Tora no janpu

När vi pratar om fighting stance, kamae och fotarbete betonar vi ofta att vi skall vila större delen av kroppsvikten på den främre trampdynan (sekito eller chusoku eller koshi) och undvika att vila kroppsvikten på hälarna. Ett viktig förutsättning för att Du skall kunna vara explosiv och rörlig i alla riktningar under Ditt fotarbete. Då tänker många att, men i kokutsu dachi skall man ju ha vikten på bakfoten.

Då skall man komma ihåg att:

Kokutsu dachi är ingen fightingställning, den är i första hand en defensiv position i samband med blockeringar

• Alla Tachi waza skall ses som övergångspositioner, i fighting intar man aldrig en rigid fixerad ställning. Man skall kunna vara dynamisk i sitt fotarbete.

För att beskriva vikten av belastningen på den främre trampdynan och en snabb rörligheten finns begreppet Tora no janpu, ”tigerns språng”. Ett begrepp känt redan från gammal koryu bujutsu och de gamla svärdsskolorna.

DE GAMLA MÄSTARNA: Sōkaku Takeda

Takeda Sōkaku (1859 – 1943) var en av de stora mästarna, av många betraktad som ett geni inom Budō. Han är mest känd för Daito Ryu Aikijujutsu och att han var instruktör åt Aikidons grundare, Morihei Ueshiba.

Det finns inga säkra bevarade uppgifter om Daito Ryu före Takeda. Det är oklart om han bevarade Daito Ryu från gamla familjekällor eller om han egentligen var dess grundare. Takeda levde ett mycket händelserikt liv och har gjort många viktiga avtryck i den moderna Budons historia.

Sōkaku Takeda föddes år 1859 i Aizu-domänen, mitt under Boshin-kriget. Hans far, Takeda Sōkichi, var samuraj tillhörandes Takeda-klanen. Fadern var expert på både Ono-ha Itto Ryu Kenjutsu och Hozoin Ryu Sojutsu. Han hade också ett förflutit som Ozeki-rankad sumobrottare. Takeda lärdes tidigt upp av fadern i Kenjutsu, Bojutsu, Sumo och Daito Ryu.

Han tränades i traditionell Oshikiuchi, en art som bara lärdes ut, tränades och fördes vidare inom familjen Takeda och Aizu-klanen. Många anser att det är detta som kanske är det viktigaste ursprunget till Daito Ryu. Oshikiuchi var ”Otome waza no Aizu-han”, Aizu-klanens inre hemliga tekniker. Takedas främste mästare i Oshikiuchi var Saigō Tanomo (också känd under sitt prästnamn Hoshina Chikanori), som han träffade under sin korta tid som prästlärling. Av honom lär han sig på sikt den riktiga hemligheten med Oshikiuchi.

Han överger prästerskapet för att ansluta till Saigo Takamoris armé under Satsuma Upproret, men hans omgivning har invändningar och till slut överger han den planen.

Takeda Sokaku hade en gedigen Budō-bakgrund och bemästrade flera arter. Han reste på kors och tvärs i Japan för att lära sig från flera av dåtidens stora mästare. Han reser inte hem på många år. I södra Japan reser han runt under 10 års tid. Det hävdas också att han var en av de sista som verkligen behärskade hela Bugei Juhappan, ”de 18 stridskonsterna”.

Takeda fortsätter sin träning i Ono-ha Itto-ryu för Shibuya Toma hos Yokikan dojo. En skola som han senare tilldelas en Menkyo Kaiden i.

1873 börjar han tillsammans med fadern träna Jikishinkage Ryu för Sakakibara Kenkichi. Takeda var under många år uchideshi hos Sakakibara dojo.

I spjuttekniken, som han tränat sedan barn/ungdomsåren når han det högsta certifikatet, Inka i Takada-ha Hozoin Ryu Sojutsu.

Under 10 års tid tränar han Kyoshin Meichi-ryu Kenjutsu för den då kände svärdsmästaren Momonoi Shunzo (1826-1886).

I Ryozen Templet lär han sig Tendai-sektens den esoteriska lära. Det är här som han får sin andliga träning och viktigaste träning i Oshikiuchi för Saigo Tanomo. Man tror att det här som Takeda till slut får den formella överföringen (kaiden) av Daito-ryu.

