DE ASHI BARAI

De ashi barai, det mest grundläggande fotsvepet, klassificeras både inom Dokan Ryu Ju Jutsu och Kodokan Judo, som en ashi waza (fotkastteknik). Inom Kodokan Judo tillhör den de 40 grundkasten, Gokyo no Waza. De ashi barai förekommer nog inom världens alla kampstilar och närkamps-/självförsvarssystem. Vi tränar också fotsvepet i våra fighting- och självförsvarstillämpningar i vår Karate Jutsu (Goshindo) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).

De ashi barai betyder ”svep av foten, som kommer (går) framåt”, ”advancing foot sweep”.

Vi tränar De ashi barai:
• till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• till 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

• till 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

• varianten Teisoku Ashi barai till 6 Kyu orange bälte Karate Jutsu

• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 3 Gup rött bälte/svart streck Jidokwan Taekwondo

De ashi barai är en teknik, som i randori kräver en hel del timing. Så fort Du behärskar kastet från en statisk position skall kastet tränas i rörelse. Detta för att träna kastet på ett sätt så likt fighting/självförsvar som möjligt och för att kunna träna in rätt timing.

Träningsmetodiken:
Kastet skall tränas in i rörelse. När det gäller träningsmetod kan man träna in svepet i rörelse med:

  1. 3-stegsmetoden: uke tar 3 steg framåt
  2. Uke tar ett högersteg bak, direkt följt av högersteg fram (aktion-reaktion).

Tekniska detaljer:

• Kuzushi (balansbrytningen): Dra i ukes högra ärm, då uke tar sitt steg framåt, balansbrytningen som om du ”vrider på en ratt”.
• Tsukuri (komma i rätt kastposition): Din vänster fot mot utsidan ukes höger ankel.
• Kake (kastögonblicket): Svep ukes fot då den fortfarande är i luften, dvs. i själva steget.

Teisoku ashi barai:

I vår Karate Jutsu-tränar vi Teisoku Ashi barai, som utförs i rörelse direkt utan något grepp i uke. En enorm timing-teknik!

Kommentar: Kastet De ashi barai har vissa likheter med Kosoto gari.
Skillnaderna är dock:

• I Ko soto gari sker svepet/mejningen mot ukes häl, baksida fot. I De ashi barai sker svepet mot utsidan foten.
• I Ko soto gari, så faller uke/landar bakåt. I Deashi barai så faller/landar uke åt/på sidan.

Filmlänk: https://youtu.be/CHbDNGQeO98

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): ”Tvåpunktsfällningen” till Hon gesa gatame

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från seiza: Tvåpunktsfällning, hon gesa gatame

Vi tränar den:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

Hon gesa gatame är den mest grundläggande fasthållningstekniken (osaekomi waza).
Hon betyder bas och – gatame fasthållning. Kesa översätts ofta till halsduk, men var egentligen en mantel som bars av buddhistmunkarna.

Utförande

1. Tvåpunktsfällningen:
• Börja sittande i seiza mot varandra. Höger hand greppar ukes krage. Vänster hand trycker mot utsidan av ukes vänsterknä.
Sjunk ned, sänk Din tyngdpunkt!

• Bryt balansen snett bakåt (kuzushi). Tryck på med hela Din kroppstyngd och fäll uke åt sidan-bakåt.

2. Fasthållningen:

• Sitt vid sidan om uke med tyngden mot ukes nedre revben, greppa runt nacken med höger arm och håll fast ukes vänsterarm i Din armhåla. Andas ut!
• Som i alla fasthållningar skall Du sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt. Behåll
trycket på motståndarens bröstkorg. Det skall vara tungt och jobbigt att andas för
motståndaren. Du skall kunna ligga i fasthållningen med en lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt.
• Om Uke gör frigöringsförsök, behåll tyngdpunkten och Din andningsrytm. Parera i stället med Dina ben, hitta Din breda bas!

