Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): ”Tvåpunktsfällningen” till Hon gesa gatame

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från seiza: Tvåpunktsfällning, hon gesa gatame

Vi tränar den:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

Hon gesa gatame är den mest grundläggande fasthållningstekniken (osaekomi waza).
Hon betyder bas och – gatame fasthållning. Kesa översätts ofta till halsduk, men var egentligen en mantel som bars av buddhistmunkarna.

Utförande

1. Tvåpunktsfällningen:
• Börja sittande i seiza mot varandra. Höger hand greppar ukes krage. Vänster hand trycker mot utsidan av ukes vänsterknä.
Sjunk ned, sänk Din tyngdpunkt!

• Bryt balansen snett bakåt (kuzushi). Tryck på med hela Din kroppstyngd och fäll uke åt sidan-bakåt.

2. Fasthållningen:

• Sitt vid sidan om uke med tyngden mot ukes nedre revben, greppa runt nacken med höger arm och håll fast ukes vänsterarm i Din armhåla. Andas ut!
• Som i alla fasthållningar skall Du sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt. Behåll
trycket på motståndarens bröstkorg. Det skall vara tungt och jobbigt att andas för
motståndaren. Du skall kunna ligga i fasthållningen med en lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt.
• Om Uke gör frigöringsförsök, behåll tyngdpunkten och Din andningsrytm. Parera i stället med Dina ben, hitta Din breda bas!

Filmlänk: https://youtu.be/T1aRNMU0rM0

MIGI GEDAN no KAMAE

Migi Gedan no Kamae is the right low posture. It is essentially a defensive position to parry attacks and focus on the opening you get afterwards, for your counterattack.

So what is important in Migi Gedan no Kamae?

  1. Start in Seigan no Kamae with your right leg forward
  2. Take a half step back with your right foot
  3. The kissaki (sword tip) is lowered to the floor). Kissaki points toward the opponent’s knee. The Bokken is now covering the inside of your right knee.
  4. Return to Seigan no Kamae

You must maintain attention around You (metsuke).

Video link: https://youtube.com/shorts/8GrtHo23j8o?feature=share

JUDO ATEMI WAZA: Maegeri

Maegeri betyder framåtspark. När man benämner sparken som en atemi waza inom Kodokan Judo och Kano Ryu Nihon Jujutsu, så menar man en lågt riktad framåtspark (den något högre vanliga framåtsparken benämns ofta Takageri).

Faktum är att om man tittar gammal traditionell Okinawa Karate, så är ofta även deras framåtspark lågt riktad, dvs en spark som är lätt att använda i självförsvar. Maegeri är den mest grundläggande sparken av alla och förekommer nog inom alla kamp-eller självförsvarssystem.

Inom Kodokan Judo tillhör sparken gruppen Ashi ate, spark/stöt med foten. Maegeri är en typ av Sekito Ate, dvs en atemi med fotens främre trampdyna (inom övriga Budōarter, som Ju Jutsu och Karate, kan sekito också heta chusoku, josokutei eller koshi).

Inom traditionell Judo och Kano Ryu, så tränar vi sparken som en atemi waza:
• till 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• från 4 Dan svart bälte Kodokan Judo och i Kodokan Judons olika självförsvarskata

Utförande:
Du träffar med sekito, den främre trampdynan. Vik upp tårna! Lyft upp Ditt knä och sparka ut! Lägg in höften bakom sparken. Knuffa inte, du skall sparka ut med underbenet!

Målet är oftast:

Myojo, hypogastrium, området 3-4 cm nedanför naveln, i nivå med urinblåsan

Tsurigane, testiklarna

Hiza kansetsu, knäleden

JUDO ATEMI WAZA: Yoko uchi

Yoko uchi betyder slag från sidan. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Yoko uchi är en typ av Kobushi Ate, dvs en atemi med den knytna näven. Man träffar dock med knytnävens mjuka lillfingersida, horyu (bilden är lånad).