Det är nu som Takeda börjar lansera sig som lärare i Daito Ryu Aikijujutsu och Ono-ha Itto Ryu Kenjutsu. Han började resa runt i Japan och undervisar i dessa kampsporter och blir känd som ”återupplivaren” av Daito Ryu. Det är nu som han anses vara den 35:e Stormästaren av Daito Ryu-traditionen. Han är aktiv med att arrangera seminarier runt om i Japan.

Takeda var mycket duktig på att dokumentera. Idag finns många av hans historiska dokument bevarade. Både hans medlemsregister (Eimeiroku) och ”kassabok/lönelista” (Shareiroku) har bevarats. Det påstås att han under sin tid instruerade runt 30000 utövare, av dessa uppnår endast 27 stycken den formellt högsta instruktörslicens, Kyoju Dairi, i Daito Ryu.

Takeda Sokaku var en karismatisk mästare. Han var knappt 150 cm lång, men skall ha utstrålat en enorm kraft. Det berättas att han besatte närmast en andlig förmåga. Med svärdet var han fruktad och kom att kallas för ”Den lille Demonen från Aizu”.

Under sitt kringflackande liv, så blir han utmanad oändligt gånger. Han går segrande ur flera dueller, både obeväpnade och beväpnade dueller med shinai eller till och med skarpa vapen. Man skall komma ihåg att detta skedde under en tid då, samurajklassen avskaffats för längesedan. Det var dessutom förbudet att bära svärdet. Regeringen får kännedom om Takedas duellerande. För att undvika en skandal tar man beslut om att lönnmörda honom. Detta förändrar hans liv. Han blir misstänksam mot alla, ser sig alltid om och han går aldrig ut obeväpnad. Om man lyckas med något egentligt försök är oklart, dock så blir han skuggad och förföljd flera gånger. Dessa gånger går det dock illa för motparten och till slut ger man upp.

Takeda fortsätter att instruera ändå fram till död. Vid 83 års ålder, drabbas av en stroke, men lyckas ändå återkomma. År 1943, 84 år gammal, avlider han i samband med ett seminarium.

Influenser:

Daito Ryu har influerat till grundandet av flera andra arter och stilar. Idag finns det flera organisationer som lär ut Daito Ryu, där alla hävdar sin arvslinje med Takeda Sokaku. Daito Ryu har influerat till grundandet av flera andra arter och stilar, som:

Aikido: Aikidons grundare, Morihei Ueshiba, var Takedas mest kände elev.
Hakko Ryu Jujutsu: Grundad by Okuyama Yoshiharu, som tränade för Takeda Sokaku.
Shorinji Kempo: grundad av Nakano Michiomi (So Doshin), elev till Okuyama
Hapkido: koreansk kampkonst, grundad av Choi Yong-sool, elev till Takeda Sokaku
• Vissa Karate-stilar har ett inslag av Aikijujutsu i sitt program.

Aikijujutsu- en introduktion:

Aikijujutsu är en form av Ju Jutsu med i första hand sitt ursprung i Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (大東流 合気柔術), där just Aiki-principen är det centrala. Daito Ryu Aikijujutsu blev känd först omkring år 1900 genom Takeda Sōkaku (1859-1943). Skolans tradition anses vara flera hundra år gammal, men det finns inga säkra bevarade uppgifter om Daito Ryu före Takeda. Det är oklart om han bevarade Daito Ryu från gamla familjekällor eller om han egentligen var dess grundare. Takeda själv hävdade att alla gamla rullar som bevisade stilens äldre anor brunnit upp i en brand.

Historik:

Stilen har influerat till grundandet av flera andra arter och stilar. Idag finns det flera organisationer som lär ut Daito Ryu, där alla hävdar sin arvslinje med Takeda Sokaku.

Oavsett de historiska bevisen, så anses Aikijujutsu vara en mycket gammal art. Enligt Takeda har stilen rötter tillbaka till år 1087 då Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (1056-1127) skall ha grundat Daito Ryu. Yoshimitsu var samuraj och tillhörde Minamoto-klanen. Namnet Daito kommer från namnet på orten där han växte upp. Yoshimitsus barnbarn antar sedan familjenamnet Takeda. Daito Ryu kom att bli Takeda-grenens familjehemlighet, en träningshemlighet som fördes vidare inom familjen under flera hundra år. Det var denna art som sedan Takeda Sōkaku började lära ut till utomstående icke-familjemedlemmar.