Filmlänk: https://youtu.be/T1aRNMU0rM0

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Jodan mawashigeri med insida lowkick

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki

Kaeshi waza:

Jodan mawashigeri (attack) = Direkt surikomi uchimomogeri (kontring)

Kontringstekniken är lämplig för fullkontakt-/Knockdownfighting och Dokan Kumite. Vi tränar kontringstekniken:
• i en renraku to kaeshi waza till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som Shingumite nr 12 till 4 Kyu blått bälte Karate Jutsu

• som en kontringsteknik till Dangrader i Jidokwan Taekwondo

Utförande

Attacken:
• Både uke och tori står i samma ställning, aihanmi. Uke sparkar höger Jodan mawashigeri med sitt bakre ben.

Blockeringen- Förflyttningen– Kontringstekniken:
• I den här kontringstekniken utför Du ingen parad eller block! Allt hänger timing!

• Du glider på insidan av uke fram med direkt irimi (ingång)

• Bryt in samtidig som Du skyddar Dig med Din gard och sparkar Uchimomogeri (insida Lowkick) med främre vänster ben.

Försök att få ihop allt till en enda rörelse!

OBS! Skaderisken! Akta ukes knäled!

Newaza-positionen: Ne kamae, mellandistans, ”att sitta i ukes guard”

I den här övningen sitter Du ukes Do-osae. Guard-positionen är så viktig att behärska i alla sina ombytta roller!

Från det här läget tränar vi in många av våra viktiga grundläggande Guard-passeringar!

Vi tränar den i samband med Guardpasseringar:

• från och med 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

Utförande:

Det hela handlar om att lära sig hur man skall agera om man hamnar i ukes guard! När Du sitter i motståndarens Guard (Do osae), är det viktigt att du har kontroll och tryck på
motståndarens höfter. Då kan Du lättare parera hans attackförsök.
För att behålla kontrollen så är det viktigt att:
• Din rygg är rak
• Du har en tät kontrakt
• Att Du kontrollerar ukes höfter

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Mawashigeri med Kizamitsuki

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki

Kaeshi waza:

Mawashigeri (attack) = Ingång (irimi), Kizamitsuki (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som kaeshi waza i vår Karate Jutsu

Utförande

Attacken:
• Både uke och tori står i samma ställning, aihanmi. Uke sparkar höger Mawashigeri med sitt bakre ben.

Blockeringen- FörflyttningenKontringstekniken:
• I den här kontringstekniken utför Du ingen parad eller block! Allt hänger timing!

• Du glider på insidan av uke fram med direkt irimi (ingång) och Kizamitsuki, helst då uke fortfarande endast har balans på sitt stödben.

Försök att få ihop allt till en enda rörelse!

Kommentar:

Den här varianten av kontring är anpassad för Dokan Kumite och Knockdown-sparring. Den går också att anpassa till poäng-fighting, man kan då istället utföra Kizamitsuki i Jodan. Den här kontringen är också lätt att anpassa till en ren självskydds-/självförsvarsteknik, med en avbrytande knuff i bröstet, istället för slag!

Filmlänk: https://youtu.be/3eSUrrpEhpc

Newaza-positionen: Ne kamae, långdistans

I Ne kamae långdistans står Uke upp mellan Dina ben, då Du ligger i guard. Från den här positioner kan tori träna i många viktiga vändningstekniker. Uke kan träna in olika guardpasseringar.

Vi tränar Ne kamae långdistans till:

4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

4 Kyu orange bälte Kodokan Judo

Utförande:

Kontrollera uke genom:
• Att behålla draget i ukes armar (greppa på
insidan av underarmarna).
• Att behålla trycket med Dina fötter mot ukes
höfter.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kontring mot Maegeri med Gyakutsuki

Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Vid träning av kaeshi waza, kontringstekniker är det viktigt:
• Att Ni tränar så matchlikt i rörelse som möjligt
• Att uke strävar efter att lyckas med sin attack, vid kast satsar uke på att få in kastet och vid slag/spark att rycka in med attacken och rycka tillbaka
• Först då får tori en chans att träna in en realistisk kontringsteknik med en korrekt timing och taisabaki

Kaeshi waza:

Maegeri (attack) = Surikomi gedan sotouke, gyakutsuki (kontring)

Vi tränar kontringstekniken:
• som en kaeshi waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som Shingumite nr 5 till 7 Kyu gult bälte Karate Jutsu

Utförande

Attacken:
• Både uke och tori står i vänster Kamae. Uke sparkar höger Maegeri.