Yoko uchi är ett hammarslag från sidan.
Inom övriga Budōarter, som Ju Jutsu och Karate, heter tekniken oftast yoko tettsuiuchi (järnhammarslag) eller kentsui (knytnävshammare).

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata
• som en atemi waza till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en uchi waza i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en atemi waza i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Utförande:
Yoko uchi är ett hammarslag, som kommer från sidan. Börja slaget från sidan av Ditt huvud och slå i en cirkulär rörelse från sidan. Slaget är en mycket effektiv och enkel atemiteknik.

Målet är oftast:

Kasumi, tinningregionen.

Kachikake, hakspetsen

Newaza-positionen: Ne kamae, mellandistans, ”att sitta i ukes guard”

I den här övningen sitter Du ukes Do-osae. Guard-positionen är så viktig att behärska i alla sina ombytta roller!

Från det här läget tränar vi in många av våra viktiga grundläggande Guard-passeringar!

Vi tränar den i samband med Guardpasseringar:

• från och med 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

Utförande:

Det hela handlar om att lära sig hur man skall agera om man hamnar i ukes guard! När Du sitter i motståndarens Guard (Do osae), är det viktigt att du har kontroll och tryck på
motståndarens höfter. Då kan Du lättare parera hans attackförsök.
För att behålla kontrollen så är det viktigt att:
• Din rygg är rak
• Du har en tät kontrakt
• Att Du kontrollerar ukes höfter

Kodokan Kobudo Kenkyukai

År 1927 skapade judons grundare, Jigoro Kano Shihan, ett institut inom Kodokan för bevarandet av de klassiska arterna, Kodokan Kobudo Kenkyukai.

De arter som man i huvudsak fokuserade på var Kenjutsu, Naginatajutsu, Sojutsu, Bojutsu/Jojutsu och Aikijujutsu. Man höll återkommande seminarier med inbjudna mästare från olika Koryu Bujutsu, som Katori Shinto Ryu (Ishizo Shiina, Narimichi Tamai, Tanekichi Ito, Sozaemon Nobuli), Shinto Muso Ryu Jojutsu (Shimizu Kooji), Muso Shinden Ryu Iaijutsu, (Nakayama Hakudo), men även Daito Ryu Aikijujutsu (Morihei Ueshiba).

Arbetet med Kobudo Kenkyukai finns väl beskrivet i boken ”Kobudo Kenkyukai- Judo Kodokan”, skriven av Bruce R. Bethers, José A. Caracena & Edgar Okami. Boken ger en mycket fin och gedigen bakgrundsdokumentation.

Från början så valdes först bara ett 30-tal av Kodokans judoinstruktörer ut till Kenkyukai, men senare blev de olika programmen öppen för alla medlemmar. Flera av de stora mästarna hos Kodokan fick en betydande roll i Kobudo Kenkyukai, som till exempel:

Minori Mochizuki (1907-2003), som senare grundade sin egen Sogo Bujutsu, Yoseikan Budō

Kenji Tomiki (1900-1979), som senare grundade sin egen stil av Aikido, Shodokan Aikido (mera känd som Tomiki Aikido). Tomiki Sensei hade en stor betydelse och framträdande roll vid skapandet av Kodokan Goshin Jutsu (Goshin Jutsu no Kata)

Yoshio Sugino (1904-1898), som senare grundade sin egen gren av KSR, Sugino-ha Katori Shinto Ryu

År 1938 avlider Jigoro Kano Shihan och tyvärr stängs Kobudo Kenkyukai ett år efter hans död.

Kano Ryu International School & Kano Ryu Nihon Ju Jutsu:

Inom Kano Ryu International School & Kano Ryu Nihon Ju Jutsu och dess olika avdelningar arbetar man aktivt för att bevara den traditionella judon och Jigoro Kano Shihans ursprungliga idéer och visioner. Kano Ryu Nihon Jujutsu blir själva länken mellan Koryu Ju Jutsu och Kodokan Judo. Man har två avdelningar som arbetar aktivt.

