JUDO ATEMI WAZA: Yoko uchi

Yoko uchi betyder slag från sidan. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Yoko uchi är en typ av Kobushi Ate, dvs en atemi med den knytna näven. Man träffar dock med knytnävens mjuka lillfingersida, horyu (bilden är lånad).

Yoko uchi är ett hammarslag från sidan.
Inom övriga Budōarter, som Ju Jutsu och Karate, heter tekniken oftast yoko tettsuiuchi (järnhammarslag) eller kentsui (knytnävshammare).

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata
• som en atemi waza till 3 Kyu grönt bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en uchi waza i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en atemi waza i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Utförande:
Yoko uchi är ett hammarslag, som kommer från sidan. Börja slaget från sidan av Ditt huvud och slå i en cirkulär rörelse från sidan. Slaget är en mycket effektiv och enkel atemiteknik.

Målet är oftast:

Kasumi, tinningregionen.

Kachikake, hakspetsen

TRAINING RULES IN THE DOJO

The training hall, dojo, must be treated with respect.

The following rules must be followed:
• Bow when you enter or leave the dojo and at your training partner before and after
exercise. You must follow the etiquette that applies in the dojo.
• Listen to the instructor.
• In case of late arrival, wait at the edge of the mat (tatami) for the go-ahead from the instructor
• Only practice what the instructor shows.
• Attention. Focus.
• Help each other. Train together. Show respect.
• Be tolerant of others and strict with yourself. Leave it to the instructor to correct or comment.
• Do not perform techniques during sparring that you do not master.
• Respect when your partner gives up (submission).
• Cut your nails and use a clean gi. Make sure our dojo is kept clean.
• Take off your watch and jewelery before training.
• The techniques must be trained in the dojo, not elsewhere.
• Your instructor decides when you are ready to graduate to the next degree or participate in
contest.
• You may not leave the dojo without first asking your instructor.
• During weapon training, the weapon must be treated with a certain reverence and respect. The weapon (buki) is always put down. You never step over the weapon.

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot livtag bakifrån med upplyft II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

LIVTAG BAKIFRÅN II

Livtag under armarna bakifrån, med upplyft= Seoi makikomi

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar endast den avslutande kasttekniken!

Angreppets syfte:
Uke angriper Dig med livtag bakifrån och med upplyft.
Uke skall sträva efter att lyfta eller kasta omkull Dig. Tänk på att vid livtag bakifrån är Du som försvarare satt i ett riktigt dåligt läge. Möjligen kan det också finnas flera motståndare.

Försvaret:
• I samma moment som Uke lyfter upp Dig, greppar Du runt hans högra armbåge med Din högra arm, Din vänster hand tar spjärn mot ukes vänstra ben.

• Kasta Dig nu upp i horisontellt läge (kasta Dina ben åt höger). Du kommer mer eller mindre att Dyka ned i mattan med Soto makikomi och rulla med Dig Uke runt! OBS! Akta nacke och rygg!
• Rulla med Uke runt och avsluta med Gedan tsuki (atemi) mot ukes skrev. Upp i gard!

JUDO ATEMI WAZA: Tsukkake

Tsukkake är ett rakt slag. Inom Kodokan Judo tillhör den gruppen Ude ate, slag/stöt med armen. Tsukkake är en Kobushi Ate. Man träffar med knytnävens pek-och långfingerknogar. Handen är knuten. Handleden är rak och tummen vilar mot pek-och långfingret.
Inom övriga Budōarter, som Ju Jutsu och Karate, heter tekniken oftast seiken chokutsuki och kan då utföras som en oitsuki (juntsuki) eller gyakutsuki.

Vi tränar den:
• som en atemi waza från och med 4 Dan svart bälte Kodokan Judo samt i Kodokans olika avancerade självförsvarskata
• som en atemi waza till 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu
• som en tsuki waza till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en tsuki waza till 8 Kyu vitt bälte/rött streck Karate Jutsu
• som en atemi waza i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Utförande:
Tsukkake är ett rakt slag som kan utföras med vänster eller höger ben fram, ungefär som en rak jab eller som en rak höger. Oavsett så kommer kraften från kroppens vridning och höftens förflyttning/rotation. Slaget kan slås mot ansiktet (jodan) eller magen (chudan).

Målet är oftast:

Jinchu, philtrum, dvs området strax nedom näsan

Suigetsu, mellangärdet (diafragma)

Taiho Jutsu & Den Japanska Polisens Historia- Del 5

Den moderna polisorganisationen:

Den modena japanska polisorganisationen får sin start först några år efter Meiji-restaurationens början.

