SOME IMPORTANT JAPANESE WORDS DURING TRAINING

Japanese is a very complex language both in terms of pronunciation and writing. During our training, we use Japanese names for, among other things, the techniques. You will learn this over time! It is important to remember that we are not practicing to learn Japanese. You can say that ” we don’t speak Japanese, but we speak Ju Jutsu”!
In the beginning, it is most important to understand the instructor’s various command words.

Here are some of the most common words encountered in connection with our training.

Before training starts and after training:
•’Seiretsu!= Line-up!
One then performs a sitting bow (zarei) or a standing bow (tachirei).

Seize!= Sit down!
Mokuso!= Close your eyes!
Mokuso yame!= Stop (the meditation), open your eyes!
Rei!= Bow!
Sempai ni rei! Bow to Sempai!
Sensei ni rei! = Bow to Sensei!
Shihan ni rei! =Bow to Shihan!
Kiritsu! = Stand up!

During the training session:
Hajime!= Start, start!
Kiai!= Yell!
Mawatte!= Turn around!
Naore!= Return!
Osu! = As a greeting phrase or confirmation that you have understood (in some dojos)
Yame!= Stop, stop!
Yoi! = Ready! Be prepared!
Yokatta! = OK? Have you understood? (actually something like “everything good?)

When we count repetitions during an exercise or drill:

NUMBER-ORDINATE NUMBER
JAPANESE= SWEDISH

Ichi/ik/sho= 1
Ni= 2
San= 3
Shi/yon= 4 (in everyday speech, yon is most often used, since shi also means death, is therefore avoided in many contexts such as house numbers, table locations, etc.)
Go= 5
Roku= 6
Shichi/nana= 7
Hachi= 8
Ku = 9
Ju= 10

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Stryptag mot liggande, sittande mellan benen I

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

STRYPTAG MOT LIGGANDE, SITTANDE MELLAN BENEN

Stryptag mot liggande, sittande
mellan benen I= Fumikomi mot höfterna, yoko taisabaki, ude gatame

OBS! Sista bilden är lånad!

Vi tränar tekniken:
• till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Angreppets syfte:
Uke sitter mellan Dina ben och stryper Dig! Du är i ett utsatt läge på marken! Du måste komma till ett snabbt avslut och snabbt
upp i stående! Det kan också finnas flera angripare!

Försvaret:
• Tryck ifrån Uke genom att greppa runt ukes handleder eller gi och sparka ut med Fumikomi mot ukes höfter/bäcken.

• Vrid åt höger med Yoko taisabaki åt höger som i ”räkan” (ebi taisabaki).
• Vrid nu tillbaka åt vänster sida. Koppla greppet för en Ude gatame. Fånga ukes hand mellan Ditt huvud och Din axel samtidigt som Dina händer pressar mot ukes armbågsled. Avsluta rulla Dig ut och upp i gard!

Mawaru Waza (passer & vändningsteknik) & Fusegi waza (frigöringar): Vändning med Kannukifattning/shimewaza till Makura gesa gatame

När man väl har lärt sig en grundteknik i Newaza, måste man också lära sig hur man når dit.

Hairi Kata är den övergripande benämningen på ingång med olika passer-och vändningstekniker.
Mawaru waza är den huvudsakliga benämningen på passer-och vändningsteknik (mawaru betyder att vända runt).
Lägg ned mycket tid på att träna på olika passeringar-och vändningar. Du måste lära Dig hur Du kommer in i Dina tekniker under randori.
Fusegi waza är frigöringar eller escapes från olika positioner och tekniker. Fusegi betyder egentligen ”att undvika”.
Nige waza är ett annat namn för fusegi waza.

Från seiza: Kannukifattning/shimewaza, benvändning, kesa gatame→Makura gesa gatame

Vi tränar den:
• till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• från och med 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

Utförande

Vändningen:

• Börja sittande i seiza mot varandra. Vänster arm greppar runt ukes högerarm i en Kannukifattning: Höger hand greppar i nackkragen på höger sida. Vänster hand går över/runt ukes högerarm och greppar i vänster krage.