The Kobudo Department of Kano Ryu International School och Aikijujutsu Kobudo Kenkyukai fokuserar på att bevara kärnan och målen i den Kobudo Kenkyukai som grundades år 1928 av Jigoro Kano Shihan, som en del inom Kodokan. I detta ingår historiska, tekniska och kulturella studier av Aikijujutsu & Kobudo.

Internationell ledare för Kano Ryu International School är José Caracena Sensei, högt graderad i Kodokan Judo, Kano Ryu Nihon Ju Jutsu och Daito Ryu Aiki Jujutsu.

JUDO ATEMI WAZA: Tsukkake

Tsukkake är ett rakt slag. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Tsukkake är en Kobushi Ate. Man träffar med knytnävens pek-och långfingerknogar. Handen är knuten. Handleden är rak och tummen vilar mot pek-och långfingret.
Inom övriga Budōarter, som Ju Jutsu och Karate, heter tekniken oftast seiken chokutsuki och kan då utföras som en oitsuki (juntsuki) eller gyakutsuki.

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata
• som en atemi waza till 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en tsuki waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en tsuki waza till 8 Kyu vitt bälte/rött streck Karate Jutsu
• som en atemi waza i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Utförande:
Tsukkake är ett rakt slag som kan utföras med vänster eller höger ben fram, ungefär som en rak jab eller som en rak höger. Oavsett så kommer kraften från kroppens vridning och höftens förflyttning/rotation. Slaget kan slås mot ansiktet (jodan) eller magen (chudan).

Målet är oftast:

Jinchu, philtrum, dvs området strax nedom näsan

Suigetsu, mellangärdet (diafragma)

Today’s Modern Ju Jutsu

One should not forget that many of today’s Western Ju Jutsu systems often have their background in either Kano Ju Jutsu
(the first name for what later became Judo) or they are a synthesis of aikido, judo and karate. Very few of them have a direct origin from any Koryu.

Sometimes we come across translations that may be considered incorrect, usually Ju Jitsu, Ji Jutsu and Jiu Jitsu. This can be explained by mixing up different translation systems into some Anglo-Saxon pronunciation. Different kanji characters have different meanings. Jitsu does not mean soft. The kanji for jitsu means honesty, faithful, truth or reality.

Newaza-positionen: Ne kamae, långdistans

I Ne kamae långdistans står Uke upp mellan Dina ben, då Du ligger i guard. Från den här positioner kan tori träna i många viktiga vändningstekniker. Uke kan träna in olika guardpasseringar.

Vi tränar Ne kamae långdistans till:

4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

4 Kyu orange bälte Kodokan Judo

Utförande:

Kontrollera uke genom:
• Att behålla draget i ukes armar (greppa på
insidan av underarmarna).
• Att behålla trycket med Dina fötter mot ukes
höfter.

TRADITIONELL KANO RYU NIHON JUJUTSU

Med vår traditionella Kodokan Judo, så är vi också svensk representant för Traditional Kano Ryu Nihon Jujutsu. Vi är svensk branch för Kano Ryu International School.
Vi ser Kano Ryu Nihon Jujutsu som själva länken mellan Koryu Ju Jutsu (som var grunden till Kodokan Judo) och Kodokan Judo. En traditionell träning, där Budo och självförsvar fortfarande är viktiga
delar. En del namn på vissa tekniker, i framförallt Kata, har kvar de mycket gamla jujutsu-termerna.

Inom Kano Ryu Nihon Ju Jutsu så tränas förutom Nage waza (kasttekniker) och Newaza (golv-/mattkampstekniker) bland annat också:
Atemi waza, med olika slag och sparktekniker
Kyusho waza, dvs atemi mot kroppens vitala punkter
Katame waza, kontrolltekniker
• Flera av Kodokans tidigare mer eller mindre bortglömda Kata
Kansetsu waza, med brytningar mot kroppens samtliga leder
Kappo waza, olika återupplivningstekniker