I Tokyo anställer man år 1871 3000 rasotsu, tidigare soldater för polisiära uppgifter. Tokyo-polisens förste super intendent var Kawaji Toshiyoshi (1834-1879), en samuraj från Satsuma-klanen, som undervisade polisen i Gekken. Kawaji anses ofta som ”den japanska polisens fader”. Han genomförde flera studieresor till Frankrike och byggde upp ett polisväsende efter fransk modell. År 1874 grundas Tokyo polisorganisation.

Polisens träning:

Med sin bakgrund insåg han att det fanns ett behov av en kampkonsttränad polis. Kawaji låg bakom bildandet av keisatsu bujutsu. Detta ledde i sin tur till grundandet av keishi-ryu, en polisstil, baserad på kenjutsu, jujutsu och iai.

År 1924 skapades Torite no Kata, en kata framtagen för polisen av mästare från Kodokan Judo, som själva var polisanställda. Arbete leddes av judolegenden Yamashita Yoshitsugu (den förste som tilldelats graden 10 Dan Kodokan Judo). Torite no Kata var en form som tränades främst före det Andra Världskriget.

Den moderna Taiho Jutsun :

Dagens moderna Taiho Jutsu, började sannolikt få sin standardiserade form av en, av polisen, utsedd kommitte år 1947. I denna ingick Nagaoka Hideichi (Kodokan Judo), Saimura Gorō (kendo), Shimizu Ryuji (jojutsu), Ōtsuka Hironori (Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu & Wadoryu Karate) och Piston Horiguchi (boxning, pistolskytte).

År 1947 publicerades Taiho-jutsu Kihon Kozo (Fundamentals of Taiho-jutsu), som en manual för polisens träning. Efter det har flera revideringar genomförts.

Den bok som dagens system baseras på, The Teaching Method of Taiho-jutsu (Taiho-jutsu Kyōhan), gavs ut 1968. Den obeväpnade tekniken baseras främst på Nippon Kempo, polisbatongen keibo baserades på kendo och poliskäppen keijoShindo Muso Ryu Jojutsu.

Dagens användning av Taiho Jutsu:

Träning i Taiho Jutsu är idag inte bara använd inom den japanska polisen. Den har blivit en etablerad bas för många andra länders polisiära självskydds-/självförsvarsträning, även om det är ofta är egna tillämpade telniker. I Japan tränas också flera varianter baserade på Taiho Jutsu inom olika myndigheter:

SokueijutsuKejserliga gardet som ett livvaktsskydd av Kejserliga familjen

Jieitai taiho Jutsu– Techniques of the Japan Self-Defense Forces (jieitai taiho-jutsu), en viktig träning för den japanska militärpolisen

• Av Japanska Kustbevakningen

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot livtag bakifrån med upplyft I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

LIVTAG BAKIFRÅN

Livtag under armarna bakifrån, med upplyft= Ushiro kin ate, ko uchi gari

Vi tränar tekniken:
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd- Goshin Jutsu- Taiho Jutsu

• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 4 Gup rött bälte Jidokwan Taekwondo

OBS! Bilden visar endast atemi-tekniken!

Angreppets syfte:
Uke skall sträva efter att lyfta, trycka ned eller kasta omkull Dig. Tänk på att vid livtag bakifrån är Du som försvarare satt i ett riktigt dåligt läge. Möjligen kan det också finnas flera motståndare.

Försvaret:
Oavsett om Du blir upplyft eller bara omfattnad, klacka med hälen bakåt mot ukes skrev (Ushiro kin ate).

Sjunk ned i en shiko dachi och kroka samtidigt runt ukes häl. Tryck med handen mot hans knä och fäll uke bakåt (Ko uchi gari). Ta Distans!

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot grepp i kläder & svingslag I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KLÄDER, SVINGSLAG I

Grepp i kläder, svingslag, gyakudachi= Hidari jodan uchiuke/surikomi ganmen ate, hidari o soto otoshi

Vi tränar tekniken:
• till 5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bildserien och filmlänken nedan visar hela försvaret!

Angreppets syfte:
Uke drar/rycker Dig i Dina kläder och slår samtidigt mot Ditt huvud! Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera slag, bryt därför in med tidig atemi!

Försvaret:
• Uke står med vänster ben fram och greppar i Din dräkt med vänster hand, slår med höger hand.

• Blockera med vänsterhanden (jodan uchiuke) och slå direkt efteråt vänster Ganmen ate. Blockeringen blir mer en parad, som följs upp av atemi.
Samtidigt går Du fram med vänster ben och höger hand greppar ukes handled. Din atemi (ganmen ate) blir en del av balansbrytningen (ate kuzushi).