Aikijujutsun:

Aikijujutsu innehåller tekniker för både obeväpnad och beväpnad kamp, som:

• atemi waza (slag-och sparktekniker)

• shime waza (halslås)

• kansetsu waza (ledbrytningstekniker)

• osae waza (fasthållningstekniker)

• nage waza (kasttekniker)

• aiki no jutsu (användningen av Aiki)

• kyushu waza (tekniker riktade mot kroppens vitala punkter)

tekniker med olika vapen (katana, yari, bo).

Indelning:

Daito Ryu kan delas in i tre delar:

1. Jujutsu (柔術): den hårda delen, obeväpnade tekniker med tyngdpunkten på användningen av atemi waza och uppföljning med nage waza, shime waza eller kansetsu waza.
2. Aikinojutsu (合気の術): den mjuka delen, obeväpnade tekniker med tyngdpunkt på användningen av aiki (合気) principer som aikinage, aikiage och Aikido.
3. Aikijujutsu (合気柔術): den hårda och mjuka kombinationen av Jujutsu och Aikinojutsu.

Aikijujutsu inom andra arter:

Aiki som koncept är gammalt och användningen inom just Daito Ryu är inte unik. Den var vanligt förekommande inom andra klassiska skolor, dock under annan benämning. Det finns andra stilar och skolor inom Ju Jutsu som använder benämningen Aikijujutsu för vissa av sina tekniker, även om benämningen Aikijujutsu först dyker upp under Meiji-perioden.

Influenser:

Daito Ryu har influerat till grundandet av flera andra arter och stilar, som:

Aikido: Aikidons grundare, Morihei Ueshiba, var Takedas mest kände elev.

Hakko Ryu Jujutsu: Grundad by Okuyama Yoshiharu, som tränade för Takeda Sokaku. Det finns stora tekniska likheter mellan Hakko Ryu och Daito Ryu.

Shorinji Kempo: grundad av Nakano Michiomi (So Doshin), elev till Okuyama

Hapkido: koreansk kampkonst, grundad av Choi Yong-sool, elev till Takeda Sokaku

• Vissa Karate-stilar har ett inslag av Aikijujutsu i sitt program

TILLÄMPNINGAR HALVDISTANS & AIKI JUTSU: Ippon seoinage- Kote hineri- Kaiten nage

Det skall betonas att det vi kallar för tillämpning Aiki Jutsu, är vårt sätt att indela distansen, med stående kansetsu waza-tekniker på halvdistans.

RENRAKU WAZA (kombinationsteknik)
Till 2 Dan svart bälte Dokan Ryu Ju Jutsu:

Ippon seoi nage (uke hand mot höften)-Kote hineri-Kaiten nage

OBS! Bilderna visar endast de ingående grundteknikerna, inte kontringsserien!

Utförande:

• Greppa tag i Uke. Gör ett försök till Ippon seoinage. Dra med vänster hand, höger hand går under och runt ukes armhåla.

• Uke svarar med att sjunka ned och sätta höger hand i mot höften/ i ryggen.

• Släpp inte Din greppfattning! Passera under ukes armhåla och växla till Kote hineri , vänd 180º åt vänster.


• Behåll Ditt vänstergrepp i ukes handled och lyft armen upp mot taket, samtidigt som Du trycker ned ukes nacke. Tag ett diagonalt steg in och kasta uke med Kaiten nage.
Kastriktningen blir snett diagonalt framåt.

Det är Din kroppsrotation som är viktig i teknikerna.
Använd Din kropp och inte bara en rå armstyrka!

IRIMINAGE FRÅN GREPPFÖRSÖK

Vi börjar träna Iriminage till 1 Kyu brunt bälte Dokan Ryu Ju Jutsu och vi klassificerar den som en aikinage waza.
Till 2 Dan svart bälte skall grundtekniken ha vidareutvecklats. Nu visar man den i en mer dynamisk form, utifrån ukes greppförsök.

Iriminage betyder ”ingångskastet”.