Blockeringen & Förflyttningen:
• I den här blockeringen så glider/vrider (kawashi) Du Dig undan från Din och Din ukes
gemensamma attacklinje (seichusen).
• Undvik att ta en massa extra steg! I fighting så finns det ingen tid för det!
• Samtidigt som Du blockerar, så rycker Du undan Din höft åt sidan i yoko taisabaki.

Gedan soto uke

• Blockera Gedan sotouke med Din främre vänsterhand, blockera direkt från Din gard
(kamae), i slutfasen så trycker Du i väg motståndarens ben och hamnar i ett optimalt
läge för Din kontring.

• Du skall få en känsla av att Du nästan föser i väg sparken åt sidan
• Försök att koordinera Din blockering och förflyttning till ett och samma moment!

Försök att få ihop allt till en enda rörelse!

Kontringstekniken:
• Du har nu hamnat i ett direkt läge för Din kontring.
• Vrid tillbaka Din höft åt vänster och kontra med höger Gyakutsuki.

Gyakutsuki

Filmlänk: https://youtu.be/NBwL-ghJu7o

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kombinationen Surikomi jodan uraken-gyakutsuki-koshinage

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Surikomi jodan uraken-gyakutsuki-koshinage

OBS! Bilden visar ingången till den avslutande kasttekniken!

Vi tränar kombinationen till:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Både uke och tori är i vänster Kamae.

• Tori glider fram med vänster fot och driver bak uke med vänster främre surikomi Jodan uraken

• Ukes reaktion blir att glida bak och sänka garden

• Tori slår direkt höger Gyakutsuki och tar höger steg fram in bakom Uke och trycker fram sin höft-tori kastar Uke med Koshinage. Följ upp med slag!

Newaza-positionen: Do osae

Do osae är benämningen på guard-positionen i Newaza. En av de absolut mest grundläggande positionerna i Newaza. Från den här positioner kan tori träna i många viktiga ingångar och vändningstekniker. Uke kan träna in olika guardpasseringar.

Vi tränar den:
• Till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu och Kodokan Judo skall Du kunna uppvisa en god kontroll i guard-positionen.

Utförande:

Du ligger på rygg och har Dina ben runt Din
motståndare (som sitter i Din guard). Ha en tät
kontakt. En bra grundfattning är:
• Höger hand greppar i ukes högra krage.
• Vänster hand greppar bakom ukes högra
armbåge.

Nedan följer några exempel på olika guardpasseringar, då Du sitter fast i Din motståndares guard:

Passera ukes guard (Do osae)
Du sitter mellan ukes ben, i ukes guard.

  1. Passera ukes ben: Tryck ned ukes knä mot mattan, passera över med Ditt ben samtidigt som Du behåller trycket
    mot ukes lår.
  2. Passera med grepp i bältet: Vänster hand fångar ukes bälte underifrån, passera på utsidan om uke.
  3. Mochiage-passering: Greppa underifrån ukes bälte med båda händerna och lyft uppåt (”Mochi age”). Passera.
  4. Toreana-passering: Stå upp i ukes guard. Tryck båda knäna åt sidan. Passera.

Vi kommer att gå igenom dessa mer detaljerat senare.

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kombinationen Surikomi jodan uraken- Gyakutsuki- Jodan Uramawashigeri

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Surikomi jodan uraken- Gyakutsuki- Jodan Uramawashigeri

OBS! Bilden visar den avslutande sparktekniken!

Vi tränar kombinationen:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en renraku waza (Shingumite nr 8) till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu

Utförande:
Både uke och tori är i vänster Kamae.

• Tori jagar bak Uke med först yori-ashi steg. Därefter vänster steg fram och snärtar ut Yoko uraken uchi med främre hand.

• Uke backar bak och höjer sin gard.

• Vrid in höften och slå höger Gyakutsuki. Uke fortsätter retirera bak och sänker sin gard.

• Sparka Jodan uramawashigeri med höger ben.

Dvs här jobbar vi högt-lågt-högt.