• Kasta med O soto otoshi.
• Vänd runt på mage och avsluta med kontrollgrepp (bildserien visar hiza osae gatame).

Tänk på att Du sannolikt blir utsatt för flera upprepade slag!
Du måste därför ta initiativet och bryta in tidigt med atemi!

Glöm inte av att ha kvar uppsikten omkring Dig! Utgå alltid från att det kan finnas flera angripare!
Om det finns flera angripare, hoppa över kontrollgreppet! Slå istället Gedan tsuki och koncentrera Dig på nästa angripare (som i filmlänken).

Filmlänk: https://youtu.be/fURO70gOznQ

LOWKICK PÅ MITTS

Gedan mawashigeri betyder låg rundspark.
I dagligt tal ”lowkick”. I sune-varianten träffar Du utsidan låret, i uchimomo-varianten insidan låret. Du träffar med sune (skenbenet). Genom att träna sparken på mittsar så kan vi träna in både tyngd och kraft i sparken.

Vi tränar övningen:
• till 5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
• till 3 Kyu grönt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• inom Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Utförande:
Tekniken är något annorlunda än för Mawashigeri. Börja med ett lätt böjt ben och vrid maximalt på Ditt stödben. Använd sparkbenet som en slunga, dvs. det är inte så mycket benmuskler, utan mera bålen som driver sparken. Rikta sparken något vinkelrätt nedåt.
Sparken används i fullkontaktsfighting, men är också mycket användbar i självförsvar, speciellt som atemiteknik eller om man blir angripen av flera motståndare.

RAKA SLAG I KOMBINATION PÅ FOCUS PADS

Renraku waza:
Kizamitsuki – Gyakutsuki på focus pads

Vi tränar kombinationen till:
5 Kyu grönt bälte Karate Jutsu
5 Kyu gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en kombination i vår Grundkurs i Självskydd

OBS! Filmlänken nedanför visar kombinationen!

Utförande:

Börja först från stillastående och fortsätt sedan i rörelse med lite fotarbete.
Det är viktigt att skydda sig, samtidigt som man försöker få en så rak linje som möjligt i slagen. Detta gör att Du kommer att slå både hårdare och snabbare.

  1. Hållen en tät gard (Kamae)!
  2. Kizamitsuki: Glid fram med främre foten och slå rakt ut med främre handen direkt från gard följt av en snabb retur av handen till Din haka!
  3. Gyakutsuki: Glid fram med främre benet i ett yoriashi-steg och slå ut med bakre handen, följt av en snabb retur av handen till Din haka! Den främre foten tar ett steg framåt och den bakre foten glider efter. När Du rycker tillbaka efter slaget, skjuter Du ifrån med främre foten och glider bakåt med bakre foten.

För att kunna utveckla en stark slagteknik, så är det viktigt:

• att inte slarva med slagets raka linje
• med underarmens och höftens vridning i utförandet. Håll in Dina armbågar mot kroppen, flaxa inte ut med dem!
• att du koncentrerar Dig på träffpunkten och att snabbt returnerar slaghanden

Filmlänk: https://youtube.com/shorts/yqGt-0rXOEI?feature=share

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Grepp i kragen bakifrån II

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

GREPP I KRAGEN BAKIFRÅN II

Grepp i kragen bakifrån med drag= Jodan uchiuke/ura ate (uke backar), soto makikomi

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

OBS! Bilden visar den avslutande grundtekniken!

Angreppets syfte:
Vid grepp i kragen bakifrån rycker uke Dig bakåt.
Var beredd på att uke kanske också laddar för ett slag med sin andra hand. Den här tekniken bygger på den föregående med Ude gatame som försvar.
Skillnaden är att uke nu backar undan både för din atemi och Ditt försök till armlås.

Försvaret:
Uke greppar med höger hand bakifrån i din nackkrage och rycker Dig bakåt!
Backa bak med vänster ben och vänd Dig om med samtidig vänster blockering (jodan uchiuke) och höger Ura ate (en Shitatsuki, uppercut). Nu backar Uke undan för Din atemi.
Gå in med höger ben greppa ukes vänstra gi arm, höger arm går över ukes arm och vänd om. Håll fast armen i Din armhåla med ett stadigt grepp om hans armbåge. Placera Ditt höger ben på utsidan uke, forsätt dra framåt och kasta Dig fram med Soto makikomi, som i ett framåtfall, rulla med Uke ned i mattan.

Avsluta med en vänster armbågsstöt (ushiro empi ate) mot ukes huvud eller en höger Gedan atemi mot ukes skrev.
Upp i kamae.
Bilden visar grundtekniken.