• Sätt Dig ned i half-guard (niju garami). Behåll greppfattningen och vänd runt uke med Ditt högerben.

Fasthållningen: Kesa gatame till Makura gesa gatame

• Behåll halslåset, din Shime waza-fattning, under hela vändningen. Du kommer att hamna i en Hon gesa gatame med ett samtidigt halslås.
• Uke försöker nu röra sig runt i ett frigöringsförsök! Parera med Dina ben, bredda Din bas.
• Behåll Ditt grepp om ukes högerarm. Skifta nu fasthållning till Makura gesa gatame: Med Din högerhand greppar Du nu Ditt byxben. Andas ut!


• Som i alla fasthållningar skall Du sträva efter att utnyttja Din kroppsvikt maximalt. Behåll
trycket på motståndarens bröstkorg. Det skall vara tungt och jobbigt att andas för
motståndaren. Du skall kunna ligga i fasthållningen med en lugn andningsrytm och sänkt tyngdpunkt.
• Om Uke gör frigöringsförsök, behåll tyngdpunkten och Din andningsrytm. Parera i stället med Dina ben, hitta Din breda bas!

Kommentar:

Makura gesa gatame är kudde-halsduksfasthållning. Man har samma ingång som i en Hon gesa gatame, men Din
högerarm greppar i Ditt byxben. Makura betyder ”kudde”.

Filmlänk: https://youtu.be/OHjhmjbuHXk

TILLÄMPNINGAR FIGHTING & SPORT JU JUTSU: Kombinationen Surikomi mawashigeri- Jodan ushiromawashigeri

I Dokan Ryu Ju Jutsu är kombinations-och kontringsförmågan starkt betonad. I ett första stadie måste du kunna behärska grundteknikens viktiga detaljer. Först då, är det dags att lära Dig att tillämpa tekniken utifrån olika fightingsituationer. Träna mycket på olika kombinationer och kontringar i rörelse (gärna i rondsystem).

Renraku waza (kombinationer) tränas så att tori gör en första realistisk attack, som uke undviker. Därefter utför tori sin uppföljande teknik. Dvs. att varje utförd teknik, skall ge ett intryck av att vara den sista attacken. Mycket ofta används ”en liten teknik (ko waza) som förberedelse för en större (o waza)” och ”en större teknik som förberedelse för en mindre”. En annan strategi är att arbeta ”lågt-högt” eller ”högt-lågt”. Sträva efter att göra träningen så likt en matchsituation som möjligt. Först då kommer Du att lära Dig en korrekt timing av Dina tekniker. När det gäller slag/spark, träna kombinationer från olika stance, aihanmi och gyakuhanmi.

Renraku waza:
Surikomi mawashigeri- Jodan ushiromawashigeri

OBS! Bilden visar den avslutande sparktekniken!

Vi tränar kombinationen till:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu

Utförande:
Både uke och tori är i vänster Kamae.

• Tori jagar bak Uke med vänster Surikomi mawashigeri, sparka med främre ben mot maghöjd.
• Uke backar bak och sänker sin gard.
• Från kamae tar Tori ett översteg med vänster fot och sparkar höger Jodan ushiromawashigeri.
• Det är farten på Din vändning som ger kraften i sparken.
Snurra på främre trampdynan och vik in bakbenet, titta över axeln och sparka ut i en cirkulär rörelse. Sparka Jodan uramawashigeri med höger ben.

Dvs här jobbar vi högt-lågt-högt.

JOJUTSU (JODO): En introduktion

JOJUTSU
Jo är en vandringsstav, ca 128 cm lång (i japanska mått 4 shaku, 2 sun och 1 bu).

Arten Jojutsu, grundades på 1600-talet av Muso Gonnosuke Katsuyoshi (grundaren av Shinto Muso Ryu Jojutsu), ursprungligen som ett försvarsvapen mot svärdet.