Grundutförande:
Uke angriper i fart med greppförsök mot Din högra handled.
Uke anfaller i rörelse och Du gör taisabaki på utsidan med soto-kaiten. Samtidigt greppar Du ukes nacke med vänster hand och för uke in i
Ditt centrum.
Med ett vänstergrepp i ukes nacke roterar Du på utsidan om honom (soto kaiten). Dra honom ur balans in mot Ditt centrum och Din höft. Ukes reaktion blir att resa sig upp, rotera Då tillbaka och för höger arm över ukes hals. Kasta uke bakåt med Irimi nage.

Tekniken kallas också för bland annat Mukae daoshi (inom Aikijutsu).

Aikijujutsu Kobudo Kenkyukai Sweden Branch

Vi är Sweden Branch för den internationella organisationen Aikijujutsu Kobudo Kenkyukai. En internationell grupp som fokuserar på att bevara kärnan och målen i den Kobudo Kenkyukai som grundades år 1928 av Jigoro Kano Shihan, som en del inom Kodokan.

I det ingått historiska, tekniska och kulturella studier av Aikijujutsu & Kobudo.

Organisationens Aikijujutsu-program täcker de gamla teknikerna och studier av olika vapentekniker.

JODAN SOTO EMPI ATE

En mycket användbar atemi waza! Dessutom kan även en lätt kropp generar rätt så stor kraft med armbågen (jämför vid tex krossteknik). Atemi waza är olika typer av stötar (slag, armbågar, knän, sparkar) mot kroppens vitala punkter. Ate betyder stöt och –mi betyder kropp, ”stötar mot kroppen”. Atemi waza används som en distraktionsteknik. Ibland blir atemi också en väsentlig del av själva balansbrytningen (ate kuzushi).
En användbar atemi vid många olika angrepp: greppattacker, slag, angrepp med påk och kniv eller i samband med inbrytning (irimi) med samtidig parad/blockering.
Vi tränar Jodan soto empi ate som atemiteknik inom alla våra arter. Något som kanske ofta glöms av, är att armbågsstöten är en atemi waza i Kodokan Judo.

Vi tränar Jodan soto empi ate:
• till 5 Kyu Gult bälte Dokan Ryu Ju Jutsu & Sport Ju Jutsu
• som en atemi waza i Dokan Självskydd-Goshin Jutsu-Taiho Jutsu
• som en atemi waza från 4 Dan svart bälte Kodokan Judo (inom Judo benämns armbågsstöten Hiji ate)
• som en atemi waza i Kano Ryu Nihon Jujutsu (inom Kano Ryu benämns armbågsstöten Hiji ate)
• som atemi waza i samband med Goshindo (självförsvar) inom Karate Jutsu. • som en självförsvarsteknik (Hosinsool) i Jidokwan Taekwondo, på koreanska heter tekniken Olgul Palkup Dollyo Chigi

Utförande:
Stöt armbågen utifrån i en cirkelrörelse, använd andra handen som en stödhand. Vrid in hela Din kropp med armbågen. I träffögonblicket skall Du utnyttja hela Din kroppstyngd.

Jodan soto empi ate, betyder hög armbågsstöt utifrån. Vi sätter ändelsen –ate just för att vi använder tekniken som en atemi waza. Som grundteknik kan man också ha ändelsen –uchi (snärtande, cirkulär teknik). Teknikens namn kan variera inom olika arter och stilar. Empi ate kan också heta Hiji ate (Kodokan Judo, Kano Ryu Jujutsu).

Vi (inom Dokan Ryu) benämner den med soto empi (armbåge utifrån), medan andra benämner den med mawashi uchi, rundslag.

CV Kobudo & Kobujutsu

2015: Kishomon/Entry certificate, the Sandor’s Institute of Japanology.
2017: Shoden-Ho Jikisan Uchideshi, Zen Nihon Dento Miura-Ryu Yawara Sohei-Ha
2019: Mokuroku Shinkage Ryu Hyoho (Institute of Japanology & Hosokawa Dojo Sweden, Saiko Shihan Alf Roslund och Shihanke Hiroshi Hosokawa)
2019: Renshi Kobudo(Institute of Japanology & Hosokawa Dojo Sweden, Saiko Shihan Alf Roslund och Shihanke Hiroshi Hosokawa)
2021: Kishomon/Entry certificate, Kage Ensoden Ryu, Institute of Japanology & Shihankei Alf Roslund.
2021: Sweden Branch Director, Aikijujutsu Kobudo Kenkyukai.