinan Shodan tränas tekniker utifrån rörelser baserade på dubbelmoment, t.ex. blockeringen utförs i en riktning samtidigt som kroppen vrids i motsatt riktning. Alla blockeringar, utom gedan barai, utförs i jodan.

Många av katanamnen från Okinawa kan vara svåra att översätta. Ofta har namnen sitt ursprung från kinesisk Fukien-dialekt, men uttalas i japansk Okinawa-dialekt.

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu tränar vi denna kata till 1 Kyu brunt bälte.

Kommentar: Inom Karate Jutsu & IMAF Karate Do ingår den till graden 6 Kyu orange bälte.

Som referens för det illustrerade utförande hänvisas till boken ”Karate Katas of Wadoryu”, skriven av Shingo Ohgami.

Jidokwan Taekwondo Kyorogi Sogi

SOGI (ställningar)-Fortsättning:

Kyorogi Junbi Sogi (Fighting stance).

Det flera olika typer av sparringställningar:

Framåt standardställning är vanligast. Ställningen är ungefär 2 steg lång, kroppen vriden ca 45º och vikten är jämnt fördelad. Härifrån kan Du utföra de flesta tekniker.

• I sidosparringställning (yopgyaromsae) har Du sidan helt emot och ställningen är något bredare. Lämpar sig bäst för bakåt-och sidosparkar.

Låg sparringställningen (nachuomasae) är en djupare variant av sidoställningen, kroppen är lätt framåtlutad. Lämpar sig bäst för kontraattack (med t.ex. pit chagi eller snurrspark).

DOKAN RYU JU JUTSU: ASHI WAZA (fotkasttekniker) DEL 2

O soto otoshi (stor yttre fällning, major outer drop).

O soto otoshi, förekommer nog i världens alla kampstilar och närkamps-/självförsvarssystem.

Du skall komma långt bak med Ditt ben mellan ukes ben. Balansbrytningen bakåt och otoshi-rörelsen med Ditt knä är viktigt.

Inom Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu tränas den som grundteknik till 5 Kyu gult bälte och naturligtvis till våra knatte-/mongrader. Tekniken är en introduktion till vår ashi waza (fotkastteknik).

Inom Kodokan Judo klassificeras den som en Habukareta waza (bevarade tekniker från gamla Gokyo-40 grundkasten) år 1895

Vi tränar den även som självförsvarstillämpning (Hosinsool) i vår Jidokwan Taekwondo. På koreanska heter tekniken Balmok georeo neomgigi.

En teknik, som är lätt att lära in och som sagt mycket användbar i självförsvar. Dessutom är det lätt att gå över till kontrollgrepp. Det är också lätt för Din träningspartner att träna på sin fallteknik från kastet. Inom barnträningen så använder vi ju ”fågelskrämman” som en modell för detta.

Så fort Du behärskar kastet från en statisk position skall kastet tränas i rörelse. Detta för att träna kastet på ett sätt så likt fighting/självförsvar som möjligt och för att kunna träna in rätt timing.

På den första bilden visar jag och Sensei Clas Eriksson, O soto otoshi i grundteknikutförande (kihon).

Kuzushi (balansbrytningen): Snett bakåt. Om man tittar på andra bilden, så visar denna just O soto otoshi användning i självförsvar. Här ersätter egentligen vår atemi (distraktionsteknik) balansbrytningen (ate kuzushi, balansbrytning med atemi). Ingången med atemi gör att man också direkt hamnar i kastposition.

Tsukuri (komma i rätt kastposition): Vänster ben snett fram, tät kontakt. Behåll trycket bakåt på uke.

Kake (kastögonblicket): Höger ben placeras långt bakom mellan ukes ben. Skär/trampa ned i mattan och behåll trycket bakåt på uke. Sträck på Ditt höger knä (otoshi-rörelsen) och trampa ned högerfoten i mattan.