Han hade sin bakgrund i svärdsstilarna Kashima Shinto Ryu och Katori Shinto Ryu. I en kamp, med bostav (ca 180 cm lång), förlorade han mot svärdsmästaren Miyamoto Musashi. Han fick då idén till att utveckla en kortare stav, ett snabbare vapen. Han kombinerade de hemliga teknikerna från Kashima Shinto Ryu och Katori Shinto Ryu med jostavens möjligheter. Inom skolan Shinto Muso Ryu Jojutsu har också ett antal Fuzoku ryuha, dotterstilar, lagts till (exempelvis Shinto Ryu Kenjutsu och Matsubayashi Ryu Ju Jutsu).

Man skall dock ha klart för sig att tekniker med och mot jo, ingår i flera andra skolors läroplan. Jo-träning finns också:

• inom många andra klassiska koryu

• som Seitei Jōdō inom All Japan Kendō Federation (全日本剣道連盟 Zen Nippon Kendō Renmei)

• som Keijo-jutsu (警杖術), speciellt utvecklad för den japanska polisen

• som en viktig del inom Aikido, Aiki-Jo

• i en del äldre Okinawa Karate-stilar, möjligen har dessa sitt ursprung från Satsuma-klanens (den klan som ockuperade Ryukyu-öarna och Okinawa) träning

Vi tränar med jo:

• till avancerade svartbältesgrader, från 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu, eftersom den är ett utmärkt redskap för att öka förståelsen av både kansetsu waza och taisabaki waza

• som en del i vårt program för Bukiwaza & Kobujutsu

DE ASHI BARAI

De ashi barai, det mest grundläggande fotsvepet, klassificeras både inom Dokan Ryu Ju Jutsu och Kodokan Judo, som en ashi waza (fotkastteknik). Inom Kodokan Judo tillhör den de 40 grundkasten, Gokyo no Waza. De ashi barai förekommer nog inom världens alla kampstilar och närkamps-/självförsvarssystem. Vi tränar också fotsvepet i våra fighting- och självförsvarstillämpningar i vår Karate Jutsu (Goshindo) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).

De ashi barai betyder ”svep av foten, som kommer (går) framåt”, ”advancing foot sweep”.

Vi tränar De ashi barai:
• till 4 Kyu orange bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• till 5 Kyu gult bälte Kodokan Judo

• till 5 Kyu gult bälte Kano Ryu Nihon Jujutsu

• varianten Teisoku Ashi barai till 6 Kyu orange bälte Karate Jutsu

• som en självförsvarsteknik (Hosinsool) till 3 Gup rött bälte/svart streck Jidokwan Taekwondo

De ashi barai är en teknik, som i randori kräver en hel del timing. Så fort Du behärskar kastet från en statisk position skall kastet tränas i rörelse. Detta för att träna kastet på ett sätt så likt fighting/självförsvar som möjligt och för att kunna träna in rätt timing.

Träningsmetodiken:
Kastet skall tränas in i rörelse. När det gäller träningsmetod kan man träna in svepet i rörelse med:

  1. 3-stegsmetoden: uke tar 3 steg framåt
  2. Uke tar ett högersteg bak, direkt följt av högersteg fram (aktion-reaktion).

Tekniska detaljer:

• Kuzushi (balansbrytningen): Dra i ukes högra ärm, då uke tar sitt steg framåt, balansbrytningen som om du ”vrider på en ratt”.
• Tsukuri (komma i rätt kastposition): Din vänster fot mot utsidan ukes höger ankel.
• Kake (kastögonblicket): Svep ukes fot då den fortfarande är i luften, dvs. i själva steget.

Teisoku ashi barai:

I vår Karate Jutsu-tränar vi Teisoku Ashi barai, som utförs i rörelse direkt utan något grepp i uke. En enorm timing-teknik!

