Svartbältesprogram i Taiho Jutsu Modul 1

Onsdag 29 juli kl. 18

1-årigt svartbältesprogram i Taiho Jutsu:

I modul 1 går vi igenom Atemi waza och Kansetsu waza. Programmet är upplagt i åtta olika moduler. Vi tränar no-gi, i vanliga träningskläder. Alla kan delta! Programmet är i första hand tänkt för brun & svartbälten. Det är en fördel om Du också under året deltar i våra seminarier i Dokan Självskydd. För att sedan kunna Dangradera i US Taiho Jutsu:
• krävs att Du är Dangraderad i Dokan Ryu Ju Jutsu
• att Du blir medlem i och registrerar din Dokan Ryu-Dangrad hos USJJF

Slutmålet med Budō-en teknisk reflektion!

All Budō har ett filosofisk slutmål sett till själva zendo-aspekten!
Men hur är det då om vi tittar på de tekniska delarna? Om man nu jämför med Ju Jutsu, som en komplett teknisk art? Då vill jag påstå att även på det tekniska planet går De olika Budoarterna till slut in i varandra (på en avancerad nivå)!

Judon är mest känd för sin nagewaza (kastteknik) och Newaza (golvkamp). Kodokan Judo består dock av tre viktiga waza-nage waza, newaza och atemi waza. På en hög avancerad svartbältesnivå så är det inga stora skillnader mellan Judo och Ju Jutsu! I Kodokan Judo ingår atemi waza (slag & spark) från 4 Dan. I flera av Judons avancerade Kata tränas självförsvarstekniker.

• En avancerad Karate Do & Karate Jutsu har till slut många likheter med Ju Jutsu, tex karatens avancerade bunkaiträning (katans självförsvarstillämpning) eller Goshindo (självförsvarsteknik med kast, nedläggningar, låsningar).

• En avancerad Aikido på svartbältesnivå där Atemi waza blir en väsentlig del och där till och med Sutemi waza (offerkasttekniker) kan förekomma.

• I en av våra mest kända sparkande arter, Taekwondo, så blir det på en avancerad svartbältesnivå träning av självförsvarstekniker med kast, nedläggningar och låsningar.

• Tittar man sedan på en del av våra Koryu och gamla svärdstilar, så kan man i en del avancerade Kata ser hur svärdstekniken övergår till Ju Jutsu. En del av de gamla stilarna har Kata kompletterad med Gekiken (svärdssparring, föregångaren till Kendo), som på en avancerad nivå kompletteras med både kast-och sparktekniker

En lång förklaring! Kort sagt, på en avancerad svartbältesnivå så går Budōarterna in i varandra! Ibland kan det vara svårt att se om det är en avancerad Judo, Ju Jutsu eller Karate som vi tittar på! Ganska ofta är det samma tekniker, men med ibland olika namn!
Detta är ytterligare ett skäl till att en crosstraining är nyttig emellanåt! Vi har säkert en del att lära av varandra! Bli en komplett Budoka även på det tekniska planet!

Seminarium & Grundkurs Del 2 i Självskydd

Seminarium & Grundkurs Del 2 i Självskydd
Söndag 20 mars
Plats: Dokan Dojo (Honbu Dojo),
Kvibergs Idrottscenter, Göteborg
Kl. 10
Välkommen till ett seminarium i Självskydd (Goshin Jutsu)!
Vi tränar i civila kläder. Detta är ett seminarium för Dig som är nyfiken på
självskydd/självförsvar eller som i Ditt yrke arbetar i en utsatt miljö.
Deltagarantal: Minimum 10 st., max 25 st.
KURSLEDARE:
Pavel Antonsson med över 30 års erfarenhet som instruktör
För Anmälan, kursinformation och offert:
Mobil 0708-767948
E-post: dokan.dojo@bredband.net
http://www.dokandojo.com

Våra Dangraderingar

Dokan Dojo är svensk Shibu (branch) för flertalet av de internationella förbund och sällskap som vi är medlemmar i. Vi har graderingsrättighet i flera av våra arter och discipliner. Det innebär att en godkänd Dangradering eller utdelad licens hos Dokan Dojo är internationellt erkänd, oavsett om Du graderar/licensieras i Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu, Goshin Jutsu, Taiho Jutsu, Kodokan Judo, Taekwondo, Karate Jutsu, Kobujutsu eller Iaijutsu!

TRÄNINGSREGLER!

Träningslokalen, dojo, skall omges med respekt.

Följande regler skall följas:
• Buga när Du går in eller ut ur dojon samt på Din träningspartner före och efter träning.
• Lyssna på instruktören.
• Vid sen ankomst, vänta vid mattkanten på klartecken från instruktören
• Träna bara det som instruktören visar.
• Var uppmärksam. Koncentrera Dig.
• Hjälp varandra. Träna tillsammans. Visa respekt.
• Var tolerant mot andra, men strikt med Dig själv.
• Överlåt till instruktören att korrigera eller
kommentera.
• Utför inte tekniker under sparring som Du inte behärskar.
• Respektera när Din partner ger upp (avklappning).
• Klipp Dina naglar och använd en ren gi.
• Ta av Dig klocka och smycken före träningen.
• Teknikerna skall tränas i dojon, inte någon annanstans.
• Din instruktör avgör när Du är mogen för att gradera till nästa grad eller delta i tävling.
• Du får inte lämna dojon utan att först fråga Din instruktör.
• Vid vapenträning skall vapnet behandlas med vördnad och respekt. Vapnet läggs ned. Man kliver aldrig över vapnet.