Kommentar: Kastet De ashi barai har vissa likheter med Kosoto gari.
Skillnaderna är dock:

• I Ko soto gari sker svepet/mejningen mot ukes häl, baksida fot. I De ashi barai sker svepet mot utsidan foten.
• I Ko soto gari, så faller uke/landar bakåt. I Deashi barai så faller/landar uke åt/på sidan.

Filmlänk: https://youtu.be/CHbDNGQeO98

CHILD TRAINING & The MON SYSTEM

The Mon system contains techniques for children and young people aged 8-13 years.
The system is based on Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu, Kodokan Judo and Jidokan Taekwondo.
The training provides a good basis for a future Budo training while developing balance, coordination and motor skills.

The Mon grades (child and youth grades) are marked by a Mon belt, a white belt with a colored stripe. At the age of 14, there is a transition to our adult system.
Our children’s classes also have training in Sport Ju Jutsu and Sport Taekwondo.

The Classification of Ju Jutsu

Within the Japanese Budo culture, classification is often considered very important! At least, when it comes to one
possible membership in a Japanese organization. Today’s modern Ju Jutsu styles and systems can only be classified as Gendai
Budo and never as a Koryu.
Furthermore, the classification is determined by the style itself:

  1. A style that contains most of the technical elements of a complete Ju Jutsu system and possibly some techniques
    from Koryu preserved in kata form, would probably often be classified as Nihon Ju Jutsu.
  2. A style that is mainly based on techniques from aikido, judo and karate (a synthesis) would probably be considered as Nihon Taijutsu.
  3. A style that strictly asserts a modern self-defense, which lacks kata and a classical kihon training, would probably be classified as Nihon Goshin Jutsu.
  4. A style that places most emphasis on law enforcement grappling and arresting techniques, would be classified
    as Nihon Taiho Jutsu.

Seen from a Japanese perspective, most Western systems are not Ju Jutsu, but rather Goshin Jutsu or Taijutsu.
How then would our style, Dokan Ryu Ju Jutsu, be classified? We have been classified by various international and Japanese
federation to all four groups, we train a complete style. Dokan Ryu has also been classified as a Karate Jutsu style.

BUDO PASSPORT

All members must hold a Budō Passport. This is our membership book. The Budo pass includes information about:

• when you started training
• which dojo you are a member of
• which camps, courses and competitions you have participated in
• which grades/ranks you have passed
• which instructor license you have

TILLÄMPNINGAR SJÄLVFÖRSVAR JIGO WAZA & GOSHIN JUTSU (självskydds-och självförsvarstekniker): Försvar mot knästöt framifrån och omvänt livtag

Nu har vi kommit till grundteknikernas olika tillämpningar i självförsvar.
Här kommer vi att kunna följa en sammanfattning av alla de angrepp och jigo waza som ingår till våra graderingar. En del av dessa tränar vi också inom vårt Självskydd, i Karate Jutsu (Goshindo/tekniker) och Jidokwan Taekwondo (Hosinsool).
Träna också på teknikerna klädd i vanliga kläder (no–gi).

HIZAGERI (KNÄSTÖT) & OMVÄNT LIVTAG:

Hizageri, omvänt livtag framifrån= Kuzure kata guruma makikomi

OBS! Bilden visar själva kasttekniken! Ibland benämns tekniken också Laats drag eller Kata guruma otoshi.

Vi tränar tekniken:
• till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en självförsvarsteknik i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu

Angreppets syfte:
Uke angriper Dig med grepp och nacken och en knästöt (Hizageri i magen. Du kommer att falla framåt av träffan. Uke angriper nu med ett omvänt livtag.

Försvaret:
• Greppa och låst runt ukes högra armbåge med Din vänsterarm.
• Greppa runt ukes högerben med Din högerarm. Dyk in mellan ukes ben med Ditt högerben och fall bak på Din rygg. Uke rullar över Dina axlar.
• Avsluta med att slå Otoshi empi ate mot ukes ansikte. Upp i gard!